www.touronthai.com

หน้าหลัก >> สงขลา >> วัดพะโคะ

วัดพะโคะ

 วัดพะโคะ หรือวัดพระราชประดิษฐาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลชุมพร อำเภอสทิงพระ บริเวณเขาพัทธสิงค์ อยู่ห่างจากสงขลา 48 กิโลเมตร เป็นวัดจำพรรษาของ สมเด็จพะโคะหรือหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ซึ่งประชาชนให้ความนับถือเป็นอันมาก สร้างประมาณ พ.ศ.500 เล่ากันว่า วันหนึ่งมีโจรสลัดแล่นเรือเลียบมาตามฝั่ง เห็นสมเด็จพะโคะเดินอยู่มีลักษณะแปลกกว่าคนทั้งหลายจึงใคร่จะลองดี โจรสลัดจอดเรือและจับสมเด็จพะโคะไป เมื่อเรือแล่นมาได้สักครู่เกิดเหตุเรือแล่นต่อไปไม่ได้ ต้องจอดอยู่หลายวัน จนในที่สุดน้ำจืดหมดลงโจรสลัดเดือดร้อน สมเด็จพะโคะสงสาร จึงเอาเท้าซ้ายแช่ลงไปในน้ำทะเลเกิดเป็นประกายโชติช่วง น้ำทะเลกลายเป็นน้ำจืด โจรสลัดเกิดความเลื่อมใสศรัทธากราบไหว้ขอขมา และนำสมเด็จพะโคะขึ้นฝั่ง ตั้งแต่นั้นมาประชาชนจึงพากันไปกราบไหว้บูชากันเป็นจำนวนมาก ภายในวัดมีโบราณสถานสำคัญคือ พระสุวรรณมาลิกเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุ ซึ่งภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

การเดินทาง ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 407 ทางสะพานติณสูลานนท์ผ่านเกาะยอ แล้วเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 408 (สงขลา-ระโนด) หลักกิโลเมตรที่ 110 ทางซ้ายมือ จะมีป้ายบอกทางเข้าวัดพะโคะ

ข้อมูลเพิ่มเติม:ททท. สำนักงานหาดใหญ่ 0 7423 1055, 0 7423 1055, 0 7423 8518
http://www.tourismthailand.org/hatyai

แก้ไขล่าสุด 2016-04-27 01:25:01 ผู้ชม 18490

การเดินทาง แผนที่ ที่เที่ยว/ที่พัก

กดติดตามการเดินทางของเราใน Youtube ด้วยนะคะ
โบสถ์วัดพะโคะ

โบสถ์วัดพะโคะ เส้นทางจากสงขลา หลังจากที่เราเสร็จ งานบอลลูนนานาชาติที่หาดใหญ่ ก็เที่ยวต่อแถวๆ หาดใหญ่ก่อนที่จะเดินทางกลับมาพักที่ชุมพรสักคืน ระหว่างนั้นก็เลยหาที่เที่ยวระหว่างทางผ่าน พอดีวัดพะโคะตั้งอยู่ห่างจากสงขลาประมาณครึ่งชั่วโมง เคยแต่ไหว้หลวงปู่ทวดที่วัดช้างให้ คราวนี้มาไหว้ที่วัดพะโคะบ้างก็ไม่เลว

พอรถเลี้ยวเข้ามาในวัด สิ่งแรกที่เห็นคือโบสถ์หลังใหญ่สวยมาก เลยจอดที่หน้าโบสถ์แล้วเดินเข้าไป

วัดพะโคะ

โบสถ์วัดพะโคะสร้างอย่างสวยงามวิจิตรบรรจง แต่ปกติไม่ได้เปิดให้เข้าไปไหว้พระ ส่วนมากคนมาที่นี่ก็เดินไปไหว้หลวงปู่ทวดกันทั้งนั้น

