www.touronthai.com

หน้าหลัก >> กรุงเทพมหานคร >> สวนงูสภากาชาดไทย

สวนงูสภากาชาดไทย

 สวนงูสภากาชาดไทย ตั้งอยู่ที่สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ถนนพระราม 4 เป็นแหล่งเลี้ยงงูพิษต่าง ๆ เพื่อนำเอาพิษงูมาทำเซรุ่มฉีดรักษาผู้ถูกงูกัด เปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. วันหยุดราชการเปิดเวลา 09.30–13.00 น. มีการฉายสไลด์ประกอบคำบรรยายและแสดงรีดพิษงู ในวันธรรมดาเวลา 11.00 น. แสดงการจับงูเวลา 14.30 น. วันหยุดราชการ มีเฉพาะการแสดงจับงู รอบเวลา 11.00 น.

ค่าเข้าชม ชาวไทย 40 บาท นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ 20 บาท เด็ก 10 บาท ชาวต่างประเทศ ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 50 บาท หากต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะต้องทำหนังสือแจ้งล่วงหน้า
 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2252 0161-4

ข้อมูลเพิ่มเติม:ททท.สำนักงานกรุงเทพฯ http://www.tourismthailand.org/bangkok

แก้ไขล่าสุด 0000-00-00 00:00:00 ผู้ชม 24476

การเดินทาง แผนที่ ที่เที่ยว/ที่พัก

กดติดตามการเดินทางของเราใน Youtube ด้วยนะคะ
สถานเสาวภาสภากาชาดไทย

สถานเสาวภาสภากาชาดไทย การเดินทางมายังที่นี่ใช้ถนนพระราม 4 ทางเข้าสถานเสาวภาสภากาชาดไทย อยู่ติดถนนพระราม 4 เลี้ยวเข้าไปภายในแล้วไปหาลานจอดรถขนาดใหญ่เป็นลานกว้างหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ รูปร่างของอาคารนี้มีความเป็นเอกลักษณ์ฐานเล็กกว่ายอดตึก และเป็นกระจกล้อมรอบ
หลังจากนั้นเดินเข้าไปทางสวนงูเพื่อซื้อบัตรเข้าชมแต่ก่อนที่จะเข้าไปชมสวนงู จะขอยกเอาประวัติย่อของสถานเสาวภา สภากาชาดไทยมาให้เป็นความรู้กันครับ
ประวัติย่อสถานเสาวภา
ในปีพ.ศ. 2455 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงดำรงราชานุภาพ ทรงพระดำริที่จะจัดตั้งสถานที่ทำการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าขึ้นในประเทศไทย เนื่องจากหม่อมเจ้าหญิงบันลุศิริสาร ดิศกุล พระธิดาได้สิ้นชีพิตักษัยด้วยโรคพิษสุนัขบ้า เพราะในขณะนั้นประเทศไทยยังไม่มีสถานที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคร้ายนี้ จึงนำความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อาศัยตึกหลวงที่ถนนบำรุงเมืองเป็นที่ทำการผลิตและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและได้ย้ายงานทำพันธุ์หนองฝีกันไข้ทรพิษที่นครปฐมเข้ามารวมกัน สถานที่นี้ได้เปิดทำการเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2456 มีชื่อเรียกว่า "ปาสตุรสภา" ตามชื่อของหลุยส์ ปาสเตอร์ ผู้ค้นพบวิธีฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ต่อมาในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2460 พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้โอนปาสตุรสภาจากระทรวงมหาดไทยไปสังกันสภากาชาดไทย และเปลี่ยนชื่อเป็น "สถานปาสเตอร์" และในปีพ.ศ. 2463 ได้ทรงบริจาคทรัพย์ส่วนพระองค์พระราชทานแก่สภากาชาดไทย เพื่อจัดสร้างสถานที่ทำการแห่งใหม่สำหรับสถานปาสเตอร์ขึ้นที่ถนนพระราม 4 และได้พระราชทานนามสถานที่นี้ว่า "สถานเสาวภา" เพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิด เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2465 จัดตั้งเป็นที่ทำการของสถานเสาวภา สภากาชาดไทยสืบมา

