www.touronthai.com

หน้าหลัก >> ลำพูน >> วัดพระบาทห้วยต้ม ตักบาตรผักวิถีดีงาม แห่งเดียวในไทย

วัดพระบาทห้วยต้ม ตักบาตรผักวิถีดีงาม แห่งเดียวในไทย

เมืองลำพูน “นครแห่งทุนทางวัฒนธรรมชุมชน” มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนานกว่า 1,300 ปี เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่คงความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย ชาวบ้านมี วิถีการดำรงชีวิตที่มีความงดงามโดดเด่น และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่ยังไม่ถูกค่านิยมสมัยใหม่กลืนหายไป

    ที่อ.ลี้ จ.ลำพูนนี้ แต่ก่อนถนนหนทางยังไม่ค่อยดีนัก เส้นทางโค้งเขาลาดชันมาก ทำให้ยังไม่ค่อยจะมีนักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสกับชุมชนมากเท่าทุกวันนี้ ซึ่งเมื่อการคมนาคมดีขึ้น นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเที่ยวแบบ ไลฟสไตล์ ( Lifestyles) ก็ได้เข้าไปสัมผัส ได้เรียนรู้ความเป็นอยู่และซึมซับความดีงามของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ “ชาวปกาเกอะญอ” ในชุมชนพระบาทห้วยต้ม ที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา

    วัดพระบาทห้วยต้ม เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของอำเภอลี้ เป็นวัดประจำหมู่บ้านชาวเขาพระบาทห้วยต้ม ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ต.นาทราย อ.ลี้ห่างจากตัว อ.ลี้ ประมาณ 10 กิโลเมตร แยกจากทางหลวงหมายเลข 106 บริเวณกิโลเมตรที่ 46 - 47 เข้าไปประมาณ 5 กิโลเมตร มีอนุสาวรีย์หลวงปู่พระครูบาชัยยะวงศาพัฒนาตั้งอยู่ปากทางเข้าวัด

    กฎของการเข้ามาเยี่ยมชมวัดพระพุทธบาทห้วยต้มและชุมชนพระบาทห้วยต้มนั้นคือ ห้ามรับประทานเนื้อสัตว์ และไม่นำเนื้อสัตว์เข้ามาในหมู่บ้าน ชาวบ้านจะไม่เลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นอาหาร จะเลี้ยงเฉพาะสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัขหรือแมวเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติม:การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลำปาง โทร. 054-222-214
https://www.facebook.com/lampang.tourism/

แก้ไขล่าสุด 2017-10-13 11:52:07 ผู้ชม 23062

การเดินทาง แผนที่ ที่เที่ยว/ที่พัก

กดติดตามการเดินทางของเราใน Youtube ด้วยนะคะ
วัดพระบาทห้วยต้ม ตักบาตรผักวิถีดีงาม แห่งเดียวในไทย

เดินเข้าไปในชุมชนพระบาทห้วยต้ม ชมบ้านและวิถีชีวิตความชาวกะเหรี่ยงปกาเกอะญอ 

วัดพระบาทห้วยต้ม ตักบาตรผักวิถีดีงาม แห่งเดียวในไทย

ชมกระบวนการทอผ้า สาธิตการทำยอดฉัตร การทำสร้อยคอ และเครื่องเงินซึ่งเป็นอุตสาหกรรมครัวเรือนของชุมชนกะเหรี่ยงบ้านห้วยต้ม

วัดพระบาทห้วยต้ม ตักบาตรผักวิถีดีงาม แห่งเดียวในไทย

ชมการแสดงจากเด็กๆ ชาวกะเหรี่ยงในชุมชนพระบาทห้วยต้ม

ชมการแสดงจากเด็กๆ ชาวกะเหรี่ยงในชุมชนพระบาทห้วยต้ม ทุกปีประมาณเดือนธันวาคมชาวกะเหรี่ยงจะจัดงานชุมนุมชาวกะเหรี่ยงและสืบสานวัฒนธรรม มีกิจกรรมน่าสนใจ อาทิ การแสดงทางวัฒนธรรมชาวดอย การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และออกร้านจำหน่ายสินค้าฝีมือชาวกะเหรี่ยง บริเวณบ้านพระบาทห้วยต้ม

วัดพระบาทห้วยต้ม ตักบาตรผักวิถีดีงาม แห่งเดียวในไทย

วัดพระบาทห้วยต้ม ตักบาตรผักวิถีดีงาม แห่งเดียวในไทย

ทุกวันพระที่วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม เวลาประมาณตีสี่ จะมีพ่อค้าแม่ค้านำผักและผลไม้มาจำหน่ายบริเวณนอกวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ชาวบ้านจะไปเลือกซื้อ เพื่อเตรียมมาถวายสังฆทานผักกันที่วัดกันค่ะ หรือบางคนก็เตรียมเก็บผักผลไม้ที่ปลูกไว้เองในสวนมาค่ะ

