www.touronthai.com

หน้าหลัก >> ลำปาง >> วัดเสลารัตนปัพพตาราม (วัดไหล่หินหลวงแก้วช้างยืน)

วัดเสลารัตนปัพพตาราม (วัดไหล่หินหลวงแก้วช้างยืน)

 วัดเสลารัตนปัพพตาราม (วัดไหล่หินหลวงแก้วช้างยืน) ตั้งอยู่ที่ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา มีพระวิหารเก่าแก่ฝีมือช่างเชียงตุงเป็นศิลปะแบบล้านนาไทย ประดับลวดลายงดงามทั้งหลัง โดยเฉพาะส่วนหน้าบัน และซุ้มประตูที่มีการก่ออิฐถือปูนประดับรูปปั้นสัตว์ศิลปะล้านนาแท้

 ภายในวิหารนอกจากจะมีพระประธานแล้วยังมี รูปปั้นพระมหาเกสระปัญโญภิกขุขนาดเท่าตัวจริงซึ่งปั้นด้วยฝีมือของท่านเอง พระเจดีย์ของวัดไหล่หินก่อสร้างแบบศิลปะล้านนาที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คันทวยที่โรงธรรมเป็นแบบล้านนา คือเป็นรูปคล้ายแผ่นไม้สามเหลี่ยมขนาดใหญ่แล้วฉลุลายให้โปร่งลอยตัวเป็นรูปต่าง ๆ กันออกไป เช่น รูปนาค รูปหนุมาน รูปลายเครือเถา

 นอกจากนั้นทางวัดได้จัด หอพิพิธภัณฑ์โบราณล้านนาวัดไหล่หิน เป็นที่เก็บหอพระแก้ว ซุ้มพระพิมพ์ อาวุธโบราณ และที่โรงธรรมมีใบลานเก่าแก่ของล้านนาไทยมีอายุเกินกว่า 500 ปี จาร (การใช้เหล็กแหลมเขียน) เป็นภาษาบาลีด้วยอักษรไตเหนือ

การเดินทาง
 จากที่ว่าการอำเภอเกาะคาเข้าทางเดียวกับวัดพระธาตุลำปางหลวง 1 กิโลเมตร และแยกซ้ายอีก 6 กิโลเมตร (เส้นทางเดียวกันกับทางเข้าวัดพระธาตุลำปางหลวง แล้วมีทางแยกในหมู่บ้านไหล่หิน)

ข้อมูลเพิ่มเติม:การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลำปาง โทร. 054-222-214
https://www.facebook.com/lampang.tourism/

แก้ไขล่าสุด 2017-07-25 21:46:20 ผู้ชม 14000

การเดินทาง แผนที่ ที่เที่ยว/ที่พัก

กดติดตามการเดินทางของเราใน Youtube ด้วยนะคะ
ซุ้มประตูโขงวัดไหล่หินหลวงช้างยืน

ซุ้มประตูโขงวัดไหล่หินหลวงช้างยืน ปัจจุบันชื่อวัดเปลี่ยนเป็น วัดเสลารัตนปัพพตาราม ซุ้มประตูโขงนี้ พระมหาเกษรปัญโญ เป็นประธานก่อสร้างในปี จ.ศ.๑๐๔๕ ก่อด้วยอิฐถือปูนมีลวดลายเป็นรูปสัตว์ สวยงามมาก เป็นศิลปะเหมือนซุ้มประตูโขง วัดพระธาตุลำปางหลวง

ลวดลายสลักซุ้มประตูโขง

ลวดลายสลักซุ้มประตูโขง ลวดลายที่ผ่านกาลเวลายาวนานและยังคงเหลือให้เห็นอยู่ในปัจจุบันเพียงบางส่วน ยังคงแสดงให้เห็นความปราณีตในการก่อสร้างในสมัยนั้นให้เห็นได้อย่างชัดเจน

ซุ้มประตูโขงด้านใน

ซุ้มประตูโขงด้านใน ลวดลายบนซุ้มประตูโขง ทั้งด้านนอกและด้านใน รวมทั้งด้านข้างแทบไม่มีช่องว่างเหลือเลย

ซุ้มประตูโขงด้านข้าง

ซุ้มประตูโขงด้านข้าง

หน้าบรรณพระวิหารวัดไหล่หินหลวงช้างยืน

หน้าบรรณพระวิหารวัดไหล่หินหลวงช้างยืน เดินผ่านซุ้มประตูโขงเข้ามาด้านในก็ถึงพระวิหารมีความรู้สึกว่าหลังคามุขไม่สูงนัก หน้าบรรณมีลวดลายปราณีต ละเอียดทั่วทั้งพื้นที่หน้าบรรณ

