×

สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ตั้งอยู่ระหว่างถนนกำแพงเพชร 2 และถนนกำแพงเพชร 3 ใกล้กับสถานีขนส่งหมอชิต 2 และสวนจตุจักร เขตจตุจักร มีพื้นที่ประมาณ 200 ไร่ จัดสร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2535 จุดเด่นของสวนแห่งนี้ คือ เป็นสวนสาธารณะของมหานครที่จัดสร้างให้เป็นสวนป่าพฤกษศาสตร์ หรือ ป่าเล็กในเมืองใหญ่ นอกจากอำนวยประโยชน์แก่ประชาชนในการเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแล้ว ยังเป็นแหล่งให้ความรู้เกี่ยวกับพืชพรรณไม้ต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ได้รวบรวมมาปลูกไว้ในสวนมากกว่า 2,000 ชนิด

จุดเด่นที่น่าสนใจในสวนประกอบด้วย

- สระน้ำคดเคี้ยว รูปตัว ส และ S ผสานกัน ตั้งอยู่กลางสวน สื่อความหมายการเฉลิมพระเกียรติ ด้วยอักษรแรกของพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ แนวขอบสระปลูกพรรณไม้ให้สีสันตามฤดูกาลคือ สีเหลืองของดอกราชพฤกษ์ และสีม่วงของดอกอินทนิลน้ำ ในสระน้ำมีน้ำพุ เปิดปิดเป็นเวลา

- สวนพฤกษศาสตร์พรรณไม้ต่าง ๆ แบ่งเป็นกลุ่มให้ศึกษามากมายเรียงรายกันไป เริ่มจากอาคารอำนวยการ ได้แก่ สวนกล้วย มีกล้วยกว่า 70 ชนิด สวนหินมีพรรณไม้พุ่มเด่น คือ ไม้วงศ์เข็ม ลานบัว สวนปาล์ม ลานชบา ลานอโศก ลานลั่นทมหรือลีลาวดี นอกจากนี้ยังมีเรือนไม้พุ่ม ซุ้มไม้เลื้อย เรียงรายอยู่ตามเส้นทางเดิน ที่เด่น ๆ ได้แก่ ย่านดาโอ๊ะ หรือใบไม้สีทอง ไม้หายากซึ่งพบที่นราธิวาส ย่านลิเภา พรรณไม้เลื้อยซึ่งเถาใช้ทำหัตถรรมจักสานศิลปาชีพได้สวยงาม

- ลานบัว เป็นลานพักผ่อน ใกล้กับอาคารประชาสัมพันธ์ เป็นสระบัวคอนกรีตขนาดใหญ่และตั้งโอ่งกระถางโบราณ ปลูกบัวไว้หลากหลายพันธุ์ทั้งไทยและต่างประเทศ รวมทั้งแปลงไม้ประดับในรูปสวนยุโรป

- สวนไม้มงคลพระราชทาน 76 จังหวัด จำลองแผนที่ประเทศไทยขนาดย่อมในเนื้อที่ 4.8 ไร่ ปลูกไม้มงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถพระราชทานจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ตามตำแหน่งภูมิภาคของแต่ละจังหวัดสอดคล้องกับความเป็นจริง พร้อมติดป้ายแสดงชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญของต้นไม้ และชื่อจังหวัด

นอกจากนี้ ในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนมายุครบ 72 พรรษา เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2547 มีการจัดสร้างสิ่งที่น่าสนใจเพิ่มเติมได้แก่

- อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา จัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจ โครงการพระราชดำริต่าง ๆ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รูปภาพและรายชื่อพรรณไม้ที่น่าสนใจในสวน เฉพาะอาคารเฉลิมพระเกียรติเปิดให้เข้าชมอังคาร-ศุกร์ 9.00-17.00 น. เสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.00-18.00 น. ปิดวันจันทร์

- อาคารพรรณไม้ไทยเทิดไท้บรมราชินีนาถ ประกอบด้วยอาคารเรือนกระจก 3 หลัง จัดแสดงพรรณไม้ไทยที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย แบ่งตามภูมิภาคต่าง ๆ - สวนไม้หอมน้อมเกล้าฯ รวบรวมพรรณไม้หอมประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ประเภทที่มีดอกหอม เปลือกไม้หอม เนื้อไม้หอม ใบหอม ผลหรือเมล็ดหมอ ยางหอม และในบริเวณเดียวกันนี้ยังปลูกพรรณไม้ในวรรณคดีไทยไว้ด้วย

