www.touronthai.com

หน้าหลัก >> ประจวบคีรีขันธ์ >> อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

 อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ตั้งอยู่ในเขตอำเภอกุยบุรีและกิ่งอำเภอสามร้อยยอด ห่างจากหัวหินลงมาทางใต้ประมาณ 63 กิโลเมตร ตามตำนานเล่ากันว่า พื้นที่แถบนี้เคยเป็นทะเลมีเกาะใหญ่น้อยอยู่มากมาย ในสมัยนั้นมีขบวนเรือสำเภาจีนแล่นผ่านมา และประสบกับลมพายุมรสุมจนเรืออับปาง คนบนเรือที่รอดชีวิต 300 คนได้ไปอาศัยอยู่ตามเกาะต่าง ๆ จึงเรียกว่า "เกาะสามร้อยรอด" ต่อมาเพี้ยนเป็น "เขาสามร้อยยอด" จนทุกวันนี้

 อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 98 ตารางกิโลเมตร หรือ 61,300 ไร่ ลักษณะภูมิประเทศประกอบด้วยภูเขาหินปูนสูงชันริมฝั่งทะเลผสมกับที่ราบริมฝั่งทะเลที่เป็นหาดเลนและห้วงน้ำทะเลตื้น รวมถึงเกาะหินปูนที่ตั้งเรียงรายอยู่ใกล้ชายฝั่ง เป็นที่อยู่อาศัยของนกนานาชนิดซึ่งมีมากในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2509 เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 4 และเป็นอุทยานแห่งชาติประเภทชายฝั่งทะเลแห่งแรกของประเทศไทย

 บริเวณอุทยานฯมีสถานที่ท่องเที่ยวดังนี้

จุดชมวิวเขาแดง ตั้งอยู่บ้านเขาแดง บนยอดเขาแดง เวลาที่เหมาะแก่การขึ้นชมวิวคือ 05.30-07.00 น. เนื่องจากสามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นและทัศนียภาพโดยรอบๆได้อย่างสวยงาม ไม่ว่าจะเป็นวิวเขาสามร้อยยอด ชายหาดสามพระยา บ้านเรือนต่างๆ เชิงเขาแดงมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว การเดินทาง ต้องเดินเท้าจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 400 เมตรหรือขับรถไปหมู่บ้านเขาแดงจะมีทางแยกด้านซ้ายมือ จอดรถแล้วเดินเท้าขึ้นเขาไปอีกประมาณ 725 เมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

 ข้อควรระวัง: เนื่องจากในระหว่างทางเดินขึ้นจุดชมวิวจะมียุงค่อนข้างชุม นักท่องเที่ยวควรเตรียมทายากันยุงก่อนเดินขึ้นจุดชมวิว และควรมีเจ้าหน้าที่นำทาง

คลองเขาแดง เหมาะต่อการล่องเรือชมทิวทัศน์และสัตว์นานาชนิดในระบบนิเวศป่าชายเลน นักท่องเที่ยวสามารถเช่าเรือได้จากหมู่บ้านเขาแดงและหมู่บ้านบางปู โดยลงเรือที่ท่าน้ำหน้าวัดเขาแดง ล่องไปตามลำคลองประมาณ 3-4 กิโลเมตร ลดเลี้ยวผ่านป่าชายเลน สู่หมู่บ้านประมงเขาแดง หมู่บ้านประมงเก่าแก่อายุร่วม 100 ปี บริเวณท่าเรือมีเรือประมงชายฝั่งจอดเรียงราย สีสันใสของเรือตัดกับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้า สุดปลายทางที่ปากอ่าว ก่อนวกกลับมาทางเดิม ใช้เวลาเดินทางไป-กลับประมาณ1 ชั่วโมงครึ่ง เวลาที่เหมาะแก่การล่องเรือคือ ประมาณ 16.00-17.00 น. เพราะอากาศไม่ร้อน และสามารถชมพระอาทิตย์ตกได้อย่างสวยงาม

