www.touronthai.com

หน้าหลัก >> ขอนแก่น >> วัดหนองแวง (พระมหาธาตุแก่นนคร)

วัดหนองแวง (พระมหาธาตุแก่นนคร)

 วัดหนองแวง (พระอารามหลวง) มีพระมหาธาตุแก่นนคร หรือ พระธาตุเก้าชั้น เรือนยอดทรงเจดีย์ (จำลองแบบจากพระธาตุขามแก่น) จัดสร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี และมหามังคลานุสรณ์ 200 ปี เมืองขอนแก่น ความสูงขององค์พระธาตุฯ 80 เมตร มีพระจุลธาตุ 4 องค์ ตั้งอยู่ 4 มุมและมีกำแพงแก้วพญานาค 7 เศียรล้อมรอบ เป็นศิลปะสมัยทวาราวดี ผสมผสานศิลปะอินโดจีน ซึ่งเป็นลักษณะแบบชาวอีสานตากแห

ภายในองค์พระธาตุมีอยู่ 9 ชั้น คือ
 -ชั้นที่ 1 เป็นหอประชุมมีพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐานอยู่บนบุษบกตรงกลางและพระประธาน 3 องค์อยู่ตรงกลาง บานประตู หน้าต่าง แกะสลักภาพนิทานเรื่องจำปาสี่ต้น บานประตูแกะสลักภาพ 3 มิติและมีจิตรกรรมฝาผนังประวัติศาสตร์เมืองขอนแก่น
 -ชั้นที่ 2 เป็นหอพัก บานประตูหน้าต่างเขียนลวดลายเบญจรงค์และภาพแกะสลักนิทานเรื่องสังศิลป์ชัย
 -ชั้นที่ 3 เป็นหอปริยัติ บานประตูหน้าต่างเขียนลวดลายเบญจรงค์และภาพแกะสลักนิทานเรื่องนางผมหอม
 -ชั้นที่ 4 เป็นหอปริยัติธรรม ภายในมีพิพิธภัณฑ์ของเก่าบานประตูหน้าต่างภาพพระประจำวันเกิด เทพประจำทิศและตัวพึ่ง-ตัวเสวย
 -ชั้นที่ 5 เป็นหอพิพิธภัณฑ์ มีบริขารของหลวงปู่พระครูปลัดบุษบา สุมโน อดีตเจ้าอาวาสวัดรูปที่ 6 บานประตูหน้าต่างแกะสลักภาพพุทธชาดก
 -ชั้นที่ 6 เป็นหอพระอุปัชฌายาจารย์ บานประตูหน้าต่างแกะสลักนิทานชาดกเรื่องเวสสันดร
 -ชั้นที่ 7 เป็นหอพระอรหันตสาวก บานประตูหน้าต่างแกะสลักนิทานเรื่องพระเตย์มีใบ้
 -ชั้นที่ 8 เป็นหอพระธรรม เป็นที่รวบรวมพระธรรม พระไตรปิฏก ฯลฯ บานประตูแกะสลักรูปพรหม 16 ชั้น
 -ชั้นที่ 9 เป็นหอพระพุทธ ตรงกลางมีบุษบก เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า บานประตูแกะสลักภาพ 3 มิติ รูปพรหม 16 ชั้น และสามารถชมทัศนียภาพของตัวเมืองขอนแก่นได้ทั้ง 4 ด้าน ด้านทิศตะวันออกสามารถมองเห็นบึงแก่นนครได้สวยงามมาก

ข้อมูลเพิ่มเติม:ททท. ขอนแก่น โทร 0 4322 7714-5
http://www.tourismthailand.org/khonkaen

