www.touronthai.com

หน้าหลัก >> สุรินทร์ >> กลุ่มปราสาทตาเมือน

กลุ่มปราสาทตาเมือน

 ตั้งอยู่ที่บ้านหนองคันนา ตำบลตาเมียง เป็นโบราณสถานแบบขอม 3 หลัง ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน ติดแนวชายแดนประเทศไทยและกัมพูชา การเดินทางจากจังหวัดสุรินทร์ ใช้ทางหลวงหมายเลข 214 ผ่านอำเภอปราสาท แยกไปตามทางหลวงหมายเลข 2121 ที่จะไปอำเภอบ้านกรวดประมาณ 25 กิโลเมตร มีทางแยกที่บ้านตาเมียง ไปอีก 13 กิโลเมตรปราสาทตาเมือน เป็นสิ่งก่อสร้างที่เชื่อว่าคือที่พักคนเดินทางแห่งหนึ่งใน 17 แห่งที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มหาราชองค์สุดท้ายแห่งเมืองพระนครโปรดให้สร้างขขึ้นจากเมืองยโสธรปุระ เมืองหลวงของอาณาจักรขอมโบราณไปยังเมืองพิมายปราสาทตาเมือนสร้างด้วยศิลาแลงเช่นเดียวกับโบราณสถานสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ที่พบในดินแดนประเทศไทย มีลักษณะเป็นปรางค์องค์เดียวมีห้อยยาวเชื่อมต่อมาทางด้านหน้า ผนังด้านหนึ่งปิดทึบ แต่สลักเป็นหน้าต่างหลอก ส่วนอีกด้านมีหน้าต่างเรียงกันโดยตลอด เคยมีผู้พบทับหลังเป็นรูปพระพุทธรูปปางสมาธิในซุ้มเรือนแก้ว 2-3 ชิ้น

ปราสาทตาเมือนโต๊ด เป็นอโรคยาศาล สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 18 ยังคงสภาพเกือบจะสมบูรณ์ ประกอบด้วยปรางค์ประธานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีมุขยื่นทางด้านหน้า ก่อด้วยศิลาแลงและหินทราย มีบรรณาลัยอยู่ทางด้านหน้าเยื้องไปทางขวาขององค์ปรางค์ ล้อมรอบด้วยกำแพงก่อศิลาแลงเช่นเดียวกัน มีซุ้มประตู (โคปุระ) อยู่ด้านหน้า คือ ด้านทิศตะวันออกเพียงด้านเดียว นอกกำแพงด้านหน้ามีสระน้ำเช่นเดียวกับอโรคยาศาลแห่งอื่น ๆ ตรงห้องกลางของโคปุระได้พบศิลาจารึก 1 หลัก จารึกด้วยอักษรขอมภาษาสันสกฤต เป็นจารึกซึ่งพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โปรดให้สร้างไว้ประจำอโรคยาศาลแห่งนี้ มีข้อความเช่นเดียวกับจารึกที่พบที่อโรคยาศาลแห่งอื่น ๆ คือ กล่าวนมัสการพระพุทธเจ้าพระไภษัชยคุรุไวฑูรยะ ซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ผู้ประทานความไม่มีโรคแก่ประชาชนผู้นับถือ และกล่าวถึงการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำสถานพยาบาลในแผนกต่าง ๆ เช่น แพทย์ ผู้ดูแลสถานพยาบาล ปัจจุบันจารึกหลักนี้เก็บรักษาไว้ที่หอสมุดแห่งชาติท่าวาสุกรี

ปราสาทตาเมือนธม อยู่ถัดจากปราสาทตาเมือนโต๊ดไปทางทิศใต้ประมาณ 200 เมตร เป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มปราสาทตาเมือน บนแนวเทือกเขาบรรทัด ประกอบด้วยปรางค์สามองค์ มีปรางค์ประธานขนาดใหญ่ที่สุดอยู่ตรงกลาง ปรางค์อีกสององค์อยู่ถัดไปด้านหลังทางด้านขวาและซ้าย ปรางค์ทั้งสามองค์สร้างด้วยหินทรายหันหน้าไปทางทิศใต้ ที่ปรางค์ประธานมีลวดลายจำหลักที่งดงาม แม้ว่าจะถูกลักลอบทำลายและทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ทางด้านตะวันออกและตะวันตก มีวิหารสองหลังสร้างด้วยศิลาแลง อาคารทั้งหมดมีระเบียงคดซึ่งสร้างด้วยหินทรายล้อมรอบ มีโคปุระทั้งสี่ด้าน โคปุระด้านใต้มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีบันไดทางขึ้นจากเชิงเขาด้านนั้น นอกระเบียงคดทางด้านทิศเหนือมีสระน้ำและที่ลานริมระเบียงคดทางมุขด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้มีศิลาจารึกภาษาขอม กล่าวถึงชื่อ พระกัลปกฤษณะ จึงสันนิษฐานได้ว่า โบราณสถานแห่งนี้คงจะสร้างขึ้นเนื่องในศาสนาพราหมณ์ จากลักษณะทางสถาปัตยกรรมและลวดลายจำหลักต่าง ๆ ทำให้ทราบได้ว่า โบราณสถานแห่งนี้คงจะสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 16 ซึ่งเก่าแก่กว่าโบราณสถานอีกสองแห่งในกลุ่มปราสาทตาเมือน

