www.touronthai.com

หน้าหลัก >> อ่างทอง >> วัดป่าโมกวรวิหาร

วัดป่าโมกวรวิหาร

 อยู่ในเขตเทศบาลตำบลป่าโมก ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้านทิศตะวันตกห่างจากอำเภอเมืองอ่างทองไป 18 กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 309 (สายอ่างทอง-อยุธยา) กิโลเมตรที่ 40 แล้วเข้าทางหลวงหมายเลข 329 จากนั้นเข้าทางหลวงหมายเลข 3501 จะเห็นป้ายทางไปวัดป่าโมก ภายในวัดแห่งนี้มีพระพุทธไสยาสน์ที่งดงามมากองค์หนึ่งของเมืองไทย องค์พระก่ออิฐถือปูนปิดทอง มีความยาวจากพระเมาลีถึงปลายพระบาท 22.58 เมตร สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยสุโขทัย มีประวัติความเป็นมาเล่าขานกันว่า พระพุทธรูปองค์นี้ลอยน้ำมาจมอยู่หน้าวัด ราษฎรบวงสรวงแล้วชักลากขึ้นมาประดิษฐานไว้ที่ริมฝั่งแม่น้ำ ในพระราชพงศาวดารกล่าวว่า สมเด็จพระนเรศวรมหาราชก่อนที่จะยกทัพไปรบกับพระมหาอุปราชได้เสด็จมาชุมนุมพลและถวายสักการะบูชาพระพุทธรูปองค์นี้

 ต่อมากระแสน้ำเซาะเข้ามาใกล้พระวิหาร " สมเด็จพระศรีสรรเพชญ์ที่ 3 โปรดเกล้าฯให้พระยาราชสงครามเป็นแม่กองงานจัดการชลอลากให้ห่างจากแม่น้ำเดิม " (สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ) ได้เสด็จมาควบคุมการชลอองค์พระให้พ้นจากกระแสน้ำเซาะตลิ่งพังและนำไปไว้ยังวิหารใหม่ที่วัดตลาดห่างจากฝั่งแม่น้ำ 168 เมตร แล้วโปรดให้รวมวัดตลาดกับวัดชีปะขาวเป็นวัดเดียวกัน พระราชทานนามว่าวัดป่าโมกเพราะบริเวณนั้นมีต้นโมกมากมาย สิ่งที่น่าสนใจในวัดนี้นอกจากพระพุทธไสยาสน์แล้วยังมี วิหารเขียนซึ่งเล่ากันว่า ผนังวิหารด้านที่หันออกสู่แม่น้ำมีแท่นสูงเข้าใจว่าเป็นแท่นที่เคยมีกษัตริย์เสด็จประทับยืนบริเวณนั้น มณฑปพระพุทธบาท 4 รอย หอไตร เป็นต้น

ข้อมูลเพิ่มเติม:ททท.ลพบุรี 036-770096-7
http://www.tourismthailand.org/lopburi

แก้ไขล่าสุด 0000-00-00 00:00:00 ผู้ชม 23058

การเดินทาง แผนที่ ที่เที่ยว/ที่พัก

กดติดตามการเดินทางของเราใน Youtube ด้วยนะคะ
พระบรมราชานุสาวรีย์

พระบรมราชานุสาวรีย์ ที่เห็นอยู่ตั้งแต่ทางเข้าวัดนี้คือพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วัดป่าโมกวรวิหาร

จากถนนทางเข้าวัด จะมีทางพาเราเข้ามาจนถึงลานจอดรถของวัดอยู่ติดกับแม่น้ำ มีทางเดินหลังคาคลุมยาวตั้งแต่ลานจอดรถเข้าถึงพระวิหารพระพุทธไสยาสน์ ระหว่างนั้นก็จะมีที่ทำบุญพระประจำวันเกิด ตักบาตรพระ 108 ฯลฯ

ทำบุญตักบาตร

ทำบุญตักบาตร เป็นตู้กระจกยาวหลายเมตร ในตู้มีพระนั่งอยู่พร้อมกับบาตร ดูแล้วน่าจะเป็นพระเก่า หยากไย่เกาะไปหมด

