×

ทุ่งทะเลหลวง สุโขทัย

ทุ่งทะเลหลวง สุโขทัย
สุโขทัย
โครงการแก้มลิงทุ่งทะเลหลวง เป็นโครงการตามแนวพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งซ้ำซากในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย อยู่บริเวณถนนเลี่ยงเมืองสุโขทัย มุ่งหน้าจังหวัดตาก เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และมีโครงการปรับปรุงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่ดีมากแห่งหนึ่งของจังหวัด มีการสร้างพุทธมณฑล ประกอบด้วยพระพุทธรูปปางลีลา และมณฑปประดิษฐานพระพุทธรูปบนเกาะกลางอ่างเก็บน้ำ มีทิวทัศน์โดยรอบสวยงาม รอบอ่างเก็บน้ำยังมีโครงการสร้างที่พักผ่อน ได้แก่ศาลาพระแม่ย่า สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า ฯลฯ

ความเป็นมาของโครงการแก้มลิงทุ่งทะเลหลวง

เกิดขึ้นตามแนวพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ได้พระราชทานไว้เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2535 ในการบูรณาการแก้ไขปัญหานํ้าท่วม – นํ้าแล้งซํ้าซาก ของจังหวัดสุโขทัยแบบยั่งยืนนั้น จะต้องมีการบริหารจัดการนํ้า ดังเช่น การก่อสร้างเขื่อนกักเก็บนํ้าขนาดใหญ่และอ่างเก็บนํ้าในลํานํ้าสาขาของแม่นํ้ายม การผันนํ้าระหว่างลุ่มนํ้า การขุดลอกแม่นํ้า คูคลอง หนอง และบึง เพื่อกักเก็บนํ้า และระบายนํ้าในฤดูฝนและผันนํ้าจากแม่นํ้ายมมาใช้ในฤดูแล้ง และจากการพิจารณาของกรมชลประทานปรากฎว่า พื้นที่ทุ่งทะเลหลวงเป็นหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยบรรเทาปัญหานํ้าท่วมและลดความเสียหายจากนํ้าท่วมในจังหวัดสุโขทัยได้เนื่องจากบริเวณฝั่งขวาของแม่นํ้าระหว่างแม่นํ้ายม มีสภาพเป็นที่ลุ่มในฤดูฝนจะมีนํ้าท่วมเป็นบริเวณกว้างใหญ่ ตั้งแต่ตําบลวังใหญ่ ตําบลทับผึ้ง อําเภอศรีสําโรง ต่อเนื่องลงมาถึงตําบลปากแคว ตําบลบ้านกล้วย อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัยและสิ้นสุดที่บริเวณหนองลําคลองตาล และจากการตรวจสอบกับภาพถ่ายดาวเทียมบันทึกภาพเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2544 พบว่า มีพื้นที่นํ้าท่วมขังยาวเหนือจดใต้ประมาณ 20 กิโลเมตร และกว้างจากตะวันตกไปตะวันออกประมาณ 5 กิโลเมตร หากปรับปรุงทุ่งทะเลหลวงเป็นพื้นที่รับนํ้าถาวรในลักษณะแก้มลิงจะสามารถรับนํ้าที่ไหลบ่าจากแม่นํ้ายม และนํ้าจากเทือกเขาฝั่งตะวันตก ก่อนระบายลงแม่นํ้ายมในพื้นที่ตอนล่างของจังหวัดสุโขทัย พร้อมปรับปรุงส่งนํ้าเพื่อการเกษตรได้ในอนาคต