หาดสามพระยา ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นหาดทรายขาวสะอาดร่มรื่นด้วยแนวสนทอดยาว 1 กิโลเมตร หัวหาดและท้ายหาดมีเขาหินปูนขนาบทั้งสองด้าน เหมาะสำหรับเล่นน้ำและกางเต็นท์พักแรมได้ บริเวณชายหาดมีร้านอาหารและห้องน้ำไว้บริการ

ถ้ำไทร อยู่ในหมู่บ้านคุ้งโตนด ห่างจากที่ทำการอุทยานฯประมาณ 9 กิโลเมตร สามารถนำรถยนต์ไปจอดบริเวณหมู่บ้านใกล้เชิงเขาแล้วเดินขึ้นไปบนถ้ำระยะทางประมาณ 280 เมตร ช่วงแรกของถ้ำมีต้นไทรซึ่งเป็นที่มาของชื่อถ้ำ ช่วงถัดไปมีหินงอกหินย้อยงดงามหลายจุด จุดที่น่าสนใจในถ้ำได้แก่ สระโบกขรณี ห้องหินงอกหินย้อย ห้องม่านเจ็ดสี น้ำตกแห้ง อนุสาวรีย์ตาเอิบซึ่งเป็นผู้พบถ้ำคนแรก บ่อน้ำน้อยหน่าและหินโดม ภายในถ้ำค่อนข้างมืดนักท่องเที่ยวสามารถเช่าตะเกียงเจ้าพายุหรือไฟฉายจากชาวบ้านที่หมู่บ้านคุ้งโตนดได้

ถ้ำแก้ว อยู่ที่เขาหุบจันทร์ ห่างจากที่ทำการอุทยานฯไปทางบ้านบางปู 16 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายผ่านบริเวณนากุ้งจนสุดถนนลูกรังแล้วเดินเท้าไปยังปากถ้ำ ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยระยิบระยับสวยงาม ภายในถ้ำมืดมาก และค่อนข้างอันตรายเพราะมีเหวลึก จำเป็นต้องมีตะเกียงเจ้าพายุ และเจ้าหน้าที่ของอุทยานฯ นำทาง

ทุ่งสามร้อยยอด(บึงบัว) อยู่ด้านทิศตะวันตกของอุทยานแห่งชาติ เป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ปกคลุมด้วยพืชจำพวกอ้อ กก จึงเป็นแหล่งอาศัยของนกอพยพนานาชนิดเช่น นกยาง นกกาน้ำ นกอีล้ำ นกกระสาแดง นกอีโก้ง ฯลฯ สามารถล่องเรือชมธรรมชาติ เรือถ่อ เรือแคนู ดูนก ถ่ายภาพ เหมาะกับการศึกษาค้นคว้า หากมาในช่วงพฤศจิกายนถึงธันวาคม จะมีนกมากและดอกบัวมาก การเดินทาง ตามถนนเพชรเกษมหากมาจากหัวหิน ให้แยกซ้ายที่ กม.275.6 (ซอยโรงเจ)

หาดแหลมศาลา อยู่บริเวณเขาเทียน ห่างจากที่ทำการอุทยานฯประมาณ 16 กิโลเมตร บริเวณหาดมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ห้องอาบน้ำจืด หาดอยู่หน้าทางเข้าถ้ำพระยานคร เป็นหาดลักษณะคล้ายแหลมยื่นออกไปในทะเล มีภูเขาปิดล้อมทั้งสองด้าน สามารถเล่นน้ำทะเลได้ การเดินทาง จากถนนปราณบุรี-ปากน้ำปราณบุรี เลี้ยวขวาเข้าอุทยานฯ ตรงไปถึงสี่แยกบ้านบางปู เลี้ยวซ้ายทางบ้านบางปู ข้ามสะพานคลองบางปูถึงตีนเขาเทียน จากนั้นต้องเดินเท้าข้ามเขาเทียนไปประมาณ 480 เมตร ถึงหาดแหลมศาลา หรือ ใช้บริการเหมาเรือจากบ้านบางปูไปหาดแหลมศาลาใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที บริเวณหาดบางปูมีร้านอาหารไว้บริการนักท่องเที่ยว

