www.touronthai.com

หน้าหลัก >> ระยอง >> แหลมสน-ปากน้ำประแสร์

แหลมสน-ปากน้ำประแสร์

 "ประแส" ในสมัยกรุงเก่า มีฐานะเป็นเมือง เรียกว่า "เมืองประแส"

   คำว่า "ประแส" เป็นคำที่ใช้เรียกกันมาตั้งแต่โบราณกาล แม้ชื่อตำบลซึ่งเกิดขึ้นในภายหลังตามกฏหมายลักษณะปกครองท้องที่ก็ใช้ว่า "ตำบลปากน้ำประแส" บรรดาศักดิ์กำนันก็ใช้ว่า "ขุนมุขประแสชล" ฯลฯ แต่ยังหาหลักฐานไม่ได้ว่า "ประแส" มีความหมายว่าอย่างไร ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานมิได้เก็บคำนี้ไว้ เมื่อไม่สามารถหาความหมายของคำดังกล่าวได้ ทางราชการจึงเปลี่ยนชื่อจาก "ประแส" เป็น "กระแส" ซึ่งหมายถึง "กระแสน้ำ" (เมื่อ ประมาณ พ.ศ. 2489 - 2493) และเปลี่ยนชื่อตำบลว่า "ตำบลปากน้ำกระแส" แต่ชาวบ้านก็ยังเรียกชื่อหมู่บ้านของตนว่า "ประแส" ตามที่เรียกกันมาแต่ดั้งเดิม แม้สถานที่ราชการบางแห่งของตำบลนี้ยังใช้คำเดิมอยู่ก็มี เช่น สถานีตำรวจภูธรตำบลปากน้ำประแสร์ , การประปาปากน้ำประแสร์

   การวิเคราะห์คำว่า "ประแส" นั้น พระครูประภัทรวิริยคุณ (มาลัย) เจ้าคณะอำเภอแกลง เจ้าอาวาส "วัดตะเคียนงาม" ได้ศึกษาในเรื่องนี้ โดยในเบื้องต้นสันนิษฐานว่า คำว่า "ประแส" นั้นน่าจะเป็นภาษาชอง ซึ่งเป็นภาษาของชาวพื้นเมืองดั้งเดิมของภูมิภาคนี้ ( สุนทรภู่เคยกล่าวถึงหนุ่มสาวชาวบ้านพลงฆ้อหรือเนินฆ้อไว้ในนิราศเมืองแกลงว่า ..ล้วนวงศ์วานว่านเครือเป็นเชื้อชอง แสดงว่าชาวบ้านพื้นเมืองแถบนี้มีเชื้อสายเป็นชาวชอง )

   และเพื่อความกระจ่างชัด พระครูประภัทรวิริยคุณ และ นายระวี ปัญญายิ่ง ได้เดินทางไปสอบถามผู้มีเชื้อสายชองในเขตตำบลพลวง , ตะเคียนทอง , คลองพลู กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี จากการสอบถามได้ความตรงกันว่าในภาษาชอง มีคำว่า "แซร์" หมายถึง ทุ่งนา "พรีแซร์ หรือ ปรีแซร์" หมายถึง ทุ่งนา คือป่าที่ถางแล้วและใช้ปลูกข้าว ถ้าเป็นที่ดอนก็ทำไร่ปลูกข้าว ถ้าเป็นที่ลุ่มก็ทำนาปลูกข้าว หากคำว่า "ประแส" มีรากฐานมาจากภาษา "ชอง" ดังกล่าวจะต้องเขียนตามศัพท์เดิมว่า "ประแสร์" มี ร การันต์ จึงจะมีความหมายว่า "ทุ่งนา" หรือ "ป่าทุ่งนา"