ภารกิจหลักของสถานเสาวภา
1.งานผลิตชีววัตถุ ได้แก่ วัคซีนบีซีจี น้ำยาทูเบอร์คูลิน เซรุ่มแก้พิษงู ต่างๆ ได้แก่ งูเห่า งูจงอาง งูสามเหลี่ยม งูกะปะ งูทับสมิงคลา งูแมวเซา งูเขียวหางไหม้ เซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามมาตรฐานระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ ใช้ในโรงพยาบาลต่างๆ
2. งานวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์
3. งานให้บริการและความรู้ที่ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ในเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า พิษงูและงูพิษ

สวนงู สถานเสาวภา

สวนงู สถานเสาวภา ในปีพ.ศ. 2466 คร.เลโอโปล์ด โรแบรต์ ผู้อำนวยการคนแรกของสถานเสาวภาได้จัดหาเงินมาจัดสร้างสวนงูขึ้นในบริเวณสถานเสาวภา สำหรับเลี้ยงงูพิษเพื่อรีดพิษไว้ใช้ในการผลิตเซรุ่มแก้พิษงู เพราะเซรุ่มแก้พิษงูที่สั่งมาจากต่างประเทศใช้ไม่ค่อยได้ผลกับงูไทย นับเป็นสวนงูแห่งที่ 2 ของโลก ปัจจุบันนอกจากจะเลี้ยงงูพิษไว้เก็บพิษงูแล้ว ยังเป็นแหล่งให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องของงู เป็นที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงูและงูพิษอีกด้วย สวนงูเปิดให้ประชาชนเข้าชมเพื่อศึกษาหาความรู้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.30 น.- 16.30 น.
และเปิดให้ชมตึก ๔ มะเสง
วันธรรมดา เวลา 9.30 น. - 15.30 น. ชมการแสดงการรีดพิษงู เวลา 11.00 น. (ภายในตึก ๔ มะเสง) ชมการแสดงสาธิตการจับงูชนิดต่างๆ และถ่ายรูปกับงู เวลา 14.30 น. (ที่อัฒจรรย์ภายนอก)
ส่วนวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดเวลา 9.30 น. - 13.00 น. ชมการแสดงสาธิตจับงูชนิดต่างๆ และถ่ายรูปกับงู เวลา 11.00 น. (ที่อัฒจรรย์ภายนอก)

บรรยากาศภายในสวนงู

บรรยากาศภายในสวนงู ราคาบัตรเข้าชมสำหรับคนไทย 40 บาทครับ เมื่อเข้าไปแล้วจะออกมากินข้าว หรือซื้อเครื่องดื่ม หรือไปธุระข้างนอก ก็ยังสามารถกลับเข้ามาได้ในวันเดียวกันโดยไม่ต้องซื้อบัตรใหม่ รอบๆ สวนงูประกอบไปด้วยต้นไม้ใหญ่ร่มรื่นมาก มีโต๊ะกับม้านั่งไว้สำหรับพักผ่อน มีกรงงูกระจายอยู่ตามจุดต่างๆ โดยมากเป็นงูไม่มีพิษ ส่วนงูพิษจะแยกไว้ในกรงที่เรียงติดกันเหมือนกรงยาวๆ อยู่ทางซ้ายมือ ตรงกลางสวนงูสร้างเป็นอัฒจรรย์ (ภาพบนขวา) มีบ่อลึกลงไปตรงกลางในบ่อจะมีงูชนิดต่างๆ อยู่ในบ่อ ซึ่งเป็นงูไม่มีพิษ แต่ก็สังเกตุเห็นได้ยาก บางทีงูอยู่ใกล้เรามากแต่สีของมันทำให้เรามองไม่เห็น ความลึกของบ่อทำให้เราเดินชมงูเหล่านี้ได้อย่างปลอดภัย บางจุดก็จะมีตู้กระจกใสมีงูอยู่ภายใน ต้องมองดูให้ดีจึงจะเห็นงูในตู้ สร้างความตื่นเต้นให้เราได้เป็นอย่างดี งูบางชนิดไม่ค่อยอยู่กับที่อย่างในภาพล่างขวาเห็นมันเลื้อยไปเลื้อยมาตลอดเวลา ถึงจะรู้ว่ามันไม่มีพิษแต่รูปร่างของมันก็สร้างสะพรึงให้คนได้ไม่น้อย

