www.touronthai.com

หน้าหลัก >> สุโขทัย >> โครงการแก้มลิงทุ่งทะเลหลวง

โครงการแก้มลิงทุ่งทะเลหลวง

 โครงการแก้มลิงทุ่งทะเลหลวง เป็นโครงการตามแนวพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งซ้ำซากในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย อยู่บริเวณถนนเลี่ยงเมืองสุโขทัย มุ่งหน้าจังหวัดตาก เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และมีโครงการปรับปรุงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่ดีมากแห่งหนึ่งของจังหวัด มีการสร้างพุทธมณฑล ประกอบด้วยพระพุทธรูปปางลีลา และมณฑปประดิษฐานพระพุทธรูปบนเกาะกลางอ่างเก็บน้ำ มีทิวทัศน์โดยรอบสวยงาม รอบอ่างเก็บน้ำยังมีโครงการสร้างที่พักผ่อน ได้แก่ศาลาพระแม่ย่า สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า ฯลฯ

ความเป็นมาของโครงการแก้มลิงทุ่งทะเลหลวง

 เกิดขึ้นตามแนวพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ได้พระราชทานไว้เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2535 ในการบูรณาการแก้ไขปัญหานํ้าท่วม – นํ้าแล้งซํ้าซาก ของจังหวัดสุโขทัยแบบยั่งยืนนั้น จะต้องมีการบริหารจัดการนํ้า ดังเช่น การก่อสร้างเขื่อนกักเก็บนํ้าขนาดใหญ่และอ่างเก็บนํ้าในลํานํ้าสาขาของแม่นํ้ายม การผันนํ้าระหว่างลุ่มนํ้า การขุดลอกแม่นํ้า คูคลอง หนอง และบึง เพื่อกักเก็บนํ้า และระบายนํ้าในฤดูฝนและผันนํ้าจากแม่นํ้ายมมาใช้ในฤดูแล้ง และจากการพิจารณาของกรมชลประทานปรากฎว่า พื้นที่ทุ่งทะเลหลวงเป็นหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยบรรเทาปัญหานํ้าท่วมและลดความเสียหายจากนํ้าท่วมในจังหวัดสุโขทัยได้เนื่องจากบริเวณฝั่งขวาของแม่นํ้าระหว่างแม่นํ้ายม มีสภาพเป็นที่ลุ่มในฤดูฝนจะมีนํ้าท่วมเป็นบริเวณกว้างใหญ่ ตั้งแต่ตําบลวังใหญ่ ตําบลทับผึ้ง อําเภอศรีสําโรง ต่อเนื่องลงมาถึงตําบลปากแคว ตําบลบ้านกล้วย อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัยและสิ้นสุดที่บริเวณหนองลําคลองตาล และจากการตรวจสอบกับภาพถ่ายดาวเทียมบันทึกภาพเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2544 พบว่า มีพื้นที่นํ้าท่วมขังยาวเหนือจดใต้ประมาณ 20 กิโลเมตร และกว้างจากตะวันตกไปตะวันออกประมาณ 5 กิโลเมตร หากปรับปรุงทุ่งทะเลหลวงเป็นพื้นที่รับนํ้าถาวรในลักษณะแก้มลิงจะสามารถรับนํ้าที่ไหลบ่าจากแม่นํ้ายม และนํ้าจากเทือกเขาฝั่งตะวันตก ก่อนระบายลงแม่นํ้ายมในพื้นที่ตอนล่างของจังหวัดสุโขทัย พร้อมปรับปรุงส่งนํ้าเพื่อการเกษตรได้ในอนาคต