ลวดลายหน้าบรรณพระวิหาร

ลวดลายหน้าบรรณพระวิหาร ขยายภาพลวดลายให้เห็นได้ชัดเจนมากขึ้น จะได้เห็นความสวยงามของงานในสมัยนั้น

มะพร้าวผ่าซีก

มะพร้าวผ่าซีก มะพร้าวผ่าซีก อยู่ด้านขวาของพระวิหาร เป็นมะพร้าวผ่าซีกที่ชาวเชียงตุงใส่บาตรพระเกษรปัญโญเจ้า ซึ่งมาค้นพบที่วัดไหล่หินหลวงเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่ง

สัญลักษณ์ช้างนำพระบรมสารีริกธาตุ

สัญลักษณ์ช้างนำพระบรมสารีริกธาตุ ตามประวัติรูปช้างนี้เป็นสัญลักษณ์ที่นำพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค์บรรทุกหลังช้างมาบรรจุในพระเจดีย์วัดไหล่หิน จึงเรียกว่า ไหล่หินหลวงช้างยืน อยู่ด้านซ้ายของพระวิหาร รูปช้างก็มีซุ้มก่ออิฐถือปูนแบบเดียวกันกับซุ้มมะพร้าวผ่าซีก

ด้านในพระวิหาร

ด้านในพระวิหาร ภายในวิหารนอกจากจะมีพระประธานแล้วยังมี รูปปั้นพระมหาเกสระปัญโญภิกขุขนาดเท่าตัวจริงซึ่งปั้นด้วยฝีมือของท่านเอง ปัจจุบันเป็นสถานที่สวดดุริยมนตรา และแสดงธรรมเทศนาของ พระอาจารย์ ดร.สิงห์ทน นราสโภ (พระสงฆ์ผู้คิดค้นสวดมนต์รักษาโรค วันอาทิตย์ที่ 3 ของเดือน)

ลูกศิษย์เข้ากราบนมัสการพระอาจารย์

ลูกศิษย์เข้ากราบนมัสการพระอาจารย์

พระวิหารวัดเสลารัตนปัพพตาราม

พระวิหารวัดเสลารัตนปัพพตาราม พระวิหารเก่าแก่ฝีมือช่างเชียงตุงเป็นศิลปะแบบล้านนาไทย ประดับลวดลายงดงามทั้งหลัง โดยเฉพาะส่วนหน้าบัน

พระเจดีย์วัดเสลารัตนปัพพตาราม

พระเจดีย์วัดเสลารัตนปัพพตาราม อยู่ด้านหลังพระวิหาร เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ล้อมรอบด้วยระเบียงคด 3 ด้าน ก่อสร้างด้วยศิลปะล้านนา

คันทวย-นาคตัน

คันทวย-นาคตัน เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ขึ้นชื่อของวัดเสลารัตนปัพพตาราม หรือวัดไหล่หินหลวงช้างยืน คันทวยที่โรงธรรมเป็นแบบล้านนา คือเป็นรูปคล้ายแผ่นไม้สามเหลี่ยมขนาดใหญ่แล้วฉลุลายให้โปร่งลอยตัวเป็นรูปต่าง ๆ กันออกไป เช่น รูปนาค รูปหนุมาน รูปลายเครือเถา คันทวยเหล่านี้อยู่ที่โรงธรรมด้านขวาของวิหาร โรงธรรมหรือกุฎิหลังนี้กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๕ เมตร โดยมีพระอุตมะพระยาเลิศพระยาแสนเค้า และหนานวงศ์ เป็นประธานบูรณะขึ้นในปี จ.ศ. ๑๒๘๑ เป็นที่เก็บคำภีร์ใบลาน อันเก่าแก่ของลานนาของภาคเหนือตอนบน ซึ่งมีพระมหาเกสรปัญโญ ได้จารึกลงในใบลานเมื่อกว่า ๓๐๐ ปีก่อน

กลองเพล

กลองเพล ปัจจุบันนี้เก็บไว้ในโรงธรรม สำหรับการนำเที่ยวชมวัดเสลารัตนปัพพตาราม หรือวัดไหล่หินหลวงช้างยืน ขอจบไว้เท่านี้ก่อน ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ อีกมากมายภายในวัด และต้องใช้เวลาศึกษามากกว่านี้ครับ

ยังไม่มีรีวิว มาเขียนรีวิวเป็นคนแรกกัน

0/0 จาก 0 รีวิว
เริ่มเขียนรีวิวกับเราแค่คลิก เข้าสู่ระบบ ด้วย Facebook...

