www.touronthai.com

หน้าหลัก >> กรุงเทพมหานคร >> วัดยานนาวา

วัดยานนาวา

 วัดยานนาวา ตั้งอยู่ที่ถนนเจริญกรุง ระหว่างซอย 52 และ 54 แขวงยานนาวา อยู่ใกล้กับสะพานตากสิน ภายในวัดมีแบบจำลองรูปเรือสำเภา และมีพระเจดีย์ประดับเป็นเสากระโดงสองข้าง มีขนาดเท่าสำเภาจริงสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสว่า คนภายหน้าอยากจะเห็นว่าเรือสำเภาเป็นอย่างไรจะได้มาดู แล้วทรงควบคุมการก่อสร้างด้วยพระองค์เอง เนื่องจากในสมัยรัชกาลที่ 3 มีการค้าขายกับชาวจีนมาก และชาวจีนใช้เรือสำเภาในการขนส่งเกือบทุกชนิด นอกจากนี้ยังมีพระอุโบสถซึ่งสร้างสมัยรัชกาลที่ 1 มีจุดเด่นที่หน้าบันเป็นลวดลายรูปสัตว์ ประณีตงดงามมาก

ประวัติความเป็นมา เดิมชื่อวัดคอกกระบือในสมัยอยุธยา ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 3 ได้โปรดเกล้าให้ปฏิสังขรณ์และสร้างสำเภาพระเจดีย์แทนพระสถูปเจดีย์ทั่วไปเพื่อให้ชนรุ่นหลังได้เห็นรูปแบบของเรือสำเภาที่กำลังจะหมดไปจากเมืองไทยในสมัยนั้น จึงได้เปลี่ยนชื่อวัดคอกกระบือเป็นวัดยานนาวา

สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจดังนี้

 สำเภาพระเจดีย์ สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 ส่วนท้ายของสำเภาประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองและพระพุทธรูปปางต่างๆ รวมทั้งพระบรมรูปบูชารัชกาลที่ 3 เปิดให้เข้าชมเวลา 8.00 - 21.00

 อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ที่มีพระบรมสารีกธาตุจาก 8 ประเทศและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ประดิษฐานอยู่ เปิดให้ประชาชนได้เข้าไปสักการะบูชาได้ (ห้ามถ่ายรูป) บนชั้น 3 ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วอันเชิญมาจากวัดพระธาตุเขี้ยวแก้วเมืองเคนดี้ประเทศศรีลังกา

 พระโพธิสัตว์กวนอิมหยกขาว 3 ปาง ในองค์เดียวกัน ได้แก่ปางปัญญา ปางเมตตา และปางสันติ แกะสลักจากหยกขาวทั้งองค์และเป็นองค์แรกของโลกที่มี 3 ปางในองค์เดียวกัน มีความสูง 5 เมตร น้ำหนัก 16,500 กิโลกรัม แกะสลักโดยช่างจากกรมศิลปากรของจีน เพื่อนำมาทูลเกล้าถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจะจัดให้มีงานสมโภชในวันที่ 11-21 กุมภาพันธ์ 2553

 *ข้อมูลจากรายการแจ๋ว http://www.my3space.com/JAEW/

ข้อมูลเพิ่มเติม:ททท.สำนักงานกรุงเทพฯ http://www.tourismthailand.org/bangkok

แก้ไขล่าสุด 0000-00-00 00:00:00 ผู้ชม 49781

การเดินทาง แผนที่ ที่เที่ยว/ที่พัก

กดติดตามการเดินทางของเราใน Youtube ด้วยนะคะ
อาคารมหาเจษฎาบดินทร์

อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ เข้ามาในวัดยานนาวาจะอยู่ตรงกลางระหว่างอาคารที่สำคัญของวัดได้แก่อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ ซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุจาก 8 ประเทศ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ได้แก่ พระอาทิตย์ พระราหู บนชั้น 3 ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้ว ปัจจุบันด้านหน้าอาคารมีพระโพธิสัตว์กวนอิม 3 ปางใน 1 องค์ ประดิษฐานอยู่ (ขวามือในรูป) ข้างอาคารมหาเจษฎาบดินทร์มีทางเข้าลานจอดรถ (ระหว่างงานสมโภชเจ้าแม่กวนอิมห้ามนำรถเข้ามาจอด) อาคารอีกหลังจะอยู่ตรงกันข้ามกับอาคารมหาเจษฎาบดินทร์เป็นหอพระไตรปิฎก

หอพระไตรปิฎก วัดยานนาวา

หอพระไตรปิฎก วัดยานนาวา

บริเวณประดิษฐานพระโพธิสัตว์กวนอิม 3 ปาง

บริเวณประดิษฐานพระโพธิสัตว์กวนอิม 3 ปาง อยู่หลังซุ้มประตูวัดบริเวณระหว่างอาคารมหาเจษฎาบดินทร์ กับหอพระไตรปิฎก

