www.touronthai.com

หน้าหลัก >> นครราชสีมา >> วัดศาลาลอย

วัดศาลาลอย

 วัดศาลาลอย อำเภอเมือง จ.นครราชสีมา ท้าวสุรนารีกับท่านปลัดสามีสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2370 จุดเด่นของวัดอยู่ที่พระอุโบสถซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นแนวบุกเบิกอาคารทางศาสนา จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และรางวัลจากมูลนิธิเสฐียรโกเศศและนาคะประทีป ในปี พ.ศ. 2516 เป็นอุโบสถที่สร้างแบบศิลปไทยประยุกต์ เป็นรูปสำเภาโต้คลื่น ใช้วัสดุพื้นเมืองคือกระเบื้องดินเผาด่านเกวียนนำมาประดับตกแต่ง เช่น ผนังด้านหน้าอุโบสถเป็นภาพพุทธประวัติตอนมารผจญ ผนังด้านหลังเป็นภาพตอนพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากดาวดึงส์ ส่วนบานประตูเป็นโลหะลายนูน ภาพเล่าเรื่องเวชสันดรชาดก (13 กัณฑ์)

 ภายในมีพระประธานปูนปั้นสีขาว ปางห้ามสมุทร เป็นพระพุทธรูปยืนประทับ ณ ประตูเมืองสังกัสนคร หน้าประตูอุโบสถมีปูนปั้นรูปท้าวสุรนารีนั่งพนมมือกลางสระน้ำ ตัวอุโบสถล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วรูปเสมา สัญลักษณ์ของเมืองเสมาเดิม ด้านข้างมีสถูปขนาดเล็กซึ่งเคยใช้เป็นที่บรรจุอัฐิท้าวสุรนารี

การเดินทาง อยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมือง โดยแยกจากถนนรอบเมืองไปประมาณ 500 เมตร วัดนี้ตั้งอยู่ติดกับลำตะคองซึ่งไหลพาดผ่านตอนเหนือของตัวเมืองไปลงสู่แม่น้ำมูล

ข้อมูลเพิ่มเติม:ททท. สำนักงานนครราชสีมา โทร. 0 4421 3666, 0 4421 3030
http://www.tourismthailand.org/nakhonratchasima

แก้ไขล่าสุด 2017-03-02 20:00:21 ผู้ชม 33581

การเดินทาง แผนที่ ที่เที่ยว/ที่พัก

กดติดตามการเดินทางของเราใน Youtube ด้วยนะคะ
อุโบสถวัดศาลาลอย

อุโบสถวัดศาลาลอย การเดินทางสู่วัดศาลาลอยแห่งนี้จากถนนใหญ่มีซอกซอยเล็กๆ เข้ามาลึกพอสมควรแต่ได้ป้ายบอกทางตลอดจนมาถึงเขตของวัด เนื่องจากประชาชนเดินทางมาไหว้พระในวัดศาลาลอยค่อนข้างมาก ทางวัดจึงมีลานจอดรถขนาดใหญ่อยู่นอกกำแพง แต่ในเขตวัดก็มีลานจอดรถให้เหมือนกันในวันที่มีคนมาไม่มากเราก็จอดในวัด สิ่งแรกที่เราเห็นก็คือมณฑปรูปร่างลักษณะคล้ายปรางค์ที่เราจะเห็นกันในปราสาทหิน เป็นลักษณะไทยประยุกต์มีศิลปะแบบขอมผสมผสานกันอยู่ เป็นที่ตั้งของรูปท้าวสุรนารี หรือ คุณหญิงโม หรือย่าโม ที่เราเรียกขานกัน ต่อจากนั้นมีอาคารสูงใหญ่แต่ดูด้านข้างจะไม่กว้างถ้าเทียบกับความสูง นี่คืออุโบสถวัดศาลาลอย เป็นศิลปะไทยประยุกต์ตกแต่งด้วยกระเบื้องดินเผา ก่อนที่เราจะเข้าไปไหว้พระในโบสถ์ จะกล่าวถึงประวัติของที่มาของชื่อศาลาลอย กันสักนิดดังนี้
วัดศาลาลอยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมืองนครราชสีมา ด้านฝั่งขวาของลำตะคองห่าจากกำแพงเมืองประมาณ 400 เมตร มีเนื้อที่ 7 ไร่ 3 งาน 68 ตารางวา เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างมานานกว่า 100 ปี โดยท่านท้าวสุรนารี (คุณหญิงโม) กับพระยาปลัดทองคำ (พระยามหิศราธิบดี) ผู้เป็นสวามีเป็นผู้สร้าง เมื่อประมาณ พ.ศ. 2370
เหตุที่มาของชื่อวัดศาลาลอย
ท่านท้าวสุรนารี พอเสร็จศึกสงครามจากทุ่งสัมฤทธิ์แล้วได้ยกทัพกลับเข้าเมืองนครราชสีมา และได้แวะพักอยู่นอกเมืองก่อน (ปัจจุบันเป็นวัดท่าตะโก) ท่านท้าวสุรนารีได้สั่งให้ทหารทำแพเป็นรูปศาลาเสี่ยงทาย ลอยไปตามลำตะคอง พร้อมตั้งจิตอธิษฐานว่า หากแพรูปศาลานี้ลอยไปติดอยู่ ณ ที่แห่งใด แล้วจะสร้างวัดไว้เป็นอนุสรณ์ แพอธิษฐานของท่านท้าวสุรนารีได้ลอยไปติดอยู่ริมฝั่งขวาของลำตะคอง อันเป็นที่ตั้งวัดศาลาลอยในปัจจุบัน อาศัยเหตุนี้ท่านจึงตั้งชื่อวัดที่ท่านสร้างขึ้นว่า "วัดศาลาลอย"

