www.touronthai.com

หน้าหลัก >> นครปฐม >> พระราชวังสนามจันทร์

พระราชวังสนามจันทร์

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระราชวังสนามจันทร์)

 ตั้งอยู่ในตัวเมือง ห่างจากองค์พระปฐมเจดีย์ ไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 2 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 888 ไร่ 3 งาน 24 ตารางวา พระราชวังแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น ตั้งแต่ยังทรงดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2450 โดยหลวงพิทักษ์มานพ (น้อย ศิลป์) ซึ่งต่อมาเลื่อนยศเป็นพระยาศิลป์ประสิทธิ์ เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง

 พระที่นั่งเมื่อแรกสร้างมีเพียง 2 พระที่นั่ง ได้แก่ พระที่นั่งพิมานปฐม และพระที่นั่งอภิรมย์ฤดี และพระราชทานนามตามประกาศลงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2454 และต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ทำพิธียกพระมหาเศวตฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระแท่นรัตนสิงหาสน์ ภายในพระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย์เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2466

ประวัติพระราชวังสนามจันทร์

 พระราชวังสนามจันทร์เป็นพระราชวังที่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นบนบริเวณที่คาดว่าเป็นพระราชวังเก่าของกษัตริย์สมัยโบราณที่เรียกว่า เนินปราสาท เพื่อเป็นสถานที่ประทับครั้งมานมัสการองค์พระปฐมเจดีย์และเมื่อบ้านเมืองถึงยามวิกฤต

 พระราชวังใช้เวลาก่อสร้างนาน 4 ปี โดยมี หลวงพิทักษ์มานพ (น้อย ศิลป์) ซึ่งต่อมาได้รับโปรดเกล้าฯเลื่อนยศเป็นพระยาวิศุกรรม ศิลปประสิทธิ์ เป็นแม่งาน และสร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2450 เมื่อสร้างแล้วเสร็จจึงได้พระราชทานนามว่า "พระราชวังสนามจันทร์" ตามชื่อสระน้ำโบราณหน้าโบสถ์พราหมณ์ (ปัจจุบันไม่มีโบสถ์พราหมณ์เหลืออยู่แล้ว) สระน้ำจันทร์ หรือ สระบัว

 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชพินัยกรรมแสดงพระราชประสงค์ยกพระราชวังสนามจันทร์ให้เป็นสถานที่ตั้งของโรงเรียนนายร้อยทหารบกโดยมีใจความว่า

 "บรรดาที่ดินตึกรามทั้งใหญ่ น้อย ที่รวมอยู่ในเขตซึ่งเรียกว่า "พระราชวังสนามจันทร์" เป็นสมบัติส่วนตัวของข้าพเจ้าโดยแท้ไม่ได้รับมฤดกมาจากสมเด็จพระบรมชนกนารถมิได้ ข้าพเจ้าได้เก็บทุนในตำแหน่งหน้าที่พระยุพราชและทุนอื่นๆ สร้างที่สนามจันทร์ และสร้างพระที่นั่งซึ่งเรียกว่า พระพิมานประฐม นั้นขึ้นก่อน ต่อมาเมื่อข้าพเจ้าได้ราชสมบัติแล้ว ข้าพเจ้าก็ได้เอาเงินพระคลังข้างที่ทำนุบำรุงที่นี้ตลอดมาเป็นส่วนตัวทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นจะเอาที่พระราชวังสนามจันทร์ไปรวมเข้ากับกองมฤดกใหญ่นั้นหาควรไม่ ข้าพเจ้ามีสิทธิ์ตามกฎหมายเหมือนสามัญชน ที่จะยกที่นี้ให้แก่ผู้ใดก็ได้ เพราะฉะนั้นเมื่อสิ้นตัวข้าพเจ้าไปแล้ว ข้าพเจ้าขอยกที่นี้ให้แก่รัฐบาลสยามเป็นสิทธิขาด เพื่อทำเป็นโรงเรียนนายร้อยทหารบก"

 ในปัจจุบัน พระราชวังสนามจันทร์อยู่ในความดูแลของสำนักพระราชวัง โดยเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2546 คณะกรรมการอำนวยการบูรณะพระราชวังสนามจันทร์ ซึ่งมีสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เป็นองค์ประธาน ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย นายนาวิน ขันธหิรัญ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิขิต กาญจนาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ได้น้อมเกล้าฯ ถวายคืนพระราชวังสนามจันทร์แก่สำนักพระราชวัง