พระโพธิสัตว์กวนอิมปางสันติ

พระโพธิสัตว์กวนอิมปางสันติ

พระโพธิสัตว์กวนอิมปางปัญญา

พระโพธิสัตว์กวนอิมปางปัญญา อยู่ด้านขวาของภาพ ส่วนด้านซ้ายเป็นปางสันติ

พระโพธิสัตว์กวนอิมปางเมตตา

พระโพธิสัตว์กวนอิมปางเมตตา

สำเภาพระเจดีย์

สำเภาพระเจดีย์ อยู่ตรงกลางของวัดยานนาวา ด้านหลังสำเภามีพระอุโบสถ ส่วนด้านท้ายสำเภามีวิหารเก๋งจีนซึ่งสร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 มีพระโพธิสัตว์กวนอิม เทพเจ้าแห่งโชคลาภ หลวงพ่อโสธรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกมาก ถัดจากวิหารเก๋งจีนเข้าไปเป็นลานจอดรถ ด้านหน้าสำเภาพระเจดีย์ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 3

สำเภาพระเจดีย์

สำเภาพระเจดีย์ บนสำเภาลำนี้มีเจดีย์อยู่ส่วนหัวสำเภาและกลางลำของสำเภา ส่วนท้ายมีรอยพระพุทธบาทจำลอง และพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ ทางเข้าสำเภาอยู่ส่วนท้าย เปิด 8.00-21.00 น.

วิหารเก๋งจีนวัดยานนาวา

วิหารเก๋งจีนวัดยานนาวา วิหารแห่งนี้สร้างในลักษณะคล้ายเก๋งจีนในสมัยรัชกาลที่ 3 ภายในมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่หลายองค์ วัดยานนาวายังคงเก็บรักษาวิหารหลังนี้ไว้เป็นอย่างดี

ทางเข้าสำเภาพระเจดีย์วัดยานนาวา

ทางเข้าสำเภาพระเจดีย์วัดยานนาวา บนทางเข้ามีพระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่ ๓ มีลวดลายศิลปะบนสำเภาแบบลายจีนสวยงาม การสร้างเรือสำเภาจำลองนี้สร้างได้เหมือนกับสำเภาที่ใช้กันจริงในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ทางเข้าออกก็มีในตำแหน่งที่เหมือนกับเรือจริง

บันไดขึ้นสำเภาตรงกลางลำ

บันไดขึ้นสำเภาตรงกลางลำ เมื่อเข้ามาในสำเภาแล้วจะมีบันไดทางขึ้นชั้นบน ตรงกลางของสำเภาและส่วนหัวของสำเภามีบันไดอีกที่หนึ่ง

ภาพขวา เจดีย์ส่วนหัวสำเภา เมื่อเดินตามทางเดินลอดเจดีย์กลางสำเภาจะเห็นแผ่นจารึกและเจดีย์ส่วนหัวของสำเภา แผ่นจารึกนี้เขียนว่า ยานเอ๋ยยานนาวา สมเด็จพระมหาเจษฎาบดินทร์สยาม ทรงบรรทุกสินค้าสยามงาม ไปขายซื้อถึงเขตคามจีนประชา สู้ฝ่าคลื่นภัยนานาทุกสารทิศ เพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจไทยเจิดจ้า ทรงครองราชย์จักรีกษัตริย์ตติยา จึงทรงสร้างเป็นยานนาวานุสาวรีย์ พระพรหมวชิรญาน 22 กุมภาพันธ์ 2545

บันไดขึ้นชั้น 2

บันไดขึ้นชั้น 2

ฝนกัดเซาะ

ฝนกัดเซาะ จากการผ่านกาลเวลามาเนิ่นนานของยานนาวาลำนี้ บนบันไดเริ่มมีร่องรอยของฝนจนขลุขละ

ส่วนท้ายสำเภา

ส่วนท้ายสำเภา ตรงนี้จะมีทางขึ้นไปสู่ห้องที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองและพระพุทธรูป บันไดทางขึ้น-ลง มี 2 ทาง ไม่มีป้ายกำกับทางขึ้นหรือลงสามารถเดินขึ้นหรือลงทางใดก็ได้ แต่ละข้างของทางเดินจากตรงกลางสำเภาไปที่บันไดมีระฆังแขวนไว้ด้านละ 3

พระอุโบสถวัดยานนาวา

พระอุโบสถวัดยานนาวา เมื่อขึ้นมาบนสำเภาจะเห็นพระอุโบสถได้ทั้งหลัง

ภายในห้องท้ายสำเภา

ภายในห้องท้ายสำเภา

ภาพเรือสำเภาแบบฮกเกี้ยน

ภาพเรือสำเภาแบบฮกเกี้ยน แต่เดิมตามแบบที่เจ้าพระยานิกรบดินทร์มหินธรมหากัลยาณมิตร (ต้นสกุลกัลยาณมิตร) แต่งสำเภาถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่ครั้งยังทรงดำรงตำแหน่งเป็นกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ และรัชกาลที่ ๓ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นไว้เป็นอนุสรณ์ กลัวว่าจะสูญหายไป จากภาพเป็นกระเบื้องรูปเรือสำเภาเครื่องลายครามจากประเทศจีนที่รัชกาลที่ ๓ ทรงโปรดสั่งเข้ามา ๒ คู่ สันนิษฐานว่า คู่หนึ่งอาจนำมาประดับที่วัดยานนาวา พร้อมกับคราวที่ทรงสร้างสำเภา แต่ปัจจุบันได้เสียหายไปพร้อมกับโบสถ์หลังเก่า

