www.touronthai.com

หน้าหลัก >> สุโขทัย >> ลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ

ลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ

 ประเพณีลอยกระทงมีการจัดงานกันแทบทุกจังหวัด ถือเป็นงานประเพณีประจำปีที่สำคัญ หลายๆ จังหวัด มีการจัดขบวนแห่กระทง การประกวดกระทง และประกวดนางนพมาศ หรือธิดางามประจำกระทง ทางภาคเหนือและอีสานจะมีการลอยโคม ในช่วงวันลอยกระทงด้วย โดยชาวบ้านทางภาคเหนือและภาคอีสานยังนิยมทำกัน นำกระดาษมาทำเป็นโคมขนาดใหญ่สีต่างๆ ถ้าลอยตอนกลางวัน จะทำให้โคมลอยโดยใช้ควันไฟ โคมกลางวันในบางพื้นที่จะมีขนาดใหญ่มาก สูงหลายเมตร ถ้าเป็นเวลากลางคืน ก็จะใช้กระดาษสีขาวมีคบจุด ที่ปากโคม ให้ควันพุ่งเข้าในโคม ทำให้ลอยไปตามกระแสลมหนาวเวลากลางคืนแลเห็นแสงไฟโคมบนท้องฟ้าพร้อมกับแสงจันทร์และดวงดาวสวยงามมาก

 ในภาคเหนือจังหวัดที่จัดงานลอยกระทงสำคัญๆ ได้แก่ ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวง จังหวัดตาก งานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย และงานประเพณีลอยกระทง ประเพณียี่เป็ง ที่จังหวัดเชียงใหม่ ในที่นี้จะนำเอาภาพบรรยากาศงาน ประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย มาให้ชมกัน

ประวัติความเป็นมาประเพณีลอยกระทง

 ลอยกระทง (Loi Krathong Day) เป็นประเพณีของไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่โบราณ งานลอยกระทงเริ่มทำตั้งแต่ กลางเดือน 11 ถึงกลางเดือน 12 ซึ่งเป็นฤดูน้ำหลาก น้ำจะเต็มสองฝั่งแม่น้ำ ที่นิยมมากคือ ช่วงวันเพ็ญเดือน 12 เพราะพระจันทร์เต็มดวง ทำให้แม่น้ำใสสะอาด แสงจันทร์ส่องเวลากลางคืน เป็นบรรยากาศที่สวยงาม เหมาะแก่การลอยกระทง เดิมพิธีลอยกระทงเรียกว่า พระราชพิธีจองเปรียงชักโคม ลอยโคม ซึ่งเป็นพิธีของพราหมณ์ เพื่อบูชาพระเป็นเจ้าทั้งสาม คือ พระอิศวร พระนารายณ์ และพระพรหม ครั้นคนไทยรับนับถือพระพุทธศาสนา ก็ทำพิธียกโคมเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุ พระจุฬามณี ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ลอยโคมบูชาพระพุทธบาท ณ หาดทรายแม่น้ำนัมมทานที ประเทศอินเดีย

 การลอยกระทง ตามสายน้ำนี้ นางนพมาศ สนมเอกของพระร่วงเจ้ากรุงสุโขทัย คิดทำกระทงรูปดอกบัว และรูปต่างๆถวาย พระร่วงทรงให้ลอยกระทงตามสายน้ำไหล ในหนังสือ ตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ พระร่วงตรัสว่า "แต่นี่สืบไปเบื้องหน้า โดยลำดับกษัตริย์ในสยามประเทศ ถึงกาลกำหนดนักขัตฤกษ์วันเพ็ญเดือน 12 ให้ทำโคมลอย เป็นรูปดอกบัวอุทิศสักการบูชาพระพุทธบาทนัมฆทานที ตราบเท่ากัลปาวสาน"

 สมัยรัตนโกสินทร์ มีการทำกระทงขนาดใหญ่และสวยงาม ดังพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ ของเจ้าพระยาทิพาราชวงศ์ กล่าวไว้ว่า