สิ่งก่อสร้าง พระราชวังสนามจันทร์มีสิ่งก่อสร้างมากมาย ประกอบด้วย

http://th.wikipedia.org/wiki/พระราชวังสนามจันทร์

ข้อมูลเพิ่มเติม:ททท. สำนักงานราชบุรี 032 919176-8

แก้ไขล่าสุด 2016-05-11 12:53:23 ผู้ชม 18263

การเดินทาง แผนที่ ที่เที่ยว/ที่พัก

กดติดตามการเดินทางของเราใน Youtube ด้วยนะคะ
ความจงรักภักดีทั่วแผ่นดิน

ความจงรักภักดีทั่วแผ่นดิน ช่วงงานฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี พระราชวังสนามจันทร์ เป็นปีมหามงคงของปวงชนชาวไทยและได้มีการประดับประดาโคมแบบเดียวกันบนถนนแทบทุกสาย ประชาชนเดินทางเข้าชมพระราชวังสนามจันทร์กันเนืองแน่นลานจอดรถเต็มหมดทุกลานจนต้องไปจอดไว้ถนนเหนือวังแล้วเดินมาประมาณ 700 เมตร จนถึงสะพานทางเข้าพระราชวังสนามจันทร์ ชื่อสะพานรามประเวศน์ จากสะพานแห่งนี้หากมองออกมาจากข้างในพระราชวังจะมองเห็นองค์พระปฐมเจดีย์พอดีครับ

คูน้ำในพระราชวังสนามจันทร์

คูน้ำในพระราชวังสนามจันทร์ เดินเข้ามาก็จะพบกับคูน้ำขนาดใหญ่รอบบริเวณพระราชวัง ในวันที่มีงานฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี มีการจัดงานโดยมีการเปิดร้านค้ามากมาย รวมทั้งวัดต่างๆ ได้มาเปิดให้ประชาชนร่วมทำบุญกันมากมายรอบบริเวณนี้ การประดับไฟอย่างสวยงามรอบบริเวณพระราชวังสนามจันทร์จะเห็นได้เด่นขึ้นในเวลากลางคืน แต่ตอนนี้เราเข้าไปเดินชมภายในกันก่อนครับ

สะพานฉนวนพระราชวังสนามจันทร์

สะพานฉนวนพระราชวังสนามจันทร์ เดินลึกเข้ามาทางที่จะไปพระตำหนักชาลีมงคลอาสน์จะมองเห็นสะพานฉนวนและพระตำหนักมารีราชรัตบัลลังก์ได้ชัดเจน สะพานฉนวนเป็นสะพานเชื่อมต่อพระตำหนักชาลีมงคลอาสน์และพระตำหนักมารีราชรัตบัลลังก์ ในงานฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี เปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ แต่ห้ามถ่ายรูปภายใน ช่างภาพหลายระดับฝีมือเดินทางมาถ่ายรูปพระตำหนักกับสะพานชนวนนี้ รวมทั้งนั่งพักผ่อนรอเวลากลางคืนก็มาก

พระตำหนักชาลีมงคลอาสน์

พระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ ภาพนี้เป็นด้านข้างของพระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ ซึ่งในงานฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปีมีการจัดประกวดภาพถ่ายของพระราชวังสนามจันทร์ด้วย จึงเห็นช่างภาพอยู่เต็มพื้นที่ หลายๆ คนเลือกที่จะใช้พระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ สะพานฉนวนและพระตำหนักมารีราชรัตบัลลังก์ เป็นงานส่งเข้าประกวดช่วงเวลา กลางวันไปจนถึง 4 ทุ่ม ช่างภาพและนักท่องเที่ยวเดินกันเต็มพื้นที่ ถ้าหากจะถ่ายภาพวิวสวยๆ ละก็ทำได้ยากมากๆ

พระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ เป็นพระตำหนักที่โดดเด่นที่สุดในหมู่พระตำหนักและพระที่นั่งในพระราชวังสนามจันทร์ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของสนามใหญ่ สร้างขึ้นราวปี พ.ศ. 2451 โดยมีหม่อมเจ้าอิทธิเทพสรร กฤดากร เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบ จุดเด่นของพระตำหนักองค์นี้คือสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะคล้ายกับปราสาท ซึ่งเป็นการผสมระหว่างศิลปะเรอเนซองส์ของฝรั่งเศส กับอาคารแบบฮาล์ฟ ทิมเบอร์ของอังกฤษ แต่ดัดแปลงให้เหมาะสมกับสภาพอากาศในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามพระตำหนักว่า พระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ และโปรดเกล้าฯ ให้จัดการพระราชพิธีขึ้นพระตำหนัก เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2460
http://th.wikipedia.org/wiki/พระตำหนักชาลีมงคลอาสน์
ในเวลานี้ผู้คนยังออกันอยู่ด้านหน้าพยายามถ่ายรูปพระตำหนักชาลีมงคลอาสน์จากมุมอนุสรณ์ย่าเหล จนเราต้องเดินหามุมที่พอจะมี (หลบผู้คน) ก็ได้มุมนี้มา 1 รูป

พระตำหนักชาลีมงคลอาสน์

พระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ ภาพด้านหลังที่ช่างภาพหลายคนมาจับจองพื้นที่ในการเก็บภาพสวยๆ ทั้งกลางวันและกลางคืนกันจนแน่นริมคูน้ำทั้ง 2 ฝั่ง

พระราชวังสนามจันทร์

พระราชวังสนามจันทร์ หากให้เลือกภาพหนึ่งในบรรดาพระตำหนัก พระที่นั่ง เรือนต่างๆ เพื่อแสดงความเป็นพระราชวังสนามจันทร์ได้ดีที่สุดก็คงเป็นพระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ ซึ่งมีอนุสรณ์ย่าเหลหน้าพระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ ย่าเหล (ประมาณ พ.ศ. 2465) เป็นสุนัขพันทางที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเลี้ยง และทรงโปรดปรานเป็นอย่างยิ่ง ภายหลังถูกลอบยิงจนตาย รัชกาลที่ 6 ทรงโทมนัสเป็นอย่างยิ่ง ถึงกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดงานศพ และสร้างอนุสาวรีย์ย่าเหลขึ้น ทั้งยังทรงพระราชนิพนธ์คำกลอนไว้อาลัยแก่ย่าเหลด้วย
http://th.wikipedia.org/wiki/ย่าเหล

พระที่นั่งพิมานปฐม

พระที่นั่งพิมานปฐม จากพระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ เดินเข้ามาตามถนนเรื่อยๆ จะเห็นพระที่นั่งพิมานปฐม เป็นพระที่นั่งองค์แรกในบริเวณของพระราชวังสนามจันทร์ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน 2 ชั้นแบบตะวันตก แต่ดัดแปลงเพื่อให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศเมืองร้อน สร้างขึ้นราวปี พ.ศ. 2450 พระที่นั่งองค์นี้ใช้เป็นที่ประทับ ที่ทรงพระอักษร ที่เสด็จออกขุนนาง ที่รับรองพระราชอาคันตุกะ และที่ออกให้ราษฎรเข้าเฝ้าฯ โดยเฉพาะก่อนเสด็จฯ ขึ้นเถลิงถวัลย์ราชย์สมบัติ จนถึงปี พ.ศ. 2458 มากกว่าพระที่นั่ง และพระตำหนักองค์อื่นๆ
http://th.wikipedia.org/wiki/พระที่นั่งพิมานปฐม

อีกด้านหนึ่งของพระที่นั่งพิมานปฐม

อีกด้านหนึ่งของพระที่นั่งพิมานปฐม เดินเรื่อยๆ มาครับชมพระที่นั่งแห่งนี้หลายๆ มุมก่อนที่จะเดินชมสถานที่ต่อไป ด้านหน้าของพระที่นั่งพิมานปฐมจะมีเทวาลัยคเณศร์อยู่ครับ