 จากการที่นายกรัฐมนตรีไปตรวจราชการที่จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2547 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้นําเสนอโครงการแก้มลิงทุ่งทะเลหลวง ซึ่ง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบและอนุญาตในหลักการ และต่อมาคณะนายกรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2547 ให้ดําเนินศึกษาความเป็นไปได้ความเหมาะสม และความจําเป็นของโครงการดังกล่าว อย่างไรก็ตามเนื่องจากโครงการแก้มลิงทุ่งทะเลหลวง มีพื้นที่แก้มลิงทั้งหมด 7,070 ไร่ มีปริมาณนํ้าที่กักเก็บประมาณ 32.4 ล้านลบ.ม. มีพื้นที่โครงการประมาณ 17,000 ไร่ และพื้นที่ชลประทานสุทธิ 13,000 ไร่ ดังนั้น กรมชลประทานจึงได้พิจารณาให้ปรับปรุงทะเลหลวงโดยการขุดลอกให้เป็นพื้นที่รับนํ้าถาวรในลักษณะแก้มลิง เพื่อรับนํ้าที่ไหลบ่าจากแม่นํ้ายม ปริมาณนํ้าจากแนวเทือกเขาฝั่งตะวันตกให้ไหลมารวมกันในทะเลหลวง รวมทั้งการรับนํ้าจากแม่นํ้ายม ก่อนผ่านบริเวณตัวเมืองสุโขทัยผ่านทางคลองยาง คลองตาทรัพย์พร้อมทั้งทําการขุดลอกปรับปรุงคลองด้านฝั่งขวาของแม่นํ้ายม เพื่อใช้เป็นคลองรับนํ้าและระบายนํ้า และใช้เป็นคลองส่งนํ้าเพื่อการเกษตรในอนาคต

ข้อมูลเพิ่มเติม:ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 5561 1619
http://www.tourismthailand.org/sukhothai

แก้ไขล่าสุด 2016-04-28 17:25:01 ผู้ชม 12736

การเดินทาง แผนที่ ที่เที่ยว/ที่พัก

กดติดตามการเดินทางของเราใน Youtube ด้วยนะคะ
โครงการแก้มลิงทุ่งทะเลหลวง

โครงการแก้มลิงทุ่งทะเลหลวง

โครงการแก้มลิงทุ่งทะเลหลวง

โครงการแก้มลิงทุ่งทะเลหลวง

โครงการแก้มลิงทุ่งทะเลหลวง

โครงการแก้มลิงทุ่งทะเลหลวง

โครงการแก้มลิงทุ่งทะเลหลวง

โครงการแก้มลิงทุ่งทะเลหลวง

โครงการแก้มลิงทุ่งทะเลหลวง

โครงการแก้มลิงทุ่งทะเลหลวง

โครงการแก้มลิงทุ่งทะเลหลวง

โครงการแก้มลิงทุ่งทะเลหลวง

ยังไม่มีรีวิว มาเขียนรีวิวเป็นคนแรกกัน

0/0 จาก 0 รีวิว
เริ่มเขียนรีวิวกับเราแค่คลิก เข้าสู่ระบบ ด้วย Facebook...

