www.touronthai.com

หน้าหลัก >> พะเยา >> อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง

อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง

 อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ อำเภอปง และอำเภอเชียงม่วน มีพื้นที่ทั้งหมด 462,775 ไร่ พื้นที่ประกอบไปด้วยเทือกเขาสลับซับซ้อน สภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรังภายในอุทยานฯ มีสัตว์หลายชนิด เช่น ตะพาบน้ำ ตะกวด นกชนิดต่างๆ โดยเฉพาะนกยูง นับเป็นอุทยานฯที่มีนกยูงมากที่สุดในภาคเหนือประมาณ 265 ตัว เป็นนกยูงเขียว (หรือนกยูงไทย) ชนิดพันธุ์ย่อยอินโดจีน ฤดูผสมพันธุ์ของนกอยู่ในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคมของทุกปี

    สถานที่น่าสนใจในเขตอุทยานฯ ประกอบด้วย
    ถ้ำใหญ่ผาตั้ง เป็นถ้ำลึกประมาณ 800 เมตร มีหินงอกหินย้อยงดงามอยู่ทั่วไป บริเวณผาตั้งยังมีถ้ำขนาดเล็กอีกหลายแห่ง มีหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ภน.1 (ถ้ำผาตั้ง) คอยดูแลและอำนวยความสะดวก ถ้ำใหญ่ผาตั้งอยู่ห่างจากอำเภอปงไปประมาณ 23 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากบ้านผาตั้งไปอีก 1 กิโลเมตร
    น้ำตกธารสวรรค์ หรือน้ำตกบ่อเบี้ย ตั้งอยู่ในเขตติดต่อกับบ้านบ่อเบี้ยหมู่ที่ 6 ตำบลบ้านยาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา อยู่ในเขตป่าแม่ยมฝั่งขวามีลักษณะเป็นน้ำตกหิน 4 ชั้น ชั้นที่ 1 เป็นที่มีความสูงมากที่สุด ประมาณ 8 เมตร ชั้นที่ 2 สูงประมาณ 2.50 เมตร ชั้นที่ 3 และ 4 สูงประมาณ 2 เมตร มีต้นกำเนิดจากห้วยแม่ปิง ซึ่งประกอบด้วยลำห้วยหลายสายไหลมารวมกัน น้ำตกชั้นที่สวยที่สุดคือ ชั้นที่ 1 ซึ่งตกลงมาจากแผ่นหินปูนที่กว้างประมาณ 150 เมตร สภาพโดยรอบ ๆ จะเป็นป่าเบญจพรรณผสมป่าดิบชื้น และพื้นที่ทำเลของราษฎรบ่อเบี้ย
    น้ำตกนาบัว ตั้งอยู่ในเขตติดต่อกับบ้านบัว หมู่ที่ 4 ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ซึ่งอยู่ในเขตป่าแม่ยมฝั่งขวาเป็นน้ำตกหินปูนสามชั้น ชั้นที่ 1 มีความสูงประมาณ 10 เมตร กว้างประมาณ 6 เมตร ชั้นที่ 2 อยู่ห่างจากชั้นที่ 1 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 5 กิโลเมตร สูงประมาณ 6 เมตร กว้างประมาณ 15 เมตร ชั้นที่ 3 อยู่ห่างจากชั้นที่ 2 ไปทางทิศเหนือประมาณ 500 เมตร กว้างประมาณ 20 เมตร มีต้นกำเนิดมาจากห้วยแม่จั๊งซึ่งมีน้ำไหลตลอด
    น้ำตกห้วยต้นผึ้ง เป็นน้ำตกขนาดเล็กมี 3 ชั้น ชั้นที่ 3 สูงประมาณ 40 เมตร และมีน้ำไหลตลอดปี การเดินทางใช้ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1251 สายดอกคำใต้-เชียงม่วน เมื่อผ่านสามแยกบ้านบ่อเบี้ยไปประมาณ 1 กิโลเมตร จะพบกับทางเข้าน้ำตกซึ่งเป็นทางเดินเท้าประมาณ 1 กิโลเมตร ตลอดเส้นทางจะพบกับธารน้ำตกชั้นเล็กชั้นน้อย
    ฝั่งต้า ตั้งอยู่ในเขตติดต่อกับบ้านไชยสถาน หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงม่วน จังหวัดพะเยา มีสภาพคล้าย แพะเมืองผี คือ เป็นลักษณะของการกัดเซาะพังทะลายของดินที่ภูเขาเตี้ยๆ แห่งหนึ่ง ทำให้เกิดรูปร่างที่คงเหลืออยู่ภายหลังจากการพังทลายอย่างรุนแรงผ่านไปแล้ว มีรูปร่างคล้ายเสาแหลมๆ เรียงรายติดต่อกันเป็นแนวยาวประมาณ 200 เมตร สูงประมาณ 25 เมตร พื้นที่อยู่บริเวณรอยต่อของป่าน้ำปี้และป่าแม่ยมฝั่งซ้าย-น้ำควรฝั่งซ้าย สภาพพื้นที่เป็นภูเขามีทางลูกรังเชื่อมต่อกับบ้านไชยสถานได้ พื้นที่รอบๆ นอกจากจะมีเขตติดต่อกับที่ทำกินของราษฎรบ้านไชยสถานบนยอดเขาของฝั่งต้า ยังเป็นจุดชมทิวทัศน์และบริเวณพักผ่อนได้ เนื่องจากมีพื้นที่ค่อนข้างราบ มีเนื้อที่ประมาณ 3 ไร่ และสามารถมองเห็นความสวยงามได้รอบด้าน

    เส้นทางศึกษาธรรมชาติ เส้นทางเดินเท้านี้จะพาไปสู่ธรรมชาติอันสวยงามของอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง ซึ่งทางอุทยานแห่งชาติได้จัดไว้ในบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติ น้ำตกห้วยต้นผึ้ง และห้วยยั๊วะ

    ที่พัก อุทยานแห่งชาติ ยังไม่ที่พัก-บริการไว้บริการนักท่องเที่ยว หากสนใจที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติ ท่านสามารถนำเต็นท์และอาหารไปเอง หรือติดต่อขอใช้บริการเต็นท์ของอุทยานแห่งชาติ รายละเอียดเกี่ยวกับที่พักเต็นท์ขอให้ติดต่อสอบถามกับอุทยานแห่งชาติโดยตรง

    การเดินทาง

    รถยนต์
    - ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1091 สายอำเภอจุน-จังหวัดน่าน ซึ่งอยู่ด้านทิศเหนือติดต่อมาทางด้านทิศตะวันออกของป่าแม่ยมฝั่งขวา และตัดผ่านป่าปี้ไปยังอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่าน เป็นเส้นทางที่สะดวกสามารถใช้ได้ทุกฤดูกาล

    - ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1120 สายอำเภอเชียงม่วน-อำเภอสอง ซึ่งอยู่ต่อจากทางหลวงจังหวัด หมายเลข 1091 ไปทางตอนใต้ ตัดผ่านป่าปี้ ไปยังอำเภอสอง จังหวัดแพร่ เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่ใช้ได้ตลอดฤดูกาล

    - ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1251 สายอำเภอดอกคำใต้-อำเภอเชียงม่วน ตัดผ่านป่าแม่ยมฝั่งขวา จากเขตตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ไปเชื่อมกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1091 สายอำเภอจุน จังหวัดน่าน ที่บริเวณบ้านสระ ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา มีระยะทางไปเขตป่าแม่ยม ขวางประมาณ 3.5 กิโลเมตร และเข้าไปบ้านนาบัว หมู่ 4 ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน ประมาณ 10 กิโลเมตร (บ้านนาบัวและบ้านห้วยก้างปลาอยู่ในเขตการปกครองหน่วยเดียวกันแต่มีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่างกันไป)

    ติดต่อ อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง หมู่ 6 ต.บ้านมาง อ. เชียงม่วน จ. พะเยา 56160 โทรศัพท์ 0 5448 9202

ข้อมูลเพิ่มเติม:ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 5448 1704, 0 5441 1428
http://www.tourismthailand.org/chiangrai

แก้ไขล่าสุด 0000-00-00 00:00:00 ผู้ชม 31675

การเดินทาง แผนที่ ที่เที่ยว/ที่พัก

กดติดตามการเดินทางของเราใน Youtube ด้วยนะคะ
ป้ายทางเข้าอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง

ป้ายทางเข้าอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง เดินทางจากตัวเมืองพะเยามาตามเส้นทางหมายเลข 1021 เลี้ยวขวาบริเวณอำเภอดอกคำใต้ไปตามเส้นทางหมายเลข 1251 ผ่านบ้านถ้ำ บ้านปิน บ้านหนองหล่ม ระยะทางประมาณ 65 กิโลเมตรจะมาถึงปากทางแยกเข้าอุทยานแห่งชาติดอยภูนางที่ป้ายนี้เลี้ยวเข้าไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตรก็ถึงลานจอดรถหน้าที่ทำการอุทยานฯ อุทยานแห่งชาติดอยภูนางมีบรรยากาศร่มรื่นเหมาะกับการพักแรม แต่ร้านสวัสดิการของอุทยานฯ ปิดประมาณ 4-5 โมงเย็น นักท่องเที่ยวที่ต้องการค้างแรมที่นี่ควรเตรียมอาหารมาให้พอกับการทาน 2 มื้อ คือ มื้อเย็นและมื้อเช้า อุทยานฯ มีบ้านพัก 2 หลัง หรือเลือกกางเต็นท์ได้ 2 ที่ คือลานหน้าร้านสวัสดิการ กับลานหน้าที่ทำการอุทยานฯ ซึ่งลานที่ 2 นี้จะใกล้ห้องน้ำกว่า

น้ำตกธารสวรรค์

น้ำตกธารสวรรค์ น้ำตกธารสวรรค์ เป็นน้ำตกที่ขึ้นชื่อของอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง แต่ก็ต้องมาในช่วงที่มีน้ำมากได้แก่ปลายฝนต้นหนาว ในเดือนพฤษภาคมที่ทีมงานได้เดินทางไปเก็บภาพมานี้หลังงานเวียนเทียนกลางน้ำที่กว๊านพะเยาวันวิสาขบูชา ก็พอมีน้ำบ้าง เห็นนักท่องเที่ยวหลายคนเดินทางมาเล่นน้ำถ่ายรูปกันแล้วก็กลับ มีเพียงเรากลุ่มเดียวเท่านั้นที่ค้างคืนที่นี่ แต่หากเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนักท่องเที่ยวที่ค้างแรมที่นี่จะมีมาก เพราะมีทะเลหมอกยาวเช้ากับวิวพระอาทิตย์ขึ้นสวยๆ

น้ำตกธารสวรรค์ อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง

น้ำตกธารสวรรค์ อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง

เน้นความฟุ้งของน้ำตก

เน้นความฟุ้งของน้ำตก ลองเปลี่ยนมาถ่ายภาพเพียงบางส่วนของน้ำตกให้เห็นเฉพาะปลายน้ำที่กำลังกระทบผิวน้ำในแอ่งก็สวยไปอีกแบบ

ทางเดินศึกษาธรรมชาติ

ทางเดินศึกษาธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติดอยภูนางมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ มีสะพานไม้ที่ดูกลมกลืนกับธรรมชาติข้ามลำธารที่ไหลมาจากน้ำตก

ทางเดินกลับจากน้ำตกธารสวรรค์

ทางเดินกลับจากน้ำตกธารสวรรค์ เส้นทางเดินจากที่ทำการอุทยานไปน้ำตกธารสวรรค์เพียงไม่กี่ร้อยเมตร จะมีช่วงนี้ที่วางแผ่นคอนกรีตเป็นเหมือนขั้นบันไดที่ออกจะชันเล็กน้อย เดินกันพอขาตึงๆ หน่อยเรียกว่าไม่ลำบากมาก

จุดชมวิวดอยภูนาง

จุดชมวิวดอยภูนาง เป็นจุดชมวิวที่ทางอุทยานฯ เปิดช่องให้มองเห็นพระอาทิตย์ขึ้น ปกติพระอาทิตย์ขึ้นจะไม่ตรงกับช่องที่เปิดไว้แต่จะเยื้องไปทางซ้ายมือจนมองไม่เห็นเพราะโดนบังด้วยต้นไม้ใหญ่ เฉพาะในฤดูหนาวที่ตะวันอ้อมข้าว หรือพระอาทิตย์และตกเป็นวงรี จะขึ้นตรงกับช่องที่เปิดไว้นี้พอดีสำหรับผู้ที่เตรียมตัวไปถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้นต้องใช้เลนส์เทเลช่วงยาวหน่อยเจาะทะลุช่องที่เปิดไว้ให้เห็นเพียงเทือกเขาสลับซับซ้อนกับทะเลหมอกเท่านั้น

หมุดหลักฐานแผนที่

หมุดหลักฐานแผนที่ เป็นหมุดที่ใช้สำหรับรังวัดแผนที่และตรวจสอบพิกัดทางราชการ ด้านหน้าเขียนกำกับไว้ว่า ห้ามเคลื่อนย้าย ทำลาย หรือทำให้เสียหาย ด้านบนเขียนว่าหมุดดาวเทียม นับเป็นครั้งแรกของเราที่กางเต็นท์นอนที่หมุดดาวเทียม ด้านขวาของภาพนี้เป็นทางเดินไปห้องน้ำ ด้านหลังที่เรากางเต็นท์กันอยู่เป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและที่ทำการอุทยานฯ

นกยูง นกประจำอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง

นกยูง นกประจำอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง หากใครๆ ที่ชื่นชอบการเดินทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ท่องเที่ยวธรรมชาติไปตามอุทยานแห่งชาติต่างๆ มักจะพบป้ายข้อมูลความรู้ติดไว้ในแต่ละที่ ซึ่งหนึ่งในข้อมูลเหล่านั้นจะบ่งบอกถึงนกประจำอุทยานแห่งชาตินั้นๆ ซึ่งโดยทั่วไปก็จะเป็นนกป่าหลากหลายชนิดเท่าที่พบเห็นได้เป็นประจำในแต่ละแห่ง แต่ที่อุทยานแห่งชาติดอยภูนางใช้นกยูงเป็นนกประจำอุทยานฯ เพราะนกยูงเป็นนกที่สามารถพบเห็นได้แทบจะทุกวัน

นกยูงตัวเมีย

นกยูงตัวเมีย ในเดือนพฤษภาคม นกยูงจะฟักออกจากไข่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แม่นกยูงซึ่งไม่มีหางยาวๆ ไว้รำแพน ก็จะเฝ้าเลี้ยงดูลูกนกยูงให้เติบโต เท่าที่พบเห็นได้บ่อยๆ จะเห็นแม่นกยูงตัวหนึ่งมีลูกประมาณ 3 ตัว ก่อนเดือนพฤษภาคม ที่นกยูงยังไม่ผสมพันธุ์ตัวผู้จะมีหางยาวไว้รำแพนอวดตัวเมีย

รวมภาพนกยูง

รวมภาพนกยูง สองภาพบนเป็นตัวเมียที่พาลูกออกหากินไปเรื่อยๆ แม้ในที่ทำการอุทยานฯ ก็ไม่เว้น ด้วยการที่มาหากินใกล้ๆ กับคนนกยูงที่นี่จึงไม่กลัวคนมากนัก แต่ก็ไม่ค่อยจะหยุดเดิน การตามถ่ายภาพนกยูงจึงไม่ใช่เรื่องง่าย ส่วนสองภาพล่างเป็นตัวผู้ที่ผลัดขนหางทิ้งไปแล้วหลังฤดูผสมพันธุ์ เหลือเพียงสั้นๆ เท่านั้น

ร้านค้าในหมู่บ้าน

ร้านค้าในหมู่บ้าน การมาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติดอยภูนางหากว่าเราไม่ได้เตรียมเสบียงมา และร้านค้าสวัสดิการได้ปิดไปแล้วก็ต้องขับรถเข้ามาในหมู่บ้าน ซึ่งห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 2 กิโลเมตร หมู่บ้านแห่งนี้มีร้านของชำเพียงไม่กี่ร้าน แต่ร้านอาหารแทบจะหาไม่ได้เลย มีร้านก๋วยเตี๋ยวเปิดอยู่ 1 ร้าน เจ้าของร้านชื่อพี่เพชร เป็นแม่ค้าที่มีอัธยาศัยดีมาก ซุบก๋วยเตี๋ยวอร่อยมาก ปริมาณให้มามากจนกินกันไม่หมด แล้วยังมีของฝากจำพวกของป่า เห็ด ให้เราติดไม้ติดมือกลับอีกต่างหาก

สภาพทั่วไปในหมู่บ้าน

สภาพทั่วไปในหมู่บ้าน ชาวบ้านละแวกนี้กินอยู่อย่างเรียบง่ายมีอัธยาศัยไม่ตรีดีมาก ถนนสายเล็กๆ ในหมู่บ้านเห็นเพียงจักรยาน มอเตอร์ไซค์ และรถทางการเกษตร ผ่านไปมา สัญญาณมือถือไม่ต้องหาให้เมื่อยหรอกหครับไม่มีแม้แต่ระบบเดียว (เราเอาไป 3 ระบบ เดี้ยงหมดครับ) เช้านี้ก่อนกลับเรามาลาพี่เพชรผู้ใจดี ก็เลยถูกเชิญร่วมทานอาหารเช้าด้วยกัน
ภาพขวาบนเป็นแกงทางเหนือเพียงแต่เนื้อที่เอามาทำแกงคือเนื้อแลน เป็นอาหารระดับสุดยอดของที่นี่ ราคาแลนซื้อขายกันที่ กิโลกรัมละ 320 บาท จึงถือกันว่าผู้ใดมีแกงแลนกินเป็นผู้มีฐานะค่อนข้างดีของที่นี่ คนที่รวยหน่อยจะกินแลนตัวใหญ่ หนักกว่า 3 กิโลกรัม คิดเป็นเงินก็หม้อละ พันกว่าบาท เห็นพี่เพชรเจ้าของร้านร้องเรียกเพื่อนบ้านที่ผ่านไปมาให้มาร่วมวงกินแกงแลนกันเกือบ 10 ครั้ง ชาวบ้านที่นี่หากมีของดีจะแบ่งปันกันเสมอ เป็นคำบอกเล่าของพี่เพชร
ส่วนภาพล่างเป็นแจ่ว อันแสนอร่อย ทั้งๆ ที่เป็นแจ่วเหนือธรรมดาแต่รสชาดอร่อยมากวันนั้นเลยเป็นวันที่เรากินข้าวเหนียวจิ้มแจ่วได้มากที่สุดวันหนึ่ง เครื่องเคียงประกอบด้วยหน่อไม้ป่าแคปหมู (เหมือนน้ำพริกหนุ่ม) และเราก็ขอเกาเหลาพี่เพชร (เพราะไม่มีใครกล้าลองแกงแลน) พี่เค้าก็จัดมาให้ชามโตจน 4 คน กินได้ไม่ถึงครึ่งชามเอง แล้วก็ลากันกลับ
อีกภาพเป็นสระบัวในหมู่บ้านซึ่งกำลังจะออกดอกบานในเดือนมิถุนายน เห็นปริมาณใบบัวแล้วคาดว่าถ้าออกดอกมาพร้อมกันคงจะเป็นสระบัวที่สวยงามมากสระหนึ่ง บัวเหล่านี้เกิดและอยู่กันตามธรรมชาติไม่ได้ปลูกขึ้นมา หากว่าได้เดินทางผ่านพะเยาและเส้นทางสายนี้ลองแวะไปชมกันครับ งานนี้ทัวร์ออนคอนเฟิร์มว่าควรไปอย่างยิ่ง...

ยังไม่มีรีวิว มาเขียนรีวิวเป็นคนแรกกัน

0/0 จาก 0 รีวิว
เริ่มเขียนรีวิวกับเราแค่คลิก เข้าสู่ระบบ ด้วย Facebook...

ที่พัก/โรงแรมใกล้ อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง พะเยา
Ingthung Homestay เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  10.46 km | แผนที่ | เส้นทาง
ภูเพียงดาว รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  28.86 km | แผนที่ | เส้นทาง
หนองหล่ม โฮมสเตย์ ดอกคำใต้ พะเยา เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  30.23 km | แผนที่ | เส้นทาง
wankaewmansion เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  49.21 km | แผนที่ | เส้นทาง
เซน โฮม รีสอร์ต แอนด์ การ์เดน พะเยา เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  49.94 km | แผนที่ | เส้นทาง
ม่อนสามเคียน โฮมสเตย์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  50.42 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมวีซี พะเยา เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  57.40 km | แผนที่ | เส้นทาง
วลีกาญจน์ รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  59.83 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมกรีนฮิลล์ พะเยา เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  64.55 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรม คำขวัญพะเยา เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  65.05 km | แผนที่ | เส้นทาง
กว๊าน พะเยา วิลลา เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  65.79 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมภูกลอง เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  66.14 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านฮอมฮัก
  66.24 km | แผนที่ | เส้นทาง
เดอะโคซี่เนสท์ บูทิครูม เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  66.27 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมพะเยา นอร์เทิร์นเลค
  66.44 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมพะเยา เกทเวย์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  66.65 km | แผนที่ | เส้นทาง
วิน โฮเทล พะเยา เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  66.68 km | แผนที่ | เส้นทาง
Sbuy Residence Phayao เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  66.78 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรม เอ็ม 2 เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  66.96 km | แผนที่ | เส้นทาง
ภูทอง เพลส เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  67.00 km | แผนที่ | เส้นทาง
อรุโนทัย คอฟฟี่เฮาส์ โฮมสเตย์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  67.15 km | แผนที่ | เส้นทาง
Anchisa Mansion เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  67.23 km | แผนที่ | เส้นทาง
Lakeview Apartment เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  71.41 km | แผนที่ | เส้นทาง
M9 Residence เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  75.97 km | แผนที่ | เส้นทาง
DD Garden Home เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  76.48 km | แผนที่ | เส้นทาง
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง พะเยา
วัดท่าฟ้าใต้ พะเยา
  20.62 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศูนย์ศิลปะชุมชนเมืองงาว หรือ บ้านจ้างหลวง (ช้างหลวง) ลำปาง
  42.26 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศูนย์อุตสาหกรรมอัญมณี พะเยา
  50.98 km | แผนที่ | เส้นทาง
อุทยานแห่งชาติแม่ยม แพร่
  52.96 km | แผนที่ | เส้นทาง
หล่มภูเขียว ลำปาง
  60.91 km | แผนที่ | เส้นทาง
พระตำหนักกว๊านพะเยา
  63.59 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านโบราณ กว๊านพะเยา
  63.61 km | แผนที่ | เส้นทาง
จุดชมวิวดอยตีดู้ว์ น่าน
  64.03 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดจองคำ พระอารามหลวง ลำปาง
  64.19 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดลี พะเยา
  64.23 km | แผนที่ | เส้นทาง
เจดีย์พุทธคยา วัดจองคำพระอารามหลวง
  65.00 km | แผนที่ | เส้นทาง
เวียนเทียนกลางน้ำ กว๊านพะเยา
  65.73 km | แผนที่ | เส้นทาง
กว๊านพะเยา
  65.81 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดติโลกอาราม พะเยา
  65.85 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดศรีอุโมงค์คำ พะเยา
  66.03 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดพระธาตุขิงแกง พะเยา
  66.41 km | แผนที่ | เส้นทาง
พ่อขุนคำเมือง กว๊านพะเยา
  66.99 km | แผนที่ | เส้นทาง
อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง พะเยา
  67.00 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดศรีโคมคำ พะเยา
  68.73 km | แผนที่ | เส้นทาง
หอวัฒนธรรมนิทัศน์ พะเยา
  68.84 km | แผนที่ | เส้นทาง
ทุ่งทานตะวัน จ.พะเยา
  69.23 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดพระธาตุจอมทอง พะเยา
  69.78 km | แผนที่ | เส้นทาง
น้ำตกแม่แก้ ลำปาง
  71.23 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดผาธรรมนิมิต (วัดห้วยผาเกี๋ยง)
  72.94 km | แผนที่ | เส้นทาง
หมู่บ้านทำผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา พะเยา
  74.97 km | แผนที่ | เส้นทาง

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

เพิ่มสถานที่ที่ขาดไปจากบริเวณนี้คลิกเลย

Line id: @touronthai (ใส่ @)
www.touronthai.com