www.touronthai.com

หน้าหลัก >> เพชรบูรณ์ >> อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว

อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว

 อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของเพชรบูรณ์ ได้รับความนิยมในหมู่นักเดินทางที่ชอบสัมผัสกับอากาศที่หนาวเย็น และเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 ครอบคลุมพื้นที่ป่ารอยต่อสองจังหวัด คือ ในเขตอำเภอเมือง อำเภอหล่มสัก อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์และอำเภอคอนสาน จังหวัดชัยภูมิ มีเนื้อที่รวม 603,750 ไร่ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน อากาศจะหนาวเย็นที่สุดในช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม อุณหภูมิประมาณ 2-5 องศาเซลเซียส เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของแม่น้ำหลายสาย เช่น แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำพอง แม่น้ำเลย มีสัตว์ป่าชุกชุมรวมทั้งนกชนิดต่าง ๆ ตามเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติบนเขาสูงผ่านจุดชมวิวริมหน้าผาสวยงาม อาทิ ผากลางโหล่น ผาล้อม ผากอง นอกจากนั้นยังมีถ้ำและน้ำตกที่สวยงามหลายแห่ง

    สถานที่น่าสนใจในเขตอุทยานฯ
    น้ำตกตาดพรานบา ทางเข้าอยู่ใกล้ที่ว่าการอำเภอน้ำหนาว กิโลเมตรที่ 20 ไปตามทางหลวงหมายเลข 2211 สายบ้านห้วยสนามทราย - อำเภอหล่มเก่า และแยกขวาเข้าไปอีก 5 กิโลเมตร รถยนต์สามารถเข้าถึงได้ เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ มีน้ำไหลตลอดปีน้ำไหลลงมาจากหน้าผาสูงประมาณ 20 เมตร น้ำพุ่งเป็นลำสู่เบื้องล่าง แบ่งเป็นสองชั้น สาเหตุที่มีชื่อว่าตาดพรานบานั้นมาจากพรานบาเป็นผู้เข้าไปพบน้ำตกแห่งนี้เป็นคนแรก

    จุดชมวิวถ้ำผาหงษ์ ทางเข้าอยู่ตรงกิโลเมตรที่ 39 ทางหลวงหมายเลข 12 เส้นหล่มสัก-ชุมแพ ห่างจากที่ทำการอุทยานฯประมาณ 10 กิโลเมตร มีทางแยกเข้าไป 500 เมตรถึงลานจอดรถ จะพบบันไดทางขึ้นไปยังจุดชมวิวจำนวน 259 ขั้น บนยอดเขามีหินตะปุ่มตะป่ำอยู่ทั่วไป มองเห็นทิวทัศน์ได้กว้างไกล เหมาะในการชมพระอาทิตย์ตกในตอนเย็น จากลานจอดรถมีทางเดินเท้าผ่านป่าไผ่ประมาณ 300 เมตร ถึงปากถ้ำผาหงส์ บนปากถ้ำมีพระพุทธรูปให้สักการะ

    จุดชมวิวภูค้อ อยู่บริเวณกิโลเมตรที่ 46 ทางหลวงหมายเลข 12 เส้นหล่มสัก-ชุมแพ เป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุด โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวสามารถชมพระอาทิตย์ขึ้น โดยสามารถมองเห็นภูกระดึงและภูผาจิตที่อยู่ข้างหน้าได้ นอกจากนี้ ทางอุทยานฯ ได้จัดทำเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติบริเวณจุดชมวิวภูค้อ ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินขึ้นเขา 2 ชั่วโมง

    สวนสนบ้านแปก (ดงแปก) ทางเข้าอยู่ตรงหลักกิโลเมตรที่ 49 ทางหลวงหมายเลข 12 เส้นหล่มสัก-ชุมแพ ระยะทางเดินเท้าประมาณ 5 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นป่าสนสองใบขึ้นอยู่เป็นกลุ่มใหญ่เพียงชนิดเดียวตามธรรมชาติ ต้นไม้พื้นล่างประกอบด้วยทุ่งหญ้าและหญ้าเพ็กเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ที่บริเวณสวนสนบ้านแปกทางอุทยานฯ ได้จัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าสนสองใบ โดยเริ่มจากปากทางเข้าตัวอุทยานฯ นักท่องเที่ยวสามารถขับรถยนต์เข้าไปได้ ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ถึงลานจอดรถแล้วจะต้องเดินเท้าเข้าไปอีก 500 เมตร