   หมู่บ้านประแสร์ ในเขตอำเภอแกลง มี 2 แห่ง คือ "ประแสร์ ( บน )" อยู่ทางทิศเหนือ ห่างจากที่ว่าการอำเภอแกลงประมาณ 12 กม. ( ทางตรง ) ลักษณะพื้นที่ของหมู่บ้านประแส (บน) เป็นที่นา รอบๆทุ่งนาเป็นแนวป่า มีแม่น้ำไหลผ่านหมู่บ้านนี้ เรียกว่า "แม่น้ำประแสร์" ไหลออกสู่ทะเล ณ ที่ใด ก็เรียกที่นั้นว่า "ปากแม่น้ำประแสร์" และกร่อนไปเป็น "ปากน้ำประแสร์" ในที่สุดจึงสรุปว่า "ประแสร์" น่าจะมีรากฐานมาจากภาษาชอง คือเพี้ยนมาจากคำว่า "พรีแซร์" หรือ "ปรีแซร์" ที่แปลว่า "ทุ่งนา" ทั้งหมดนี้เป็นเพียงข้อสันนิษฐานของพระครูประภัทรวิริยคุณที่ได้ข้อมูลมาจากการศึกษาข้อมูลเก่า , การค้นคว้าจากหนังสือเรื่อง "อารยธรรมของจันทบุรี" ที่กล่าวถึงภาษาชอง และสอบถามจากบุคคลหลายที่

   อนึ่ง มีผู้สันนิษฐานด้วยว่า คำว่า "ประแส" น่าจะมาจากความหมายที่ว่า "กระแสน้ำจืด" ที่ไหลมาจากต้นน้ำมา "ประ" (ปะทะ) กับน้ำทะเล (เค็ม) ตรงปากน้ำ จึงเรียกว่า "ปากน้ำประแส"

 ที่มา สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำประแส
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ บริเวณชุมชนประแส หรือประแสร์ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่งดังนี้
 ชายหาดแหลมสน
 ชายหาดประแส
 สะพานป่าชายเลนบ้านหัวโขด Boardwalk
 สะพานชมป่าชายเลน ชุมชน หมู่ ๗ (ทุ่งโปรงทอง)
 ตะเคียนใหญ่ ๕๐๐ ปี
 จุดชมวิวแหลมสน
 ศาลกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์
 เกาะมันใน
 อนุสรณ์เรือหลวงประแส

ข้อมูลเพิ่มเติม:การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานระยอง โทร. 0-3865-5420
http://www.tourismthailand.org/rayong

แก้ไขล่าสุด 2017-03-30 13:40:16 ผู้ชม 19229

การเดินทาง แผนที่ ที่เที่ยว/ที่พัก

กดติดตามการเดินทางของเราใน Youtube ด้วยนะคะ
จุดชมวิวแหลมสน

จุดชมวิวแหลมสน โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณส่วนหนึ่งของปากน้ำประแสให้กลายเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพื้นที่รวมทั้งประชาชนทั่วไป ทุกวันนี้แหลมสนแห่งนี้กลายเป็นสวนสาธารณะ และสนามเด็กเล่น รวมทั้งมีพื้นที่นั่งพักผ่อนริมหาดแหลมสน เหมาะสำหรับการออกกำลังกาย และการพักผ่อนแบบสบายๆ

ชมวิวเรือทะเล

ชมวิวเรือทะเล

กิจกรรมเล่นว่าว

กิจกรรมเล่นว่าว สิ่งหนึ่งที่เราจะได้เห็นที่นี่คือมีคนนำเอาว่าวที่มีลักษณะเป็นร่มชูชีพขนาดเล็กบังคับด้วยมือทั้ง 2 ข้าง แตกต่างกับว่าวที่เรารู้จักที่มีเชือกเส้นเดียวแล้วนำเอาขึ้นไปลอยท้าลมบนท้องฟ้า แต่ว่าวแบบร่มชูชีพเล็กนี้สามารถบังคับให้เลี้ยวซ้ายขวา หมุนฉวัดเฉวียน ขึ้นลงได้ตลอดเวลา เดี๋ยวจะพาตามไปดูการเล่นว่าวแบบนี้กันครับ

