www.touronthai.com

หน้าหลัก >> กรุงเทพมหานคร >> สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

 สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ตั้งอยู่ระหว่างถนนกำแพงเพชร 2 และถนนกำแพงเพชร 3 ใกล้กับสถานีขนส่งหมอชิต 2 และสวนจตุจักร เขตจตุจักร มีพื้นที่ประมาณ 200 ไร่ จัดสร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2535 จุดเด่นของสวนแห่งนี้ คือ เป็นสวนสาธารณะของมหานครที่จัดสร้างให้เป็นสวนป่าพฤกษศาสตร์ หรือ ป่าเล็กในเมืองใหญ่ นอกจากอำนวยประโยชน์แก่ประชาชนในการเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแล้ว ยังเป็นแหล่งให้ความรู้เกี่ยวกับพืชพรรณไม้ต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ได้รวบรวมมาปลูกไว้ในสวนมากกว่า 2,000 ชนิด

จุดเด่นที่น่าสนใจในสวนประกอบด้วย

 - สระน้ำคดเคี้ยว รูปตัว ส และ S ผสานกัน ตั้งอยู่กลางสวน สื่อความหมายการเฉลิมพระเกียรติ ด้วยอักษรแรกของพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ แนวขอบสระปลูกพรรณไม้ให้สีสันตามฤดูกาลคือ สีเหลืองของดอกราชพฤกษ์ และสีม่วงของดอกอินทนิลน้ำ ในสระน้ำมีน้ำพุ เปิดปิดเป็นเวลา

 - สวนพฤกษศาสตร์พรรณไม้ต่าง ๆ แบ่งเป็นกลุ่มให้ศึกษามากมายเรียงรายกันไป เริ่มจากอาคารอำนวยการ ได้แก่ สวนกล้วย มีกล้วยกว่า 70 ชนิด สวนหินมีพรรณไม้พุ่มเด่น คือ ไม้วงศ์เข็ม ลานบัว สวนปาล์ม ลานชบา ลานอโศก ลานลั่นทมหรือลีลาวดี นอกจากนี้ยังมีเรือนไม้พุ่ม ซุ้มไม้เลื้อย เรียงรายอยู่ตามเส้นทางเดิน ที่เด่น ๆ ได้แก่ ย่านดาโอ๊ะ หรือใบไม้สีทอง ไม้หายากซึ่งพบที่นราธิวาส ย่านลิเภา พรรณไม้เลื้อยซึ่งเถาใช้ทำหัตถรรมจักสานศิลปาชีพได้สวยงาม

 - ลานบัว เป็นลานพักผ่อน ใกล้กับอาคารประชาสัมพันธ์ เป็นสระบัวคอนกรีตขนาดใหญ่และตั้งโอ่งกระถางโบราณ ปลูกบัวไว้หลากหลายพันธุ์ทั้งไทยและต่างประเทศ รวมทั้งแปลงไม้ประดับในรูปสวนยุโรป

 - สวนไม้มงคลพระราชทาน 76 จังหวัด จำลองแผนที่ประเทศไทยขนาดย่อมในเนื้อที่ 4.8 ไร่ ปลูกไม้มงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถพระราชทานจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ตามตำแหน่งภูมิภาคของแต่ละจังหวัดสอดคล้องกับความเป็นจริง พร้อมติดป้ายแสดงชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญของต้นไม้ และชื่อจังหวัด

 นอกจากนี้ ในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนมายุครบ 72 พรรษา เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2547 มีการจัดสร้างสิ่งที่น่าสนใจเพิ่มเติมได้แก่

 - อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา จัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจ โครงการพระราชดำริต่าง ๆ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รูปภาพและรายชื่อพรรณไม้ที่น่าสนใจในสวน เฉพาะอาคารเฉลิมพระเกียรติเปิดให้เข้าชมอังคาร-ศุกร์ 9.00-17.00 น. เสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.00-18.00 น. ปิดวันจันทร์

 - อาคารพรรณไม้ไทยเทิดไท้บรมราชินีนาถ ประกอบด้วยอาคารเรือนกระจก 3 หลัง จัดแสดงพรรณไม้ไทยที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย แบ่งตามภูมิภาคต่าง ๆ - สวนไม้หอมน้อมเกล้าฯ รวบรวมพรรณไม้หอมประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ประเภทที่มีดอกหอม เปลือกไม้หอม เนื้อไม้หอม ใบหอม ผลหรือเมล็ดหมอ ยางหอม และในบริเวณเดียวกันนี้ยังปลูกพรรณไม้ในวรรณคดีไทยไว้ด้วย

 - สวนพรรณไม้อันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ อาทิ ใบไม้สีทอง จำปาขาว มะม่วงมหาชนก ฯลฯ พรรณไม้ที่เกี่ยวเนื่องในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้แก่ พรรณไม้พระนาม พรรณไม้ที่โปรด และพรรณไม้ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการพระราชดำริ ตลอดจนพรรณไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยและได้รับพระราชานุญาตให้ตั้งชื่อตามพระนามาภิไธย เช่น กันภัยมหิดล จำปีสิรินธร สิรินธรวัลลี ฯลฯ