ถ้ำพระยานคร ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ไปทางทิศเหนือประมาณ 17 กิโลเมตร หรืออยู่ห่างจากหาดแหลมศาลาตามเส้นทางเดินเท้าขึ้นเขาประมาณ 500 เมตร นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางโดยทางเรือ โดยเช่าเรือจากหมู่บ้านบางปู ไปยังหาดแหลมศาลา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที ราคาไป-กลับ 300 บาทต่อลำ (8 คน) หรือ จากบ้านบางปูเดินข้ามเขาเทียนเป็นระยะทางประมาณ 530 เมตรไปยังหาดแหลมศาลา จากชายหาดแหลมศาลามีทางเดินขึ้นเขาไปยังถ้ำพระยานครอีก 500 เมตร ระหว่างทางมีบ่อน้ำกรุด้วยอิฐดินเผารูปสี่เหลี่ยมคางหมู กว้าง 1 เมตร ลึก 4 เมตร เรียกว่า "บ่อพระยานคร" ตามประวัติเล่าว่าในสมัยรัชกาลที่ 1 เจ้าพระยานคร ผู้ครองเมืองนครศรีธรรมราชได้แล่นเรือผ่านทางเขาสามร้อยยอด และเกิดพายุใหญ่ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ จึงจอดพักเรือหลบพายุที่ชายหาดแห่งนี้เป็นเวลาหลายวัน และได้สร้างบ่อน้ำเพื่อใช้ดื่ม "ถ้ำพระยานคร" เป็นถ้ำขนาดใหญ่ บนเพดานถ้ำมีปล่องให้แสงสว่างลอดเข้ามาได้ จุดเด่นของถ้ำแห่งนี้ คือ "พระที่นั่งคูหาคฤหาสน์" เป็นพลับพลาแบบจตุรมุข สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 คราวเสด็จประพาสเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2433 เป็นฝีพระหัตถ์ของพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าขจรจรัสวงศ์ ทรงสร้างขึ้นในกรุงเทพฯ แล้วส่งมาประกอบทีหลังโดยให้พระยาชลยุทธโยธินเป็นนายงานก่อสร้าง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จมายกช่อฟ้าด้วยพระองค์เอง ที่กำแพงหินด้านขวามีพระปรมาภิไธยย่อในรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 7 เป็นตัวหนังสือใหญ่สีขาวสะดุดตา พระที่นั่งคูหาคฤหาสน์นับเป็นจุดเด่นของถ้ำพระยานคร และเป็นตราประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในปัจจุบัน

 อุทยานฯ มีบริการบ้านพักที่บริเวณ เขาแดง และที่ หาดแหลมศาลา และยังมีบริการเต็นท์ให้เช่า
 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เขตบางเขน กรุงเทพฯ โทร. 0 2562 0760
 หรือwww.dnp.go.th
 หรือ อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ต.เขาแดง อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77150 โทร. 0 3261 9078

การเดินทาง

รถยนต์ จากถนนเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) ถึงสี่แยกปราณบุรีเลี้ยวซ้ายไปตามถนนสายปราณบุรี-ปากน้ำปราณบุรีประมาณ 8 กิโลเมตร จึงเลี้ยวขวาไปประมาณ 16 กิโลเมตร ผ่านสี่แยกบ้านบางปู ตรงไป 4 กิโลเมตร ถึงสามแยกเลี้ยวซ้ายอีกครั้งไปอีก 5 กิโลเมตร จะถึงที่ทำการอุทยานฯ หรือ จากถนนเพชรเกษม จนถึงหลักกิโลเมตรที่ 286 (ใกล้บ้านสำโหรง ก่อนถึงอำเภอกุยบุรี 6 กิโลเมตร) เลี้ยวซ้ายไปอีกประมาณ 14 กิโลเมตรก็จะถึงที่ทำการอุทยานฯ