    สวนสนภูกุ่มข้าว ทางเข้าอยู่ตรงกิโลเมตรที่ 53 ทางหลวงหมายเลข 12 เส้นหล่มสัก-ชุมแพ มีทางแยกจากกิโลเมตรที่ 53 ถึงสนภูกุ่มข้าวไปอีกเป็นระยะทาง 15 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นป่าสนสามใบ ลำต้นขนาดสูงใหญ่ ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติอย่างหนาแน่น พื้นที่ประมาณ 10 ตารางกิโลเมตร เมื่อยืนอยู่บนเนินเขาภูกุ่มข้าวจะเห็นยอดสนอยู่ในระดับสายตาเป็นแนวติดต่อกันทั้งสี่ด้านส่วนทางทิศใต้จะมองเห็นอ่างเก็บน้ำเขื่อนจุฬาภรณ์

    น้ำตกซำผักคาว เป็นน้ำตกเล็ก ๆ ตอนบนของลำห้วยสนามทราย มีทางเดินเท้าเข้าไปตรงกิโลเมตร 64 ถนนสายหล่มสัก-ชุมแพ น้ำตกมีความสูงประมาณ 3 เมตร

    ถ้ำใหญ่น้ำหนาว หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าภูน้ำริน ทางเข้าอยู่ตรงกิโลเมตรที่ 60 ทางหลวงหมายเลข 2216 (สายบ้านห้วยสนามทราย-อำเภอหล่มเก่า) มีทางแยกเข้าถึงหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ประมาณ 3 กิโลเมตรซึ่งเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อนำชมภายในถ้ำ ถ้ำใหญ่น้ำหนาวเป็นถ้ำภายในเขาหินปูนสูงประมาณ 955 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีความงามวิจิตรพิสดารโดยธรรมชาติ มีหินงอกหินย้อยเป็นรูปร่างต่าง ๆ และที่แปลกที่สุดคือ มีน้ำไหลหรือน้ำรินออกจากปากถ้ำ ภายในถ้ำยังเป็นที่อาศัยของค้างคาวจำนวนมาก มีปล่องธรรมชาติที่แสงแดดสามารถส่องเข้าไปภายในถ้ำเป็นช่วง ๆ ทำให้อากาศไหลเวียนเย็นสบาย บริเวณที่นักท่องเที่ยวทั่วไปนิยมเดินชมมีระยะทาง 400 เมตร ใช้เวลาในการเดินชมประมาณ 1 ชั่วโมง มีไฟฟ้าให้แสงสว่างและมีทางเดินเท้าไปตามคูหาต่างๆ สุดทางเดินมีม่านหินงดงาม ถัดจากจุดนี้ไปเป็นโพรงถ้ำลึกที่มีทางยาวประมาณ 4 กิโลเมตร ซึ่งยังไม่สะดวกต่อการเข้าชม

    น้ำตกเหวทราย ทางเข้าอยู่ตรงหลักกิโลเมตรที่ 67 ทางหลวงหมายเลข 12 เส้นหล่มสัก-ชุมแพ ระยะทางเดินเท้า 1 กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดที่เกิดขึ้นจากห้วยสนามทรายซึ่งเป็นแนวแบ่งเขตแดนตามธรรมชาติระหว่างอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ และอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ มีความสูง 20 เมตร บริเวณลำห้วยใต้น้ำตกมีแอ่งน้ำ สามารถเล่นน้ำได้ ใต้น้ำตกมีชะง่อนหินเป็นเพิง สามารถหลบฝนหรือพักแรมได้ บรรยากาศตามบริเวณลำห้วยน่าเดินเล่น เพราะมีต้นไม้ปกคลุมตลอด น้ำตกนี้มีน้ำในช่วงฤดูฝนถึงเดือนพฤศจิกายน

    น้ำตกทรายทอง อยู่ห่างจากน้ำตกเหวทรายประมาณ 500 เมตร เป็นน้ำตกที่มีความกว้างที่สุดคือ ประมาณ 30 เมตร สูง 4 เมตร มีบรรยากาศร่มรื่นเหมาะสำหรับนั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจ

    น้ำผุด จากน้ำตกทรายทองไปไม่ไกล จะพบกับความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่สวยงาม คือมีน้ำไหลผุดมาตามก้อนหินมองดูคล้ายกับบ่อน้ำพุร้อน

    ป่าเปลี่ยนสี อยู่บริเวณกิโลเมตรที่ 63-70 ทางหลวงหมายเลข 12 เส้นหล่มสัก-ชุมแพ ในช่วงเดือนธันวาคม-มกราคมของทุกปีผืนป่าบริเวณนี้จะผลัดใบเปลี่ยนสีซึ่งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่สวยงาม

    ภูผาจิต (ภูด่านอีป้อง) ทางเข้าอยู่ตรงกิโลเมตรที่ 69 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 เส้นหล่มสัก-ชุมแพ ระยะทางเดินประมาณ 10 กิโลเมตร เส้นทางเดินค่อนข้างลำบาก ใช้เวลาเดินประมาณ 6-7 ชั่วโมง เป็นป่าที่สวยงาม ลักษณะเด่นเป็นภูเขาที่มีที่ราบบนยอดเขาคล้ายกับภูกระดึงแต่เล็กกว่า

    นอกจากนี้ทางอุทยานฯ ได้จัด เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ไว้สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบเดินป่า ได้แก่ เส้นทางแรก เป็นระยะทาง 5 กิโลเมตร เริ่มต้นจากทางแยกใกล้ที่ทำการอุทยานฯ ระหว่างทางจะได้พบเห็นนกชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนจะพบรอยช้างจำนวนมาก

    เส้นทางที่สอง เริ่มจากทางเดินตรงข้ามที่ทำการอุทยานฯ ลัดเลาะผ่านป่าเต็งรัง บ่อดินโป่งซึ่งมีช้าง กวาง และสัตว์อื่น ๆ ทางสายนี้ไปสิ้นสุดที่หน่วยพิทักษ์อุทยานซำบอน ระยะทาง 8 กิโลเมตร และถ้าเดินกลับที่พักต้องเดินเท้าต่อไปอีกประมาณ 5 กิโลเมตร หากนักท่องเที่ยวที่มีความประสงค์ต้องการเดินชมธรรมชาติต่อสามารถใช้เส้นทางเดินเท้าราบที่ทางอุทยานฯ ได้จัดไว้โดยเริ่มจากหน่วยพิทักษ์อุทยานซำบอนผ่านใจกลางอุทยานฯ สุดทางจะเป็นจุดเด่นอยู่ท่ามกลางสวนสน เมื่อขึ้นไปยืนอยู่บนเนินภูกุ่มข้าวจะเห็นยอดสนในบริเวณสวนสนอยู่ในระดับสายตา ระหว่างทางเดินจะพบสัตว์ป่า เช่น ช้าง กวาง เก้ง ระยะทางหน่วยพิทักษ์ซำบอนถึงสวนสน ประมาณ 12 กิโลเมตร

    เส้นทางที่สาม จุดเริ่มต้นอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติไปประมาณ 800 เมตร เป็นทางเข้าชมป่าสน หรือภาษาพื้นเมืองเรียกว่า ป่าแปก ทางสายนี้นักท่องเที่ยวจะได้ชมไม้สนขึ้นเรียงรายอยู่เป็นระยะๆ และอาจจะได้พบช้างป่า กวางป่า เก้ง รวมทั้งรอยเท้าเสือด้วย

    นอกจากนี้ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวยังมีเส้นทางเดินป่าระยะไกลอีก 3 เส้นทาง ได้แก่

    เส้นทางพิชิตยอดภูผาจิต ระยะทางไป-กลับ ประมาณ 15 กิโลเมตร
    เส้นทางเที่ยวถ้ำห้วยประหลาด ระยะทางไป-กลับ ประมาณ 15 กิโลเมตร และ
    เส้นทางเที่ยวป่าผาล้อม-ผากลอง ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร

    อัตราค่าเข้าอุทยานฯ นักท่องเที่ยว ชาวไทย ผู้ใหญ่ ราคา 20 บาท เด็ก ราคา 10 บาท ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ ราคา 400 บาท เด็ก ราคา 200 บาท

    สถานที่พัก ทางอุทยานฯ มีบ้านพักไว้สำหรับนักท่องเที่ยว จำนวน 6 หลัง พักได้ 4-30 คน ราคา 800 - 3,200 บาท มีเต็นท์ให้เช่า พักได้ 2-3 คน ราคา 50-250 บาท

