www.touronthai.com

หน้าหลัก >> พระนครศรีอยุธยา >> วัดพระศรีสรรเพชญ์และพระราชวังหลวง

วัดพระศรีสรรเพชญ์และพระราชวังหลวง

 วัดพระศรีสรรเพชญ์ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของวิหารพระมงคลบพิตร เป็นวัดสำคัญที่สร้างอยู่ในพระราชวังหลวงเทียบได้กับวัดพระศรีรัตนศาสดารามแห่งกรุงเทพมหานครหรือวัดมหาธาตุแห่งกรุงสุโขทัย ในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ทรงสร้างพระราชมณเฑียรเป็นที่ประทับที่บริเวณนี้ ต่อมาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงย้ายพระราชวังขึ้นไปทางเหนือและอุทิศที่ดินเดิมให้สร้างวัดขึ้นภายในเขตพระราชวังและโปรดเกล้าฯให้สร้างเขตพุทธาวาสขึ้น เพื่อเป็นที่สำหรับประกอบพิธีสำคัญต่างๆ จึงเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา พระราชวังหลวงหรือพระราชวังโบราณข้อมูล ตั้งอยู่ติดกับวัดพระศรีสรรเพชญ์ทางด้านทิศเหนือ สันนิษฐานว่า สมเด็จพระรามาธิบดีที่1(พระเจ้าอู่ทอง) ทรงสร้างพระราชวังตั้งแต่เมื่อครั้งประทับอยู่ที่เวียงเล็กเมื่อ พ.ศ. 1890 และเมื่อสร้างพระราชวังเสร็จในปี พ.ศ. 1893 จึงย้ายมาประทับที่พระราชวังใหม่ริมหนองโสน ปราสาทในครั้งแรกนี้สร้างด้วยไม้อยู่ในบริเวณวัดพระศรีสรรเพชญ์ ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 1991 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงถวายที่บริเวณปราสาทให้เป็นวัดพระศรีสรรเพชญ์วัดในเขตพระราชวัง แล้วทรงสร้างปราสาทใหม่เลื่อนไปทางเหนือชิดกับแม่น้ำลพบุรี

 เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น. อัตราค่าเข้าชม ชาวไทยคนละ 10 บาท ชาวต่างประเทศคนละ 30 บาท หรือสามารถซื้อบัตรรวมได้ ชาวไทย 60 บาท ชาวต่างประเทศ 180 บาท โดยบัตรนี้สามารถเข้าชมวัดและพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ ภายในระยะเวลา 30 วัน อันได้แก่ วัดพระศรีสรรเพชญ์และพระราชวังหลวง วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ วัดพระราม วัดไชยวัฒนาราม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยาและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม

 รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ โทร. 0 3524 2501, 0 3524 4570

ข้อมูลเพิ่มเติม:ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า โทร. 0 3532 2730-1
http://www.tourismthailand.org/ayutthaya

แก้ไขล่าสุด 2016-04-19 10:58:32 ผู้ชม 17408

การเดินทาง แผนที่ ที่เที่ยว/ที่พัก

กดติดตามการเดินทางของเราใน Youtube ด้วยนะคะ
วัดพระศรีสรรเพชญ์

วัดพระศรีสรรเพชญ์ จากบริเวณด้านหน้าวิหารพระมงคลบพิตรซึ่งอยู่ใกล้ๆ กัน ในขณะที่เราอยู่ที่หน้าวิหารเราจะมองเห็นบริเวณบางส่วนของวัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดที่มีความสำคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ปกติเมื่อมาสักการะไหว้พระมงคลบพิตรก็จะเข้าไปชมวัดพระศรีสรรเพชญ์ด้วยเสมอ ด้วยความขึ้นชื่อของสถานที่แห่งนี้ จึงเป็นจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะแวะเวียนมาเป็นประจำ และจะต้องเข้าไปในวัดแห่งนี้กันเสมอ