อาคาร ๔ มะเสง

อาคาร ๔ มะเสง อาคารหลังนี้อยู่อีกด้านหนึ่งของสวนงูคืออยู่ในสุด เป็นอาคารที่ใช้ในการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับงู มีข้อมูลความรู้เรื่องงูทั้งอวัยวะภายนอกและภายใน ความเชื่อของมนุษย์เกี่ยวกับสัตว์ที่เรียกว่างู ในสมัยโบราณ นอกจากนี้ยังมีการแสดงการรีดพิษงูให้ชมเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยดีกว่าครับ

อาคาร ๔ มะเสง สวนงูสถานเสาวภา

อาคาร ๔ มะเสง สวนงูสถานเสาวภา ใน พ.ศ. 2472 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต องค์อุปนายกผู้อำนวยการสภากาชาดสยาม พระชันษาครบ 4 รอบ จึงมีพระดำริหาทุนก่อสร้างอาคารให้แก่สภากาชาดสยาม ด้วยการจัดงานใหญ่ขึ้นที่วังบางขุนพรหม และทรงชักชวนพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าพิสมัยพิมลสัตย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศศิพงศ์ประไพ และพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน พี่น้อง 3 พระองค์ ซึ่งเป็นสหชาติประสูติปีเดียวกันในปีมะเส็ง พ.ศ. 2424 ร่วมกันบริจาคทรัพย์ส่วนพระองค์ สมทบกับเงินบริจาคของพระญาติ มิตรสหาย และผู้มาร่วมงานในการนี้ ได้เงินจำนวน 40,000 บาท เป็นทุนเริ่มแรกของสภากาชาดสยามและเพียงพอสำหรับค่าก่อสร้าง "ตึกสี่มะเสง" ซึ่งจะใช้เป็นสถานที่สำหรับเลี้ยงงูพิษ ปลามีพิษ สัตว์และแมลงมีพิษต่างๆ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป นอกจากนี้เงินที่เหลืออีกส่วนหนึ่งยังได้ตั้งเป็น "ทุนสี่มะเสง" เพื่อไว้สนับสนุนกิจการของสภากาชาดสยาม เช่น ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลคนไข้ถูกสัตว์พิษกัด
ตึกสี่มะเสงหลังนี้ได้เปิดทำการต่อเนื่องมายาวนานกว่า 70 ปี สภาพอาคารจึงมีความชำรุดทรุดโทรมมาก อีกทั้งพื้นที่ใช้สอยมีจำกัดไม่เพียงพอกับการใช้งานปัจจุบัน ใน พ.ศ. 2549 ทางสภากาชาดไทยจึงได้ทำการรื้อถอน และสร้างอาคารหลังใหม่สูง 5 ชั้น ขึ้น ณ บริเวณเดิม แต่ยังคงใช้ชื่ออาคารว่า "ตึกสี่มะเสง" เพื่อทบทวนรำลึกถึงพระเมตตาของท่านทั้ง 4 พระองค์

นิทรรศการงู สถานเสาวภา

นิทรรศการงู สถานเสาวภา ในตึกสี่มะเสงแห่งนี้ มีนิทรรศการงูชนิดต่างๆ ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับงู มีงูให้ชมและศึกษา เพื่อเป็นความรู้และจะได้ระวังเมื่อเจองูแต่ละชนิด นำมาใส่โหลแก้วเรียงรายกันแม้ว่างูเหล่านี้จะไม่มีชีวิตแต่ก็ทำให้รู้สึกกลัวได้