อุโบสถสำเภาโต้คลื่น

อุโบสถสำเภาโต้คลื่น พระอุโบสถซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นแนวบุกเบิกอาคารทางศาสนา จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และรางวัลจากมูลนิธิเสฐียรโกเศศและนาคะประทีป ในปี พ.ศ. 2516 เป็นอุโบสถที่สร้างแบบศิลปไทยประยุกต์ เป็นรูปสำเภาโต้คลื่น ใช้วัสดุพื้นเมืองคือกระเบื้องดินเผาด่านเกวียนนำมาประดับตกแต่ง เช่น ผนังด้านหน้าอุโบสถเป็นภาพพุทธประวัติตอนมารผจญ ผนังด้านหลังเป็นภาพตอนพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากดาวดึงส์ ส่วนบานประตูเป็นโลหะลายนูน ภาพเล่าเรื่องเวชสันดรชาดก (13 กัณฑ์)

วัดศาลาลอย

ท้าวสุรนารีนั่งพนมมือ

ท้าวสุรนารีนั่งพนมมือ เป็นรูปปูนปั้นมีซุ้มหลังคาคลุมเล็กๆ อยู่ด้านหน้าอุโบสถ มีทางเดินไปไหว้ท้าวสุรนารีแยกต่างหากจากทางเดินเข้าโบสถ์ ศาลาเล็กๆ นี้ ตั้งอยู่กลางสระน้ำมีสะพานเชื่อมถึงทั้ง 2 ฝั่ง

พระประธานวัดศาลาลอย

พระประธานวัดศาลาลอย พระประธานปูนปั้นสีขาว ปางห้ามสมุทร เป็นพระพุทธรูปยืนประทับ ณ ประตูเมืองสังกัสนคร ด้วยเหตุที่พระประธานเป็นพระพุทธรูปปางยืนห้ามสมุทร พระอุโบสถจึงสร้างขึ้นมาโดยมีขนาดเหมาะสมกับองค์พระคือมีสูงมาก แต่มีความกว้างน้อย ด้านหน้าพระประธานมีพระเศรษฐีนวโกฏิ

สระน้ำหน้าโบสถ์

สระน้ำหน้าโบสถ์

ศิลปะกระเบื้องดินเผาด่านเกวียน

ศิลปะกระเบื้องดินเผาด่านเกวียน ผนังด้านหลังของพระอุโบสถตกแต่งด้วยลวดลายของแผ่นกระเบื้องดินเผา

