www.touronthai.com

หน้าหลัก >> สระแก้ว >> ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลเขาสามสิบ

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลเขาสามสิบ

 "ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลเขาสามสิบ" ที่บ้านเลขที่ 429 หมู่ที่ 3 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ของ จ.ส.อ. ไพทูล พ้นธาตุ ได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานอาที กศน. ตำบลเขาสามสิบ และ ศูนย์ กศน. อำเภอเขาฉกรรจ์ มูลนิธินโยบายสุขภาวะ อบต. ตำบลเขาสามสิบ ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 61 จังหวัดสระแก้ว ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดสระแก้ว ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพและรายได้ที่พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จ.ส.อ. ไพทูล เจ้าของที่ดินแห่งนี้ และเป็นประธานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลเขาสามสิบ ปัจจุบัน จ.ส.อ. ไพทูล รู้จักกันในชื่อ จ่าทูล เป็นข้าราชการบำนาญ สมัยรับราชการได้มีโอกาสไปช่วยงานราชการที่หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ และได้มีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานในด้านเกษตรจนมีความรู้ความชำนาญในเรื่องการเกษตร เมื่อย้ายครอบครัวมาอยู่บ้านคลองสิบสาม พ.ศ. 2545 คุณพ่อพัฒน์ พันธาตุ ได้แบ่งที่ทำกินให้ จำนวน 9 ไร่ 2 งาน จึงผันตนเองมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมหลังเกษียณอายุราชการจวบจนปัจจุบัน

    เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ตนได้น้อมนำความคิดจากโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและได้นำความรู้ความชำนาญที่ได้ศึกษามาจากหน่วยงานพัฒนาเคลื่อนที่ มาพัฒนาพื้นที่ 9 ไร่ 2 งาน จนประสบความสำเร็จ จากพื้นที่ 9 ไร่ 2 งาน ในวันนั้น จนถึงวันนี้ตนมีพื้นที่ทำเกษตรทั้งหมด 28 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ทำนา 7 ไร่ บ่อเลี้ยงปลา จำนวน 6 บ่อ 6 ไร่ พื้นที่ปลูกพืชสวนผสมผสาน 10 ไร่ โรงเรือน 1 งาน และเป็นที่อยู่ จำนวน 1 ไร่

    โดยในส่วนของศูนย์ฝึกอบรมชุมชนตำบลเขาสามสิบได้เปิดเมื่อปี 2555 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ของท้องถิ่น เป็นแหล่งศึกษาความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เป็นศูนย์อบรมของหน่วยงานรัฐในด้านกิจกรรมต่างๆ เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ข้าวท้องถิ่นและแปลงสาธิตขายพันธุ์ข้าวประมาณ 50 สายพันธุ์ เป็นศูนย์ดูงานต้นแบบ (โครงการทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสนบาท) เป็นศูนย์วิจัยรวบรวม และเพาะเมล็ดพันธุ์ผักพันธุ์แท้ เพื่อแจกจ่ายให้กับคนในชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และเป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้ทางด้านการเกษตร ปลอดสาร, พลังงานทดแทน แลด้านอื่นๆ ทั้งนี้กิจกรรมที่ดำเนินการในปัจจุบันด้านเกษตรกรรม ประกอบด้วย เป็นศูนย์สาธิตการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ การปลูกผักปลอดสารพิษ แปลงสาธิตปลูกหวาย แปลงสาธิตไผ่หวาน, ไผ่เลี้ยง, ไผ่ตง เป็นศูนย์อบรมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเป็นศูนย์สาธิตด้านพลังงานทดแทน

ข้อมูลเพิ่มเติม:จ.ส.อ.ไพทูล พันธาตุ ประธานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลเขาสามสิบ เลขที่ 4 ม.3 ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว เบอร์โทรศัพท์. 08-1861-6923

แก้ไขล่าสุด 2017-10-17 08:58:03 ผู้ชม 1661

การเดินทาง แผนที่ ที่เที่ยว/ที่พัก

กดติดตามการเดินทางของเราใน Youtube ด้วยนะคะ
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลเขาสามสิบ

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลเขาสามสิบ

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลเขาสามสิบ

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลเขาสามสิบ

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลเขาสามสิบ

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลเขาสามสิบ

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลเขาสามสิบ

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลเขาสามสิบ

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลเขาสามสิบ

ยังไม่มีรีวิว มาเขียนรีวิวเป็นคนแรกกัน

0/0 จาก 0 รีวิว
เริ่มเขียนรีวิวกับเราแค่คลิก เข้าสู่ระบบ ด้วย Facebook...