อนุสรณ์เรือหลวงประแส

อนุสรณ์เรือหลวงประแส จากจุดชมวิวแหลมสนเราสามารถมองเห็นอนุสรณ์เรือหลวงประแสได้เลยครับ แต่ถ้าหากจะไปที่นั่นจะต้องขับรถอ้อมออกไปใหม่เพราะไม่มีสะพานข้ามแม่น้ำประแส สำหรับอนุสรณ์เรือหลวงประแสนี้ เทศบาลตำบลปากน้ำประแสเป็นหน่วยงานริเริ่มพร้อมประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามสายการบังคับบัญชา ขอรับเรือหลวงประแสที่ปลดระวางประจำการ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2543 จากกองทัพเรือ ณ ท่าเรือจุกเสม็ด ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มาตั้งเป็นอนุสรณ์เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2546 โดยมีการพัฒนาพื้นที่บริเวณโดยรอบให้แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของท้องถิ่นและจังหวัดระยอง ซึ่งเรือหลวงประแส ลำนี้เป็นลำที่สอง เป็นเรือประเภทฟริเกต ได้ออกปฏิบัติการในสงครามเกาหลี สร้างความภาคภูมิใจของคนไทย พร้อมทั้งเป็นความภาคภูมิใจของชาวตำบลปากน้ำประแส ที่ได้มีโอกาสและมีส่วนร่วมในการตั้งอนุสรณ์เรือหลวงประแส ไว้ ณ ที่บริเวณน่านน้ำ "ประแส" ซึ่งชื่อเรือเป็นชื่อเดียวกับชุมชนปากน้ำประแส ปัจจุบันได้มีการทำนุบำรุงซ่อมแซมเรือที่ชำรุดให้อยู่คงในสภาพที่ดี และได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ รวมทั้งได้มีการออกแบบก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกไว้รองรับนักท่องเที่ยว

ชายหาดแหลมสน

ชายหาดแหลมสน ส่วนหนึ่งของแหลมสนมีสะพานทอดยาวลงไปในทะเลสำหรับการเทียบเรือ ลมทะเลมีทิศทางที่เหมาะสมที่จะเล่นว่าวร่มชูชีพ เพราะสามารถบังคับให้ไปซ้าย ขวา ขึ้น ลง ได้สบาย

แหลมสน-ปากน้ำประแสร์

สวนสาธารณะแหลมสน

สวนสาธารณะแหลมสน ปิดท้ายด้วยภาพนี้ละกันนะ ว่างๆ แวะมาเที่ยวกันได้ วิวสวย ลมเย็นสบาย มีต้นสนให้เลือกเป็นมุมพักผ่อนหลบแดดร้อนๆ ได้ด้วย

ยังไม่มีรีวิว มาเขียนรีวิวเป็นคนแรกกัน

0/0 จาก 0 รีวิว
เริ่มเขียนรีวิวกับเราแค่คลิก เข้าสู่ระบบ ด้วย Facebook...