รถโดยสารประจำทาง ลงรถที่อำเภอปราณบุรี แล้วต่อรถสองแถวสายปราณบุรี-บ้านบางปู จากบ้านบางปูเหมารถสองแถวไปส่งที่ทำการอุทยานฯ

รถไฟ ขบวนรถไฟธนบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ หรือ ธนบุรี-หลังสวน ลงรถที่สถานีรถไฟสามร้อยยอด ต่อรถสองแถวสายปราณบุรี-บ้านบางปู (ขึ้นรถได้ที่หน้าสถานีรถไฟ) เมื่อถึงบ้านบางปูหารถเช่าไปอุทยานฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม:ททท.ประจวบคีรีขันธ์ โทร.0 3251 3885, 0 3251 3871, 0 3251 3854
http://www.tourismthailand.org/prachuapkhirikhan

แก้ไขล่าสุด 2016-04-21 17:27:39 ผู้ชม 18106

การเดินทาง แผนที่ ที่เที่ยว/ที่พัก

กดติดตามการเดินทางของเราใน Youtube ด้วยนะคะ
จุดชมวิวเขาแดง

จุดชมวิวเขาแดง สวัสดียามเช้าบนยอดเขาแดง หนึ่งในยอดเขาที่มากมายสมชื่อสามร้อยยอด ทริปสำรวจอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดของเราในวันนี้จะเรียกว่าเป็นวันเดย์ทริปหรือทริปวันเดียวก็ได้ แต่จะให้ดีผมว่าค้างสักคืนเถอะเพราะเราจะต้องขึ้นเขาทั้งหมดถึง 3 เขา แต่ถ้านับเฉพาะที่เขาสามร้อยยอด เราก็เดินกัน 2 เขา

อันดับแรกนั้นก็ต้องเป็นจุดชมวิวเขาแดง หลังจากขับรถจากกรุงเทพฯ มาถึงกุยบุรี เลี้ยวเข้าทางแยกที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ก่อนจะถึงป้ายบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจะมีป้ายอยู่ซ้ายมือเขียนว่าจุดชมวิวเขาแดง เราก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาตั้งแต่ยังไม่สว่าง จอดรถที่เชิงเขาแล้วจากนั้นก็ต้องเดินเท้าฝ่าความมืด นอกเหนือจากนั้นยังต้องต่อสู้กับฝูงยุงจำนวนมากที่รอดักเราอยู่บนเขาลูกนี้แล้ว

ระยะทาง 700 เมตร เศษๆ ของการเดินขึ้นเขาใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่เราก็มาถึงยอดเขา เอาแกสกระป๋องกาต้มน้ำและกาแฟซองออกมาชงดื่มรอชมพระอาทิตย์ขึ้น

ข้อมูลที่เที่ยวแต่ละที่ในหน้านี้จะเล่าแบบย่อๆ ถ้าอยากได้รายละเอียดและรูปภาพอื่นๆ อีกคลิกไปที่

จุดชมวิวเขาแดง

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

หลังจากที่รออยู่นานและน้ำที่เราต้มยังไม่ร้อนเราก็มานั่งรวมกันตรงป้ายแล้วก็ถ่ายรูปหมู่ ส่วนพระอาทิตย์นั้นเราต้องทำใจแล้วว่าไม่ได้เห็นแน่ๆ มิหนำซ้ำฝนยังทำท่าจะตกซ้ำเติมลงมาอีก