    ในกรณีที่นักท่องเที่ยวนำเต็นท์มาเองเสียค่าพื้นที่กางเต็นท์ ราคา 30 บาท/คน/คืน

    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว โทร. 0 5672 9002 หรือสำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เขตบางเขน กรุงเทพฯ โทร. 0 2562 0760 หรือ www.dnp.go.th

     การเดินทาง ที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ตั้งอยู่ตรงหลักกิโลเมตรที่ 50 ทางหลวงหมายเลข 12 เส้นหล่มสัก-ชุมแพ การเดินทาง จากจังหวัดเพชรบูรณ์ ใช้ทางหลวงหมายเลข 21 เส้นเพชรบูรณ์-หล่มสัก ถึงสี่แยกหล่มสักประมาณ 39 กิโลเมตร เลี้ยวขวาตามทางหลวงหมายเลข 12 ถึงหลักกิโลเมตรที่ 50 เลี้ยวซ้ายเข้าไปอีกประมาณ 1.5 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานฯ

    หากเดินทางโดยรถประจำทาง สามารถขึ้นรถโดยสารสายชุมแพ-หล่มสัก จากอำเภอชุมแพ หรืออำเภอหล่มสักซึ่งมีรถออกทุกชั่วโมง รถจะผ่านหน้าทางเข้าที่ทำการอุทยานฯ ค่าโดยสารจากอำเภอหล่มสักมาถึงปากทางเข้าอุทยานฯ ประมาณ 40 บาท ในช่วงฤดูท่องเที่ยวระหว่างเดือนตุลาคมถึงมกราคม จะมีรถท้องถิ่นให้บริการจากที่ทำการอุทยานฯ ไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในอุทยานฯ คิดราคาเช่าเหมาประมาณวันละ 1,800 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม:ททท.พิษณุโลก โทร.0 5525 2742-3, 0 5525 9907, 0 5523 1063
http://www.tourismthailand.org/phitsanulok

แก้ไขล่าสุด 2017-07-25 21:26:23 ผู้ชม 26279

การเดินทาง แผนที่ ที่เที่ยว/ที่พัก

กดติดตามการเดินทางของเราใน Youtube ด้วยนะคะ
กวางสตั๊ฟ

กวางสตั๊ฟ ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว มีซากสัตว์หลายชนิดตั้งโชว์โดยที่สัตว์ที่นำมาโชว์แต่ละตัวล้วนแต่ตายลงเนื่องจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ในขณที่สัตว์เหล่านี้กำลังเดินข้ามถนน หลายตัวที่โดนรถชนตายช่วงเวลาหลังเที่ยงคืน เพราะพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวแห่งนี้มีถนนหลักที่ใช้เดินทางจากพิษณุโลกไปขอนแก่น หรือจังหวัดใกล้เคียง จึงเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีรถยนต์ผ่านไปมาตลอด 24 ชั่วโมง ต่างจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่มีการปิดเปิดตามเวลา ไม่ให้มีรถผ่านช่วงกลางคืน สำหรับกวางเหล่านี้ตั้งอยู่หน้าศูนย์บริการด้านนอกให้เห็นแต่ไกล

ข้อมูลท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว

ข้อมูลท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวหาข้อมูลอ่านได้ที่นี่

อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว

อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว สำหรับด้านหน้าตรงนี้มีลานจอดรถกว้างพอสมควร วันที่เดินทางไป (ต้นเดือนพฤศจิกายน 2552) กำลังตีเส้นลานจอดรถและเส้นกำหนดทางเดินรถในลานจอดรถ ตรงนี้มีห้องน้ำบริการ และร้านค้าต่างๆ 4-5 ร้าน ได้แก่ ร้านอาหาร ของฝาก ของที่ระลึก เครื่องดื่ม เปิดถึง 4 ทุ่ม