วัดพระบาทห้วยต้ม ตักบาตรผักวิถีดีงาม แห่งเดียวในไทย

ตักบาตรผักวิถีดีงามแห่งเดียวในไทย ณ วัดพระบาทห้วยต้ม

ตักบาตรผักวิถีดีงามแห่งเดียวในไทย ณ วัดพระบาทห้วยต้ม ชาวบ้านชุมชนพระบาทห้วยต้มมีความศรัทธาในเรื่องพุทธศาสนามาก และรับประทานมังสวิรัติทั้งหมู่บ้าน ทุกเช้าชาวบ้านจะไปทำบุญใส่บาตร ที่วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ซึ่งเป็นวัดประจำหมู่บ้านและใหญ่ที่สุดใน อ.ลี้

    และในวันพระจะมีการถวายสังฆทานผัก ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวบ้านได้ยึดถือปฏิบัติกันมาอย่างยาวนาน และเริ่มมีความนิยมมากขึ้นในสมัยหลวงปู่ครูบาชัยยะวงศาพัฒนามาเป็นเจ้าอาวาส ท่านเป็นพระนักพัฒนาที่ชาวล้านนาเคารพศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงปกาเกอญอ จึงมีวิถีวัฒนธรรมตามรอยหลวงปู่ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา อย่างเช่นการกินมังสวิรัตินี้ ก็เพราะว่าหลวงปู่ครูบาฯ สอนว่าถ้าเราเบียดเบียนสัตว์ ต่อไปสัตว์ก็จะมาเบียดเบียนเรา โรคภัยไข้เจ็บก็จะตามมา ถ้าเรากินมังสวิรัติเราก็ไม่ได้เบียดเบียนใคร ชาวบ้านจึงกินมังสวิรัติ และยึดถือปฏิบัติสิ่งดีงามที่หลวงปู่ครูบาฯ สั่งสอนไว้ตลอดจนวันนี้

    ซึ่งก็สอดคล้องกับประวัติความเป็นมา ในสมัยพุทธกาลมีอยู่ว่า มีชาวลัวะ 2 คน ชื่อนายแก้วมาเมืองและนายพญา พร้อมกับพรานล่าเนื้อ 8 คน มาจากเมืองเถิน เข้าป่าล่าสัตว์ ได้มาพบพระพุทธเจ้าซึ่งเสด็จมาโปรดพุทธบริษัทบริเวณนี้ จึงนำเนื้อสดที่ล่ามาได้ถวายแด่พระพุทธเจ้า แต่พระพุทธเจ้าไม่ฉันเนื้อ พวกพรานจึงนำข้าวและผักไป ต้มที่ข้างห้วย พอสุกแล้วจึงนำมาใส่บาตร เมื่อฉันเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าจึงเทศโปรดเมตตาให้พวกลัวะและพรานทั้ง 8 คนฟัง จนเกิดศรัทธาขึ้น จึงขออาราธนาพระพุทธเจ้าเหยียบหินให้เป็นรอยพระพุทธบาท ประดิษฐานไว้ให้เป็นที่สักการะบูชาของพุทธบริษัทสืบไป

วัดพระบาทห้วยต้ม ตักบาตรผักวิถีดีงาม แห่งเดียวในไทย

ในตอนเช้าชาวบ้านจะทยอยกันเข้าวัดตั้งแต่เวลาประมาณตีห้าครึ่ง พาลูกหลานมาด้วยเพื่อปลูกฝังให้ลูกหลานเข้าวัดทำบุญเป็นกิจวัตร และรักษาวัฒนธรรมชุมชนให้เข้มแข็งไว้ ทุกคนจะแต่งกายด้วยชุดประจำถิ่น (ชุดปกาเกอะญอ) ที่มีสีสันสวยงาม พวกเขาจะถอดรองเท้าตั้งแต่หน้าประตูวัดแล้วเดินเท้าเปล่าเข้าวัดกันเลยค่ะ

วัดพระบาทห้วยต้ม ตักบาตรผักวิถีดีงาม แห่งเดียวในไทย

วัดพระบาทห้วยต้ม ตักบาตรผักวิถีดีงาม แห่งเดียวในไทย

การใส่บาตรผัก

การใส่บาตรผัก เริ่มจากการใส่ขันดอกไม้ธูปเทียนก่อน แล้วจึงตามด้วยผัก ผลไม้ น้ำและขนม มีการใส่ขันเงิน คือ นำเหรียญบาท ห้าบาท สิบบาท หรือธนบัตร ใส่ในบาตรหรือขันพาน