นมัสการพระสิวลี

นมัสการพระสิวลี เดินมาตามทางเดินเรื่อยๆ ก่อนที่จะตรงเข้าพระวิหาร ลองแวะด้านข้างๆ จะมีสิ่งอื่นๆ อีกมากมายในวัดป่าโมกที่บางทีหลายคนอาจจะไม่ได้นึกถึง เรือสำเภามีเจดีย์อยู่บนเรือแบบนี้คล้ายกับที่วัดยานนาวา ที่กรุงเทพฯ แต่ขนาดย่อมกว่าเยอะ

วัดป่าโมกวรวิหาร

วิหารพระพุทธไสยาสน์

วิหารพระพุทธไสยาสน์ ตอนนี้เราเดินมาสุดทางเดินแล้วครับ ที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าเป็นพระวิหารพระพุทธไสยาสน์ครับ ด้านซ้ายมือเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังนั้นถ้ามาในช่วงวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม เราจะเห็นข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นำพวงมาลามาถวายเป็นเครื่องราชสักการะแด่พระองค์กันเยอะมากครับ

ภายในวิหารพระพุทธไสยาสน์

ภายในวิหารพระพุทธไสยาสน์ ดังเช่นพระพุทธไสยาสน์ในหลายๆ วัด เมื่อสร้างวิหารคลุมองค์พระแล้วภายในจะมีลักษณะยาว มีพื้นที่ไม่มากนัก มุมที่จะเก็บภาพองค์พระพุทธไสยาสน์ก็มีไม่มากนักเช่นกัน ในพื้นที่เล็กๆ นี้ ถ้ามาในวันหยุดจะเห็นประชาชนเดินทางมานมัสการขอพรพระกันเต็มแน่นวิหารเลยทีเดียว ลืมบอกไปอย่างหนึ่งว่า ถ้าจะไหว้พระจุดธูปเทียนบูชาด้านหน้าวิหาร ปิดทองที่องค์พระจำลองด้านหน้า เพราะภายในนี้ห้ามจุดธูปเทียนครับ

พระพุทธไสยาสน์วัดป่าโมก

พระพุทธไสยาสน์วัดป่าโมก เดิมทีพระพุทธรูปไม่ได้ประดิษฐานอยู่ที่นี่ ภายในวิหารมีรูปวาดการชลอองค์พระพุทธไสยาสน์จากวัดป่าโมกเดิมมาประดิษฐาน ณ วัดป่าโมกวรวิหาร เมื่อปี พ.ศ. 2270 สมัยพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ มีพระยาราชสงครามเป็นนายกองการชลอ เพราะพระวิหารประสบอุทกภัย สร้างด้วยการก่ออิฐถือปูนลงรักปิดทองในสมัยสุโขทัย พระพักตร์งามที่สุดในประเทศไทย ความยาวตลอดองค์ 24 เมตร พระมหาเถระไลลายอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาให้มหาพุทธสาครเชื่อกษัตริย์ไทย บรรจุที่พระอุระ 36 พระองค์ ท่านเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่เป็นที่เล่าขานกันมาช้านาน

วัดป่าโมกวรวิหาร

อีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะกล่าวถึงก็คือรูปพระพักตร์ขององค์พระนอนที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นพระพักตร์ของพระนอนที่งดงามที่สุดของไทยครับ

ด้านหลังองค์พระพุทธไสยาสน์

ด้านหลังองค์พระพุทธไสยาสน์ ภายในวิหารมีพื้นที่รอบองค์พระนอนเดินได้รอบครับ ด้านหลังนั้นว่าง

พระโพธิสัตว์

พระโพธิสัตว์ ทั้งพระแม่กวนอิมและพระสังกัจจายนะ อยู่ด้านข้างวิหารพระพุทธไสยาสน์ เดินอ้อมไปไหว้ขอพรกันได้