วัดพระศรีสรรเพชญ์

วัดพระศรีสรรเพชญ์ เมื่อเดินชมรอบนอกกันแล้วคราวนี้ได้เวลาเข้ามาด้านในแล้ว ซื้อบัตรเข้าชมโบราณสถานราคาอาจจะสูงไปหน่อยแต่ก็เข้าชมได้หลายสถานที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งรายได้ส่วนนี้ก็นำไปบูรณะโบราณสถานเหล่านี้ให้คงไว้ให้นานที่สุด เข้ามาได้ไม่ไกลเราก็จะได้เห็นภาพที่สวยงามของพระเจดีย์องค์ใหญ่ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของวัดพระศรีสรรเพชญ์ จะมีอยู่ด้วยกัน 3 องค์เรียงเป็นแนวเดียวกัน แต่จุดที่ยืนอยู่ที่ประตูทางเข้าจะใกล้ไปหน่อยกล้องเก็บไม่หมดเลยเห็นเพียง 2 องค์เท่านั้น

    บริเวณวัดพระศรีสรรเพชญ์ นอกเหนือจากเจดีย์องค์ใหญ่ๆ 3 องค์เรียงกันแล้ว ภายในบริเวณอันกว้างขวางของวัดพระศรีสรรเพชญ์ มีสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ อยู่รอบๆ ได้แก่เจดีย์อีกหลายองค์ พระพุทธรูปที่ปรักหักพังตามจุดต่างๆ บริเวณที่เคยเป็นพระราชวังโบราณที่พอจะมองเห็นอยู่บ้างเป็นต้น

เจดีย์วัดพระศรีสรรเพชญ์

เจดีย์วัดพระศรีสรรเพชญ์ หนึ่งในสามองค์ของเจดีย์ที่สร้างได้เหมือนกันมากๆ จากด้านนี้เป็นทิศทางตามแสงในยามบ่ายกำลังจะถึงช่วงเย็นของวัน การที่จะถ่ายรูปเจดีย์ 3 องค์จากด้านที่ค่อนข้างจะนิยมกัน แนะนำให้มาตอนเช้าแล้วเดินไปมุมตรงข้ามกับมุมนี้ ไม่งั้นอาจจะไม่มีมุมที่สวยๆ ในการเก็บภาพองค์เจดีย์ทั้ง 3 ให้สวยงาม

    เราสามารถเลือกเดินไปทางไหนก่อนก็ได้ตามสะดวก ในระหว่างที่เดินไปตามบริเวณต่างๆ ควรรักษากฏการเข้าชมโบราณสถานคือห้ามเหยียบหรือป่ายปีนบนโบราณสถาน

ช่องกำแพงด้านทิศตะวันตก

ช่องกำแพงด้านทิศตะวันตก เดินมารอบๆ ด้านทิศตะวันตกของเจดีย์ 3 องค์ในวัดพระศรีสรรเพชญ์จะมีกำแพงอยู่ซึ่งน่าจะเป็นผนังของอาคารบางอย่างที่เคยสร้างขึ้นที่นี่ มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่หลายจุดใกล้ๆ กำแพงนี้ และช่องนี้ก็ใช้เป็นกรอบรูปของใครหลายๆ คน แต่ต้องดูทิศทางของแสงให้ดีเพราะถ่ายภาพแนวนี้เดี๋ยวจะได้ภาพหน้าดำมาแทน

วัดพระศรีสรรเพชญ์และพระราชวังหลวง

เจดีย์และวิหารทางด้านเหนือ เดินจากทางเข้าด้านทิศใต้ของวัดพระศรีสรรเพชญ์ รอบเวียนขวาไปทางด้านตะวันตก จนมาถึงด้านทิศเหนือจึงได้เห็นว่ามีองค์เจดีย์อีกหลายองค์สร้างในลักษณะแบบเดียวกับตรงทางเข้ามาด้านทิศใต้ นอกจากนี้ก็ยังมีร่องรอยของวิหารหรือมณฑป ที่คงเหลือเพียงผนังและฐานเท่านั้น

วัดพระศรีสรรเพชญ์

วัดพระศรีสรรเพชญ์ ถึงจะยังไม่ใช่มุมที่จะได้เห็นเจดีย์ทั้ง 3 องค์เรียงกันอย่างสวยงามด้วยเงื่อนไขของทิศทางของแสงที่มาเอาช่วงบ่าย แต่ก็ได้ภาพที่ถูกใจคนถ่ายมาให้ชมกันครับ เจดีย์แต่ละองค์มีทางเดินขึ้นไปบนฐานได้ และยังเดินไปที่ซุ้มด้านข้างขององค์เจดีย์ได้ แม้ว่าแดดจะแรงแค่ไหนแต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาไม่ขาดสาย

วัดพระศรีสรรเพชญ์และพระราชวังหลวง

ตอนนี้ก็กำลังเดินไปทางด้านตะวันออกของวัดพระศรีสรรเพชญ์ ที่เห็นอยู่นี้เป็นเจดีย์องค์ที่ 3 ด้านทิศใต้สุด เป็นช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวเริ่มที่จะน้อยลง เพื่อเดินทางไปยังสถานที่อื่นๆ กันต่อ

เจดีย์วัดพระศรีสรรเพชญ์

เจดีย์วัดพระศรีสรรเพชญ์ คราวนี้ลองมาชมภาพแนว ขาว-ดำ บ้าง ดูขลังดีครับ

วัดพระศรีสรรเพชญ์และพระราชวังหลวง

บริเวณที่น่าจะเป็นพระอุโบสถ เป็นลักษณะของอาคารหลังใหญ่ หลงเหลือผนังบางส่วนกับเสาอีกหลายต้น ทั้งด้านในและด้านนอกมีหญ้าปกคลุมจนรายละเอียดของพื้นด้านในอาคารเริ่มเลือนหายไปเห็นเพียงอิฐก้อนใหญ่ๆ ที่ตะปุ่มตะป่ำขึ้นมา

    ด้านข้างพระอุโบสถ เป็นทางเดินไปชมด้านทิศตะวันออกของวัด ด้านข้างของผนังที่ยังคงหลงเหลืออยู่ไม่มากนักมีเสานางแนบยังคงอยู่หลายต้น

วัดพระศรีสรรเพชญ์

วัดพระศรีสรรเพชญ์ อีกภาพหนึ่งที่ได้พยายามอย่างที่สุดที่จะหามุมช่วงบ่ายในการถ่ายรูปพระเจดีย์ 3 องค์นี้ให้ได้จากด้านทิศตะวันออกของวัดพระศรีสรรเพชญ์ แต่ก็ยังมีแสงเข้ามากวนอย่างมากในมุมบนซ้าย ถ้าจะไปกันละก็ศึกษาเรื่องเวลากับสภาพอากาศให้ดีนะครับจะได้ภาพสวยๆ กลับมาอย่างแน่นอน

วัดพระศรีสรรเพชญ์ ภาพขาว-ดำ

วัดพระศรีสรรเพชญ์ ภาพขาว-ดำ ภาพเดียวกันกับด้านบน แต่ลองแต่งให้เป็นภาพขาว-ดำ เพื่อให้ได้บรรยากาศของการเที่ยวชมโบราณสถาน ขอปิดท้ายการพาเที่ยววัดสำคัญของอยุธยาและเคยเป็นพระราชวังของกรุงศรี ไว้เท่านี้ก่อนโอกาสหน้าค่อยว่ากันใหม่

ยังไม่มีรีวิว มาเขียนรีวิวเป็นคนแรกกัน

0/0 จาก 0 รีวิว
เริ่มเขียนรีวิวกับเราแค่คลิก เข้าสู่ระบบ ด้วย Facebook...