เทวาลัยคเณศร์

เทวาลัยคเณศร์ ในพระราชวังสนามจันทร์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเป็นศาลเทพารักษ์ เป็นที่ประดิษฐานพระคเณศร์ หรือพระพิฆเนศวร ซึ่งนับถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความรู้ เป็นผู้มีปัญญาเป็นเลิศ ปราดเปรื่องในศิลปวิทยาทุกแขนงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเทวาลัยคเณศร์ไว้ ณ ที่อันเป็นศูนย์กลางของพระราชวังสนามจันทร์ สำหรับบวงสรวง และเพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งพระราชวังสนามจันทร์ และเมื่อมองจาก พระที่นั่งพิมานปฐมจะเห็นพระปฐมเจดีย์ เทวาลัยคเณศร์และพระที่นั่งพิมานปฐมอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน
http://th.wikipedia.org/wiki/เทวาลัยคเณศร์

สำหรับพระที่นั่งพิมานปฐมเราสามารถเดินขึ้นไปชมด้านบนได้โดยไปที่ด้านขวาสุดของพระที่นั่ง แต่ก่อนหน้านั้นประชาชนมักจะไปแตะที่ฐานองค์พระพิฆเณศร์เพื่อขอพรเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

พระที่นั่งวัชรีรมยา

พระที่นั่งวัชรีรมยา พระที่นั่งวัชรีรมยาอยู่ถัดจากพระที่นั่งพิมานปฐม โดยมีพระระเบียงเชื่อมต่อถึงกัน ถัดจากพระที่นั่งวัชรีรมยา จะเป็นพระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย์ (อยู่ทางขวาของภาพ)

พระที่นั่งวัชรีรมยา

พระที่นั่งวัชรีรมยา ด้านหน้าของสถาปัตยกรรมที่ตกแต่งได้อย่างสวยงาม ไม่ได้เปิดให้เข้าชมภายในครับ แต่เท่าที่ได้เห็นจากภายนอกก็สวยมากแล้วละ

ศาลากลางน้ำ

ศาลากลางน้ำ ใกล้ๆ พระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย์ จะมีศาลาเล็กๆ ริมคูน้ำ เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวมักจะไปนั่งพักผ่อนจากการเดินชมบริเวณที่กว้างขวางของพระราชวันสนามจันทร์ นอกจากนี้ยังเป็นทางเดินต่อไปยังสถานที่ต่างๆ ได้อีก แต่ถ้าหากมีเวลาน้อยหรือรู้สึกเดินไม่ไหวอย่างน้อยควรได้ชม

พระตำหนักชาลีมงคลอาสน์
พระตำหนักมารีราชรัตบัลลังก์
พระที่นั่งพิมานปฐม
พระที่นั่งวัชรีรมยา

ให้ได้นะครับ

พระระเบียงเชื่อมพระที่นั่งพิมานปฐม

พระระเบียงเชื่อมพระที่นั่งพิมานปฐม หลังจากที่ได้ชมด้านล่างกันแล้วคราวนี้เรามาเดินอยู่ด้านบนของพระที่นั่งพิมานปฐมซึ่งเปิดให้เข้าชมได้แต่ห้ามถ่ายรูปและต้องถือรองเท้าของตัวเองไปด้วยครับ ทางขึ้นอยู่ที่สุดพระที่นั่งพิมานปฐมด้านซ้าย

พระระเบียงจากพระที่นั่งพิมานปฐมเชื่อมไปถึงพระที่นั่งวัชรีรมยา สุดพระระเบียงนี้แล้วก็เป็นบันไดทางลงครับ โดยมีจุดที่สามารถเดินถ่ายภาพได้ซึ่งเป็นจุดที่ได้จะได้องค์เทวลัยคเณศร์ ตรงกันกับองค์พระปฐมเจดีย์พอดีด้วย

 เทวาลัยคเณศร์และองค์พระปฐมเจดีย์

เทวาลัยคเณศร์และองค์พระปฐมเจดีย์ เห็นมั้ยครับว่าอยู่ตรงกันในแนวเดียวกันตามพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เมื่อครั้งทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังแห่งนี้ขึ้น เฉพาะในวันงานฉลองครบรอบปีต่างๆ ของพระราชวังสนามจันทร์ จะมีการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ประดับไฟจำนวนมากจนดูเหมือน เทวาลัยคเณศร์ อยู่ท่ามกลางดวงดาวสว่างไสว

สถานที่บางส่วนในพระราชวังสนามจันทร์

สถานที่บางส่วนในพระราชวังสนามจันทร์ ได้แก่ พระตำหนักมารีราชรัตบัลลังก์ ภาพซ้าย ส่วนภาพขวาคือ เรือนพระนนทิเสน ซึ่งอยู่ไม่ไกลกันนัก