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

ล่องเรือคลองเขาแดง

ล่องเรือคลองเขาแดง กิจกรรมที่สองหลังจากที่เราใช้เวลาตั้งแต่ตี 5 จนเกือบ 8 โมงเช้าบนยอดเขาแดง ก็คือการล่อเรือที่คลองเขาแดง แต่ก่อนหน้านั้นเราเข้าไปในร้านแหลมทองซีฟู้ด ซึ่งเป็นร้านอาหารเพียงร้านเดียวที่เราเห็นอยู่ในละแวกนี้ จากจุดชมวิวเขาแดงขับอ้อมเขามาไม่กี่ร้อยเมตรก็ถึง หลังจากจัดการมื้อเช้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ขับเข้าไปที่วัดเขาแดงที่ทางเข้าอยู่ตรงข้ามร้านอาหารพอดี จากนั้นก็ติดต่อเรือนำเที่ยวที่ท่าน้ำหน้าวัดเขาแดง ได้เรือ 2 ลำ สำหรับ 10 คน ราคาลำละ 500 บาท จากนั้นก็เริ่มล่องเรือชมวิวทิวทัศน์ระบบนิเวศของเขาแดงและบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด การล่องเรือเที่ยวใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ออกเดินทางไปด้านตะวันตกแล้ววนอ้อมกลับมาวัดเขาแดงแล้วเลยไปทางด้านทะเลอ่าวไทย แล้ววกกลับมาส่งเราที่ท่าน้ำวัดเขาแดง ระหว่างทางจะได้ชมป่าชายเลนแล้วก็วิถีชีวิตชุมชนชาวประมงละแวกนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม ล่องเรือคลองเขาแดง

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

วิถีชีวิตชาวประมงคลองเขาแดง

วิถีชีวิตชาวประมงคลองเขาแดง เนื่องจากคลองสายนี้ไหลลงทะเลอ่าวไทยก็เลยมีชาวบ้านมาปลูกบ้านริมคลองกันมาก แต่ละคนก็ประกอบอาชีพประมงกันเป็นหลัก ริมคลองก็เต็มไปด้วยเรือประมงน้อยใหญ่หลายขนาด ส่วนอีกฟากก็เป็นป่าโกงกางที่สมบูรณ์

หาดแหลมศาลา

หาดแหลมศาลา เป็นชายหาดที่มีทางเดินขึ้นถ้ำพระยานคร นักท่องเที่ยวจะมาที่นี่ได้ 2 ทาง คือเดินข้ามเขามาจากบ้านบางปู กับอีกทางคือเหมาเรือนำเที่ยว ลำละ 300 บาท นั่งได้ 6 คน หาดแห่งนี้มีความสวยงาม วิวด้านหน้ามองเห็นเกาะหลายเกาะ ส่วนด้านหลังเป็นแนวเขาสูง บนหาดทรายเต็มไปด้วยต้นสนสูงใหญ่ร่มรื่น ที่นี่มีบริการบ้านพักและลานกางเต็นท์ของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างร้านค้าสวัสดิการด้วย

ถ้ำพระยานคร

ถ้ำพระยานคร สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ถ้าไม่มาที่นี่ก็เหมือนมาไม่ถึงสามร้อยยอด เป็นสิ่งที่หลายๆ คนก็รู้ดี ถ้ำพระยานครเดินจากหาดแหลมศาลาประมาณ 500 เมตร แต่ถ้าเดินจากบ้านบางปูมาก็รวมเป็น 1 กิโลเมตร โดยประมาณ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ดังนั้นหลายคนก็เลยเลือกวิธีการนั่งเรือมาลงที่หาดแหลมศาลาก่อน ทั้งเพื่อประหยัดเวลาและเหนื่อยน้อยกว่าด้วย ถ้ำพระยานครเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เช้าถึงเย็น แต่ช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดน่าจะเป็นช่วงเที่ยงบวกลบ 1 ชั่วโมง ประมาณ 10.00-13.00 น. ประมาณนี้ เพราะลำแสงที่ส่องลงมาจากโพรงขนาดใหญ่ของเพดานถ้ำจะส่องเข้ามาที่เบื้องล่างในบางวันจะเห็นเป็นลำแสงสวยงาม โดยเฉพาะช่วงเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์