- สวนพรรณไม้อันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ อาทิ ใบไม้สีทอง จำปาขาว มะม่วงมหาชนก ฯลฯ พรรณไม้ที่เกี่ยวเนื่องในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้แก่ พรรณไม้พระนาม พรรณไม้ที่โปรด และพรรณไม้ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการพระราชดำริ ตลอดจนพรรณไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยและได้รับพระราชานุญาตให้ตั้งชื่อตามพระนามาภิไธย เช่น กันภัยมหิดล จำปีสิรินธร สิรินธรวัลลี ฯลฯ

- สวนพระมหากรุณาธิคุณเพื่อผู้พิการทางสายตา สร้างขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาได้มีโอกาสเพลิดเพลินท่ามกลางธรรมชาติ พร้อมกับการเรียนรู้และสัมผัสพืชพรรณไม้หอมประเภทต่าง ๆ โดยทำเป็นเส้นทางเดินระยะสั้น ๆ ที่สามารถใช้มือสัมผัสป้ายอักษรเบรลล์พร้อมฟังเสียงบรรยายถึงพรรณไม้ต่าง ๆ ในบริเวณนี้

สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เปิดให้เข้าชมทุกวัน ระหว่างเวลา 05.00-18.30 น. โดยไม่เก็บค่าเข้าชม ติดต่อรายละเอียดโทร.0 2272 4374, 0 2272 4576

การเดินทาง
ทางรถยนต์สามารถเข้าทางประตูหลักที่ถนนกำแพงเพชร 2

ผู้ใช้บริการรถประจำทาง เข้าทางถนนกำแพงเพชร 2 ใช้บริการรถประจำทางสาย 77 122 136 145 ปอ.23

รถไฟฟ้าบีทีเอส และรถไฟฟ้าใต้ดิน แล้วลงที่บริเวณตลาดนัดสวนจตุจักรแล้วเดินไปตามถนนกำแพงเพชร 3 เข้าสวน

สวนสาธารณะทั้งสามแห่งคือ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สวนจตุจักร และสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) มีพื้นที่เชื่อมต่อถึงกัน จึงได้รับการจัดตั้งเป็นอุทยานการเรียนรู้จตุจักร เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2544 โดยมีจุดสำคัญที่เชื่อมโยงกิจกรรมการเรียนรู้ ในพื้นที่ทั้งสามสวนรวม 705 ไร่ ประกอบด้วย
1. พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร
2. สวนพฤกษศาสตร์
3. อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพฯ
4. ศูนย์นันทนาการชุมชนสวนรถไฟ
5. ค่ายพักแรมสวนรถไฟ
6. สวนป่าใหญ่ในเมือง
7. ลานกีฬา
8. สวนปิกนิก
9. พิพิธภัณฑ์รถไฟ


พิกัด GPS สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร:
13.806149,100.549683
กดติดตามการเดินทางของเราใน Youtube ด้วยนะคะ
0/0 จาก 0 รีวิว
ผู้ชม 1724 ครั้ง

แผนที่ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรุงเทพมหานครคลิกที่นี่

×

วิธีใช้งาน touronthai mini

  ดูข้อมูลของรูปภาพกดที่รูปภาพนั้น

  ใต้รูปภาพจะมีปุ่มอยู่ 6 ปุ่ม
  • ปุ่มแรก คือ ปุ่มวิธีใช้ที่คุณเพิ่งกด
  • ปุ่มที่ 2 คือ ปุ่มแสดงข้อมูลของสถานที่ที่คุณกำลังดู
  • ปุ่มที่ 3 คือ เส้นทางไปยังสถานที่ที่คุณกำลังดู
  • ปุ่มที่ 4 คือ ร้านอาหารที่อยู่ใกล้ๆ สถานที่ที่คุณกำลังดู
  • ปุ่มที่ 5 คือ ที่เที่ยวที่อยู่ใกล้ๆ สถานที่ที่คุณกำลังดู
  • ปุ่มที่ 6 คือ โรงแรมที่อยู่ใกล้ๆ สถานที่ที่คุณกำลังดู
ขอบคุณที่เข้ามาชม touronthai mini หวังว่าเว็บของเราจะมีประโยชน์กับคุณ
insert_emoticon

Log in

สอบถามการใช้งาน/แจ้งปัญหาการใช้งาน
@touronthai

10 ที่พัก/โรงแรมใกล้ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

10 ที่เที่ยวใกล้ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

ร้านอาหารใกล้ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

*อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูล*
ร่วมส่งร้านโปรดของคุณให้ทุกคนรู้จักคลิก ..

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO)