www.touronthai.com

หน้าหลัก >> ลำปาง >> วัดอักโขชัยคีรี

วัดอักโขชัยคีรี

 วัดอักโขชัยคีรี ตั้งอยู่ที่ตำบลวิเชตนคร บนเนินเขาริมถนนสายลำปาง-แจ้ห่ม เส้นทางหลวงหมายเลข 1035 บริเวณกิโลเมตรที่ 50-51 ด้านซ้ายมือ มีทางขึ้น 2 ทางคือ ทางเดินขึ้นบันไดด้านหน้าหรือขับรถขึ้นทางถนนด้านหลัง โบสถ์และเจดีย์เป็นแบบล้านนาอยู่ใกล้เคียงกัน ที่วัดนี้มีปรากฏการเงาสะท้อนพระเจดีย์เป็นภาพสีเช่นเดียวกับวัดพระธาตุจอมปิง เงาพระเจดีย์จะปรากฏอยู่ตรงที่เดิมไม่เคลื่อนย้ายตลอดทั้งวันตราบเท่าที่ยังมีแสงสว่าง

 นอกจากนี้ภายในโบสถ์ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่เรียกว่า พระศากยะมุณีคีรีอักโข มีความสูง 5 วา 2 ศอก เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ เป็นที่นับถือของชาวแจ้ห่มมาก โบสถ์เปิดเวลา 07.00-17.00 น. หากใครสนใจงานศิลปะท้องถิ่นมีสัตตภัณฑ์ไม้ไผ่พุทธศตวรรษที่ 25 สำหรับจุดเทียนบูชาพระประธาน และธรรมมาสน์ไม้ไผ่ศิลปะล้านนา ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังโบสถ์

ข้อมูลเพิ่มเติม:การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลำปาง โทร. 054-222-214
https://www.facebook.com/lampang.tourism/

แก้ไขล่าสุด 0000-00-00 00:00:00 ผู้ชม 13631

การเดินทาง แผนที่ ที่เที่ยว/ที่พัก

กดติดตามการเดินทางของเราใน Youtube ด้วยนะคะ
วัดอักโขชัยคีรี

เป็นวัดเล็กๆ อยู่บนยอดเขาบริเวณวิเชตนคร อ.แจ้ห่ม ติดถนนหมายเลข 1035 ทางไปอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ตรงทางขึ้นวัดเป็นทางขึ้นเขาสั้นๆ ดังนั้นเวลามาจากถนนสายหลักต้องเร่งเครื่องส่งขึ้นเขาทันที เขานี้สูงจากถนนประมาณ 35 เมตร บนยอดเขามีเสนาสนะไม่มากนักตามความจำกัดของพื้นที่ จุดหลักๆ คืออุโบสถและเจดีย์ แล้วก็วิหารหลังเล็กๆ ที่ประดิษฐานพระยืนองค์ใหญ่มากตามประวัติของวัดกล่าวว่า
วัดอักโขชัยคีรีเป็นวัดเก่าแก่คู่เมืองแจ้ห่มมานานนับร้อยๆ ปี ไม่ปรากฏประวัติการก่อสร้างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรมีเพียงแผ่นจารึกด้วยอักษรล้านนา 2 หลัก ซึ่งครูบาเจ้าสิทธิวังอดีตเจ้าอาวาสรูปที่ 1 เป็นผู้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2459 และพ.ศ. 2474 และหลักฐานเป็นคำบอกเล่าของผู้เฒ่า ที่เคยบวชเรียนในวัดนี้มาก่อน กอปร์กับตำนานเมืองแจ้ห่มที่กล่าวอ้างถึงวัดอักโขชัยคีรี ซึ่งมีผู้รู้เคยเขียนไว้คู่กับประวัติอำเภอแจ้ห่มอีกหลายสำนวน
ก่อนปี พ.ศ. 2459 วัดอักโขชัยคีรีมีสถาพกลายเป็นป่ารกชัฏ ไม่มีกุฎิสงฆ์หรือที่พักแต่อย่างใด คงมีแต่เพียงวิหารพระยืน ซึ่งเป็นวิหารไม้มีเสาสูงเพียง 4 ต้น หลังคาหน้าจั่วมุงด้วยกระเบื้องไม้สักเป็นเกล็ด ส่วนเจดีย์สันนิษฐานว่า คงสร้างขึ้นมาทีหลังในช่วงที่ท่านพระปัญญาสาโร (หลวงพ่อป๊อก) เป็นเจ้าอาวาส เมื่อพ.ศ. 2495 - 2511 โดยอาศัยหลักฐานแผ่นจารึกทั้ง 2 หลัก ซึ่งทรายว่าเมื่อครูบาเจ้าสิทธิวังย้ายมาจากวัดศรีหลวง ในครั้งนั้นท่านได้ชักชวนพระเณรและญาติโยม ช่วยกันแผ้วถางบริเวณวัดอักโขชัยคีรีสร้างกุฎิสงฆ์ ขุดสระเก็บน้ำฝน และอีกหลายอย่างในวัด