ดูรายละเอียดการเดินทางมายังถ้ำพระยานคร

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

พระปรมาภิไธย ถ้ำพระยานคร

พระปรมาภิไธย ถ้ำพระยานคร เป็นพระปรมาภิไธยย่อ จปร. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จประพาสถ้ำพระยานคร 2 ครั้ง และทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ ขึ้นมาในถ้ำแห่งนี้ หลังจากนั้นรัชกาลที่ ๗ ก็เสด็จประพาสและจารึกพระปรมาภิไธยย่อไว้ในตำแหน่งใกล้ๆ กัน

ทุ่งสามร้อยยอด (บึงบัว)

ทุ่งสามร้อยยอด (บึงบัว) สถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ทางทิศเหนือของที่เที่ยวอื่นๆ ถ้าไปจากกรุงเทพฯ จะถึงทางเข้าบึงบัวก่อนใคร แต่ก็ถูกจัดไว้เป็นที่เที่ยวลำดับสุดท้ายของทริปสามร้อยยอดแบบวันเดียวของเรา นั่นก็เพราะว่าเราจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่จุดชมวิวเขาแดงนั่นเอง จากจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นเราก็เที่ยวสถานที่ต่างๆ มาเรื่อย ถึงถ้ำพระยานครจะมายังทุ่งสามร้อยยอดถ้าไม่อยากย้อนไปทางจุดชมวิวเขาแดงซึ่งห่างกันประมาณ 17 กิโลเมตร ก็ขับรถมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือเรื่อยๆ ตามทางหลวงหมายเลข 1020 พอถึงสามแยกตรงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอดให้เลี้ยวซ้ายไปตามถนน 1021 ออกถนนเพชรเกษมแล้วขับลงใต้ไปจะเจอซอยโรงเจ มีป้ายบอกทางไปศูนย์ศึกษาธรรมชาติอยู่ตลอดทาง

แต่ไม่ว่าจะเลือกเส้นทางไหนระยะทางก็เกือบจะเท่ากันแบบพอดิบพอดีคือประมาณ 50 กิโลเมตร ทั้ง 2 ทาง ถ้ำพระยานครกับทุ่งสามร้อยยอด หรือบึงบัว อยู่คนละฟากของเทือกเขา ถ้ามีถนนตัดผ่านภูเขาลูกนี้จะมีระยะทางประมาณ 8-10 กิโลเมตรเท่านั้นเอง

ทุ่งสามร้อยยอด หรือศูนย์ศึกษาธรรมชาติ เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ (มีพื้นที่ดินดอนสลับกับน้ำ) มีนกน้ำอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และที่สำคัญมีบัวจำนวนมหาศาลขึ้นอยู่ในพื้นที่ ช่วงต้นปี ประมาณ มกราคม - มีนาคม จะมีบัวบานสะพรั่งสวยงามจนเป็นที่มาของชื่อเรียกว่าบึงบัว จากนั้นตั้งแต่ปี 2553 พื้นที่บริเวณนี้ก็ประสบปัญหาภัยแล้ง บัวขาดน้ำเป็นเวลานานก็ตายกันหมด นักท่องเที่ยวที่เคยเดินทางมาชมบัวที่นี่ทุกๆ ปี ก็ลดจำนวนลงไป แต่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ กำลังมีโคงการฟื้นฟูบึงบัวแห่งนี้ให้กลับมามีสภาพที่สวยงามดังเดิม เราก็ต้องรอดูกันไปว่าจะเสร็จเมื่อไหร่

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

ชมพระอาทิตย์ตกที่บึงบัว

ชมพระอาทิตย์ตกที่บึงบัว ถึงแม้ว่าบัวที่นี่จะล้มหายตายจากไปหมด แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนไปก็คือนกที่หากินและอาศัยอยู่ที่นี่ก็ยังคงมีให้เราได้ชมได้ศึกษากันอยู่หลายชนิด และยามพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ไม่มีที่ไหนในอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดจะสวยเท่าที่นี่ คนที่มาเที่ยวที่นี่ก็จะกะเวลาให้ใกล้ๆ พระอาทิตย์ตก ชมวิวแสงสุดท้ายก่อนที่จะแยกย้ายกันไป บ้างก็เที่ยวต่อ บ้างก็หาที่พักใกล้ๆ สามร้อยยอด บ้างก็เดินทางกลับกรุงเทพฯ

เส้นทางเที่ยวแบบวันเดียวของเราวันนี้ ก็น่าจะเปลี่ยนวันหยุด 1 วัน ที่ดูแสนธรรมดาของทุกคนให้เป็นวันพิเศษได้ไม่ยากใช่มั้ยละครับ ผมจบทริปวันเดียวไว้ที่บึงบัว แต่ความจริงแล้วผมเดินทางไปต่อ พักที่ฟ้าชมคลื่นกองบิน 5 ชมวิวอ่าวมะนาว ปีนเขาล้อมหมวก ฯลฯ แล้วค่อยกลับกรุงเทพฯ อยากรู้มั้ยละครับว่าแต่ละที่เป็นยังไงบ้างคลิกตามลิงค์นี้เลย

ทุ่งสามร้อยยอด(บึงบัว)
เขาล้อมหมวก
อ่าวมะนาว

แผนที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด

แผนที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด ในระหว่างการเดินทางไปตามรายการสถานที่ท่องเที่ยวที่ผมแนะนำ ยังมีอีกที่หนึ่งที่อยากจะให้ลองแวะไปมากๆ ก็คือวัดตาลเจ็ดยอดครับ เป็นวัดที่มีสมเด็จโตองค์ใหญ่ ท่ามกลางวิวที่สวยงาม ลองไปให้ได้นะครับ

ยังไม่มีรีวิว มาเขียนรีวิวเป็นคนแรกกัน

0/0 จาก 0 รีวิว
เริ่มเขียนรีวิวกับเราแค่คลิก เข้าสู่ระบบ ด้วย Facebook...