เจดีย์อัฐิท้าวสุรีนารี

เจดีย์อัฐิท้าวสุรีนารี จากแผ่นจารึกหินอ่อนของวัดที่คัดลอกมาจากหนังสือฉบับหนึ่งเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2510 เรื่องขอแบ่งอัฐิท่านท้าวสุรนารีไปบรรจที่เดิม ณ วัดศาลาลอย ถึงพระคุณเจ้าพระธรรมบัณฑิต รองเจ้าคณะภาค 8-11 เขียนโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายสวัสดิ์วงศ์ ปฎิทัศน์ ในสมัยนั้น ซึ่งได้อนุญาตให้แบ่งอัฐิของท่านท้าวสุรนารีจำนวนหนึ่งมาบรรจุไว้ ณ วัดศาลาลอย ซึ่งก็คือบริเวณด้านหน้าของอุโบสถ ประชาชนจะมากราบไหว้อัฐิท้าวสุรนารีกันมาก

เจดีย์อัฐิท้าวสุรีนารี

เจดีย์อัฐิท้าวสุรีนารี

คณะรำแก้บน

คณะรำแก้บน เห็นรำต่อเนื่องกันทั้งวันไม่เคยว่าง คงบอกได้เป็นอย่างดีว่าคนที่มาขอพรย่าโมที่นี่จะสมปรารถนากันขนาดไหน คณะรำจะมีศาลาเล็กๆ เป็นเวทีในการรำ มีอยู่ 3 หลังด้วยกัน

อุโบสถหลังเก่า

อุโบสถหลังเก่า เป็นโบสถ์ที่ท่านท้าวสุรนารีได้สร้างไว้เมื่อแรกสร้างวัด สร้างด้วยอิฐถือปูนทั้งหลัง ส่วนหลังคาได้พังทลายลงเป็นเวลานานแล้ว ในระยะต่อมาทางวัดได้ใช้สังกะสีมุงหลังคาไว้ แต่ปัจจุบันได้มีการบูรณะใหม่ด้วยการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก และเป็นหลังคามุงกระเบื้องผู้อุปถัมภ์ในการบูรณะคือหลวงพ่อประภาศิตบุญเย็น ฐานธมฺโม ได้เริ่มการบูรณะเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2526 แล้วเสร็จวันที่ 20 พฤษภาคม 2527

ไหว้พระในโบสถ์เก่า

ไหว้พระในโบสถ์เก่า

ไหว้พระในโบสถ์เก่า

ไหว้พระในโบสถ์เก่า

มณฑปท้าวสุรนารี

มณฑปท้าวสุรนารี เป็นมณฑปที่ขนาดไม่ใหญ่นักแต่ก็โดดเด่นมากอยู่กลางวัดศาลาลอย เพราะสร้างบนฐานสูงหลายชั้น ตั้งเดินขึ้นบันไดหลายขั้น เป็นอีกที่หนึ่งที่ประชาชนจะมาสักการะย่าโม

มณฑปท้าวสุรนารี

มณฑปท้าวสุรนารี

หอเทพพระราหูทรงครุฑ

หอเทพพระราหูทรงครุฑ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกองค์หนึ่งที่่มีประชาชนเคารพศรัทธาเป็นอย่างมาก อยู่หน้าอาคารอนุสรณ์ 238 ปี ท้าวสุรนารี อยู่ใกล้ๆ กับสระน้ำหน้าโบสถ์

พระราหูทรงครุฑ

พระราหูทรงครุฑ

เก็บตกวัดศาลาลอย

เก็บตกวัดศาลาลอย หลังจากไหว้พระขอพรและทำบุญกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วรู้สึกอิ่มบุญไปตามๆ กัน ผมขอปิดท้ายด้วยสิ่งหนึ่งที่น่าประทับใจในวัดศาลาลอยก็คือห้องน้ำที่อยู่ติดกับซุ้มประตูวัด แยกออกมาจากบริเวณเขตพุทธาวาสค่อนข้างไกล ห้องน้ำของวัดศาลาลอยภายนอกดูเรียบง่ายภายในสวยงามมาก และสะอาดมากครับ

รีวิว วัดศาลาลอย นครราชสีมา


 "มาไหว้ย่าโมถึงวัดที่ย่าโมสร้าง"

Akkasid Tom Wisesklin
2017-03-02 20:00:21

วัดศาลาลอย นครราชสีมา


0/0 จาก 0 รีวิว
เริ่มเขียนรีวิวกับเราแค่คลิก เข้าสู่ระบบ ด้วย Facebook...