 "ครั้นมาถึงเดือน 12 ขึ้น 14 ค่ำ 15 ค่ำ แรมค่ำหนึ่งพิธีจองเปรียงนั้น เดิมได้โปรดให้ขอแรง พระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายหน้า ฝ่ายใน และข้าราชการที่มีกำลังพาหนะมาทำกระทงใหญ่ ผู้ถูกเกณฑ์ต่อเป็นถังบ้าง ทำเป็นแพหยวกบ้าง กว้าง 8 ศอกบ้าง 9 ศอกบ้าง กระทงสูงตลอดยอด 10 ศอก 11 ศอก ทำประกวดประขันกันต่างๆ ทำอย่างเขาพระสุเมรุทวีปทั้ง 4 บ้าง และทำเป็นกระจาดชั้นๆบ้าง วิจิตรไปด้วยเครื่องสด คนทำก็นับร้อย คิดในการลงทุนทำกระทงทั้งค่าเลี้ยงคนและพระช่าง เบ็ดเสร็จก็ถึง 20 ชั่งบ้าง ย่อมกว่า 20 ชั่งบ้าง"

เหตุผลของการลอยกระทง
  1. เพื่อขอขมาแม่คงคา เพราะได้อาศัยนำท่านกินและใช้ และอีกประการหนึ่งมนุษย์มักจะทิ้งและถ่ายสิ่งปฏิกูลลงไปในนำด้วย
  2. เพื่อสักการะรอยพระพุทธบาทนัมมทานที ซึ่งประพุทธเจ้าทรงประทับรอยพระบาทประดิาฐานไว้บนหาดทรายที่แม่น้ำนัมมทานที ในประเทศอินเดีย
  3. เพื่อลอยทุกข์โศกโรคภัย และสิ่งไม่ดี คล้ายกับพิธีลอยบาปของพราหมณ์
  4. เพื่อบูชาพระอุปคุต ชาวไทยภาคเหนือให้ความเคารพแกพระอุปคุตอย่างสูง ซึ่งตามตำนานเล่าว่าเป็นพระมหาเถระรูปหนึ่งที่มีอิทธิฤทธิ์มากสามารถปราบพญามารได้ การลอยกระทงไม่มีพิธีรีตอง เพียงแต่ขอให้มีกระทงจะทำด้วยอะไรก็ได้ เช่น ใบตอง การกล้วย กาบพลับพลึง เปลือกมะพร้าว กระดาษ จุดธูปเทียนปักที่กระทงแล้วอธิษฐานตามที่ตนปรารถนา เสร็จแล้วจึงลอยไปที่แม่นำลำคลอง

งานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ จัดขึ้นที่กลางอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเป็นประจำทุกปี ภายในงานจะมีขบวนแห่กระทงสวยงาม การประกวดกระทง และนางนพมาศ งานแสดงแสงสีเสียงประวัติความเป็นมาของการลอยกระทง การแสดงพลุและดอกไม้ไฟจำนวนมาก สวยงามตระการตา การแสดงของไทยได้แก่โขน เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม:ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 5561 1619
http://www.tourismthailand.org/sukhothai

แก้ไขล่าสุด 2017-02-12 02:48:27 ผู้ชม 10792

การเดินทาง แผนที่ ที่เที่ยว/ที่พัก

กดติดตามการเดินทางของเราใน Youtube ด้วยนะคะ
ขบวนแห่กระทง

ขบวนแห่กระทง งานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ เป็นประเพณีที่ขึ้นชื่อที่สุดของจังหวัดสุโขทัย อันมีตำนานเล่าต่อกันมาว่าเป็นจังหวัดที่ริเริ่มประเพณีนี้ขึ้นมาเมื่อสมัยที่กรุงสุโขทัยเป็นเมืองหลวง แต่นั้นเป็นต้นมาประเพณีลอยกระทงก็รู้จักกันแพร่หลายไปทั่วประเทศ ด้วยเหตุผลดังนี้แล้วจังหวัดสุโขทัยจีงเป็นจังหวัดที่จัดงานลอยกระทงได้ยิ่งใหญ่สวยงามเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย

ในการมาร่วมชมงานประเพณ๊นี้เราออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ตั้งแต่เช้า แวะถ่ายรูปตามสถานที่ที่น่าสนใจตามสมควรแก่เวลา เพื่อมาให้ถึงสุโขทัยให้ทันงาน ขบวนแห่กระทงจะเดินจากในเมืองไปที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยช่วงเวลาประมาณบ่าย 3 โมง หลังจากที่เดินทางมาถึงแล้ว ก็ต้องรีบหาที่จอดรถ แต่ถ้ามีเวลามากพอควรจะวางแผนเดินทางมาให้ถึงแต่เนิ่นๆ อาจจะพักที่สุโขทัยสักคืนก่อนวันงานจะได้ไม่ฉุกละหุก สิ่งสำคัญคือการหาที่จอดรถเหมาะๆ สักแห่งทางจังหวัดสุโขทัยเตรียมลานจอดรถไว้หลายโซน ผมมาถึงช้าไปหน่อยต้องจอดที่โซนด้านนอกซึ่งไกลเอามากๆ แต่ก็มีรถสองแถวที่เรียกกันว่ารถคอกหมูรับ-ส่งฟรีตลอดงาน พอมาถึงก็นั่งรอไม่นานขบวนก็เริ่มแห่ผ่านมา แน่นอนว่าเราก็ต้องไปถ่ายรูปขบวนสวยๆ เอาไว้ให้มากๆ และต้องหาฉากหลังสวยๆ มาประกอบภาพ ประชาชนจากทั่วประเทศมารอชมงานนี้แน่นขนัดจริงๆ มองไปทางไหนก็เห็นแต่คนนั่งรอชมขบวนกระทงและนางนพมาศเต็มไปหมด กระทงที่แห่เข้ามาจะมีการประกวดกันในช่วงเย็น

ขบวนแห่กระทง สุโขทัย

ขบวนแห่กระทง สุโขทัย กระทงที่แห่เข้ามาจะมีนางรำประกอบขบวนด้วยทุกกระทง แต่ละขบวนก็จะมีการรำแบบต่างๆ ให้ชมไม่ซ้ำกันเลย ความยาวของขบวนกระทงสุดจะคณา ถ่ายรูปตั้งแต่บ่าย 3 โมงครึ่งจนถึง 5 โมงครึ่งก็ยังไม่สุดขบวน

ลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ

ลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ

ลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ

ลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ

กระทงพระราชทาน

กระทงพระราชทาน เป็นกระทงที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยพระบรมวงศ์ทุกพระองค์ พระราชทานมาเป็นกระทงประธานในงานเป็นประจำทุกปี

ลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ

ลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ

ตลาดแลกเบี้ย

ตลาดแลกเบี้ย

ลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ

ลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ

ลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ

ลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ

ลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ

ลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ

ลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ

ลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ

ลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ

ลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ

ยังไม่มีรีวิว มาเขียนรีวิวเป็นคนแรกกัน

0/0 จาก 0 รีวิว
เริ่มเขียนรีวิวกับเราแค่คลิก เข้าสู่ระบบ ด้วย Facebook...