ที่พัก/โรงแรมใกล้ อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
สเตลล่า รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  15.40 km | แผนที่ | เส้นทาง
X2 Kui Buri เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  15.41 km | แผนที่ | เส้นทาง
ลิตเติลโฮม บีช เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  16.31 km | แผนที่ | เส้นทาง
Jing Jo Boutique Bungalow Resort-Superior เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  16.97 km | แผนที่ | เส้นทาง
Jing Jo Boutique Bungalow- Deluxe 2 เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  16.97 km | แผนที่ | เส้นทาง
Jing Jo Boutique Bungalow Resort เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  16.98 km | แผนที่ | เส้นทาง
Jing Jo Boutique Bungalow-Deluxe เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  16.99 km | แผนที่ | เส้นทาง
Pulakorn Private Beach Resort เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  17.03 km | แผนที่ | เส้นทาง
ปูละคอนไพรเวทบีชรีสอร์ท
  17.07 km | แผนที่ | เส้นทาง
เอี่ยมสิริ รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  18.12 km | แผนที่ | เส้นทาง
อพาร์ตเมนต์ 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำส่วนตัว ขนาด 53 ตร.ม. – สามร้อยยอด เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  19.13 km | แผนที่ | เส้นทาง
Sea Breeze Resort SamRoiYot เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  19.45 km | แผนที่ | เส้นทาง
คอตเทต ชิค เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  19.55 km | แผนที่ | เส้นทาง
แฮปปี้มายด์ รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  19.55 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมบ้านจีน หาดสามร้อยยอด เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  19.83 km | แผนที่ | เส้นทาง
เดอะกรีนบีช รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  19.83 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านเคียงทะเล สามร้อยยอด เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  19.87 km | แผนที่ | เส้นทาง
ดินสอ รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  19.92 km | แผนที่ | เส้นทาง
บราสซีเร บีช โฮเต็ล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  19.94 km | แผนที่ | เส้นทาง
ลอง บีช อินน์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  20.00 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านเดี่ยว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำส่วนตัว ขนาด 150 ตร.ม. – สามร้อยยอด เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  20.01 km | แผนที่ | เส้นทาง
บลูบีช รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  20.12 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านพักริมเล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  20.14 km | แผนที่ | เส้นทาง
กรรณิการ์ รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  20.19 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านโลจนานนท์ โฮมสเตย์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  20.24 km | แผนที่ | เส้นทาง
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
จุดชมวิวเขาแดง ประจวบคีรีขันธ์
  1.14 km | แผนที่ | เส้นทาง
ล่องเรือคลองเขาแดงสามร้อยยอด
  1.67 km | แผนที่ | เส้นทาง
หาดสามพระยา ประจวบคีรีขันธ์
  6.50 km | แผนที่ | เส้นทาง
ถ้ำพระยานคร ประจวบคีรีขันธ์
  15.83 km | แผนที่ | เส้นทาง
หาดนมสาว (หาดสามร้อยยอด) ประจวบคีรีขันธ์
  19.93 km | แผนที่ | เส้นทาง
ทุ่งสามร้อยยอด (บึงบัว) ประจวบคีรีขันธ์
  20.21 km | แผนที่ | เส้นทาง
สมเด็จโต วัดตาลเจ็ดยอด ประจวบคีรีขันธ์
  23.46 km | แผนที่ | เส้นทาง
หาดบ่อนอก ประจวบคีรีขันธ์
  26.11 km | แผนที่ | เส้นทาง
อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์
  35.42 km | แผนที่ | เส้นทาง
หาดนเรศวร (หาดเขากะโหลก) ประจวบคีรีขันธ์
  40.30 km | แผนที่ | เส้นทาง
แหลมเกด ณ ปากน้ำปราณ
  46.13 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศน์ป่าชายเลนสิรินาถราชินี
  47.76 km | แผนที่ | เส้นทาง
เที่ยวปราณบุรี ดีต่อใจ
  48.54 km | แผนที่ | เส้นทาง
ปากน้ำปราณ ประจวบคีรีขันธ์
  50.12 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศาลเจ้าแม่ทับทิมทอง ประจวบคีรีขันธ์
  50.39 km | แผนที่ | เส้นทาง
วนอุทยานปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
  51.25 km | แผนที่ | เส้นทาง
กลุ่มชาใบหม่อนบ้านรวมไทย
  51.55 km | แผนที่ | เส้นทาง
กลุ่มกระดาษสับปะรดบ้านรวมไทย
  52.00 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านรวมไทย
  52.62 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดอ่าวน้อย (ถ้ำพระนอน) ประจวบคีรีขันธ์
  53.37 km | แผนที่ | เส้นทาง
อ่าวน้อย ประจวบคีรีขันธ์
  54.43 km | แผนที่ | เส้นทาง
ค่ายธนะรัชต์ ประจวบคีรีขันธ์
  54.83 km | แผนที่ | เส้นทาง
หาดเขาเต่า (หาดทรายน้อย)
  58.35 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดถ้ำเขาเต่า ประจวบคีรีขันธ์
  58.94 km | แผนที่ | เส้นทาง
อ่างเก็บน้ำเขาเต่า
  58.98 km | แผนที่ | เส้นทาง

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

เพิ่มสถานที่ที่ขาดไปจากบริเวณนี้คลิกเลย

Line id: @touronthai (ใส่ @)
www.touronthai.com