บรรยากาศการเปิดร้านงานฉลองครบรอบ 100 ปี

บรรยากาศการเปิดร้านงานฉลองครบรอบ 100 ปี หลังจากที่ได้พาชมสถานที่ต่างๆ ในพระราชวังสนามจันทร์แล้ว และยังมีสถานที่อีกหลายแห่งที่ยังไม่ได้กล่าวถึง แต่ก็นับว่าน่าจะเพียงพอแล้วเพราะเวลาในวันนี้เรามีน้อย บรรยากาศกลางคืนถ่ายภาพลำบาก ไว้มีโอกาสจะมาใหม่ตอนกลางวันและถ่ายมาให้ครบครับ

กลับมาที่งานในคืนวันนี้ดีกว่า การประดับไฟในสถานที่ต่างๆ อย่างเช่นต้นไม้ใหญ่ ตามร้านค้า ทำให้บริเวณพระราชวังสนามจันทร์ดูสว่างไสวสวยงาม และเป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมงานและถ่ายภาพที่ระลึกกับพระที่นั่งองค์ต่างๆ

บรรยากาศงานฉลองครบรอบพระราชวังสนามจันทร์

บรรยากาศงานฉลองครบรอบพระราชวังสนามจันทร์ นอกจากการเปิดร้านและการประดับไฟจำนวนมากจนทำให้เรามองเห็นพระตำหนักชาลีมงคลอาสน์ ท่ามกลางไฟระยิบระยับประดุจปราสาทในเทพนิยาย ก็จะมีการแสดงศิลปะแขนงต่างๆ ให้ชมฟรี มีอาหารมากมายบริการ โดยแม่ค้าจะพร้อมใจกันแต่งกายชุดไทยสไบเฉียง (เฉพาะที่หน้าเวทีแสดง) ทำให้เราได้รู้สึกถึงบรรยากาศเก่าๆ มีอาหารแบบดั้งเดิมของไทยกินระหว่างการชมการแสดง

สิ่งที่น่าสนใจในงานฉลองครบรอบ 100 ปี

สิ่งที่น่าสนใจในงานฉลองครบรอบ 100 ปี มีการประดิษฐ์พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลักษณะคล้ายทำด้วยแผ่นทองคำวางจำหน่ายในงาน ซึ่งมีประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจ เพราะเป็นงานที่ปราณีตงดงามมาก เหมาะในการตั้งไว้บูชาในบ้าน

ส่วนอีกภาพหนึ่งขวามือเป็นนิทรรศการภาพที่มีทุกบ้าน ที่ได้นำออกมาแสดงในงานนี้

การเปิดร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในงาน

การเปิดร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในงาน นี่เป็นส่วนหนึ่งของผลงานที่นำมาจัดแสดง นะครับมีอีกหลายร้านหลายรายการให้เลือกชมกันมากมายเลย

งานศิลปะจากโลหะ (การหล่อ)

งานศิลปะจากโลหะ (การหล่อ) งานศิลปะจากโลหะ จัดแสดงไว้ในส่วนแสดงผลงานจากโครงการ สำหรับส่วนนี้มีผลงานมาจัดแสดงหลายประเภทให้เดินดูได้รอบๆ ภายในงานยังมีการประดิษฐ์ผลงานให้ดูด้วย

ศิลปะการประดิษฐ์หัวโขน

ศิลปะการประดิษฐ์หัวโขน โขนและหัวโขนเป็นผลงานศิลปะอย่างหนึ่งของประเทศไทยเราที่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางแพร่หลายไปยังนานาประเทศ เป็นจุดสนใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมศิลปะวัฒนธรรมของไทย

หุ่นกระบอก

หุ่นกระบอก ศิลปะการแสดงอีกอย่างหนึ่งของไทยแต่โบราณคือการเชิดหุ่นกระบอกซึ่งปัจจุบันก็ยังมีการอนุรักษ์ให้ดำรงคงอยู่คู่กับเมืองไทย