งูชนิดต่างๆ ในตึกสี่มะเสง

งูชนิดต่างๆ ในตึกสี่มะเสง

นิทรรศการงู

นิทรรศการงู เดินลึกเข้ามาจากบริเวณที่นำงูมาใส่โหล เราจะเข้าสู่พื้นที่ของนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับงูตั้งแต่อวัยวะภายนอกของงูที่เราเห็นๆ กัน ก็ได้แก่ เกล็ด ผิวหนัง ตา ลิ้น จนไปถึงระบบอวัยวะภายในก็มีการจำลองงูนำเอามาผ่าท้อง ทำได้เหมือนของจริงมาก ภายในตัวงูเมื่อผ่าออกมา ก็จะมีเรื่องอวัยวะภายใน ลำไส้กระเพาะอาหาร หัวใจ ฯลฯ ลึกเข้าไปอีกชั้นก็เป็นเรื่องราวของกระดูกงู เราจะได้เห็นความมหัศจรรย์ของสรีระของงูที่ทำให้มันดำรงชีวิตอยู่ได้ทั้งบนบก ในน้ำ บนต้นไม้ ฯลฯ

กระดูกงู

กระดูกงู ตรงนี้เป็นการนำเอากระดูกของงูจริงๆ มาจัดเรียงเข้าด้วยกันเป็นตัวงู มีให้ชมหลายกระดูก ส่วนประกอบของกระดูกหลายๆ ชิ้นเหล่านี้ถูกต่อขึ้นมาให้เหมือนกับงูที่ยังมีชีวิตอยู่เลยทีเดียว

นิทรรศการงูชนิดต่างๆ

นิทรรศการงูชนิดต่างๆ ในตึกสี่มะเสงหลังจากชมนิทรรศการต่างๆ เกี่ยวกับงูบนชั้น 2 แล้วคราวนี้มาเดินดูในชั้น 1 กันบ้างว่ามีอะไรให้ชม บริเวณชั้น 1 ของตึกสี่มะเสง เป็นพื้นที่สำหรับการสาธิตการรีดพิษงู โดยในตู้กระจกใสๆ ที่จำลองสภาพให้เหมือนกับที่อยู่ของงู มีงูชนิดต่างๆ ล้วนแล้วแต่เป็นงูพิษแล้วเจ้าหน้าที่จะนำงูแต่ละชนิดออกมารีดพิษให้ชมกัน ซึ่งจะสาธิตในเวลา 11.00 น. ในวันธรรมดาเท่านั้น ส่วนวันหยุดจะไม่มีการรีดพิษงู จะมีเพียงการแสดงการจับงูเท่านั้น พื้นที่บริเวณตู้เลี้ยงงูพิษจะจัดสร้างขึ้นเป็นที่นั่งเรียงขึ้นไปจนถึงชั้น 2 ภายในมืดสนิทเหมือนกับในโรงหนังเลยครับ

สาธิตการจับงู

สาธิตการจับงู จุดเด่นอย่างหนึ่งของสวนงูสถานเสาวภา สภากาชาดไทย ที่ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาทั้งในและต่างประเทศมาชมการสาธิตนี้ก็คือการจับงู งูที่นำมาแสดงเป็นงูพิษ ซึ่งมีพิษร้ายแรง ได้แก่งูจงอาง งูเห่าไทย งูสามเหลี่ยม งูเขียวหางไหม้ท้องเหลือง และงูอีกหลายชนิดที่น่าสนใจ การแสดงจับงูนี้จัดขึ้นที่อัฒจรรย์ตรงกลางสวนงู งูจงอางที่นำมาแสดงมีความยาวถึง 3.5 เมตร ซึ่งถือว่าเป็นงูพิษตัวใหญ่มากทีเดียวครับ

แสดงจับงูจงอาง สวนงูสถานเสาวภา

แสดงจับงูจงอาง สวนงูสถานเสาวภา อัฒจรรย์ที่สร้างขึ้นมามีขนาดไม่ใหญ่มาก พื้นที่แสดงจะมีแผ่นกั้นกันงูหนี อัฒจรรย์มีความสูงอยู่ในระยะปลอดภัยจากงูที่อยู่บนพื้น แต่ก็ไม่ไกลมาก เมื่อเห็นงูตัวใหญ่ๆ อยู่ตรงหน้าก็สร้างความสะพรึงและน่ากลัวให้กับคนดูได้ไม่น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรารู้ว่ามันคืองูพิษที่มีพิษร้ายแรงอย่างงูเห่าหรืองูจงอาง