 - สวนพระมหากรุณาธิคุณเพื่อผู้พิการทางสายตา สร้างขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาได้มีโอกาสเพลิดเพลินท่ามกลางธรรมชาติ พร้อมกับการเรียนรู้และสัมผัสพืชพรรณไม้หอมประเภทต่าง ๆ โดยทำเป็นเส้นทางเดินระยะสั้น ๆ ที่สามารถใช้มือสัมผัสป้ายอักษรเบรลล์พร้อมฟังเสียงบรรยายถึงพรรณไม้ต่าง ๆ ในบริเวณนี้

สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เปิดให้เข้าชมทุกวัน ระหว่างเวลา 05.00-18.30 น. โดยไม่เก็บค่าเข้าชม ติดต่อรายละเอียดโทร.0 2272 4374, 0 2272 4576

การเดินทาง
 ทางรถยนต์สามารถเข้าทางประตูหลักที่ถนนกำแพงเพชร 2

 ผู้ใช้บริการรถประจำทาง เข้าทางถนนกำแพงเพชร 2 ใช้บริการรถประจำทางสาย 77 122 136 145 ปอ.23

 รถไฟฟ้าบีทีเอส และรถไฟฟ้าใต้ดิน แล้วลงที่บริเวณตลาดนัดสวนจตุจักรแล้วเดินไปตามถนนกำแพงเพชร 3 เข้าสวน

 สวนสาธารณะทั้งสามแห่งคือ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สวนจตุจักร และสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) มีพื้นที่เชื่อมต่อถึงกัน จึงได้รับการจัดตั้งเป็นอุทยานการเรียนรู้จตุจักร เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2544 โดยมีจุดสำคัญที่เชื่อมโยงกิจกรรมการเรียนรู้ ในพื้นที่ทั้งสามสวนรวม 705 ไร่ ประกอบด้วย
 1. พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร
 2. สวนพฤกษศาสตร์
 3. อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพฯ
 4. ศูนย์นันทนาการชุมชนสวนรถไฟ
 5. ค่ายพักแรมสวนรถไฟ
 6. สวนป่าใหญ่ในเมือง
 7. ลานกีฬา
 8. สวนปิกนิก
 9. พิพิธภัณฑ์รถไฟ

ข้อมูลเพิ่มเติม:ททท.สำนักงานกรุงเทพฯ http://www.tourismthailand.org/bangkok

แก้ไขล่าสุด 0000-00-00 00:00:00 ผู้ชม 15387

การเดินทาง แผนที่ ที่เที่ยว/ที่พัก

กดติดตามการเดินทางของเราใน Youtube ด้วยนะคะ
0/0 จาก 0 รีวิว

10 ที่พัก/โรงแรมใกล้ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
อพาร์ตเมนต์ 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำส่วนตัว ขนาด 26 ตร.ม. – จตุจักร เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.14 km | แผนที่ | เส้นทาง
อพาร์ตเมนต์ 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำส่วนตัว ขนาด 26 ตร.ม. – จตุจักร เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.17 km | แผนที่ | เส้นทาง
จี 9 แบงค็อก เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.25 km | แผนที่ | เส้นทาง
BED TO BANGKOK เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.37 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านจตุจักร เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.55 km | แผนที่ | เส้นทาง
อพาร์ตเมนต์ 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำส่วนตัว ขนาด 32 ตร.ม. – รัชดาภิเษก เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.56 km | แผนที่ | เส้นทาง
อีส โฮสเทล แอท บางกอก เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.71 km | แผนที่ | เส้นทาง
A panoramic view on 29th floor. เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.76 km | แผนที่ | เส้นทาง
ZEN Rooms Chatuchak Park เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.80 km | แผนที่ | เส้นทาง
ซียูอินน์ กรุงเทพฯ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.81 km | แผนที่ | เส้นทาง
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
พิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร
  0.59 km | แผนที่ | เส้นทาง
อุทยานผีเสื้อและแมลง กรุงเทพมหานคร
  1.09 km | แผนที่ | เส้นทาง
ตลาดนัดสวนจตุจักร กรุงเทพมหานคร
  1.13 km | แผนที่ | เส้นทาง
สวนวชิรเบญจทัศ สวนรถไฟ
  1.36 km | แผนที่ | เส้นทาง
หอเกียรติภูมิรถไฟ กรุงเทพมหานคร
  1.48 km | แผนที่ | เส้นทาง
พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร กรุงเทพมหานคร
  2.20 km | แผนที่ | เส้นทาง
ถนนสายไม้ (ซอยประชานฤมิตร) กรุงเทพมหานคร
  4.13 km | แผนที่ | เส้นทาง
พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย กรุงเทพมหานคร
  4.59 km | แผนที่ | เส้นทาง
พิพิธภัณฑ์การกระจายเสียง กรุงเทพมหานคร
  4.59 km | แผนที่ | เส้นทาง
บานาน่า แฟมิลี่ ปาร์ค Banana Family Park กรุงเทพมหานคร
  5.04 km | แผนที่ | เส้นทาง

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

Line id: @touronthai (ใส่ @)
www.touronthai.com