ที่พัก/โรงแรมใกล้ วัดศาลาลอย นครราชสีมา
สาธร แมนชัน เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.86 km | แผนที่ | เส้นทาง
พลล้าน อพาร์ตเมนท์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.15 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมไทย อินเตอร์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.15 km | แผนที่ | เส้นทาง
โคราปุระ รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.84 km | แผนที่ | เส้นทาง
พลอย พาวิเลียน เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.97 km | แผนที่ | เส้นทาง
มายโฮม แอท ทิพย์เพลส เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.13 km | แผนที่ | เส้นทาง
อนาคิน บูทิก โฮเต็ล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.16 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส โคราช เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.31 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมวีวัน นครราชสีมา
  2.55 km | แผนที่ | เส้นทาง
เฮอร์มิเทจ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.60 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมจอมสุรางค์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.66 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมโคราช เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.68 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมปัญจดารา เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.76 km | แผนที่ | เส้นทาง
อพาร์ตเมนต์ 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำส่วนตัว ขนาด 24 ตร.ม. – ตัวเมืองนครราชสีมา เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.77 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมบี (โคราช) เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.87 km | แผนที่ | เส้นทาง
ธัญญะปุระ บูติก โฮเต็ล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.90 km | แผนที่ | เส้นทาง
วี วัน โฮเทล โคราช เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.92 km | แผนที่ | เส้นทาง
เอบีเอ็ม เซอร์วิส เรสซิเดนซ์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  3.00 km | แผนที่ | เส้นทาง
เออร์เบิน- แบมบู เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  3.03 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านเกื้อเพลส แอนด์ สปา
  3.19 km | แผนที่ | เส้นทาง
N-Five Place เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  3.26 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมเดอะ ริช เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  3.35 km | แผนที่ | เส้นทาง
Sukkhamas Pirom Hotel เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  3.37 km | แผนที่ | เส้นทาง
เดอะ เซนิธ เรสซิเดนซ์ โฮเต็ล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  3.42 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมสุขมาสก์ภิรมย์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  3.42 km | แผนที่ | เส้นทาง
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ วัดศาลาลอย นครราชสีมา
หอวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  0.62 km | แผนที่ | เส้นทาง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครราชสีมา
  0.62 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศาลหลักเมือง นครราชสีมา
  2.09 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศาลเจ้าพ่อช้างเผือก นครราชสีมา
  2.31 km | แผนที่ | เส้นทาง
โคราชไนท์บาชาร์
  2.54 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดศาลาทอง นครราชสีมา
  3.05 km | แผนที่ | เส้นทาง
ประตูชุมพล นครราชสีมา
  3.32 km | แผนที่ | เส้นทาง
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี นครราชสีมา
  3.36 km | แผนที่ | เส้นทาง
ประเพณีแห่เทียนพรรษา นครราชสีมา
  3.37 km | แผนที่ | เส้นทาง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์ นครราชสีมา
  3.59 km | แผนที่ | เส้นทาง
การทำเทียนพรรษา วัดหนองบัวรอง
  4.12 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา
  4.74 km | แผนที่ | เส้นทาง
ขนมจีนบ้านประโดกกำนันโชค
  5.51 km | แผนที่ | เส้นทาง
สวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นครราชสีมา
  6.35 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดป่าสาลวัน นครราชสีมา
  7.89 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดหมื่นไวย์ โบสถ์ 300 ปี
  8.34 km | แผนที่ | เส้นทาง
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สระแก้ว
  12.42 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดแดนสงบอาสภาราม
  15.28 km | แผนที่ | เส้นทาง
อนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือ นครราชสีมา
  15.46 km | แผนที่ | เส้นทาง
ปราสาทพนมวัน นครราชสีมา
  15.49 km | แผนที่ | เส้นทาง
โคราชจำลอง
  24.07 km | แผนที่ | เส้นทาง
สวนสัตว์นครราชสีมา
  24.44 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านไร่ธีระวงศ์ โคราช
  24.67 km | แผนที่ | เส้นทาง
ลานด่านเกวียน นครราชสีมา
  25.40 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลขามทะเลสอ นครราชสีมา
  26.38 km | แผนที่ | เส้นทาง

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

เพิ่มสถานที่ที่ขาดไปจากบริเวณนี้คลิกเลย

Line id: @touronthai (ใส่ @)
www.touronthai.com