พ.ศ. 2466 ครูบาเจ้าศรีวิชัย เจ้าอาวาสวัดบ้านปาง เมืองลี้ ได้เมตตาเป็นประธานสงฆ์ สร้างวิหารพระยืน และบูรณะพระพุทธรูปยืน (พระศากยะมุนีคีรีอักโข) จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จนกลายเป็นพระพุทธรูปยืนที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอแจ้ห่มในปัจจุบันนี้ นอกจากนี้วัดอักโขชัยคีรี ยังมีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ ประดิษฐาน ณ วิหารพระนอน บริเวณหน้าอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาคำลือ เป็นพระพุทธรูปก่ออิฐฉาบปูนเก่าแก่คู่กับพระยืน และไม่ปรากฏหลักฐานการก่อสร้างพระพุทธรูปทั้งสององค์นี้

เนื่องจากการสร้างพระพุทธรูปยืนต้องอาศัยผู้มีอำนาจทางบ้านเมืองเป็นประธานหรือผู้อุปถัมภ์ในการก่อสร้างจึงจะสามารถก่อสร้างได้ และหากเปรียบเทียบลักษณะวงพระพักตร์ของพระพุทธรูปยืนของวัดอักโขชัยคีรี และวงพระพักตร์ของพระเจ้าตนหลวง วัดผาแดงหลวง จะเห็นว่ามีลักษณะคล้ายกันมาก จึงอาจเป็นไปได้ว่า วัดอักโขชัยคีรีเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองร่วมสมัยกับวัดผาแดงหลวง ซึ่งสร้างเมื่อราว พ.ศ. 1861 โดยมีพญาคำแดงกษัตริย์แห่งเมืองพะเยา ร่วมกับเจ้าเมืองแจ้ห่มและไพร่ฟ้าประชาราษฎร์ร่วมกันก่อสร้าง
ดังนั้นวัดอักโขชัยคีรีจึงเป็นวัดที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตนยากที่วัดในอำเภอแจ้ห่มและอำเภอใกล้เคียงจะมีได้ กล่าวคือภายในวัดอักโขชัยคีรีจะมีพระพุทธรูปประดิษฐานถึง 3 พระอิริยาบถ (ยืน นั่ง นอน) และล้วนแต่เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ของอำเภอ

เจดีย์วัดอักโขชัยคีรี

เจดีย์วัดอักโขชัยคีรี การเดินทางขึ้นมาบนยอดเขานอกจากจะขับรถขึ้นเขาแล้ว ยังมีบันไดนาคอยู่อีกทางหนึ่ง มีจำนวนขั้นบันได 227 ขั้น เท่ากับศิลของพระภิกษุสงฆ์

พระศากยะมุนีคีรีอักโข

พระศากยะมุนีคีรีอักโข พระยืนเก่าแก่สูงที่สุดในแจ้ห่ม

วิหารชมเงา

วิหารชมเงา นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วหลายอย่างในวัดแห่งนี้ อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะให้เข้าไปชมกันก็คือเงาของพระธาตุเจดีย์ที่จะกลับหัวเหมือนพระธาตุลำปางหลวง ทางวัดได้สร้างวิหารหลังเล็กๆ คล้ายกับวิหารในวัดพระธาตุลำปางหลวงเพื่อชมปรากฏการณ์เงาพระธาตุ ให้เข้าไปแล้วปิดประตูจะเห็นเงาปรากฏบนฉากสีขาว กลับหัวลง และยังเป็นภาพสีอีกด้วย

เงาพระธาตุกลับหัว

เงาพระธาตุกลับหัว ในวิหารชมเงาจะมีหน้าต่างอยู่บานหนึ่ง มีรู 3 รู ทางวัดเอาฉากผ้ามาตั้งในระยะที่เหมาะสม เราจะเห็นเงาพระธาตุกลับหัว 3 เงา ด้วยกัน เป็นสิ่งที่น่าประหลาดใจยิ่งสำหรับผม ผ่านมาแจ้ห่ม ต้องมาไหว้พระที่วัดอักโขชัยคีรีให้ได้นะครับ

ยังไม่มีรีวิว มาเขียนรีวิวเป็นคนแรกกัน

0/0 จาก 0 รีวิว
เริ่มเขียนรีวิวกับเราแค่คลิก เข้าสู่ระบบ ด้วย Facebook...