ไปรษณียบัตรหรือโปสการ์ดน้ำหนาว

ไปรษณียบัตรหรือโปสการ์ดน้ำหนาว หนึ่งในร้านค้าใกล้กับศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวมีโปสการ์ดภาพวิวสวยๆ ของอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวรวมทั้งภูกระดึงและอุทยานแห่งชาติอื่นๆ จำหน่ายมีบริการสแตมป์พร้อมส่ง มีขายทั้งเป็นชุดและแผ่นเดียว
หลังจากที่ได้ติดต่อห้องพักเป็นที่เรียบร้อยก็ออกมาถ่ายรูปที่ระลึก แล้วก็หาข้าวกินเพื่อที่จะเดินทางออกไปเที่ยวยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ของอุทยาน เนื่องจากอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวมีการสร้างบ้านพักบริการและมีลานกางเต็นท์แต่สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ของอุทยานฯ ต้องเดินทางออกไปเป็นระยะทางหลายกิโลเมตร แตกต่างกันตามแต่จะเลือกไปที่ไหน อย่างเช่นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นต้องเดินทางไปประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นต้น

ห้องพักของอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว

ห้องพักของอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ห้องนี้เป็นบ้านพักหลังหนึ่งของอุทยานแห่งชาติ ล้อมรอบด้วยสนขนาดใหญ่ ภายในห้องกว้างขวางมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้แต่ไม่มีพัดลม (หนาวอยู่แล้ว)

ห้องนั่งเล่น

ห้องนั่งเล่น บ้านพักมีทีวีให้ครับแต่รู้สึกว่าจะดูได้แต่ช่อง 7

รูปที่ระลึกหน้าบ้านพัก

รูปที่ระลึกหน้าบ้านพัก เก็บข้าวของเข้าที่เป็นที่เรียบร้อย ตอนนี้ก็พร้อมที่จะเดินทางไปนอกที่ทำการอุทยาน

ลานกว้างหน้าบ้าน

ลานกว้างหน้าบ้าน นอกจากการพักในบ้านพักนักท่องเที่ยวยังสามารถกางเต็นท์ตรงลานว่างกว้างๆ หน้าบ้านพักได้ด้วยสะดวกดีเรื่องห้องน้ำ ถ้าทนหนาวไม่ไหวก็เข้าไปในบ้าน

วิวสนยามเช้า

วิวสนยามเช้า หากมาพักที่บ้านพักของอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวแล้วไม่ออกไปไหนก็ต้องเก็บภาพรอบๆ บ้านไปพลางๆ เพราะในบริเวณที่ทำการอุทยานฯ ไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่จะสามารถเก็บภาพได้เลย หรือว่าตั้งใจจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นแล้วตื่นสาย(เหมือนเรา) ก็ต้องถ่ายรูปสนรอบบ้านแบบนี้แหละ

ทางเข้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว

ทางเข้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว วิวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวไม่มีได้ไง สรุปว่ารอบๆ ที่ทำการไม่มีที่เที่ยวครับต้องออกไปข้างนอกเหมาะแก่การมานอนเท่านั้น แต่ไหนๆ ก็มาแล้วก็ตามไปดูจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่ ถ้ำผาหงษ์ กันต่อด้วยละกันครับ

ยังไม่มีรีวิว มาเขียนรีวิวเป็นคนแรกกัน

0/0 จาก 0 รีวิว
เริ่มเขียนรีวิวกับเราแค่คลิก เข้าสู่ระบบ ด้วย Facebook...