นิทรรศการผลงานศิลปะ

นิทรรศการผลงานศิลปะ ภาพเขียนสีที่สวยงามของพระพุทธเจ้าปางแสดงอิทธิปาฏิหาริย์

ภาพขวา พระกำลังแผ่นดิน
พระสมเด็จจิตรลดา หรือ พระกำลังแผ่นดิน (หรืออาจเรียกว่า สมเด็จจิตรลดา, พระจิตรลดา) เป็นพระเครื่อง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เอง พระราชทานแก่ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ และพลเรือน ในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2508 - 2513 มีทั้งสิ้นประมาณ 2500 องค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานด้วยพระหัตถ์พระองค์เอง มีเอกสารส่วนพระองค์ (ใบกำกับพระ) ซึ่งแสดงชื่อ นามสกุล วันที่รับพระราชทาน หมายเลขกำกับทุกองค์ และภาพพระสมเด็จจิตรลดา (เป็นภาพพระของเพื่อนคนหนึ่งคนใดที่ได้รับพระราชทานในคราวเดียวกัน)

โดยทรงมีพระราชดำรัสแก่ผู้รับพระราชทานว่า "ให้ปิดทองที่หลังองค์พระปฏิมาแล้วเอาไว้บูชาตลอดไป ให้ทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ" ดังเช่นในเนื้อเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุด ซึ่งทรงพระราชนิพนธ์ทำนองเมื่อ พ.ศ. 2514 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงออกแบบพระสมเด็จจิตรลดาด้วยพระองค์เอง โดยศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้แกะแม่พิมพ์ถวาย
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://th.wikipedia.org/wiki/พระสมเด็จจิตรลดา

ศิลปะการแกะสลักไม้

ศิลปะการแกะสลักไม้ หนึ่งในความภาคภูมิใจของช่างฝีมือชาวไทย

ด้านหน้านิทรรศการ

ด้านหน้านิทรรศการ บริเวณทางเข้าจุดแสดงนิทรรศการของวันฉลองครบรอบ 100 ปี พระราชวังสนามจันทร์ มีพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สวยงามมากที่ด้านหน้า มีพสกนิกรชาวไทย รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกจำนวนมาก

นิทรรศการพระราชกรณียกิจ

นิทรรศการพระราชกรณียกิจ

พระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว อยู่ระหว่างทางเดินในพระราชวังสนามจันทร์ มีประชาชนจำนวนมากมาถวายพวงมาลา สักการะ ท่ามกลางไฟที่ประดับจำนวนมากในงานดูคล้ายดวงดาวรายล้อมพระองค์

ศิลปะการแสดงพื้นบ้านชาวอิสาน

ศิลปะการแสดงพื้นบ้านชาวอิสาน ตัวอย่างหนึ่งของการแสดงซึ่งยังมีอีกมากที่ไม่ได้นำมาเขียนไว้ทั้งหมด การแสดงในพระราชวังสนามจันทร์นี้จะมีเฉพาะในวันจัดงานครบรอบเท่านั้น ซึ่งปีหน้าก็ไม่ควรพลาดที่จะมาชมงานนี้ให้ได้นะครับ จบการเดินทางศึกษาพระราชวังสนามจันทร์ด้วยเวลาอันสมควรแล้ว (เที่ยงคืนแล้วครับงานจบแล้วตอนนี้ผู้คนเดินทางกลับกันเกือบหมดแล้ว ทำให้เราได้ภาพย่าเหลกับพระตำหนักชาลีมงคลอาสน์แบบโล่งๆ ซะที) อย่าลืมติดตามข้อมูลอัพเดตการศึกษาพระราชวังแห่งนี้อีกนะครับเพราะเรารู้ดีว่าเรายังสำรวจได้ไม่ครบทั้งหมด เราต้องมาอีกสักวันหนึ่ง

รีวิว พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม


 "พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
พระราชวังแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น ตั้งแต่ยังทรงดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2450 โดยหลวงพิทักษ์มานพ (น้อย ศิลป์) ซึ่งต่อมาเลื่อนยศเป็นพระยาศิลป์ประสิทธิ์ เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง

ตั้งอยู่ในตัวเมือง ห่างจากองค์พระปฐมเจดีย์ ไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 2 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 888 ไร่ 3 งาน 24 ตารางวา"

Somjai Jai Jangkrajang
2019-05-22 17:34:10

พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม


 ""

Somjai Jai Jangkrajang
2019-05-22 17:32:10

พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม


10/10 จาก 2 รีวิว
เริ่มเขียนรีวิวกับเราแค่คลิก เข้าสู่ระบบ ด้วย Facebook...