โบสถ์หลังเก่า

โบสถ์หลังเก่า จากโบสถ์หลังใหม่ใหญ่โต เดินมาทางด้านข้างเราจะเห็นซากอิฐที่เหลือแต่สวนฐานของอาคารเก่าแก่ ซึ่งเป็นโบราณสถานของวัด วัดแห่งนี้ชื่อวัดราชประดิษฐาน แต่ชาวบ้านก็ยังเรียกกันว่าวัดพะโคะตามเดิม ตั้งอยู่ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

ประวัติความเป็นมาของวัด

เดิมวัดนี้ปรากฏว่าพระชินเสนเป็นผู้สร้างในราว พ.ศ.500 ชื่อว่าวัดพระราชประดิษฐาน ฝังวิสุงคามสีมา พ.ศ. 840 พระยาธรรมรังศัลเจ้าเมืองพัทลุง (สทิงพระรานสี) เป็นศาสนูปถัมภ์ สร้างถาวรวัตถุหลายอย่างเพราะเห็นความสำคัญของวัดพระพุทธบาทหรือวัดพระราชประดิษฐาน ครั้งต่อมา ระหว่าง พ.ศ. 2091-2111 พระยาดำธำรงกษัตริย์ (บางแห่งกล่าวว่าพระยาธรรมรังศัล) ได้นิมนต์พระมหาอโนมทัสสี พระณไสยมุย และ พระธรรมกาวา ให้ไปเอากระบวนพระมหาธาตุ เมืองลังกา และมาสร้างเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุ สูงหนึ่งเส้นห้าวา ทำพระวิหารธรรมศาลา ทำอุโบสถ สร้างกำแพงสูงหกศอกระหว่างเขตสังฆาวาสที่พักสงฆ์อาศัยคือส่วนลดต่ำทางทิศตะวันตกของพื้นที่วัด ส่วนที่เป็นเนินสูงราบเป็นชั้นๆ พื้นที่วัดทางทิศตะวันออกเป็นเขตพุทธาวาส สถานที่ปลูกสร้างปูชนียวัตถุโบราณสถาน เช่น พระวิหาร พระพุทธไสยาสน์ พระเจดีย์ อุโบสถ ธรรมศาลา เป็นต้น และสร้างพระพุทธไสยาสน์ ชื่อว่าพระพุทธโคตมะ ตามความนิยมของชาวบ้านเรียกชื่อวัดตามชื่อพระโคตมะ ชื่อวัดพระราชประดิษฐาน เดิมไม่นิยมใช้เรียกกัน ครั้นต่อมา วัดพระโคตมะ เรียกเพื้ยนไปเป็นวัดพะโคะ ในกาลครั้งนั้น กษัตริย์หัวเมืองพัทลุง (สทิงพระ) และคณะสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ทำฎีกาเข้าไปยังกรุงศรีอยุธยาขอทำกัลปนาต่อพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานที่กัลปนาแก่วัดวาอารามต่างๆ ในเขตหัวเมืองนครศรีธรรมราช และเมืองพัทลุง (ดังปรากฏว่าด้วยการพระราชทานที่กัลปนาสำเนาจากหนังสือเทศาภิบาลเล่ม ๑ ที่นำมาบางตอนพอเป็นสังเขปเกี่ยวกับพะโคะเท่านั้น)

วัดพะโคะขึ้นทะเบียนโบราณสถาน ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 102 ตอนที่ 180 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2528 หน้าที่ 135 มีพื้นที่ 4 ไร่ 3 งาน 48 ตารางวา มีชื่อทางราชการว่า วัดราชประดิษฐาน ตั้งอยู่บนเขาพะโคะ ซึ่งมีชื่อในประวัติศาสตร์ เมื่อครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาว่า เขาภิพัชสิง เคยเป็นศูนย์กลางการปกครองเมืองในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (เมืองสทิงพระเมืองพัทลุง) และศูนย์กลางชุมชนพุทธศาสนาในแถบนี้ พระราชมุนีหรือที่รู้จักกันในนามหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด เคยเป็นเจ้าอาวาสและประจำอยู่วัดแห่งนี้