พระอุโบสถ

พระอุโบสถ เสร็จจากการไหว้พระนอนในวิหาร ลองเดินดูอะไรรอบๆ วัดอีกหน่อยครับ ที่จริงในวัดนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่หลายอย่างด้วยกัน อย่างเช่นพระอุโบสถหลังนี้ก็ประดิษฐานพระพุทธรูปประธาน เรียกกันว่า หลวงพ่อใหญ่ พระนามจริงคือ พระศรีสรรเพชญ์นวบพิธ สันนิษฐานตามพงศาวดารเหนือ น่าจะมีอายุ 500 ปีเศษ พระอุโบสถสร้างอย่างศิลปะอยุธยา จะเห็นแนวเส้นโค้งคล้ายเรือสำเภาที่ด้านนอกของโบสถ์

พระศรีสรรเพชญ์นวบพิธ

พระศรีสรรเพชญ์นวบพิธ หรือหลวงพ่อใหญ่ พรพุทธรูปที่งดงามเป็นพระประธานในโบสถ์วัดป่าโมก ชาวบ้านมาสักการะขอพรกันมาก สามารถร่วมทำบุญห่มผ้าจีวรที่องค์พระได้

ต้นสาละหลังโบสถ์

ต้นสาละหลังโบสถ์ ไหว้พระแล้วเดินออกไปด้านหลัง จะมีต้นสาละต้นใหญ่ออกดอกให้ชมทุกครั้งที่มาที่วัดป่าโมก ต้นสาละเป็นต้นไม้ที่ปรากฏในพระพุทธประวัติว่าเป็นที่ประสูติของพระพุทธองค์

ศาลาบูรพาจารย์

ศาลาบูรพาจารย์ อยู่ด้านข้างทางเดินที่คลุมหลังคาที่เราเดินเข้ามาตอนแรก ภายในมีรูปเหมือนอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าโมก

ท่าน้ำหน้าวัด

ท่าน้ำหน้าวัด

ฝั่งตรงข้ามวัด

ฝั่งตรงข้ามวัด

พระพุทธบาทสี่รอย

พระพุทธบาทสี่รอย หลายคนคงสงสัยเหมือนผมมั้ยครับว่า พระพุทธบาทสี่รอยนี้คืออะไร ทำไมต้องมีสี่รอย เห็นอยู่หลายที่เหมือนกัน ผมได้คำตอบมาแล้วครับว่า กล่าวกันว่าเป็นรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ในภัทรกัลป จนถึงพระพุทธเจ้าในปัจจุบันนี้คือ พระกกุสันธะ (รอยพระบาทใหญ่ที่สุด) , พระโกนาคมนะ , พระกัสสปะ , พระพุทธโคดม (รอยพระบาทเล็กสุด) ตามที่ผมได้ศึกษาเรื่องราวของพระพุทธประวัติ พระพุทธเจ้าเมื่อเสด็จไปยัง ณ ตำบลใด จะพึงกระทำสิ่งเดียวกันกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อน เช่นการประทับรอยพระพุทธบาทก็จะประทับลง ณ ที่เดียวกัน จึงได้ปรากฏรอยพระพุทธบาทที่เดียวกัน 4 รอย ครับ ส่วนรอยพระพุทธบาทนี้ ได้ทำการเคลื่อนย้ายนมัสการมาจากเมืองพิษณุโลกในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย

ยังไม่มีรีวิว มาเขียนรีวิวเป็นคนแรกกัน

0/0 จาก 0 รีวิว
เริ่มเขียนรีวิวกับเราแค่คลิก เข้าสู่ระบบ ด้วย Facebook...