แก้ไขล่าสุด 2016-04-22 19:13:58 ผู้ชม 26031

การเดินทาง แผนที่ ที่เที่ยว/ที่พัก

กดติดตามการเดินทางของเราใน Youtube ด้วยนะคะ


พระมหาธาตุแก่นนคร

พระมหาธาตุแก่นนคร เป็นพระธาตุ 9 ชั้นสร้างขึ้นเพื่อเป็นการเทอดพระเกียรติในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เมื่อปีพ.ศ. 2539 วัดหนองแวงตั้งอยู่ระหว่างถนน 2 สาย คือถนนรอบบึงแก่นนคร กับถนนกลางเมืองที่เชื่อมระหว่างเมืองเก่ากับตัวเมืองขอนแก่น ด้านทิศตะวันออกมีบึงแก่นนคร สถานที่พักผ่อนขนาดใหญ่ของชาวขอนแก่น แต่องค์พระมหาธาตุแก่นนครตั้งเยื้องมาทางประตูด้านทิศตะวันตกคือถนนกลางเมือง จึงมีการจัดตกแต่งบริเวณมองดูเหมือนเป็นด้านหน้า เพราะเป็นถนนสายหลัก แต่พระมหาธาตุสร้างเป็นทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส จะเรียกด้านไหนเป็นด้านหน้าก็คงไม่ถนัดนัก ขาวบ้านเมืองเก่าที่ผ่านเข้าตัวเมืองจะได้เห็นองค์พระมหาธาตุเด่นตระหง่านสวยงามแบบนี้เสมอ หลังจากที่การก่อสร้างพระมหาธาตุ 9 ชั้น แห่งวัดหนองแวงนี้เสร็จสิ้นลง ใครที่ได้มาเยือนเมืองขอนแก่นแล้วไม่ได้มาสักการะพระบรมสารีริกธาตุในพระมหาธาตุแก่นนครองค์นี้ นับว่ามาไม่ถึงขอนแก่น

ลานพระหน้าพระมหาธาตุ

ลานพระหน้าพระมหาธาตุ หลังจากที่ได้ถ่ายรูปองค์พระมหาธาตุด้านหน้าวัดหนองแวงแล้วตอนนี้เราก็จะเดินเข้าไปชมภายในและขึ้นไปสักการะองค์พระบรมสารีริกธาตุที่ชั้น 9 พระมหาธาตุทรงสี่เหลี่ยมจตุรัสมีจุลธาตุ 4 องค์อยู่ที่มุมทั้งสี่ ล้อมด้วยกำแพงแก้ว มีทางเข้าออก 4 ทางอยู่ตรงกลางกำแพงแก้วแต่ละด้าน ตกแต่งด้วยบันไดนาคอย่างสวยงาม ด้านหน้ามีลานพระพุทธรูป มีช้างยืนอยู่ในสวนที่จัดขึ้นอย่างร่มรื่น และมีพระพุทธรูปหลายองค์ประดิษฐานอยู่ บริเวณกึ่งกลางทางเข้าด้านหน้า

พระมหาธาตุแก่นนคร

พระมหาธาตุแก่นนคร คราวนี้เราเดินมาดูด้านข้างที่ไม่มีต้นไม้บัง เราก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ขององค์พระธาตุแบบเต็มตา แบบการสร้างพระธาตุทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสทำให้มีลักษณะเหมือนกันทั้งสี่ด้าน ทั้งหมดมี 9 ชั้น แต่ละชั้นใช้แบบเดียวกันหมด มีระเบียงเดินได้โดยรอบขนาดลดหลั่นกันไป

ลานประทักษิน

ลานประทักษิน รอบๆ องค์พระมหาธาตุทุกชั้นมีลานประทักษินเดินได้รอบทุกชั้น ปูพื้นอย่างสวยงามเหมือนกันหมด ถ้าถ่ายรูปในมุมลักษณะนี้ แทบจะไม่เห็นความแตกต่างของแต่ละชั้นเลยนอกจากความยาวของทางเดินที่ค่อยๆ สั้นลงตามขนาดของแต่ละชั้น ในชั้นแรกบานประตู หน้าต่าง แกะสลักภาพนิทานเรื่องจำปาสี่ต้น บานประตูแกะสลักภาพ 3 มิติและมีจิตรกรรมฝาผนังประวัติศาสตร์เมืองขอนแก่น การใช้งานคล้ายเป็นศาลาการเปรียญ ศาลาปฏิบัติธรรมในตัว เข้าไปชมภายในกันดีกว่าครับ