พระบรมรูปขนาดบูชา

พระบรมรูปขนาดบูชา

อาคารมหาเจษฎาบดินทร์เมื่อมองจากบนสำเภา

อาคารมหาเจษฎาบดินทร์เมื่อมองจากบนสำเภา

บริเวณของวัดยานนาวา

บริเวณของวัดยานนาวา จะเห็นว่ามีวิหารลักษณะตามแบบของจีนอยู่ตรงกันกับพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๓ ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับประดิษฐานพระโพธิสัตว์กวนอิม 3 ปาง

วัดยานนาวา

วัดยานนาวา

บริเวณจัดพิธีสมโภชพระโพธิสัตว์กวนอิม 3 ปาง

บริเวณจัดพิธีสมโภชพระโพธิสัตว์กวนอิม 3 ปาง พื้นที่บริเวณด้านข้างของพระอุโบสถได้จัดให้เป็นพื้นที่สำหรับจัดงานสมโภชพระโพธิสัตว์กวนอิม

ที่ประทับควบคุมสร้างเรือสำเภา ร.๓

ที่ประทับควบคุมสร้างเรือสำเภา ร.๓ อยู่ตรงทางเข้าสู่พระอุโบสถ และด้านข้างใกล้ๆ กับสำเภา

พระอุโบสถวัดยานนาวา

พระอุโบสถวัดยานนาวา

หน้าบันพระอุโบสถวัดยานนาวา

หน้าบันพระอุโบสถวัดยานนาวา

พระประธานศิลปะงดงาม

พระประธานศิลปะงดงาม พระพักตร์ที่เปี่ยมด้วยเมตตา เป็นความรู้สึกของแต่ละคนครับสำหรับผมที่ถ่ายภาพพระพุทธรูปองค์ประธานในพระอุโบสถวัดยานนาวามารู้สึกอย่างนั้น เป็นพระพุทธรูปที่มีศิลปะปราณีตมาก

ภายในพระอุโบสถ

ภายในพระอุโบสถ

ประตูพระอุโบสถ

ประตูพระอุโบสถ เขียนด้วยลวดลายศิลปะผสมไทย-จีน ลักษณะเหมือนเทวดามีซุ้มเรือนแก้ว แต่งกายแบบขุนนางจีนสมัยโบราณยืนอยู่บนกิเลน ดูเก่าแก่มาก

0/0 จาก 0 รีวิว

10 ที่พัก/โรงแรมใกล้ วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร
บางกอก ฮับ โฮสเทล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.23 km | แผนที่ | เส้นทาง
CK51 Bangkok เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.29 km | แผนที่ | เส้นทาง
เดอะ มิธ-สุดสาธร เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.39 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านเกษร แอท บางรัก เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.41 km | แผนที่ | เส้นทาง
เกลอ แบงค็อค โฮสเทลและคอฟฟี่บาร์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.44 km | แผนที่ | เส้นทาง
เดอะ เฮาส์ ออฟ พระยาจำแสน เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.45 km | แผนที่ | เส้นทาง
อพาร์ตเมนต์ 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำส่วนตัว ขนาด 50 ตร.ม. – สาทร เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.47 km | แผนที่ | เส้นทาง
เมฆขลา ครูซ แบงค็อก
  0.48 km | แผนที่ | เส้นทาง
สาธร เทอเรซ อพาร์ตเมนต์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.50 km | แผนที่ | เส้นทาง
อินน์ ซีเค 61 เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.50 km | แผนที่ | เส้นทาง
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร
วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร
  0.00 km | แผนที่ | เส้นทาง
สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน (สะพานสาทร)
  0.48 km | แผนที่ | เส้นทาง
พิพิธภัณฑ์เปลือกหอย กรุงเทพมหานคร
  1.27 km | แผนที่ | เส้นทาง
แม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร
  1.43 km | แผนที่ | เส้นทาง
ภาพวาดผนัง Bukruk Urban Arts Festival
  1.87 km | แผนที่ | เส้นทาง
Warehouse 30 เจริญกรุง
  1.98 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดพระศรีมหาอุมาเทวี กรุงเทพมหานคร
  2.07 km | แผนที่ | เส้นทาง
ท่าเรือริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพมหานคร
  2.35 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพมหานคร
  2.36 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านโซวเฮงไถ่ กรุงเทพ
  2.65 km | แผนที่ | เส้นทาง

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

Line id: @touronthai (ใส่ @)
www.touronthai.com