ที่พัก/โรงแรมใกล้ วัดป่าโมกวรวิหาร อ่างทอง
ไทย คลาสสิค สวีท แอนด์ เอ็กคลูซีฟ โฮม สเตย์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  14.24 km | แผนที่ | เส้นทาง
Green village เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  14.82 km | แผนที่ | เส้นทาง
สายัณห์ แมนชั่น เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  18.76 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมสวีท อินน์ รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  21.29 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมบ้านสบายดี เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  22.58 km | แผนที่ | เส้นทาง
สโลว์ไลฟ์เฮาส์ อโยธยา เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  24.83 km | แผนที่ | เส้นทาง
รีเมมเบอร์ สเปซ ปอด เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  25.58 km | แผนที่ | เส้นทาง
อพาร์ตเมนต์ 5 ห้องนอน 7 ห้องน้ำส่วนตัว ขนาด 22 ตร.ม. – บ้านป้อม เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  25.90 km | แผนที่ | เส้นทาง
บางปลาหมอ ริเวอร์ วิว รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  26.10 km | แผนที่ | เส้นทาง
อโยธารา วิลเลจ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  26.11 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมโต่บักเส็ง อยุธยา เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  26.72 km | แผนที่ | เส้นทาง
อยุธยา รีทรีต เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  27.44 km | แผนที่ | เส้นทาง
อยุธยา บูชิค โฮสเทล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  27.88 km | แผนที่ | เส้นทาง
กรีน ริเวอร์ไซด์ โฮมเสตย์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  28.19 km | แผนที่ | เส้นทาง
Phuttal Residence Double Room Garden View เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  28.22 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านบัวเฮาส์ 1 เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  28.22 km | แผนที่ | เส้นทาง
พุฒตาลเรซิเดนซ์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  28.22 km | แผนที่ | เส้นทาง
Phuttal Residence Triple Room River View เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  28.23 km | แผนที่ | เส้นทาง
กมลาร์ พาเลซ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  28.42 km | แผนที่ | เส้นทาง
Baan Khung Thara - Ayutthaya เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  28.46 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมศรีอยุธยาธานี่ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  28.51 km | แผนที่ | เส้นทาง
โบโช เกสต์เฮาส์
  28.67 km | แผนที่ | เส้นทาง
คิว โซน บูทีค รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  28.69 km | แผนที่ | เส้นทาง
ลอยมณี เฮาส์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  28.81 km | แผนที่ | เส้นทาง
ดิโอลพาเลซ รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  28.81 km | แผนที่ | เส้นทาง
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ วัดป่าโมกวรวิหาร อ่างทอง
วัดพินิจธรรมสาร อ่างทอง
  0.72 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดโบสถ์วรดิตถ์ อ่างทอง
  2.35 km | แผนที่ | เส้นทาง
หมู่บ้านทำกลอง อ่างทอง
  4.47 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดสระแก้ว อ่างทอง
  4.89 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านทรงไทยจำลอง อ่างทอง
  5.10 km | แผนที่ | เส้นทาง
อิฐอ่างทอง อ่างทอง
  5.33 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดปราสาท อ่างทอง
  6.11 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ อ่างทอง
  6.16 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดท่าสุทธาวาส อ่างทอง
  6.27 km | แผนที่ | เส้นทาง
อนุสาวรีย์พันท้ายนรสิงห์ อ่างทอง
  6.40 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดถนน อ่างทอง
  7.80 km | แผนที่ | เส้นทาง
อุทยานสวรรค์อ่างทอง หนองเจ็ดเส้น
  11.34 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดราชปักษี อ่างทอง
  12.11 km | แผนที่ | เส้นทาง
พุทธอุทยานมหาราช พระนครศรีอยุธยา
  12.44 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านทุ่งอ่างทอง
  13.31 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดไก่ พระนครศรีอยุธยา
  13.83 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดปลดสัตว์ อ่างทอง
  14.54 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดจันทรังษี อ่างทอง
  14.84 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดชัยมงคล อ่างทอง
  18.17 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวเมืองอ่างทอง
  18.24 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศาลหลักเมือง อ่างทอง
  18.97 km | แผนที่ | เส้นทาง
พิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง
  19.14 km | แผนที่ | เส้นทาง
ไร่นาสวนผสม สมจิต เริงโพธิ์ อ่างทอง
  19.25 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดอ่างทองวรวิหาร อ่างทอง
  19.27 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดสี่ร้อย อ่างทอง
  19.41 km | แผนที่ | เส้นทาง

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

เพิ่มสถานที่ที่ขาดไปจากบริเวณนี้คลิกเลย

Line id: @touronthai (ใส่ @)
www.touronthai.com