ที่พัก/โรงแรมใกล้ วัดอักโขชัยคีรี ลำปาง
Him doy muang pan resort เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  11.83 km | แผนที่ | เส้นทาง
เดอะ ลิตเติล เอิร์ธ ฟาร์ม วิว เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  23.60 km | แผนที่ | เส้นทาง
Koh Wang Kaew เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  28.24 km | แผนที่ | เส้นทาง
KHONBONDOI HOMESTAY เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  36.12 km | แผนที่ | เส้นทาง
Baan Porn Romyen เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  44.35 km | แผนที่ | เส้นทาง
Baan Porn Romyen เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  44.37 km | แผนที่ | เส้นทาง
Baan Porn Romyen 1 room เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  44.37 km | แผนที่ | เส้นทาง
Baan Porn Romyen เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  44.42 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านอิงดอย แม่กำปอง
  44.43 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านพนิดา แม่กำปอง เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  44.52 km | แผนที่ | เส้นทาง
เฮือนอ้ายอู๊ด โฮมสเตย์แม่กําปอง เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  44.76 km | แผนที่ | เส้นทาง
แม่กำปอง กี๊ดเติง เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  44.76 km | แผนที่ | เส้นทาง
แม่กำปองป้ายแดง
  44.79 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านฮิมห้วย ลุงปุ๊ด & ป้าเป็ง
  44.87 km | แผนที่ | เส้นทาง
Homestay Maekampong เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  44.91 km | แผนที่ | เส้นทาง
ลุงนึกบ้านพักดอกเมี้ยง แม่กำปอง
  44.93 km | แผนที่ | เส้นทาง
แม่กำปองเอพริลคอทเทจ
  45.07 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านสุพรรณภูมิ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  45.25 km | แผนที่ | เส้นทาง
นวลจันทร์ โฮมสเตย์ แม่กำปอง
  45.52 km | แผนที่ | เส้นทาง
Doilia Homestay เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  45.94 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านพักริมน้ำ ใบเฟิร์น แม่กำปอง
  45.96 km | แผนที่ | เส้นทาง
Bankaengkhinhintawinhomesty เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  46.80 km | แผนที่ | เส้นทาง
เดอะ ไจแอนท์ เชียงใหม่ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  47.89 km | แผนที่ | เส้นทาง
Nord Studio @ Mae Kam Pong เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  48.06 km | แผนที่ | เส้นทาง
Evergreen2 บ้านป๊อก
  48.11 km | แผนที่ | เส้นทาง
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ วัดอักโขชัยคีรี ลำปาง
ไร่ทรัพย์หมื่นแสน ลำปาง
  5.46 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ ลำปาง
  6.83 km | แผนที่ | เส้นทาง
ดอยฟ้างาม
  10.93 km | แผนที่ | เส้นทาง
อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ลำปาง
  27.38 km | แผนที่ | เส้นทาง
ลานดอกเสี้ยว บ้านป่าเหมี้ยง ลำปาง
  34.25 km | แผนที่ | เส้นทาง
เขื่อนกิ่วลม ลำปาง
  34.76 km | แผนที่ | เส้นทาง
จุดชมวิวม่อนกิ่วฝิ่น แม่กำปอง
  41.42 km | แผนที่ | เส้นทาง
น้ำตกแม่กำปอง
  43.80 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดคันธาพฤกษา (แม่กำปอง)
  44.66 km | แผนที่ | เส้นทาง
แมวดอยแกลเลอรี่ @แม่กำปอง
  44.83 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านแม่กำปอง เชียงใหม่
  44.86 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านแม่กำปอง
  44.95 km | แผนที่ | เส้นทาง
Flight of the Gibbon
  45.03 km | แผนที่ | เส้นทาง
น้ำตกแม่แก้ ลำปาง
  45.70 km | แผนที่ | เส้นทาง
ผาน้ำลอด
  48.32 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก (แม่กำปอง)
  48.69 km | แผนที่ | เส้นทาง
น้ำตกเทพเสด็จ ดอยสะเก็ด
  51.58 km | แผนที่ | เส้นทาง
หล่มภูเขียว ลำปาง
  55.39 km | แผนที่ | เส้นทาง
ถ้ำเมืองออน
  55.43 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศาลเจ้าพ่อประตูผา ลำปาง
  56.67 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดพระธาตุเสด็จ ลำปาง
  56.85 km | แผนที่ | เส้นทาง
แหล่งโบราณคดีค่ายประตูผา ลำปาง
  56.86 km | แผนที่ | เส้นทาง
น้ำพุร้อนสันกำแพง เชียงใหม่
  58.28 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดป่าตึง เชียงใหม่
  58.49 km | แผนที่ | เส้นทาง
น้ำตกแม่โถ เชียงราย
  58.97 km | แผนที่ | เส้นทาง

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

เพิ่มสถานที่ที่ขาดไปจากบริเวณนี้คลิกเลย

Line id: @touronthai (ใส่ @)
www.touronthai.com