ข้อมูลเพิ่มเติม:ททท.สำนักงานสุรินทร์ (สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ) 0 4451 8152
http://www.tourismthailand.org/surin

แก้ไขล่าสุด 0000-00-00 00:00:00 ผู้ชม 12674

การเดินทาง แผนที่ ที่เที่ยว/ที่พัก

กดติดตามการเดินทางของเราใน Youtube ด้วยนะคะ
ส่วนหนึ่งของปราสาทตาเมือน

ส่วนหนึ่งของปราสาทตาเมือน อาคารที่มีเพียงอาคารเดียว รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีช่องประตู 1 ช่อง และช่องหน้าต่างๆ 5 ช่อง หน้าต่างทั้ง 5 ช่องอยู่ด้านเดียวกันทั้งหมด เป็นอาคารแรกที่ได้เห็นในระหว่างการเดินทางสู่ปราสาทตาเมือน

ช่องประตูทางด้านหน้าของปราสาท

ช่องประตูทางด้านหน้าของปราสาท

ปราสาทตาเมือนธม

ปราสาทตาเมือนธม กลุ่มอาคารปราสาทเก่าแก่ที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มปราสาทตาเมือน มีแนวกำแพงรอบด้าน

ปราสาทตาเมือนธม

ปราสาทตาเมือนธม บางส่วนของปราสาทที่ยังคงหลงเหลืออยู่ ส่วนอื่นๆ ชำรุดทรุดโทรมลงไปมากจนเหลือแค่ฐานปราสาท

รอบปราสาทตาเมือนธม

รอบปราสาทตาเมือนธม

ปราสาทตาเมือนโต๊ด

ปราสาทตาเมือนโต๊ด

มุมด้านหน้าปราสาทตาเมือนโต๊ด

มุมด้านหน้าปราสาทตาเมือนโต๊ด นอกกำแพงด้านหน้ามีสระน้ำเช่นเดียวกับอโรคยาศาลแห่งอื่น ๆ

หน้าตรงตาเมือนโต๊ด

หน้าตรงตาเมือนโต๊ด

ซุ้มประตู (โคปุระ)

ซุ้มประตู (โคปุระ) ปราสาทตาเมือนโต๊ดเป็นอโรคยาศาล สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 18 ยังคงสภาพเกือบจะสมบูรณ์ ประกอบด้วยปรางค์ประธานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีมุขยื่นทางด้านหน้า ก่อด้วยศิลาแลงและหินทราย มีบรรณาลัยอยู่ทางด้านหน้าเยื้องไปทางขวาขององค์ปรางค์ ล้อมรอบด้วยกำแพงก่อศิลาแลงเช่นเดียวกัน มีซุ้มประตู (โคปุระ) อยู่ด้านหน้า คือ ด้านทิศตะวันออกเพียงด้านเดียว

ตรงห้องกลางของโคปุระได้พบศิลาจารึก 1 หลัก จารึกด้วยอักษรขอมภาษาสันสกฤต เป็นจารึกซึ่งพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โปรดให้สร้างไว้ประจำอโรคยาศาลแห่งนี้ มีข้อความเช่นเดียวกับจารึกที่พบที่อโรคยาศาลแห่งอื่น ๆ คือ กล่าวนมัสการพระพุทธเจ้าพระไภษัชยคุรุไวฑูรยะ ซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ผู้ประทานความไม่มีโรคแก่ประชาชนผู้นับถือ และกล่าวถึงการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำสถานพยาบาลในแผนกต่าง ๆ เช่น แพทย์ ผู้ดูแลสถานพยาบาล ปัจจุบันจารึกหลักนี้เก็บรักษาไว้ที่หอสมุดแห่งชาติท่าวาสุกรี

มองจากด้านนอกสู่ด้านในโคปุระ

มองจากด้านนอกสู่ด้านในโคปุระ

ปราสาทตาเมือนโต๊ด

ปราสาทตาเมือนโต๊ด

กลุ่มปราสาทตาเมือน

ยังไม่มีรีวิว มาเขียนรีวิวเป็นคนแรกกัน

0/0 จาก 0 รีวิว
เริ่มเขียนรีวิวกับเราแค่คลิก เข้าสู่ระบบ ด้วย Facebook...

ที่พัก/โรงแรมใกล้ กลุ่มปราสาทตาเมือน สุรินทร์
สตูดิโอ บังกะโล 5 ห้องน้ำส่วนตัว ขนาด 18 ตร.ม. – ปราสาท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  52.44 km | แผนที่ | เส้นทาง
ดิ วัน เพลส ปราสาท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  53.89 km | แผนที่ | เส้นทาง
เดอะ โมเดิร์นโฮม รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  55.28 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรม เดอ ลาร์มัวร์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  55.88 km | แผนที่ | เส้นทาง
เอเรน บูทิก โฮเต็ล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  57.25 km | แผนที่ | เส้นทาง
ไรอันส์ รีสอร์ต เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  60.38 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านกมลสิทธิ์รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  61.24 km | แผนที่ | เส้นทาง
เรือนไม้ โฮมสเตย์ ละหานทราย เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  69.13 km | แผนที่ | เส้นทาง
สมาร์ท รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  71.16 km | แผนที่ | เส้นทาง
ดอนงาม รีสอร์ต เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  72.25 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านบองปะโอนรีสอร์ท
  72.61 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมเรนโบว์ ฮิลล์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  79.99 km | แผนที่ | เส้นทาง
ลา วิลล่า เคียงนา เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  88.17 km | แผนที่ | เส้นทาง
2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำส่วนตัว ขนาด 3200 ตร.ม. – โนนดินแดง เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  89.16 km | แผนที่ | เส้นทาง
นางรอง การ์เดน โฮม เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  89.63 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมสวนภูผา กรีนวิว เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  89.92 km | แผนที่ | เส้นทาง
สกุล แก้ว รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  89.98 km | แผนที่ | เส้นทาง
สวนหมาก รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  92.40 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมเอกลดา เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  92.65 km | แผนที่ | เส้นทาง
พี แคลิฟอร์เนีย อินเตอร์ โฮสเทล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  93.46 km | แผนที่ | เส้นทาง
เดอะรูม อพาร์ทเม้นท์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  93.81 km | แผนที่ | เส้นทาง
เกษมการ์เดน โฮเต็ล สุรินทร์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  93.88 km | แผนที่ | เส้นทาง
เภตรา รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  94.10 km | แผนที่ | เส้นทาง
บุญอารี รีสอร์ต เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  94.26 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมนางรอง เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  94.33 km | แผนที่ | เส้นทาง
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ กลุ่มปราสาทตาเมือน สุรินทร์
กลุ่มปราสาทตาควาย สุรินทร์
  19.88 km | แผนที่ | เส้นทาง
ปราสาทตาควาย สุรินทร์
  20.25 km | แผนที่ | เส้นทาง
แหล่งเตาโบราณ บุรีรัมย์
  23.60 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดช้างหมอบ สุรินทร์
  27.60 km | แผนที่ | เส้นทาง
ปราสาททอง บุรีรัมย์
  30.03 km | แผนที่ | เส้นทาง
แหล่งหินตัด บุรีรัมย์
  30.07 km | แผนที่ | เส้นทาง
ปราสาทหินบ้านพลวง สุรินทร์
  53.89 km | แผนที่ | เส้นทาง
ปราสาทเมืองต่ำ บุรีรัมย์
  54.08 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดแจ้ง ประโคนชัย
  54.25 km | แผนที่ | เส้นทาง
อุทยานน้ำหนองกระแซซัน
  54.88 km | แผนที่ | เส้นทาง
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำสนามบิน บุรีรัมย์
  60.45 km | แผนที่ | เส้นทาง
ไร่เพื่อนคุณ เมล่อน บุรีรัมย์
  60.74 km | แผนที่ | เส้นทาง
ปราสาทหินพนมรุ้ง บุรีรัมย์
  63.52 km | แผนที่ | เส้นทาง
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง บุรีรัมย์
  63.58 km | แผนที่ | เส้นทาง
ปราสาทบ้านไพล สุรินทร์
  66.48 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดป่าละหานทราย บุรีรัมย์
  68.30 km | แผนที่ | เส้นทาง
วนอุทยานพนมสวาย สุรินทร์
  75.19 km | แผนที่ | เส้นทาง
ผ้าย้อมดินภูเขาไฟบ้านเจริญสุข
  77.52 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดเขาอังคาร บุรีรัมย์
  80.16 km | แผนที่ | เส้นทาง
กลุ่มหัตถกรรมสตรีทอผ้าไหมบ้านสวาย
  80.57 km | แผนที่ | เส้นทาง
อุตมะไหมไทย
  80.87 km | แผนที่ | เส้นทาง
ชุมชนบ้านสวายจ๊ะ
  81.74 km | แผนที่ | เส้นทาง
พระดินปั้นพันปี วัดตาตอมจอมสวาย
  82.18 km | แผนที่ | เส้นทาง
ปราสาทหนองหงส์ บุรีรัมย์
  86.89 km | แผนที่ | เส้นทาง
เขื่อนลำนางรอง บุรีรัมย์
  87.43 km | แผนที่ | เส้นทาง

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

เพิ่มสถานที่ที่ขาดไปจากบริเวณนี้คลิกเลย

Line id: @touronthai (ใส่ @)
www.touronthai.com