ที่พัก/โรงแรมใกล้ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว เพชรบูรณ์
บ้านนับดาวโฮมสเตย์
  18.81 km | แผนที่ | เส้นทาง
มรดกดอย รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  24.10 km | แผนที่ | เส้นทาง
Prue Sa Raj เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  30.43 km | แผนที่ | เส้นทาง
โฮมสเตย์บ้านแม่เหรียญ
  41.66 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมหล่มสัก ณัฐติรัตน์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  57.62 km | แผนที่ | เส้นทาง
ภา กะ สัณห์ การ์เด้นโฮม เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  61.48 km | แผนที่ | เส้นทาง
ไร่โรแมนติก
  62.25 km | แผนที่ | เส้นทาง
ม่าน เมฆ ทะเล หมอก รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  62.85 km | แผนที่ | เส้นทาง
ภูห้อม ออร์แกนิคฟาร์ม & ฟาร์มสเตย์
  63.97 km | แผนที่ | เส้นทาง
สวนพืชไทย โฮมสเตย์ภูหอ
  69.76 km | แผนที่ | เส้นทาง
Zhongtian Beach 700m Dusit International Apartment เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  70.29 km | แผนที่ | เส้นทาง
The creek villa เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  71.39 km | แผนที่ | เส้นทาง
Chill Chill Farm Resort เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  73.44 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านรังรัก เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  74.27 km | แผนที่ | เส้นทาง
กุ๊กกิ๊ก ฮัต รีสอร์ต เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  75.31 km | แผนที่ | เส้นทาง
ธัญธารา รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  80.08 km | แผนที่ | เส้นทาง
Heaven Hill Khao Kho
  84.79 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้าน 360 องศา
  85.00 km | แผนที่ | เส้นทาง
Baanchomdow Phutubberk - Triple Room เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  85.08 km | แผนที่ | เส้นทาง
Baanchomdow Phutubberk - Dubble Room เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  85.09 km | แผนที่ | เส้นทาง
โฮมแลนด์ รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  86.34 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านเดี่ยว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำส่วนตัว ขนาด 145 ตร.ม. – กลางเมือง เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  88.95 km | แผนที่ | เส้นทาง
ค้อปุระ รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  89.16 km | แผนที่ | เส้นทาง
คีรีปุระรีสอร์ท
  89.85 km | แผนที่ | เส้นทาง
คีรี ปุระ รีสอร์ต เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  89.85 km | แผนที่ | เส้นทาง
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว เพชรบูรณ์
อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว เพชรบูรณ์
  0.00 km | แผนที่ | เส้นทาง
จุดชมวิวพระอาทิตย์ตกถ้ำผาหงษ์ เพชรบูรณ์
  2.02 km | แผนที่ | เส้นทาง
ดงรอยเท้าไดโนเสาร์ เพชรบูรณ์
  2.63 km | แผนที่ | เส้นทาง
สวนภูพนา เพชรบูรณ์
  15.96 km | แผนที่ | เส้นทาง
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวหลามน้ำหนาวแม่เสลี่ยง
  18.71 km | แผนที่ | เส้นทาง
ผาหล่มสัก ภูกระดึง เลย
  33.90 km | แผนที่ | เส้นทาง
น้ำตกตาดทิดมี ภูผาม่าน ขอนแก่น
  37.32 km | แผนที่ | เส้นทาง
ชุมชนบ้านดงสะคร่าน
  37.32 km | แผนที่ | เส้นทาง
ถ้ำใหญ่น้ำหนาว (ภูน้ำริน) เพชรบูรณ์
  38.76 km | แผนที่ | เส้นทาง
เขื่อนจุฬาภรณ์ (เขื่อนน้ำพรม) ชัยภูมิ
  39.85 km | แผนที่ | เส้นทาง
น้ำตกลาดใหญ่ ภูกระดึง
  41.74 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงเรียนบ้านพองหนีบ
  41.75 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านพองหนีบ
  41.77 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดศรีชมภู บ้านพองหนีบ
  42.01 km | แผนที่ | เส้นทาง
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง เลย
  42.25 km | แผนที่ | เส้นทาง
จุดชมวิวกลางหัวใจภูกระดึง บ้านพองหนีบ
  42.62 km | แผนที่ | เส้นทาง
น้ำตกเพ็ญพบ
  44.68 km | แผนที่ | เส้นทาง
น้ำตกวังกวาง ภูกระดึง
  44.81 km | แผนที่ | เส้นทาง
สถานีวิจัยเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าภูเขียว ชัยภูมิ
  50.37 km | แผนที่ | เส้นทาง
กลุ่มถักทอไหมพรมผานกเค้า เลย
  54.10 km | แผนที่ | เส้นทาง
ล่องแพวิถีชุมชนคนอ่างเก็บน้ำเลย
  55.82 km | แผนที่ | เส้นทาง
ร้านมีดช่างรุน
  57.10 km | แผนที่ | เส้นทาง
น้ำตกเพียงดิน (น้ำตกวิสุทธารา) เลย
  57.18 km | แผนที่ | เส้นทาง
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว-ทุ่งกะมัง ชัยภูมิ
  57.62 km | แผนที่ | เส้นทาง
ภูป่าเปาะ ฟูจิเมืองเลย
  58.39 km | แผนที่ | เส้นทาง

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

เพิ่มสถานที่ที่ขาดไปจากบริเวณนี้คลิกเลย

Line id: @touronthai (ใส่ @)
www.touronthai.com