พระบรมสารีริกธาตุในชั้นที่๑

พระบรมสารีริกธาตุในชั้นที่๑ เป็นหอประชุมและสถานที่ปฏิบัติธรรม ในระหว่างช่วงการเข้าพรรษาจะเห็นมีนักปฏิบัติธรรมมานั่งฟังธรรม ถือศิลภาวนาจำนวนมาก ตรงกลางมีพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐานอยู่บนบุษบกตรงกลาง ประชาชนที่มาสักการะนมัสการพระบรมสารีริกธาตุที่นี่จะมากราบสักการะที่ชั้นแรกก่อน ก่อนที่จะเดินขึ้นไปยังชั้นที่ 9 ส่วนพระประธาน 3 องค์อยู่ตรงกลาง ถ้ามองจากมุมนี้พระประธานอยู่ด้านหลังบุษบกจึงมองไม่เห็น

วัดหนองแวง (พระมหาธาตุแก่นนคร)

พระมหาธาตุแก่นนครชั้น2

พระมหาธาตุแก่นนครชั้น2 จากชั้นที่ 1 ถ้าหันหน้าเข้าหาพระบรมสารีริกธาตุ ทางขึ้นชั้น 9 จะอยู่ด้านซ้ายมือ มีบันไดทางขึ้นแคบๆ พอเดินได้ขึ้นไป ชั้น 2 เราจะอยู่บนระเบียงนอกพระมหาธาตุ แล้วจึงค่อยเดินเข้าประตูมาด้านในเพื่อที่จะขึ้นบันไดไปชั้นที่ 3 ส่วนชั้นอื่นๆ ด้านบนจะเป็นบันไดด้านในองค์พระมหาธาตุ ส่วนนี้ก็สร้างความประหลาดใจให้ผมได้ไม่น้อย บนชั้นนี้จะมีข้าวของเก่าๆ เก็บไว้ให้ชมคล้ายพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็ก

รูปเหมือนพระบูรพาจารย์

รูปเหมือนพระบูรพาจารย์

ตู้พระไตรปิฎก

ตู้พระไตรปิฎก

พระสังกัจจายน์

พระสังกัจจายน์

ตาลปัตร

ตาลปัตร ในพระมหาธาตุแก่นนครแต่ละชั้นจะจัดวางสิ่งของแตกต่างกันไปเหมือนในรูปข้างบนหลายๆ ภาพ สำหรับชั้นนี้มีพระพุทธรูปบูชา โต๊ะหมู่บูชา แจกันลวดลายสวยงามหลายใบมีตาลปัตรเก็บไว้จำนวนหนึ่ง นอกจากในภาพยังมีอีกหลายชิ้นอยู่ในตู้กระจก บางอย่างหาดูยาก เช่นสัตว์หิมพานต์ไม้แกะสลักประดับด้วยกระจก เป็นสิ่งที่น่าจะสร้างมานานแล้วเพราะดูเก่ามาก แต่เก็บภาพมาไม่ได้เพราะตู้กระจกสะท้อนแสงรบกวนเลนส์อย่างมาก รวมทั้งภายในค่อนข้างจะมืดด้วยครับ

บานประตูไม้แกะสลัก

บานประตูไม้แกะสลัก เท่าที่ได้สังเกตุระหว่างทางที่เดินขึ้นบันไดมาทีละชั้นๆ ตั้งแต่ชั้น 7 จนถึง ชั้น 9 เราเห็นว่าบานประตูไม้แกะสลักมีลวดลายสวยงามเป็นงานแกะสลักชั้นลึก อันแสดงถึงความปราณีตของฝีมือช่างภูมิปัญญาไทยได้เป็นอย่างดี พระมหาธาตุแก่นนครแต่ละชั้นมีบานประตูงานแกะสลักต่างเรื่องราวกัน

พระบรมสารีริกธาตุ

พระบรมสารีริกธาตุ ในที่สุดเราก็ขึ้นมาถึงชั้น 9 ครับ กว่าจะมาถึงได้ใช้เวลาไปนานพอสมควร ไม่ใช่เพราะเดินบันไดเหนื่อย แต่เป็นเพราะเราเดินชมชั้นต่างๆ จนทั่วและออกไปเดินชมวิวที่ระเบียงแต่ละชั้น ซึ่งในการเดินขึ้นพระมหาธาตุเราจะได้เห็นวิวเมืองขอนแก่นบริเวณรอบๆ บึงแก่นนครค่อยๆ สูงขึ้นๆ สวยมากทีเดียวครับ

วิวบึงแก่นนคร

วิวบึงแก่นนคร เป็นภาพที่ถ่ายมาจากชั้นที่ 9 นอกกำแพงแก้วรอบพระมหาธาตุด้านทิศตะวันออกมีลานจอดรถ ส่วนหนึ่งเป็นเขตสังฆาวาส กำแพงวัดด้านทิศตะวันออกติดกันถนนรอบบึง มีประตูเข้า-ออก ในที่นี้ทางวัดขอความร่วมมือให้จอดในที่ที่จัดไว้ให้ เพราะประชาชนหลายคนที่เดินทางไปวัดจอดรถตามถนนรอบองค์พระมหาธาตุ ทำให้บดบังทัศนียภาพที่สวยงามขององค์พระธาตุ

ประตูไม้แกะสลัก

ประตูไม้แกะสลัก เป็นบานประตูทางด้านทิศตะวันตกของชั้นที่ 9 ทางวัดปิดไว้เพื่อป้องกันแสงแดดส่องเข้าไปบริเวณที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ผมเห็นว่างานแกะสลักส่วนนี้งดงามมากและเป็นบานประตูคู่เดียวที่ปิดอยู่ จึงเก็บภาพมาให้ชมกัน

ระเบียงชั้น 7

ระเบียงชั้น 7 เก็บเอามาให้ชมว่าเหมือนกันกับภาพแรกๆ ที่ถ่ายมาจากชั้น 1 เลยครับ

พระมหาธาตุแก่นนคร

พระมหาธาตุแก่นนคร ภาพปิดท้ายสำหรับวันนี้ครับ เป็นภาพมุมเฉียงในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสสวยงามมาก สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพ แวะมาทำบุญไหว้พระที่นี่ รับรองว่าจะได้ภาพสวยๆ กลับไปไม่น้อย โดยเฉพาะในช่วงยามเย็นๆ ลองออกไปหามุมสวยๆ ริมบึงแก่นนครเก็บภาพพระมหาธาตุองค์นี้แบบไกลๆ ดูบ้างก็ดีนะครับ

ยังไม่มีรีวิว มาเขียนรีวิวเป็นคนแรกกัน

0/0 จาก 0 รีวิว
เริ่มเขียนรีวิวกับเราแค่คลิก เข้าสู่ระบบ ด้วย Facebook...