ที่พัก/โรงแรมใกล้ พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
กมลธารา อพาร์ทเม้นท์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.94 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านจำปา เรสซิเดนซ์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.01 km | แผนที่ | เส้นทาง
SMALLVILLE เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.06 km | แผนที่ | เส้นทาง
เดอะพราว เอ็กซ์คลูซีฟ โฮเทล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.19 km | แผนที่ | เส้นทาง
ราชพฤกษ์ พาวิเลียน เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.26 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านจันทรา เพลส เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.31 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมไดอารี่ สวีท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.78 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมเซน นครปฐม เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.97 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมเทรนดี้ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.99 km | แผนที่ | เส้นทาง
แอท สลีป นครปฐม เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.02 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมริเวอร์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.18 km | แผนที่ | เส้นทาง
the museum hotel เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.30 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.32 km | แผนที่ | เส้นทาง
ไมด้า ทวารวดีแกรนด์ นครปฐม
  2.88 km | แผนที่ | เส้นทาง
พอช 39 เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  3.16 km | แผนที่ | เส้นทาง
seven home เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  3.74 km | แผนที่ | เส้นทาง
ซันเลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา - แกรนด์วิว เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  5.57 km | แผนที่ | เส้นทาง
ซันเลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา - รอยัล วิว เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  5.92 km | แผนที่ | เส้นทาง
Triple House Plus เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  6.93 km | แผนที่ | เส้นทาง
บุศยารีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  8.44 km | แผนที่ | เส้นทาง
ยูนิแลนด์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  12.57 km | แผนที่ | เส้นทาง
สุวรรณ กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  20.53 km | แผนที่ | เส้นทาง
Srikit place เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  20.79 km | แผนที่ | เส้นทาง
ชวาลัน รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  22.11 km | แผนที่ | เส้นทาง
Reun-Rerng Farmstay Ratchaburi เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  26.68 km | แผนที่ | เส้นทาง
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
สถาบันวัฒนธรรมภูมิภาคตะวันตก นครปฐม
  0.40 km | แผนที่ | เส้นทาง
เนินวัดพระงาม นครปฐม
  1.73 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรวิหาร นครปฐม
  2.47 km | แผนที่ | เส้นทาง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ นครปฐม
  2.59 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดพระเมรุ นครปฐม
  3.92 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดใหม่ปิ่นเกลียว
  4.25 km | แผนที่ | เส้นทาง
พระวิหารเทวสถิตย์ มูลนิธิสรรพราเชนทร์
  7.23 km | แผนที่ | เส้นทาง
สวนน้ำจูราสสิควอเตอร์ปาร์ค นครปฐม
  7.31 km | แผนที่ | เส้นทาง
พระประโทณเจดีย์ นครปฐม
  8.86 km | แผนที่ | เส้นทาง
บึงลาดโพธิ์ นครปฐม
  9.22 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดพะเนียงแตก
  9.92 km | แผนที่ | เส้นทาง
เนินธรรมศาลา นครปฐม
  12.00 km | แผนที่ | เส้นทาง
สำนักป่าธรรมญาณมุนี
  12.64 km | แผนที่ | เส้นทาง
เนินพระ (เนินยายหอม) นครปฐม
  15.03 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดท้องไทร
  17.60 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศาลพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ (อวโลกิเตศวร) ทุ่งพิชัย
  19.52 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดศรีษะทอง นครปฐม
  19.99 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดศีรษะทอง นครปฐม
  19.99 km | แผนที่ | เส้นทาง
บึงกระจับ ราชบุรี
  20.87 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก
  21.91 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงงานเครื่องสำอางค์ Ireal Plus
  21.94 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดกลางคูเวียง นครปฐม
  24.50 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงงานนมหนองโพ ราชบุรี
  24.62 km | แผนที่ | เส้นทาง
ตลาดท่านา นครปฐม
  24.72 km | แผนที่ | เส้นทาง
ล่องเรือแม่น้ำนครชัยศรี นครปฐม
  24.85 km | แผนที่ | เส้นทาง

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

เพิ่มสถานที่ที่ขาดไปจากบริเวณนี้คลิกเลย

Line id: @touronthai (ใส่ @)
www.touronthai.com