วัดพระบาทห้วยต้ม ตักบาตรผักวิถีดีงาม แห่งเดียวในไทย

ผู้ชายจะเป็นผู้ได้ใส่บาตรก่อน ตามด้วยผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว หญิงสาวและเด็กตามลำดับ 

วัดพระบาทห้วยต้ม ตักบาตรผักวิถีดีงาม แห่งเดียวในไทย

วัดพระบาทห้วยต้ม ตักบาตรผักวิถีดีงาม แห่งเดียวในไทย

วัดพระบาทห้วยต้ม ตักบาตรผักวิถีดีงาม แห่งเดียวในไทย

เมื่อได้เวลาอันสมควร ชาวบ้านผู้ชายจะนำผัก ผลไม้ที่ชาวบ้านใส่ไว้ในกะละมัง นำมาวางเรียงไว้หน้าอาสน์สงฆ์ของพระสงฆ์แต่ละรูป จากนั้นพระภิกษุสงฆ์จะประกอบพิธีทางศาสนา ให้ศีลให้พร ชาวบ้านจะกรวดน้ำ เป็นอันเสร็จพิธีในช่วงเช้า

สงสัยมั๊ยคะ ว่าผักที่ใส่บาตรไปนั้นยังไม่สุก แล้วพระสงฆ์จะฉันได้อย่างไร คำตอบคือมีแม่ครัวช่วยกันนำผักนั้นไปปรุงอาหารเพื่อถวายแด่พระสงฆ์ค่ะ

วัดพระบาทห้วยต้ม ตักบาตรผักวิถีดีงาม แห่งเดียวในไทย

วัดพระบาทห้วยต้ม ตักบาตรผักวิถีดีงาม แห่งเดียวในไทย

วัดพระบาทห้วยต้ม ตักบาตรผักวิถีดีงาม แห่งเดียวในไทย

เมื่อเสร็จพิธีทำบุญถวายสังฆทานผักแล้ว ชาวบ้านส่วนหนึ่งจะช่วยกันทำความสะอาดวัด และพระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย ซึ่งชาวบ้านจะจัดเวรผลัดเปลี่ยนกันทำ ด้วยความยินดีและเต็มใจ และในช่วงเย็นทุกวันพระจะมีพิธีเวียนเทียนที่วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม และรอบองค์พระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย

ชมสิ่งน่าสนใจในบริเวณชุมชนวัดพระบาทห้วยต้ม

ชมสิ่งน่าสนใจในบริเวณชุมชนวัดพระบาทห้วยต้ม

รีวิว วัดพระบาทห้วยต้ม ลำพูน


 "วัดนี้มีอะไรสวยๆ หลายอย่างต้องใช้เวลาเดินเยอะๆ ไม่งั้นมารู้ทีหลังว่าเดินไม่ทั่วเสียดายแย่"

Akkasid Tom Wisesklin
2018-01-05 21:30:47

วัดพระบาทห้วยต้ม ลำพูน


 "ได้กลับมาอีกแล้วครับผมสถานที่สวยๆของลำพูน มากี่ครั้งก็ไม่เบื่อ ชาวบ้านน่ารักมาก ตักบาตร มังสวิรัติ"

Akkasid Tom Wisesklin
2017-11-03 08:30:56

วัดพระบาทห้วยต้ม ลำพูน


 "ชมความสวยงามของวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ไม่เหมือนใครเลยจริงๆ"

Akkasid Tom Wisesklin
2017-10-14 00:40:42

วัดพระบาทห้วยต้ม ลำพูน


 "ชมความสวยงามของวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ไม่เหมือนใครเลยจริงๆ"

Akkasid Tom Wisesklin
2017-10-14 00:40:22

วัดพระบาทห้วยต้ม ลำพูน


19/20 จาก 4 รีวิว
เริ่มเขียนรีวิวกับเราแค่คลิก เข้าสู่ระบบ ด้วย Facebook...