ที่พัก/โรงแรมใกล้ พระมหาธาตุแก่นนคร วัดหนองแวง
ฮิมาวาริ เกสต์เฮาส์ แอท กันยารัตน์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.36 km | แผนที่ | เส้นทาง
โฮมเลควิว
  0.47 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมบีบี ขอนแก่น เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.49 km | แผนที่ | เส้นทาง
กัสเซอร์ปาร์ค อพาร์ตเมนท์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.74 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมวิรัญญ่า วิว เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.86 km | แผนที่ | เส้นทาง
Ingtara Hotel เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.90 km | แผนที่ | เส้นทาง
The River Residence ขอนแก่น
  1.06 km | แผนที่ | เส้นทาง
วรรณ เพลส เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.18 km | แผนที่ | เส้นทาง
เดเนน ชั้น 11 กันยารัตน์เลควิว คอนโดมีเนียม เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.18 km | แผนที่ | เส้นทาง
ยู สกายเพลส เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.32 km | แผนที่ | เส้นทาง
Kanyarat Condominium by Wilai type C เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.36 km | แผนที่ | เส้นทาง
Kanyarat Lakeview Condominium By Wilai Jumpaphan เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.36 km | แผนที่ | เส้นทาง
Kanyarat Condominium by Wilai type B เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.36 km | แผนที่ | เส้นทาง
Kanyarat Condominium By Wilai Jumpaphan type D เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.36 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมพร 1 เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.48 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมพร 2 เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.49 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมพร 3 เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.49 km | แผนที่ | เส้นทาง
นุชจรีย์ เพลส เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.55 km | แผนที่ | เส้นทาง
แกลอรี่ เลค วิว เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.68 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมเรือนกันยารัตน์ บูติค โฮเทล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.81 km | แผนที่ | เส้นทาง
แอล โฮเต็ล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.85 km | แผนที่ | เส้นทาง
185 เรสซิเดนซ์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.86 km | แผนที่ | เส้นทาง
เปรมฤดี อพาร์ตเมนต์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.87 km | แผนที่ | เส้นทาง
ต้นหว้า รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.99 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมนนทรี ปาร์ค เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.03 km | แผนที่ | เส้นทาง
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ พระมหาธาตุแก่นนคร วัดหนองแวง
บึงแก่นนคร ขอนแก่น
  1.04 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดกลาง ขอนแก่น
  1.05 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดธาตุ พระอารามหลวง
  2.02 km | แผนที่ | เส้นทาง
ประเพณีฮ้านประทีปและลอยประทีป
  2.17 km | แผนที่ | เส้นทาง
โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น
  2.17 km | แผนที่ | เส้นทาง
ตลาดต้นตาล
  3.28 km | แผนที่ | เส้นทาง
ประตูน้ำ ขอนแก่น
  3.39 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศูนย์รวมสินค้า OTOP จังหวัดขอนแก่น
  3.90 km | แผนที่ | เส้นทาง
ถนนข้าวเหนียว ขอนแก่น
  3.94 km | แผนที่ | เส้นทาง
พิพิธภัณฑ์ไปรษณีย์ขอนแก่น ขอนแก่น
  3.95 km | แผนที่ | เส้นทาง
Dino Water Park ไดโนวอเตอร์พาร์ค
  4.12 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์หลักเมือง ขอนแก่น
  4.24 km | แผนที่ | เส้นทาง
สนามยิงธนู
  4.41 km | แผนที่ | เส้นทาง
สวนเรืองแสง ขอนแก่น
  4.49 km | แผนที่ | เส้นทาง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น
  6.85 km | แผนที่ | เส้นทาง
สวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง ขอนแก่น
  7.03 km | แผนที่ | เส้นทาง
งานพรรณไม้นานาชาติ ขอนแก่น
  7.03 km | แผนที่ | เส้นทาง
หอศิลปวัฒนธรรม ขอนแก่น
  7.41 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก ขอนแก่น
  7.48 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดทุ่งเศรษฐี ขอนแก่น
  8.53 km | แผนที่ | เส้นทาง
สิมอีสาน (วัดป่าแสงอรุณ) ขอนแก่น
  9.37 km | แผนที่ | เส้นทาง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  10.66 km | แผนที่ | เส้นทาง
ถนนดอกคูณ ขอนแก่น
  12.05 km | แผนที่ | เส้นทาง
เทวาลัยศิวะมหาเทพ ขอนแก่น
  13.57 km | แผนที่ | เส้นทาง
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี ขอนแก่น
  16.41 km | แผนที่ | เส้นทาง

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

เพิ่มสถานที่ที่ขาดไปจากบริเวณนี้คลิกเลย

Line id: @touronthai (ใส่ @)
www.touronthai.com