www.touronthai.com

หน้าหลัก >> นครศรีธรรมราช >> อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง

อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง

 อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง หรือเรียกกันทั่วไปว่า "น้ำตกโยงใสใหญ่" มีพื้นที่ประมาณ 126,675 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่อำเภอทุ่งสง อำเภอฉวาง อำเภอนาบอน ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อปี 2534 มีสภาพป่าและทิวทัศน์ที่อุดมสมบูรณ์และสวยงามอีกแห่งหนึ่ง พื้นที่เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนทอดยาวตามแนวเหนือมาใต้ ได้แก่ เขาเหมน เขาทง เขาวังหีบ เขาพระ เขาหลวง เขาโยง เขาลำโรม เขาปากแพรก เขาปลายเปิด เป็นต้น เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของลุ่มน้ำตาปี ลุ่มน้ำปากพนัง และลุ่มน้ำกันตัง และมียอดเขาเหมน เป็นยอดเขาสูงสุด มีความสูง 1,235 เมตรจากระดับน้ำทะเล นอกจากนั้นยังพบสัตว์ป่าและพืชต่างๆ ที่น่าสนใจและหายากหลายชนิด อุทยานฯ มีฝนตกชุกเกือบทั้งปี แต่ก็สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคม

อุทยานฯ มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ ได้แก่

น้ำตกโยง เกิดจากเทือกเขาลำโรม เขาปากแพรกและเขาโยง สูง 7 ชั้น ชั้นที่ 1 สูง 30 เมตร เป็นน้ำตกที่มีลักษณะเป็นกระแสน้ำที่รวมกันเป็นเกลียวเชือกสีขาวเส้นมหึมา ตกจากหน้าผาที่สูงชันสู่เบื้องล่างที่มีลักษณะเป็นแอ่งน้ำขนาด 20 x 30 เมตร ลึก 10–15 เมตร บริเวณที่น้ำตกลงมาเป็นกระแสน้ำวนอันตราย มีน้ำไหลตลอดปี น้ำตกอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ 300 เมตร

 เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ บริเวณที่ทำการอุทยานฯ มี 2 เส้นทาง คือ ระยะทาง 1 กิโลเมตรและ 3 กิโลเมตร ตามทางเดินจะมีป้ายสื่อความหมาย สามารถเดินเองหรือมีเจ้าหน้าที่นำทางก็ได้

 นอกจากนี้ในเขตพื้นที่อุทยานฯ ซึ่งอยู่ในอำเภออื่นๆ มีสถานที่น่าสนใจหลายแห่ง เช่น

น้ำตกวังปริง อยู่ที่หมู่ 1 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง มีลานหินเป็นบริเวณกว้าง เหมาะสำหรับการพักผ่อน ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ 13 กิโลเมตร

น้ำตกหนานเตย อยู่ที่หมู่ 8 ตำบลนาหลวงเสน มี 3 ชั้น ชั้นที่ 3 มีต้นเตยลักษณะเด่น ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ 18 กิโลเมตร

น้ำตกหนานปลิว อยู่ที่หมู่ 1,4 ตำบลนาหลวงเสน มี 3 ชั้น น้ำตกชั้นที่ 3 เป็นชั้นที่สวยงามที่สุด โดยเดินทางจากอำเภอทุ่งสงตามถนนยุทธศาสตร์-บ้านนาประดิษฐ์ ระยะทาง 7 กิโลเมตร เลี้ยวขวาระยะทาง 4 กิโลเมตร

น้ำตกหนานปลิว 2 ตั้งอยู่หมู่ 5,7 ตำบลนาหลวงเสน มี 2 ชั้น คือหนานตากผ้า และหนานปลิว โดยเดินทางจากอำเภอทุ่งสงตามถนนยุทธศาสตร์-บ้านนาประดิษฐ์ ระยะทาง 6 กิโลเมตร ถึงฝายกั้นน้ำบ้านประดู่ เดินเท้าระยะทาง 4 กิโลเมตร

ค่ายผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ตั้งอยู่หมู่ 1 ตำบลถ้ำใหญ่ เป็นสถานที่อยู่และหลบภัยของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในอดีต ได้แก่ หลุมหลบภัย หลุมขวาก บังเกอร์ กะทะหุงข้าว ลานกว้างเป็นสถานศึกษา สถานพยาบาล ห้องประชุม ห่างจากอุทยานฯ 6 กิโลเมตร

ยอดเขาเหมน อยู่อำเภอนาบอน เป็นยอดเขาที่สูงที่สุด อากาศหนาวเย็นตลอดปี สภาพป่าเป็นป่าดิบเขา มีทุ่งหญ้าและกล้วยไม้ เช่นรองเท้านารี สามารถพบเห็นได้ในหน้าหนาว ในตอนเช้ามีทะเลหมอกให้ชมเกือบทุกวัน โดยเดินทางจากอำเภอทุ่งสง ตามทางหลวงหมายเลข 41 ระยะทาง 15 กิโลเมตร หรือเดินทางด้วยเท้าจากน้ำตกคลองจังถึงยอดเขาพระสุเมรุ (ยอดเขาเหมน) ระยะทาง 6 กิโลเมตร

น้ำตกคลองจัง อยู่อำเภอนาบอน มีน้ำตก 7 ชั้น มีแอ่งน้ำใหญ่บริเวณชั้นที่ 1 และชั้นที่ 4 ห่างจากอุทยานฯ 20 กิโลเมตร

น้ำตกหนานโจร อยู่อำเภอลานสกา มี 2 ชั้น บริเวณน้ำตกมีต้นปาล์มร๊อค (ต้นลานสกา) เดินทางจากอำเภอลานสกา ตามถนนสายลานสกา-บ้านน้ำรอบ ระยะทาง 8 กิโลเมตร

น้ำตกคูหาสวรรค์ อยู่อำเภอร่อนพิบูลย์ มี 7 ชั้น สภาพน้ำตกคล้ายหินก้อนใหญ่มหึมาตั้งอยู่กลางน้ำตก น้ำไหลลงมาทั้งสองข้าง มีหน้าผาที่สูงชัน การเดินทางตามทางหลวงหมายเลข 403 ระยะทาง 15 กิโลเมตร แยกซ้ายมือข้างที่ว่าการอำเภอร่อนพิบูลย์ ระยะทาง 11 กิโลเมตร

จุดชมวิวยอดเขาคูหา ตั้งอยู่ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ ห่างจากอุทยานฯ 15 กิโลเมตร ด้านตะวันออกจะมองเห็นตัวเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอร่อนพิบูลย์ อำเภอพระพรหม ชายทะเลแหลมตะลุมพุกไปถึงอำเภอเชียรใหญ่ ด้านตะวันตก จะเห็นทิวทัศน์ผังเมือง อำเภอทุ่งสง ยอดเขาพระสุเมรุ ยอดเขาวังหีบ ทะเลหมอก ทางด้านทิศเหนือ จะมองเห็นทิวทัศน์เขาหลวง สามารถขับรถถึงจุดชมวิวได้ รถที่ใช้ควรเป็นรถขับเคลื่อน 4 ล้อ และก่อนจะขึ้นไปจุดชมวิว จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ก่อนเพราะเส้นทางขึ้นรถไม่สามารถสวนกันได้

 อุทยานฯ ไม่มีบ้านพักบริการแต่มีสถานที่กางเต็นท์ พร้อมเต็นท์ให้เช่า นอกจากนั้นมีร้านอาหาร ร้านจำหน่ายของที่ระลึกบริการอีกด้วย
 ค่าเข้าชมอุทยาน บริเวณน้ำตกโยง และน้ำตกอื่นๆ ชาวไทย ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท ชาวต่างประเทศ ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท บริเวณยอดเขาเหมน ชาวไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท ชาวต่างประเทศ ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท
 สอบถามรายละเอียดได้ที่ อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง หมู่ที่ 7 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร. 0 7535 4967

การเดินทาง จากตัวเมืองใช้เส้นทางนครศรีธรรมราช-ทุ่งสง ระยะทาง 50 กิโลเมตร แล้วให้แยกเข้าไปทางขวาอีกประมาณ 3 กิโลเมตร

ข้อมูลเพิ่มเติม:ททท. นครศรีธรรมราช 0 7534 6515-6
http://www.tourismthailand.org/nakhonsithammarat

แก้ไขล่าสุด 0000-00-00 00:00:00 ผู้ชม 4807

การเดินทาง แผนที่ ที่เที่ยว/ที่พัก

กดติดตามการเดินทางของเราใน Youtube ด้วยนะคะ

ยังไม่มีรีวิว มาเขียนรีวิวเป็นคนแรกกัน

0/0 จาก 0 รีวิว
เริ่มเขียนรีวิวกับเราแค่คลิก เข้าสู่ระบบ ด้วย Facebook...

ที่พัก/โรงแรมใกล้ อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง นครศรีธรรมราช
โคซี่ แรบบิท โฮเต็ล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  5.22 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านสวนช่องเขา รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  7.46 km | แผนที่ | เส้นทาง
สุชาฎา พาเลส แมนชั่น เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  8.84 km | แผนที่ | เส้นทาง
เดอะ วิลลา เขาปรีดี ทุ่งสง เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  10.03 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมเลอ ปาร์ค เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  10.40 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรม ชิโน แอท ทุ่งสง เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  11.07 km | แผนที่ | เส้นทาง
เมโทร โฮเต็ล แอนด์ สปา เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  11.57 km | แผนที่ | เส้นทาง
ปันฝัน แอท ทุ่งสง เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  11.82 km | แผนที่ | เส้นทาง
ภูมิพัฒน์ รีสอร์ท ทุ่งส่ง เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  12.11 km | แผนที่ | เส้นทาง
Grand Southern Hotel เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  14.16 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านดาวรีสอร์ท
  15.50 km | แผนที่ | เส้นทาง
สมายล์ รีสอร์ท ทุ่งสง เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  16.62 km | แผนที่ | เส้นทาง
เขาหลวง รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  33.56 km | แผนที่ | เส้นทาง
PoolHouse lansaka เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  36.30 km | แผนที่ | เส้นทาง
Seuahwan Boutique Homestay เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  38.18 km | แผนที่ | เส้นทาง
กันตา ฮิลล์ รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  45.73 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมตะมาลี เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  49.56 km | แผนที่ | เส้นทาง
ฮาร์ลีย์ รีสอร์ต จันดี เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  51.52 km | แผนที่ | เส้นทาง
เดอะ ลูมรีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  51.63 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมเฮอริเทจ ทรอปิคอล รีสอร์ต แอท เมืองนคร เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  52.28 km | แผนที่ | เส้นทาง
Tipmontri Resort เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  52.35 km | แผนที่ | เส้นทาง
ฮารู ฮารา โฮเต็ล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  53.44 km | แผนที่ | เส้นทาง
มหาชัย รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  53.85 km | แผนที่ | เส้นทาง
เดอะ พีค บูทิก โฮเต็ล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  54.11 km | แผนที่ | เส้นทาง
มหาราช แกรนด์ โฮเต็ล แอท นครศรีธรรมราช
  56.14 km | แผนที่ | เส้นทาง
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ อุทยานแห่งชาติน้ำตกโยง นครศรีธรรมราช
ถ้ำตลอด นครศรีธรรมราช
  11.46 km | แผนที่ | เส้นทาง
พระแม่เศรษฐี วัดร่อนนา นครศรีธรรมราช
  16.79 km | แผนที่ | เส้นทาง
น้ำตกคลองจัง นครศรีธรรมราช
  24.58 km | แผนที่ | เส้นทาง
ถ้ำวังพระยาพิชัยสงคราม ตรัง
  29.46 km | แผนที่ | เส้นทาง
น้ำตกท่าแพ นครศรีธรรมราช
  35.21 km | แผนที่ | เส้นทาง
อุทยานแห่งชาติเขาหลวง นครศรีธรรมราช
  35.31 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดถ้ำพระพุทธ ตรัง
  36.69 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดพัทธเสมา
  42.89 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านคีรีวง นครศรีธรรมราช
  47.25 km | แผนที่ | เส้นทาง
หมู่บ้านคีรีวง นครศรีธรรมราช
  47.37 km | แผนที่ | เส้นทาง
หนานหินท่าหา
  48.34 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดธาตุน้อย พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์
  50.50 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดถ้ำพระพุทธโกษีย์ ตรัง
  53.25 km | แผนที่ | เส้นทาง
ล่องแก่งหนานมดแดง พัทลุง
  54.47 km | แผนที่ | เส้นทาง
ล่องแก่งหนานมดแดง พัทลุง
  54.55 km | แผนที่ | เส้นทาง
สำนักศิลปและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
  56.50 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดสวนหลวง นครศรีธรรมราช
  57.43 km | แผนที่ | เส้นทาง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราช
  57.61 km | แผนที่ | เส้นทาง
สำนักวิปัสสนากรรมฐานวัดชายนา นครศรีธรรมราช
  57.73 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช
  58.52 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดสวนป่าน นครศรีธรรมราช
  59.08 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน นครศรีธรรมราช
  59.28 km | แผนที่ | เส้นทาง
พระพุทธสิหิงค์ นครศรีธรรมราช
  59.30 km | แผนที่ | เส้นทาง
หอพระอิศวร นครศรีธรรมราช
  59.98 km | แผนที่ | เส้นทาง
หอพระนารายณ์ นครศรีธรรมราช
  60.06 km | แผนที่ | เส้นทาง

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

เพิ่มสถานที่ที่ขาดไปจากบริเวณนี้คลิกเลย

Line id: @touronthai (ใส่ @)
www.touronthai.com