โบราณสถานที่สำคัญภายในวัดประกอบด้วย
1. เจดีย์ ได้รับการบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2525
2. ศาลาตัดสินความ
3. วิหารพระพุทธไสยาสน์

ศาลาตัดสินความ สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นวิหารที่สร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยา และมีการปฏิสังขรณ์ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เคยใช้เป็นอาคารเรียนของวัดพะโคะ จนต่อมาพังลงจึงมีการสร้างอาคารเล็ก คลุม พระพุทธรูปประธานประจำวิหารไว้

พระพุทธไสยาสน์

พระพุทธไสยาสน์ จากนั้นเดินย้อนกลับไปทางโบสถ์ ด้านหลังของโบสถ์จะเห็นอาคารสีขาวหลังหนึ่ง นี่เป็นพระวิหารพระพุทธไสยาสน์ที่อยู่คู่กับวัดพะโคะมานานแสนนาน

วัดพะโคะ

ด้านหลังของวิหารพระพุทธไสยาสน์ ก็มีเจดีย์เก่า ที่เริ่มจะเอียงไปตามกาลเวลา

พระสุวรรณมาลิกเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุ

พระสุวรรณมาลิกเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุ สิ่งที่โดดเด่นอยู่กลางวัดสะดุดตาไม่แพ้โบสถ์ ก็คือเจดีย์องค์นี้ ที่มีฐานเป็นทางเดินรอบด้าน มุงหลังคายื่นออกมาทำให้เกิดเป็นรูปทรงที่ไม่เหมือนพระธาตุเจดีย์องค์ไหน

วัดพะโคะ

รอบฐานของเจดีย์ประดิษฐานพระพุทธรูปจำนวนมากทั้งสี่ด้าน

วัดพะโคะ

ไหว้หลวงปู่ทวด

ไหว้หลวงปู่ทวด พอเดินลงบันไดจากพระสุวรรณมาลิกเจดีย์ศรีมหาธาตุ เราจะเห็นมณฑปจตุรมุข แล้วด้านหน้าสร้างศาลายื่นออกมา ที่นี่เป็นสถานที่ที่ชาวบ้านจะมากราบไหว้ขอพรหลวงปู่ทวดในมณฑป มากันแน่นทุกวันอย่างที่เห็น

วัดพะโคะ

วัดพะโคะ

วัดพะโคะ

กุฏิเจ้าอาวาส

กุฏิเจ้าอาวาส สถานที่สุดท้ายสำหรับวัดพะโคะในวันนี้ คือเข้ามาสักการะรูปเหมือนหลวงปู่ทวดและลูกแก้ว ในกุฏิเจ้าอาวาส สำหรับคนที่ศรัทธาจะหาเช่าบูชาวัตถุมงคลหลวงปู่ทวดได้ในกุฏินี้ด้วย

ขอขอบคุณ กองประชาสัมพันธ์ภายในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำหรับทริปดีๆ ในวันนี้ครับ

ยังไม่มีรีวิว มาเขียนรีวิวเป็นคนแรกกัน

0/0 จาก 0 รีวิว
เริ่มเขียนรีวิวกับเราแค่คลิก เข้าสู่ระบบ ด้วย Facebook...

ที่พัก/โรงแรมใกล้ วัดพะโคะ สงขลา
อ่าวไทย รีสอร์ต เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  29.10 km | แผนที่ | เส้นทาง
เขาชันรีสอร์ท พัทลุง
  32.03 km | แผนที่ | เส้นทาง
เขาชัน รีสอร์ท พัทลุง เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  32.09 km | แผนที่ | เส้นทาง
เบดแอนด์โบ๊ท อ่าวพะยูน รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  48.45 km | แผนที่ | เส้นทาง
Wet land camp
  48.87 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศรีปากประ รีสอร์ท
  49.06 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศรีปากประ อันดาคูรา บูติก รีสอร์ต พัทลุง เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  49.29 km | แผนที่ | เส้นทาง
Hadthong Resort เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  49.65 km | แผนที่ | เส้นทาง
Sanfhan Resort เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  53.26 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมเมอร์เดอลอง เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  54.31 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้าน แสน รัก อพาร์ตเมนต์ แอนด์ เอ็กซ์คลูซีฟ โฮสเทล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  54.46 km | แผนที่ | เส้นทาง
เดอะ รูม พัทลุง เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  54.49 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมเดอะเซ็นทริส พัทลุง เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  54.65 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมซิตี้ปาร์ค เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  55.24 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรม ฮอลิเดย์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  55.50 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมชัยคณาธานี เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  56.07 km | แผนที่ | เส้นทาง
เลอ นัว แบรี เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  57.20 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมแกรนด์ พีแอล วีล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  57.41 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศิวา รอยัล โฮเตล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  57.87 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมวี อาร์ แมนชั่น เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  59.41 km | แผนที่ | เส้นทาง
Ozone Resort & Pool Villa เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  60.55 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้าน พูล กรีน วิว รีสอร์ต เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  61.34 km | แผนที่ | เส้นทาง
ระเบียงนํ้า รีสอร์ต เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  62.01 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมธวัชชัย พัทลุง เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  62.77 km | แผนที่ | เส้นทาง
หาดแก้ว รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  67.99 km | แผนที่ | เส้นทาง
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ วัดพะโคะ สงขลา
วัดเอกเชิงแส สงขลา
  12.11 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดจะทิ้งพระ สงขลา
  24.22 km | แผนที่ | เส้นทาง
อุทยานนกน้ำคูขุด เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา
  25.00 km | แผนที่ | เส้นทาง
หมู่เกาะสี่ เกาะห้า พัทลุง
  29.74 km | แผนที่ | เส้นทาง
แหลมจองถนน พัทลุง
  35.87 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดเขียนบางแก้ว พัทลุง
  39.76 km | แผนที่ | เส้นทาง
พระธาตุวัดเขียนบางแก้ว พัทลุง
  39.82 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดยางงาม พัทลุง
  42.25 km | แผนที่ | เส้นทาง
หาดแสนสุขลำปำ พัทลุง
  42.35 km | แผนที่ | เส้นทาง
วังเจ้าเมืองพัทลุง (วังเก่า-วังใหม่) พัทลุง
  43.80 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดวัง พัทลุง
  44.31 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดวิหารเบิก พัทลุง
  44.41 km | แผนที่ | เส้นทาง
สะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พัทลุง
  47.14 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดเขาอ้อ พัทลุง
  49.06 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศูนย์ศิลปหัตถกรรมรูปหนังบางแก้ว พัทลุง
  50.90 km | แผนที่ | เส้นทาง
สะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
  50.94 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ่อน้ำร้อนเขาชัยสน
  53.62 km | แผนที่ | เส้นทาง
ถ้ำธารน้ำเย็นเขาชัยสน พัทลุง
  53.63 km | แผนที่ | เส้นทาง
เขาอกทะลุ พัทลุง
  53.89 km | แผนที่ | เส้นทาง
ถ้ำมาลัยเทพนิมิตร
  54.81 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดคูหาสวรรค์ พัทลุง
  55.25 km | แผนที่ | เส้นทาง
แก่งน้ำหูแร่ (คลองหูแร่) พัทลุง
  55.30 km | แผนที่ | เส้นทาง
พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พัทลุง
  56.37 km | แผนที่ | เส้นทาง
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย พัทลุง
  57.19 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมศิวา รอยัล พัทลุง
  57.88 km | แผนที่ | เส้นทาง

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

เพิ่มสถานที่ที่ขาดไปจากบริเวณนี้คลิกเลย

Line id: @touronthai (ใส่ @)
www.touronthai.com