ที่พัก/โรงแรมใกล้ วัดพระศรีสรรเพชญ์และพระราชวังหลวง
เดอะ พาร์ค ayutthaya เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.92 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมศรีอยุธยาธานี่ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.13 km | แผนที่ | เส้นทาง
โบโช เกสต์เฮาส์
  1.14 km | แผนที่ | เส้นทาง
คิว โซน บูทีค รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.15 km | แผนที่ | เส้นทาง
Busaba Ayutthaya เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.19 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านอีฟ เกสท์เฮาส์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.26 km | แผนที่ | เส้นทาง
ดิโอลพาเลซ รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.33 km | แผนที่ | เส้นทาง
กรีน ริเวอร์ไซด์ โฮมเสตย์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.45 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านเพ็ญนี อยุธยา เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.52 km | แผนที่ | เส้นทาง
Baan mae kean Homestay เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.54 km | แผนที่ | เส้นทาง
กมลาร์ พาเลซ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.59 km | แผนที่ | เส้นทาง
Phuttal Residence Triple Room River View เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.78 km | แผนที่ | เส้นทาง
พุฒตาลเรซิเดนซ์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.78 km | แผนที่ | เส้นทาง
Phuttal Residence Double Room Garden View เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.78 km | แผนที่ | เส้นทาง
อรุณเกษมเฮาส์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.80 km | แผนที่ | เส้นทาง
คาซา อยุธยา เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.80 km | แผนที่ | เส้นทาง
เดอะ ซิกซ์ตี้ แอท อยุธยา เกสท์เฮาส์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.81 km | แผนที่ | เส้นทาง
แทมมารีน เกสท์เฮาส์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.81 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมบ้านท้ายวัง เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.82 km | แผนที่ | เส้นทาง
Wanisa Ville เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.87 km | แผนที่ | เส้นทาง
ธงชัย เกสต์เฮาส์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.89 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านฆ้อง โฮมสเตย์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.99 km | แผนที่ | เส้นทาง
417 แคปิตอล เรสซิเดนซ์ แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ตเมนท์
  2.02 km | แผนที่ | เส้นทาง
แกรนด์พาเร้นท์ส โฮม
  2.08 km | แผนที่ | เส้นทาง
แกรนด์พาเร้นท์ส โฮม เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.08 km | แผนที่ | เส้นทาง
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ วัดพระศรีสรรเพชญ์และพระราชวังหลวง
วัดพระศรีสรรเพชญ์และพระราชวังหลวง
  0.00 km | แผนที่ | เส้นทาง
วิหารพระมงคลบพิตร พระนครศรีอยุธยา
  0.22 km | แผนที่ | เส้นทาง
พระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง พระนครศรีอยุธยา
  0.36 km | แผนที่ | เส้นทาง
กรุงเก่ารถม้า พระนครศรีอยุธยา
  0.46 km | แผนที่ | เส้นทาง
คุ้มขุนแผน พระนครศรีอยุธยา
  0.47 km | แผนที่ | เส้นทาง
วังช้างแลเพนียด พระนครศรีอยุธยา
  0.61 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดพระราม พระนครศรีอยุธยา
  0.63 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดธรรมิกราช พระนครศรีอยุธยา
  0.85 km | แผนที่ | เส้นทาง
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
  0.98 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดโลกยสุธา พระนครศรีอยุธยา
  0.99 km | แผนที่ | เส้นทาง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา
  1.04 km | แผนที่ | เส้นทาง
ถนนคนเดินกรุงศรี
  1.10 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
  1.13 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดหน้าพระเมรุ พระนครศรีอยุธยา
  1.17 km | แผนที่ | เส้นทาง
ตลาดกรุงศรี (ตลาดน้ำกรุงศรี)
  1.18 km | แผนที่ | เส้นทาง
พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นเกริกยุ้นพันธ์ พระนครศรีอยุธยา
  1.22 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดเชิงท่า พระนครศรีอยุธยา
  1.29 km | แผนที่ | เส้นทาง
อนุสรณ์สถานปรีดี พนมยงค์ พระนครศรีอยุธยา
  1.31 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดตึก พระนครศรีอยุธยา
  1.42 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดบรมพุทธาราม พระนครศรีอยุธยา
  1.50 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดมหาธาตุ พระนครศรีอยุธยา
  1.55 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดราชบูรณะ พระนครศรีอยุธยา
  1.60 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดพนมยงค์ พระนครศรีอยุธยา
  1.62 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา
  1.68 km | แผนที่ | เส้นทาง
สถาบันอยุธยาศึกษา พระนครศรีอยุธยา
  1.72 km | แผนที่ | เส้นทาง

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

เพิ่มสถานที่ที่ขาดไปจากบริเวณนี้คลิกเลย

Line id: @touronthai (ใส่ @)
www.touronthai.com