ที่พัก/โรงแรมใกล้ ทุ่งทะเลหลวง สุโขทัย
ป้าทองสุข แอท สุโขทัย บัส เทอร์มินอล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  6.98 km | แผนที่ | เส้นทาง
เรืองศรีศิริ เกสต์เฮาส์ 2 เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  7.07 km | แผนที่ | เส้นทาง
เรืองศรีศิริ เกสท์เฮาส์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  7.14 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศิลา รีสอร์ท สุโขทัย เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  7.21 km | แผนที่ | เส้นทาง
สกาย เฮาส์ เกสท์เฮาส์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  7.34 km | แผนที่ | เส้นทาง
ภู่อรุณ รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  7.35 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมเรือนไทย เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  7.68 km | แผนที่ | เส้นทาง
4ที เกสท์เฮาส์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  7.82 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมโลตัส วิลเลจ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  7.88 km | แผนที่ | เส้นทาง
ธนะวงษ์ พูล วิลลา เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  7.92 km | แผนที่ | เส้นทาง
อีซี่ เฮาส์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  7.93 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมชินซัฒน์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  7.98 km | แผนที่ | เส้นทาง
สบายดี เฮาส์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  8.09 km | แผนที่ | เส้นทาง
เจแอนด์เจ เกสต์เฮาส์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  8.12 km | แผนที่ | เส้นทาง
กรีนเฮาส์ สุโขทัย เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  8.13 km | แผนที่ | เส้นทาง
บลู เฮาส์ สุโขทัย เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  8.15 km | แผนที่ | เส้นทาง
สุโขทัย เกสท์เฮาส์
  8.18 km | แผนที่ | เส้นทาง
แอท โฮม สุโขทัย เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  8.30 km | แผนที่ | เส้นทาง
ชวนชม เกสท์เฮาส์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  8.32 km | แผนที่ | เส้นทาง
เดอะ เนเจอร์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  8.33 km | แผนที่ | เส้นทาง
แฮปปี้ เกสต์เฮาส์ บังกะโล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  8.45 km | แผนที่ | เส้นทาง
Home Boutique Hotel เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  8.48 km | แผนที่ | เส้นทาง
การ์เดน เฮาส์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  8.50 km | แผนที่ | เส้นทาง
ปาย สุโขทัย รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  8.52 km | แผนที่ | เส้นทาง
ฟอเรสโต้ สุโขทัย เกสต์โฮม เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  8.53 km | แผนที่ | เส้นทาง
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ ทุ่งทะเลหลวง สุโขทัย
สวนพฤกศาสตร์พระแม่ย่า
  2.89 km | แผนที่ | เส้นทาง
สะพานพระร่วง จ.สุโขทัย
  8.47 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศาลพระแม่ย่า สุโขทัย
  9.78 km | แผนที่ | เส้นทาง
พิพิธภัณฑ์สังคโลกสุโขทัย
  9.90 km | แผนที่ | เส้นทาง
สวนหลวง ร.9 จ.สุโขทัย
  13.14 km | แผนที่ | เส้นทาง
พิพิธภัณฑ์ปลาในวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ สุโขทัย
  13.64 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดช้างล้อม สุโขทัย
  13.67 km | แผนที่ | เส้นทาง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง สุโขทัย
  15.79 km | แผนที่ | เส้นทาง
อนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช จ.สุโขทัย
  16.06 km | แผนที่ | เส้นทาง
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
  16.25 km | แผนที่ | เส้นทาง
ลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ สุโขทัย
  16.26 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
  16.26 km | แผนที่ | เส้นทาง
ตลาดปสาน อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
  16.33 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศูนย์การเรียนรู้บ้านพระพิมพ์
  16.33 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดสระศรี อุทยานประวัคิศาสตร์สุโขทัย
  16.63 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดศรีสวาย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย สุโขทัย
  16.81 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดศรีชุม สุโขทัย
  17.56 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดศรีชุม แพร่
  17.59 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านทุ่งหลวง สุโขทัย
  31.20 km | แผนที่ | เส้นทาง
อุทยานแห่งชาติรามคำแหง (เขาหลวง) สุโขทัย
  35.35 km | แผนที่ | เส้นทาง
ผานารายณ์ เขาหลวง
  38.74 km | แผนที่ | เส้นทาง
หลวงพ่อปี้วัดลานหอย สุโขทัย
  38.95 km | แผนที่ | เส้นทาง
อ่างเก็บน้ำคลองข้างใน (อ่างเก็บน้ำท่าดินแดง) สุโขทัย
  39.96 km | แผนที่ | เส้นทาง
สวนบุญชอบ เอมอิ่ม สุโขทัย
  40.51 km | แผนที่ | เส้นทาง
ตลาดริมยม 2437
  43.14 km | แผนที่ | เส้นทาง

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

เพิ่มสถานที่ที่ขาดไปจากบริเวณนี้คลิกเลย

Line id: @touronthai (ใส่ @)
www.touronthai.com