ที่พัก/โรงแรมใกล้ วัดเสลารัตนปัพพตาราม (วัดไหล่หินหลวงแก้วช้างยืน) ลำปาง
เฟิร์ส สวิส รีสอร์ต
  8.87 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมลำปาง ริเวอร์ ลอดจ์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  15.14 km | แผนที่ | เส้นทาง
Lampang Green Garden Resort เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  20.82 km | แผนที่ | เส้นทาง
โหรา โฮม เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  22.62 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมบุษน้ำทอง เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  23.27 km | แผนที่ | เส้นทาง
อู่ทอง การ์เดน รีสอร์ต เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  23.81 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมแกรนด์ อเมซอน เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  23.96 km | แผนที่ | เส้นทาง
Karpenter hotel เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  24.52 km | แผนที่ | เส้นทาง
Memmoth Hostel In Lampang เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  25.30 km | แผนที่ | เส้นทาง
สมายส์ รูม เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  27.05 km | แผนที่ | เส้นทาง
อิ่มอุ่น โฮมสเตย์ แอนด์ แคมปิ้ง เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  27.14 km | แผนที่ | เส้นทาง
เดอะ เซเนอรี โฮเต็ล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  27.18 km | แผนที่ | เส้นทาง
นานา อพาร์ตเมนท์ ลำปาง
  27.25 km | แผนที่ | เส้นทาง
สตูดิโอ อพาร์ตเมนต์ 1 ห้องน้ำส่วนตัว ขนาด 20 ตร.ม. – ตัวเมืองลำปาง เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  27.27 km | แผนที่ | เส้นทาง
ฮอป อินน์ ลำปาง ซิตี้ เซ็นเตอร์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  27.27 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมซีทู เรสซิเดนซ์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  27.32 km | แผนที่ | เส้นทาง
ร่มไม้ กรีน พาร์ค บูทิก โฮเต็ล รีสอร์ต เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  27.51 km | แผนที่ | เส้นทาง
At home boutique เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  27.91 km | แผนที่ | เส้นทาง
ฮ็อป อินน์ ลำปาง เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  27.93 km | แผนที่ | เส้นทาง
มาลัยเพลส ลำปาง เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  27.97 km | แผนที่ | เส้นทาง
ประเสริฐศรีเพลส เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  28.11 km | แผนที่ | เส้นทาง
เดอะ เลกาซี่ ลำปาง
  28.12 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมบีทู ลำปาง เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  28.19 km | แผนที่ | เส้นทาง
โชคทวี แมนชั่น ลำปาง เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  29.13 km | แผนที่ | เส้นทาง
Jitrawadee Hotel
  29.24 km | แผนที่ | เส้นทาง
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ วัดเสลารัตนปัพพตาราม (วัดไหล่หินหลวงแก้วช้างยืน) ลำปาง
บ่อน้ำแร่ บ่อน้ำร้อน ลำปาง
  3.91 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดพระธาตุลำปางหลวง ลำปาง
  8.59 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดปงยางคก ลำปาง
  14.47 km | แผนที่ | เส้นทาง
เดอะ โคโค่ นครลำปาง
  16.63 km | แผนที่ | เส้นทาง
ฟาร์มแกะฮักยู (Hug You) ลำปาง
  17.47 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านสวนเซรามิค ลำปาง
  19.14 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดพระธาตุจอมปิง ลำปาง
  20.95 km | แผนที่ | เส้นทาง
สถานีรถไฟนครลำปาง
  25.80 km | แผนที่ | เส้นทาง
สวนสาธารณะหนองกระทิง ลำปาง
  27.81 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดศรีรองเมือง ลำปาง
  27.88 km | แผนที่ | เส้นทาง
ลำปางรักษ์สมุนไพร ลำปาง
  27.97 km | แผนที่ | เส้นทาง
พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ลำปาง
  27.98 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดพระธาตุดอยพระฌาน ลำปาง
  28.46 km | แผนที่ | เส้นทาง
นั่งรถม้าชมเมืองลำปาง
  29.25 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดเชียงราย ลำปาง
  29.52 km | แผนที่ | เส้นทาง
ประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน ลำปาง
  29.64 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดศรีชุม ลำปาง
  30.23 km | แผนที่ | เส้นทาง
ถนนตลาดเก่า (ถนนตลาดจีน) ลำปาง
  30.41 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ลำปาง
  30.45 km | แผนที่ | เส้นทาง
กาดกองต้า
  30.53 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดปงสนุก ลำปาง
  30.62 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดไชยมงคล ลำปาง
  31.02 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ลำปาง
  31.03 km | แผนที่ | เส้นทาง
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ ลำปาง
  31.04 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดป่าฝาง ลำปาง
  31.09 km | แผนที่ | เส้นทาง

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

เพิ่มสถานที่ที่ขาดไปจากบริเวณนี้คลิกเลย

Line id: @touronthai (ใส่ @)
www.touronthai.com