จากการที่นายกรัฐมนตรีไปตรวจราชการที่จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2547 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้นําเสนอโครงการแก้มลิงทุ่งทะเลหลวง ซึ่ง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบและอนุญาตในหลักการ และต่อมาคณะนายกรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2547 ให้ดําเนินศึกษาความเป็นไปได้ความเหมาะสม และความจําเป็นของโครงการดังกล่าว อย่างไรก็ตามเนื่องจากโครงการแก้มลิงทุ่งทะเลหลวง มีพื้นที่แก้มลิงทั้งหมด 7,070 ไร่ มีปริมาณนํ้าที่กักเก็บประมาณ 32.4 ล้านลบ.ม. มีพื้นที่โครงการประมาณ 17,000 ไร่ และพื้นที่ชลประทานสุทธิ 13,000 ไร่ ดังนั้น กรมชลประทานจึงได้พิจารณาให้ปรับปรุงทะเลหลวงโดยการขุดลอกให้เป็นพื้นที่รับนํ้าถาวรในลักษณะแก้มลิง เพื่อรับนํ้าที่ไหลบ่าจากแม่นํ้ายม ปริมาณนํ้าจากแนวเทือกเขาฝั่งตะวันตกให้ไหลมารวมกันในทะเลหลวง รวมทั้งการรับนํ้าจากแม่นํ้ายม ก่อนผ่านบริเวณตัวเมืองสุโขทัยผ่านทางคลองยาง คลองตาทรัพย์พร้อมทั้งทําการขุดลอกปรับปรุงคลองด้านฝั่งขวาของแม่นํ้ายม เพื่อใช้เป็นคลองรับนํ้าและระบายนํ้า และใช้เป็นคลองส่งนํ้าเพื่อการเกษตรในอนาคต


พิกัด GPS ทุ่งทะเลหลวง สุโขทัย:
17.050102,99.793020
กดติดตามการเดินทางของเราใน Youtube ด้วยนะคะ
0/0 จาก 0 รีวิว
ผู้ชม 3228 ครั้ง
ทุ่งทะเลหลวง สุโขทัย
ทุ่งทะเลหลวง สุโขทัย
ทุ่งทะเลหลวง สุโขทัย
ทุ่งทะเลหลวง สุโขทัย
ทุ่งทะเลหลวง สุโขทัย
ทุ่งทะเลหลวง สุโขทัย
ทุ่งทะเลหลวง สุโขทัย
ทุ่งทะเลหลวง สุโขทัย
ทุ่งทะเลหลวง สุโขทัย
ทุ่งทะเลหลวง สุโขทัย
ทุ่งทะเลหลวง สุโขทัย
ทุ่งทะเลหลวง สุโขทัย

แผนที่ ทุ่งทะเลหลวง สุโขทัยคลิกที่นี่

×

วิธีใช้งาน touronthai mini

  ดูข้อมูลของรูปภาพกดที่รูปภาพนั้น

  ใต้รูปภาพจะมีปุ่มอยู่ 6 ปุ่ม
  • ปุ่มแรก คือ ปุ่มวิธีใช้ที่คุณเพิ่งกด
  • ปุ่มที่ 2 คือ ปุ่มแสดงข้อมูลของสถานที่ที่คุณกำลังดู
  • ปุ่มที่ 3 คือ เส้นทางไปยังสถานที่ที่คุณกำลังดู
  • ปุ่มที่ 4 คือ ร้านอาหารที่อยู่ใกล้ๆ สถานที่ที่คุณกำลังดู
  • ปุ่มที่ 5 คือ ที่เที่ยวที่อยู่ใกล้ๆ สถานที่ที่คุณกำลังดู
  • ปุ่มที่ 6 คือ โรงแรมที่อยู่ใกล้ๆ สถานที่ที่คุณกำลังดู
ขอบคุณที่เข้ามาชม touronthai mini หวังว่าเว็บของเราจะมีประโยชน์กับคุณ
insert_emoticon

Log in

สอบถามการใช้งาน/แจ้งปัญหาการใช้งาน
@touronthai

10 ที่พัก/โรงแรมใกล้ ทุ่งทะเลหลวง สุโขทัย

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

10 ที่เที่ยวใกล้ ทุ่งทะเลหลวง สุโขทัย

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

ร้านอาหารใกล้ ทุ่งทะเลหลวง สุโขทัย

*อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูล*
ร่วมส่งร้านโปรดของคุณให้ทุกคนรู้จักคลิก ..

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO)