www.touronthai.com

หน้าหลัก >> น่าน >> วัดหัวข่วง

วัดหัวข่วง

 ตั้งอยู่เลขที่ 77 ถนนมหาพรหม ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน คำว่าข่วงหมายถึงลานกว้าง วัดหัวข่วงก็คือวัดที่อยู่หน้าลานกว้าง เป็นวัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในเขตหัวแหวน ย่านประวัติศาสตร์ของจังหวัดน่านใกล้กับหอคำอันเป็นตำหนักของเจ้าผู้ครองนครน่าน (ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน) วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร วัดภูมินทร์ สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยล้านนาตอนปลาย พุทธศตวรรษที่ 20-22 แต่ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างที่แน่ชัด มีแต่หลักฐานการปฏิสังขรณ์เมื่อปี พ.ศ. 2454 โดยเจ้าอนันตวรฤทธิเดช เจ้าผู้ครองนครน่าน ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในปีพ.ศ. 2471 พลตรีเจ้ามหาพรหมสุรธาดา เจ้าผู้ครองนครน่านองค์สุดท้าย ได้ทำการบูรณะอีกครั้งหนึ่ง

 วัดหัวข่วงได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2505 เป็นวัดที่มีความสำคัญของจังหวัดน่านวัดหนึ่ง เนื่องจากสิ่งก่อสร้างภายในวัดได้แก่ เจดีย์ อุโบสถ ธรรมาสน์และหอไตร ล้วนมีรูปแบบศิลปกรรมแบบล้านนาอย่างแท้จริง กรมศิลปากรจึงได้ประกาศเป็นโบราณสถานของชาติ ดังปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 97 ตอนที่ 123 ลงวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2523

ปูชนียสถานในวัดหัวข่วง
พระวิหาร มีจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามภายในพระวิหาร มีพระพุทธรูปปางมารวิชัย ลักษณะพุทธศิลป์แบบท้องถิ่นล้านนา สกุลช่างเมืองน่าน ฝีมือประณีตงดงาม

เจดีย์วัดหัวข่วง เป็นเจดีย์ทรงปราสาทหรือทรงเรือนธาตุ ได้รับอิทธิพลศิลปะล้านนา ประกอบด้วย ส่วนฐานสร้างเป็นสี่เหลี่ยมฐานปทม ประดับด้วยลูกแก้วสองชั้น มีฐานไม้ คั่นกลาง ฐานบัวลูกแก้วชั้นบนย่อมุม รับกับเรือนธาตุไปจรดชั้นบัวถลาใต้องค์ระฆัง ส่วนเรือนธาตุมีซุ้มจรนัมด้านละซุ้ม ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยสำริด ประดับมุมด้วยรูปเทวดาทรงเครื่องยืนพนมมือ เรือนธาตุเป็นชั้นบัวถลาซ้อนกันสามชั้น ยอดขององค์เจดีย์เป็นทรงระฆังมีขนาดเล็กไม่มีบัลลังก์ สันนิษฐานว่าเป็นศิลปะที่ดัดแปลงตามแบบของช่างเมืองน่าน มีอายุระหว่างสมัยล้านนาตอนปลาย

หอไตรวัดหัวข่วง หอไตร เป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมจตุรมุข ใต้ถุนก่อทึบและธรรมาสน์ทรงสี่เหลี่ยมยอดเป็นรูปน้ำเต้าสลักลายลงรักปิดทองประดับกระจก เป็นสถานที่เก็บพระไตรปิฏก และคำภีร์โบราณ ที่มีอายุหลายปี ตั้งแต่สมัยก่อสร้างวัด

ที่ตั้งวัดหัวข่วง ถนนมหาพรหม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000

 ที่มา วัดหัวข่วง เรียบเรียงเพิ่มเติมข้อมูลโดยทัวร์ออนไทยดอทคอม

ติดต่อสอบถาม:ททท. สำนักงานแพร่ (แพร่ น่าน อุตรดิตถ์) โทรศัพท์ 0 5452 1127
http://www.tourismthailand.org/phrae

การเดินทาง แผนที่ ที่เที่ยว/ที่พัก

วัดหัวข่วง

การเดินทางของเราในวันนี้สำหรับการเที่ยวเมืองน่าน เราจะเริ่มต้นเช้าวันใหม่ของทริปที่วัดพระธาตุเขาน้อย ซึ่งเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะนึกออก หลังจากนั้นก็กลับมาที่พัก น่านเกสเฮาส์ ที่พักราคาเบา บรรยากาศสงบๆ กลางเมืองน่าน เพื่อที่จะอาบน้ำอาบท่า ก่อนที่จะเดินทางออกมาไหว้พระในวัดและชมเมืองน่าน น่านเกสเฮาส์อยู่ห่างจากวัดหัวข่วงเพียงไม่กี่ร้อยเมตร นั่นก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราเลือกวัดหัวข่วงเป็นวัดแรกสำหรับช่วงสายๆ เดินเข้ามาในวัดหัวข่วงเราจะเห็นบริเวณพื้นที่กว้างของวัดอยู่ข้างวิหาร โดยมีหอไตรอยู่ตรงกลาง อีกด้านหนึ่งเป็นเขตสังฆาวาสที่กำลังต่อเติมกุฏิสงฆ์ ที่ถึงแม้ว่าจะสร้างขึ้นมาใหม่แต่ก็ยังคงเอกลักษณ์ศิลปสถาปัตยกรรมแบบล้านนา

พระวิหารวัดหัวข่วง

พระวิหารวัดหัวข่วง ก่อนอื่นก็ต้องเข้าไปนมัสการพระประธานในพระวิหารก่อนครับ ท้องฟ้าอากาศวันนี้แจ่มใส ทุกคนดีใจมากเพราะนั่นจะทำให้เราได้ภาพสวยๆ กับฉากหลังของท้องฟ้าสีฟ้าแบบนี้ไปตลอดวัน

ด้านหน้าของวิหาร

ด้านหน้าของวิหาร วิหารหลังนี้ตั้งอยู่มุมด้านหนึ่งของพื้นที่วัด ชิดกำแพงด้านหน้า ซึ่งมีช่องประตูเข้าวัดพอดี มุมนี้ยากที่จะเก็บภาพให้เห็นสิงห์คู่ที่อยู่ตรงกำแพงวัดได้หมด นอกจากจะเดินไปถ่ายรูปกลางถนนหน้าวัด ซึ่งผมว่าไม่เสี่ยงดีกว่า เอาเท่าที่ได้มาให้ชมกัน บันไดด้านหน้าของวิหาร มีพญานาคอยู่ทั้ง 2 ด้าน

หน้าบันพระวิหาร

หน้าบันพระวิหาร

ช่องประตูพระวิหาร

ช่องประตูพระวิหาร

พระประธานวัดหัวข่วง

พระประธานวัดหัวข่วง

พระเจดีย์วัดหัวข่วง

พระเจดีย์วัดหัวข่วง

หอไตรวัดหัวข่วง

หอไตรวัดหัวข่วง ทั้งพระเจดีย์แล้วก็หอไตร เป็นสิ่งหนึ่งที่เราสนใจและอยากจะมาชมมาก หลังจากที่เราเห็นภาพในเว็บต่างๆ ที่ เน้นหอไตรวัดหัวข่วงจังหวัดน่าน ว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจลำดับแรกของวัด ในภาพเหล่านั้นก็เห็นเป็นหอไตรโบราณเก่าแก่ แต่ได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์ให้แข็งแรงขึ้น แต่ยังคงศิลปะเดิมของล้านนาเอาไว้

ช่องประตูพระวิหารด้านข้าง

ช่องประตูพระวิหารด้านข้าง ลวดลายที่สวยงามของงานปูนปั้นรอบช่องประตูด้านข้าง

กุฏิสร้างใหม่

กุฏิสร้างใหม่ เป็นอาคารที่สร้างในยุคหลังแต่ยังคงความสวยงามของเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมล้านนาเอาไว้อย่างกลมกลืนกับเสนาสนะอื่นๆ ในยุคแรก

ป้ายวัดหัวข่วง

ป้ายวัดหัวข่วง ปิดท้ายจบการนำเที่ยววัดหัวข่วงจังหวัดน่านเอาไว้เพียงเท่านี้ครับ จากวัดหัวข่วงเดินไปเที่ยวไหว้พระทำบุญวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหารที่อยู่ห่างกันแค่นิดเดียวได้เลยครับ

ยังไม่มีรีวิว มาเขียนรีวิวเป็นคนแรกกัน

เริ่มเขียนรีวิวกับเราแค่คลิก เข้าสู่ระบบ ด้วย Facebook...

เขียนรีวิวที่นี่ หรือเขียนบล็อกที่ บล็อกทัวร์ออนไทย มีรางวัลด้วยจ้า

ที่พัก/โรงแรมใกล้ วัดหัวข่วง น่าน
เฮือนม่วนใจ บูทิค เกสท์เฮาส์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.13 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมเฮือนข่วงน่าน เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.26 km | แผนที่ | เส้นทาง
น่าน เกสท์เฮาส์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.30 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านในเวียง โฮสเทล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.35 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมพรบุรี เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.49 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมสุขเกษม เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.57 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมน่านนครา บูทิก เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.59 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมเทวราช เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.69 km | แผนที่ | เส้นทาง
คุ้มเมืองมินทร์ บูติค โฮเทล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.72 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมพูคา น่านฟ้า เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.74 km | แผนที่ | เส้นทาง
Diamondhomestay Nan เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.75 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมเวียงภูมินทร์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.76 km | แผนที่ | เส้นทาง
ฮักเฮอฮิม น่าน เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.07 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมเฮือนกำกิ๋น เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.10 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมฮัก น่าน เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.10 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมน่านบ้านคุณ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.12 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมวินเฮาส์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.21 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมฟ้าเพลส เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.25 km | แผนที่ | เส้นทาง
น่าน โฮสเทล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.35 km | แผนที่ | เส้นทาง
เอสพี เกสท์เฮาส์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.39 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมบ้านน่าน เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.41 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศรีนวล ลอดจ์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.47 km | แผนที่ | เส้นทาง
Baanissara Boutique
  1.47 km | แผนที่ | เส้นทาง
น่าน บูติก โฮเต็ล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.62 km | แผนที่ | เส้นทาง
ภูระฟ้า เพลส เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.62 km | แผนที่ | เส้นทาง
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ วัดหัวข่วง น่าน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน
  0.17 km | แผนที่ | เส้นทาง
คุ้มเจ้าเทพมาลา น่าน
  0.21 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร น่าน
  0.24 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่าน
  0.43 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศูนย์ OTOP น่าน ตลาดต้องชม ถนนคนเมือง
  0.43 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดภูมินทร์ น่าน
  0.51 km | แผนที่ | เส้นทาง
คุ้มเจ้าเมฆวดี ณ น่าน
  0.52 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศาลหลักเมือง วัดมิ่งเมือง น่าน
  0.54 km | แผนที่ | เส้นทาง
เรือนจำจังหวัดน่าน
  0.77 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดศรีพันต้น น่าน
  0.95 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดสวนตาล น่าน
  1.34 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดพญาวัด น่าน
  1.79 km | แผนที่ | เส้นทาง
หอประวัติเมืองน่าน ตึกรังษีเกษม
  2.71 km | แผนที่ | เส้นทาง
โฮงเจ้าฟองคำ น่าน
  3.32 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดพระเกิด น่าน
  3.60 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดพระธาตุเขาน้อย น่าน
  3.76 km | แผนที่ | เส้นทาง
เฮือนปู่เข็งฮักนางปทุมมา
  4.19 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดพระธาตุแช่แห้ง น่าน
  4.85 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดน้ำล้อม น่าน
  5.12 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศูนย์ประสานงานโฮมสเตย์ตำบลบ่อสวก
  12.53 km | แผนที่ | เส้นทาง
แหล่งเตาเผาและเครื่องเคลือบบ้านบ่อสวก น่าน
  12.95 km | แผนที่ | เส้นทาง
เตาโบราณบ้านจ่ามนัส
  13.24 km | แผนที่ | เส้นทาง
กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาชุมชนบ่อสวก น่าน
  13.82 km | แผนที่ | เส้นทาง
กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาชุมชนบ่อสวก
  13.82 km | แผนที่ | เส้นทาง
วนอุทยานถ้ำผาตูบ น่าน
  15.06 km | แผนที่ | เส้นทาง

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

แก้ไขล่าสุด 2017-09-04 21:58:19 ผู้ชม 5552

เพิ่มสถานที่ที่ขาดไปจากบริเวณนี้คลิกเลย
เขียนรีวิว ที่เที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ได้ที่ รวมบล็อกทัวร์ออนไทย


Line id: touronthai , tom.touronthai , 0927370002
www.touronthai.com