ที่พัก/โรงแรมใกล้ ลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ สุโขทัย
สเปซ เบ็น เกสต์เฮ้าส์ @ เมืองเก่า เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.51 km | แผนที่ | เส้นทาง
สเปซ เบ็น เกสต์เฮาส์ แอท เมืองเก่า
  0.52 km | แผนที่ | เส้นทาง
โอลด์ทาวน์ บูทิค เฮาส์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.56 km | แผนที่ | เส้นทาง
โอลด์ ซิตี้ เกสต์เฮาส์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.67 km | แผนที่ | เส้นทาง
เวค อัพ แอท เมืองเก่า บูติก โฮเต็ล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.74 km | แผนที่ | เส้นทาง
Resting Place Hostel เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.77 km | แผนที่ | เส้นทาง
วูดบริดจ์ โฮสเทล สุโขทัย เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.83 km | แผนที่ | เส้นทาง
โอล ซิตี้ บูทิก เฮาส์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.83 km | แผนที่ | เส้นทาง
แสงอรุณ รีสอร์ต เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.87 km | แผนที่ | เส้นทาง
สไมลิงเฟซ เกสต์เฮาส์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.13 km | แผนที่ | เส้นทาง
The History Cafe' & Guesthouse เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.23 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านเดี่ยว 3 ห้องนอน 7 ห้องน้ำส่วนตัว ขนาด 200 ตร.ม. – ฮีสทอริคอล ปาร์ค เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.25 km | แผนที่ | เส้นทาง
สุโขทัย การ์เด้น เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.27 km | แผนที่ | เส้นทาง
ธาราบุรี รีสอร์ท สุโขทัย เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.65 km | แผนที่ | เส้นทาง
ดอร์ม ออฟ แฮปปิเนส บาย ธาราบุรี เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.65 km | แผนที่ | เส้นทาง
สุโขทัย ชาเลต์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.69 km | แผนที่ | เส้นทาง
เดอะ ไรส์ รีสอร์ต สุโขทัย ฮิสตอริคอล พาร์ค เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.74 km | แผนที่ | เส้นทาง
สยาม วิลลา เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.80 km | แผนที่ | เส้นทาง
ไทยไทยสุโขทัย เกสท์เฮาส์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.81 km | แผนที่ | เส้นทาง
เซนท์ ออฟ สุโขทัย รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.86 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมเดอ พีล สุโขทัย เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.86 km | แผนที่ | เส้นทาง
นาราชา รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.86 km | แผนที่ | เส้นทาง
MY HOME HOSTEL SUKHOTHAI เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.87 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมเลอ ชาร์ม สุโขทัย เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.90 km | แผนที่ | เส้นทาง
ออร์คิด ฮิบิสคัส เกสท์เฮาส์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.99 km | แผนที่ | เส้นทาง
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ ลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ สุโขทัย
วัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
  0.00 km | แผนที่ | เส้นทาง
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
  0.36 km | แผนที่ | เส้นทาง
ตลาดปสาน อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
  0.37 km | แผนที่ | เส้นทาง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง สุโขทัย
  0.48 km | แผนที่ | เส้นทาง
อนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช จ.สุโขทัย
  0.58 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดศรีสวาย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย สุโขทัย
  0.66 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดสระศรี อุทยานประวัคิศาสตร์สุโขทัย
  0.74 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดตระพังทอง
  0.78 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศูนย์การเรียนรู้บ้านพระพิมพ์
  2.07 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดช้างล้อม สุโขทัย
  2.63 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดศรีชุม สุโขทัย
  2.65 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดศรีชุม แพร่
  2.67 km | แผนที่ | เส้นทาง
ทุ่งทะเลหลวง สุโขทัย
  16.26 km | แผนที่ | เส้นทาง
สวนพฤกศาสตร์พระแม่ย่า
  18.44 km | แผนที่ | เส้นทาง
สะพานพระร่วง จ.สุโขทัย
  19.35 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศาลพระแม่ย่า สุโขทัย
  20.82 km | แผนที่ | เส้นทาง
พิพิธภัณฑ์สังคโลกสุโขทัย
  22.40 km | แผนที่ | เส้นทาง
หลวงพ่อปี้วัดลานหอย สุโขทัย
  23.02 km | แผนที่ | เส้นทาง
อุทยานแห่งชาติรามคำแหง (เขาหลวง) สุโขทัย
  25.03 km | แผนที่ | เส้นทาง
ผานารายณ์ เขาหลวง
  26.98 km | แผนที่ | เส้นทาง
สวนหลวง ร.9 จ.สุโขทัย
  27.11 km | แผนที่ | เส้นทาง
พิพิธภัณฑ์ปลาในวรรณคดีเฉลิมพระเกียรติ สุโขทัย
  27.47 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านทุ่งหลวง สุโขทัย
  29.14 km | แผนที่ | เส้นทาง
อ่างเก็บน้ำคลองข้างใน (อ่างเก็บน้ำท่าดินแดง) สุโขทัย
  32.64 km | แผนที่ | เส้นทาง
น้ำตกสายรุ้ง สุโขทัย
  35.86 km | แผนที่ | เส้นทาง

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

เพิ่มสถานที่ที่ขาดไปจากบริเวณนี้คลิกเลย

Line id: @touronthai (ใส่ @)
www.touronthai.com