แสดงจับงูเห่า

แสดงจับงูเห่า งูจงอางและงูเห่ามีลักษณะคล้ายกันมากเมื่อมันถูกรบกวนมันจะแผ่แม่เบี้ยออกและยกตัวสูงขึ้น เมื่อเราเห็นงูเห่าอันดับแรกต้องไม่ตกใจเกินไปและรวบรวมสติ ระยะการโจมตีของงูเห่านั้นยาวประมาณ 2 เท่า ของระยะที่มันยกส่วนหัวสูงจากพื้น ถ้ามันยกขึ้นมาได้ 1 ฟุต มันจะฉกได้ประมาณ 2 ฟุต ถ้าเราอยู่ห่างจากงูเห่ามากกว่า 2 ฟุต เราก็จะปลอดภัยเพราะมันฉกไม่ถึง นี่เป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงู ต้องการหาความรู้เพื่อการป้องกันตัวจากงูพิษ ควรได้มาฟังบรรยายชุดนี้จนจบที่สวนงูสถานเสาวภา ครับ

วิธีการจับงูด้วยมือเปล่า

วิธีการจับงูด้วยมือเปล่า เจ้าหน้าที่แสดงการจับงูด้วยมือเปล่าทั้งงูจงอางและงูเห่าไทย พร้อมบรรยายวิธีการที่ถูกต้องให้ฟัง แต่ดูเหมือนว่าท้ายที่สุดแล้วเมื่อเราเจองูพิษพวกนี้ หรือแม้แต่งูไม่มีพิษก็คงไม่พ้นต้องตีมันให้ตายอยู่ดี

ถ่ายรูปกับงูที่สถานเสาวภา

ถ่ายรูปกับงูที่สถานเสาวภา กิจกรรมสุดท้ายปิดการสาธิตเรื่องงูชนิดต่างๆ ในสวนงู คือการได้ถ่ายรูปกับงูขนาดใหญ่สีสวยตัวนี้ เป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบมาก การบรรยายเรื่องงูจะมีบรรยาย 2 ภาษา ทั้งไทยและอังกฤษ เป็นความรู้เรื่องงูที่ละเอียดดีมากสำหรับทุกคน เพราะเรามีโอกาสได้เจอกับงูได้ทั่วไป ทุกภาคทุกจังหวัด ดังนั้นหากมีเวลาว่างควรไปชมกันสักครั้งครับ

0/0 จาก 0 รีวิว

10 ที่พัก/โรงแรมใกล้ สวนงูสภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร
Vertiq Condo เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.23 km | แผนที่ | เส้นทาง
ไทรฟ์ เดอะ โฮสเทล - พัฒน์พงศ์ บาย เบล
  0.24 km | แผนที่ | เส้นทาง
Minimis Hostel เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.26 km | แผนที่ | เส้นทาง
บีบีบี อินน์ เกย์ โฮเต็ล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.27 km | แผนที่ | เส้นทาง
เรด ลิป โฮสเทล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.28 km | แผนที่ | เส้นทาง
ออร์คิดโฮสเทล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.28 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมเทค อะ แนป เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.31 km | แผนที่ | เส้นทาง
อีฟส์ เกสท์เฮาส์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.31 km | แผนที่ | เส้นทาง
Travel Lodge เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.34 km | แผนที่ | เส้นทาง
ทาไลย์ สวีท
  0.34 km | แผนที่ | เส้นทาง
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ สวนงูสภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร
สวนงูสภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร
  0.00 km | แผนที่ | เส้นทาง
พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร
  0.12 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดหัวลำโพง
  0.52 km | แผนที่ | เส้นทาง
ย่านสีลม กรุงเทพฯ
  0.88 km | แผนที่ | เส้นทาง
พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพ กรุงเทพมหานคร
  0.95 km | แผนที่ | เส้นทาง
พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว กรุงเทพมหานคร
  1.01 km | แผนที่ | เส้นทาง
พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ กรุงเทพมหานคร
  1.25 km | แผนที่ | เส้นทาง
ราชกรีฑาสโมสร กรุงเทพมหานคร
  1.47 km | แผนที่ | เส้นทาง
สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร
  1.60 km | แผนที่ | เส้นทาง
Sky Walk BTS ช่องนนทรี กรุงเทพมหานคร
  1.62 km | แผนที่ | เส้นทาง

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

Line id: @touronthai (ใส่ @)
www.touronthai.com