ประหยัดกว่า $40 เมื่อจองตั๋วเครื่องบินด้วย UnionPay
ที่พัก/โรงแรมใกล้ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลเขาสามสิบ
โรงแรมสระแก้วการ์เด้นท์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  23.21 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมโกลเด้นเฮ้าส์ สระแก้ว เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  23.54 km | แผนที่ | เส้นทาง
Rammantra Bangsaray เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  23.72 km | แผนที่ | เส้นทาง
ริเวอร์ รีสอร์ต แอนด์ สปา เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  24.61 km | แผนที่ | เส้นทาง
ฮ็อปอินน์ สระแก้ว เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  25.12 km | แผนที่ | เส้นทาง
chantra hotel เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  26.15 km | แผนที่ | เส้นทาง
ธนาสิริ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  27.78 km | แผนที่ | เส้นทาง
เจียว รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  29.98 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านเคียงดาว รีสอรท์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  30.00 km | แผนที่ | เส้นทาง
Mulberry at Pang Sita เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  46.83 km | แผนที่ | เส้นทาง
อารียา รสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  50.57 km | แผนที่ | เส้นทาง
ลักขณาวดี รีสอร์ต เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  61.54 km | แผนที่ | เส้นทาง
AseanPark A by AWD project เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  62.24 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรม สเตชัน วัน เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  62.96 km | แผนที่ | เส้นทาง
Phubesthinter Hotel เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  63.00 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมภูเบศร์อินเตอร์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  63.01 km | แผนที่ | เส้นทาง
The Velo's Hotel สระแก้ว
  63.10 km | แผนที่ | เส้นทาง
The VELO'S เดอะ เวโล โฮเทล แอนด์ ปั๊ม แทรค เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  63.11 km | แผนที่ | เส้นทาง
มายรูม บาย เสริมทรัพย์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  63.40 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมมาร์เก็ต เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  64.14 km | แผนที่ | เส้นทาง
ชิตตะวัน รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  64.34 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมอินโดจีน เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  64.38 km | แผนที่ | เส้นทาง
ชิดตะวัน เกสต์เฮาส์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  64.44 km | แผนที่ | เส้นทาง
ลา วิลลา บูทิค โฮเต็ล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  64.82 km | แผนที่ | เส้นทาง
อรัญประเทศ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  65.52 km | แผนที่ | เส้นทาง
Hongkong Hotel 50% OFF (SG)
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลเขาสามสิบ
อ่างเก็บน้ำเขาสามสิบ สระแก้ว
  5.41 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดถ้ำเขาฉกรรจ์ สระแก้ว
  10.52 km | แผนที่ | เส้นทาง
เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
  10.98 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดสระแก้ว พระอารามหลวง
  27.73 km | แผนที่ | เส้นทาง
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สระแก้ว
  31.41 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดนครธรรม สระแก้ว
  32.00 km | แผนที่ | เส้นทาง
แพทย์แผนไทย รพ.วัฒนานคร
  34.41 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงพยาบาลวังน้ำเย็น สระแก้ว
  35.42 km | แผนที่ | เส้นทาง
ประเพณีสู่ขวัญควาย
  37.65 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงเรียนกระบือกาสรกสิวิทย์ สระแก้ว
  37.89 km | แผนที่ | เส้นทาง
สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น สระแก้ว
  45.59 km | แผนที่ | เส้นทาง
ปราสาทบ้านน้อย สระแก้ว
  45.84 km | แผนที่ | เส้นทาง
สวนน้ำสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ สระแก้ว
  50.76 km | แผนที่ | เส้นทาง
ทะเลคลองหาด สระแก้ว
  51.09 km | แผนที่ | เส้นทาง
ปราสาทเมืองไผ่ สระแก้ว
  51.18 km | แผนที่ | เส้นทาง
น้ำตกเขาตะกรุบ สระแก้ว
  52.52 km | แผนที่ | เส้นทาง
อุทยานแห่งชาติปางสีดา สระแก้ว
  54.78 km | แผนที่ | เส้นทาง
น้ำตกท่ากระบาก สระแก้ว
  55.84 km | แผนที่ | เส้นทาง
อ่างเก็บน้ำท่ากระบาก สระแก้ว
  55.85 km | แผนที่ | เส้นทาง
น้ำตกปางสีดา สระแก้ว
  56.68 km | แผนที่ | เส้นทาง
ถ้ำเพชรโพธิ์ทอง สระแก้ว
  58.11 km | แผนที่ | เส้นทาง
ถ้ำหาดทรายแก้ว สระแก้ว
  58.11 km | แผนที่ | เส้นทาง
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าช่องกล่ำบน สระแก้ว
  58.79 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศาลหลักเมือง สระแก้ว
  63.09 km | แผนที่ | เส้นทาง
พระสยามเทวาธิราชจำลอง สระแก้ว
  63.14 km | แผนที่ | เส้นทาง

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

เพิ่มสถานที่ที่ขาดไปจากบริเวณนี้คลิกเลย

Line id: @touronthai (ใส่ @)
www.touronthai.com