ที่พัก/โรงแรมใกล้ วัดพระบาทห้วยต้ม ลำพูน
บ้านไพลิน รีสอร์ต ลำพูน เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  11.41 km | แผนที่ | เส้นทาง
อิงฟ้ารีสอร์ท ลำพูน
  14.02 km | แผนที่ | เส้นทาง
ริมธาร รีสอร์ท ลำพูน
  15.81 km | แผนที่ | เส้นทาง
อิ่มอุ่น โฮมสเตย์ แอนด์ แคมปิ้ง เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  82.06 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านพักรับรอง ปิงธารา
  86.67 km | แผนที่ | เส้นทาง
ฉัตรชัยฮิลล์ รีสอร์ท ตาก
  90.95 km | แผนที่ | เส้นทาง
เทียมจันทร์วันเพ็ญ รีสอร์ท
  91.98 km | แผนที่ | เส้นทาง
ภูอันนา อีโค่ เฮ้าส์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  102.53 km | แผนที่ | เส้นทาง
เฮือนฮักฮอด เดอะ รีสอร์ต เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  104.32 km | แผนที่ | เส้นทาง
คอนเนตโต รีสอร์ต เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  114.53 km | แผนที่ | เส้นทาง
เฟิร์ส สวิส รีสอร์ต
  114.65 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมลำปาง ริเวอร์ ลอดจ์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  120.53 km | แผนที่ | เส้นทาง
Thachum homestay เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  121.66 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมภาวนา การ์เดน เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  124.52 km | แผนที่ | เส้นทาง
ร่มรื่น รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  124.56 km | แผนที่ | เส้นทาง
Lampang Green Garden Resort เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  125.93 km | แผนที่ | เส้นทาง
YOJI House&Cafe เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  127.19 km | แผนที่ | เส้นทาง
Doi Inthanon Riverside Resort เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  128.43 km | แผนที่ | เส้นทาง
อู่ทอง การ์เดน รีสอร์ต เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  129.72 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมบุษน้ำทอง เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  129.77 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมแกรนด์ อเมซอน เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  129.84 km | แผนที่ | เส้นทาง
นานา อพาร์ตเมนท์ ลำปาง
  130.50 km | แผนที่ | เส้นทาง
โหรา โฮม เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  131.12 km | แผนที่ | เส้นทาง
ร่มไม้ กรีน พาร์ค บูทิก โฮเต็ล รีสอร์ต เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  131.45 km | แผนที่ | เส้นทาง
Karpenter hotel เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  131.61 km | แผนที่ | เส้นทาง
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ วัดพระบาทห้วยต้ม ลำพูน
ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP บ้านห้วยต้ม
  0.75 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศูนย์หัตถกรรมบ้านห้วยต้ม
  0.84 km | แผนที่ | เส้นทาง
หัวใจบ้าน ชุมชนบ้านห้วยต้ม
  0.96 km | แผนที่ | เส้นทาง
พระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย ลำพูน
  2.03 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม ลำพูน
  2.03 km | แผนที่ | เส้นทาง
ชุมชนน้ำบ่อน้อย หมู่บ้านปลอดไฟฟ้าและประปา
  3.04 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดพระธาตุห้าดวง ลำพูน
  10.12 km | แผนที่ | เส้นทาง
พระธาตุดวงเดียว (เวียงเจดีย์) ลำพูน
  10.32 km | แผนที่ | เส้นทาง
อนุสาวรีย์ 3 ครูบา
  13.66 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดพระพุทธบาทผาหนาม
  20.19 km | แผนที่ | เส้นทาง
พระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่ (ถ้ำดอยโตน) ลำพูน
  27.64 km | แผนที่ | เส้นทาง
น้ำตกก้อหลวง ลำพูน
  34.39 km | แผนที่ | เส้นทาง
อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ลำพูน
  34.39 km | แผนที่ | เส้นทาง
แก่งก้อ ทุ่งกิ๊ก
  35.14 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดพระธาตุดอยกวางคำ ลำพูน
  47.73 km | แผนที่ | เส้นทาง
พระธาตุผาไข่
  49.56 km | แผนที่ | เส้นทาง
เขาคันเบ็ด
  56.86 km | แผนที่ | เส้นทาง
อุทยานแห่งชาติดอยจง ลำปาง
  60.95 km | แผนที่ | เส้นทาง
ถ้ำโยคี
  61.62 km | แผนที่ | เส้นทาง
ผาอาบนาง
  63.61 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดพระบรมธาตุแก่งสร้อย
  64.80 km | แผนที่ | เส้นทาง
ทะเลสาบดอยเต่า เชียงใหม่
  64.84 km | แผนที่ | เส้นทาง
ขัวแตะ วัดนางอย
  65.59 km | แผนที่ | เส้นทาง
ดอยหลวง ตาก
  66.09 km | แผนที่ | เส้นทาง
พระธาตุเจ้าดอยต๊อก เชียงใหม่
  67.77 km | แผนที่ | เส้นทาง

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

เพิ่มสถานที่ที่ขาดไปจากบริเวณนี้คลิกเลย

Line id: @touronthai (ใส่ @)
www.touronthai.com