ที่พัก/โรงแรมใกล้ แหลมสน-ปากน้ำประแสร์ ระยอง
บ้านชนะชลโฮมสเตย์ ระยอง
  1.15 km | แผนที่ | เส้นทาง
มหาสมุทร บูทิก โฮมสเตย์ ปากน้ำประแส เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.77 km | แผนที่ | เส้นทาง
ร็อค การ์เดน บีช รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  9.44 km | แผนที่ | เส้นทาง
ระยอง เรนแทล วิลลา เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  10.24 km | แผนที่ | เส้นทาง
Mae Phim Beach Pool Villa เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  10.59 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านกระโดน เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  11.65 km | แผนที่ | เส้นทาง
Parawee Resort Rayong เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  12.31 km | แผนที่ | เส้นทาง
รันลัค เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  12.49 km | แผนที่ | เส้นทาง
ชิกเก้น เฮ้าส์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  12.93 km | แผนที่ | เส้นทาง
สวน2ครู รีสอร์ต เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  13.75 km | แผนที่ | เส้นทาง
Beach front condo for family in Laem Mae Phim เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  13.84 km | แผนที่ | เส้นทาง
แม่พิม โอเชียนเบย์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  13.91 km | แผนที่ | เส้นทาง
เซ็นทารา คิว รีสอร์ต ระยอง เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  13.97 km | แผนที่ | เส้นทาง
กลางสวน รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  14.30 km | แผนที่ | เส้นทาง
Phetsangsom Resort เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  14.41 km | แผนที่ | เส้นทาง
Thailand villa เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  14.48 km | แผนที่ | เส้นทาง
ลมทะเล ชาเลต์ รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  14.79 km | แผนที่ | เส้นทาง
เฮฮา นาวี รีสอร์ต เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  14.85 km | แผนที่ | เส้นทาง
แทมารีน รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  14.87 km | แผนที่ | เส้นทาง
PHUPA BEACH Resort เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  14.87 km | แผนที่ | เส้นทาง
เดอะ ทอย อาร์ต รีสอร์ต
  14.88 km | แผนที่ | เส้นทาง
อาร์คาเดีย แม่พิมพ์ เซอร์วิซ อพาร์ตเมนต์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  15.08 km | แผนที่ | เส้นทาง
แม่พิมพ์ รีสอร์ท โฮเต็ล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  15.16 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านสวนอ่าวไข่ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  15.22 km | แผนที่ | เส้นทาง
พิมพิมาน บีช โฮเต็ล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  15.28 km | แผนที่ | เส้นทาง
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ แหลมสน-ปากน้ำประแสร์ ระยอง
อนุสรณ์เรือหลวงประแส
  0.61 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดตะเคียนงาม
  2.43 km | แผนที่ | เส้นทาง
ทุ่งโปรงทอง ระยอง
  3.19 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศาลสมเด็จกรมหลวงชุมพรฯ ระยอง
  3.64 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดราชบัลลังก์ ประดิษฐาวราราม
  7.78 km | แผนที่ | เส้นทาง
สะพานรักษ์แสม ระยอง
  8.67 km | แผนที่ | เส้นทาง
อนุสาวรีย์สุนทรภู่ ระยอง
  12.27 km | แผนที่ | เส้นทาง
ชุมชนเกษตรบ้านชากมะกรูด ระยอง
  13.00 km | แผนที่ | เส้นทาง
มหาวิทยาลัยบ้านนอกบ้านจำรุง
  13.47 km | แผนที่ | เส้นทาง
แหล่งเรียนรู้ทรัพยากรปูม้า บ้านอ่าวมะขามป้อม
  13.60 km | แผนที่ | เส้นทาง
แหลมแม่พิมพ์ ระยอง
  13.94 km | แผนที่ | เส้นทาง
เกาะมันใน ทะเลแหวก ระยอง
  15.51 km | แผนที่ | เส้นทาง
หาดแหลมแม่พิมพ์ ระยอง
  16.46 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดสารนารถธรรมาราม ระยอง
  18.34 km | แผนที่ | เส้นทาง
สวนคุณพิชัย
  19.05 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านเตาปูน
  19.08 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดกองดิน ระยอง
  22.34 km | แผนที่ | เส้นทาง
เกาะมันนอก ระยอง
  23.00 km | แผนที่ | เส้นทาง
สวนพฤกษศาสตร์ระยอง
  26.71 km | แผนที่ | เส้นทาง
สวนวังแก้ว ระยอง
  27.02 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศาลเจ้าแม่บัวขาว
  27.76 km | แผนที่ | เส้นทาง
สำนักสงฆ์เขาสำเภาคว่ำ
  27.91 km | แผนที่ | เส้นทาง
สวนบ้านเรา ระยอง
  31.25 km | แผนที่ | เส้นทาง
กลุ่มผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านมาบเหลาชะโอน
  31.25 km | แผนที่ | เส้นทาง
เกาะทะลุ ระยอง
  34.14 km | แผนที่ | เส้นทาง

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

เพิ่มสถานที่ที่ขาดไปจากบริเวณนี้คลิกเลย

Line id: @touronthai (ใส่ @)
www.touronthai.com