www.touronthai.com

หน้าหลัก >> อ่างทอง >> วัดท่าอิฐ

วัดท่าอิฐ

 วัดท่าอิฐ ตั้งอยู่ที่บ้านท่าอิฐ ตำบลบางพลับ ไปตามทางหลวงหมายเลข 3064 กิโลเมตรที่ 7-8 วัดนี้สร้างเมื่อปี พ.ศ.2304 บริเวณที่ตั้งเดิมเข้าใจว่าเป็นที่ปั้นเผาอิฐนำไปก่อสร้างวัดขุนอินทประมูล นับว่าเป็นสถานที่ขนอิฐหรือท่าขนอิฐ และเมื่อได้สร้างวัดขึ้นจึงขนานนามว่าวัดท่าอิฐ พระประธานในอุโบสถชาวบ้านเรียกว่า หลวงพ่อเพ็ชร พระประธานในวิหารชาวบ้านเรียกว่า หลวงพ่อขาว เป็นพระพุทธรูปที่สร้างในสมัยอยุธยา ประมาณกว่า 200 ปีมาแล้ว ประดิษฐานอยู่ในวิหารมหาอุต เมื่อเข้าไปในวัดจะมองเห็น พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง โดดเด่นสีทองอร่าม มูลเหตุของการสร้างพระธาตุเจดีย์เนื่องจาก ราวพุทธศักราช 2535 พระครูสุคนธศีลคุณ(หลวงพ่อหอม) มีดำริจะสร้างเจดีย์ขึ้นในบริเวณวัด มีความกว้าง 40 เมตร สูง 73 เมตร รูปแบบศิลปะลังกา-อยุธยา และรัตนโกสินทร์ ลักษณะเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม มีองค์ระฆังและปล้องไฉน 32 ปล้อง เพื่อทดแทนเจดีย์หลังเดิม ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าอุโบสถที่ผุพังไปตามกาลเวลาและเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระศอของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระพุทธรูปปางต่างๆ ประดิษฐานในพระเจดีย์เป็นสมบัติของศาสนาและเพื่อระลึกถึงพระคุณของพระองค์ที่สั่งสอนสัตว์โลกจนเพียบพร้อมไปด้วยศีล สมาธิ ปัญญา ผู้ปฏิบัติ ยิ่งๆ ขึ้นไปจนสามารถบรรลุคุณธรรมตามความสามารถของแต่ละบุคคล

ต่อมาราวพุทธศักราช 2538พระคุณสุคนธศีลคุณได้ทราบอาการพระประชวรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นช่วงที่กำลังเริ่มก่อสร้างเจดีย์ ด้วยความห่วงใยในพระองค์ท่าน หลวงพ่อหอมได้ตั้งสัจจาธิษฐานว่า ขอให้ในหลวงทรงหายจากอาการพระประชวร ถ้าเป็นไปดังสัจจาธิษฐาน จะสร้างเจดีย์ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระองค์ท่าน และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานชื่อเจดีย์ว่า พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จมาเปิดเมื่อปี พ.ศ. 2543

ข้อมูลเพิ่มเติม:ททท.ลพบุรี 036-770096-7
http://www.tourismthailand.org/lopburi

แก้ไขล่าสุด 0000-00-00 00:00:00 ผู้ชม 17745

การเดินทาง แผนที่ ที่เที่ยว/ที่พัก

กดติดตามการเดินทางของเราใน Youtube ด้วยนะคะ
พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง

พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง เป็นเจดีย์รูปแบบศิลปะลังกา-อยุธยา และรัตนโกสินทร์ ลักษณะเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม มองเห็นได้เด่นชัดตั้งแต่ไกล เมื่อเลี้ยวรถเข้ามาในวัดจะเห็นองค์เจดีย์อยู่ตรงกลางล้อมรอบไปด้วยต้นไมู้สูงใหญ่ มีถนนโดยรอบแนวกำแพง
มูลเหตุของการสร้างพระธาตุเจดีย์เนื่องจาก ราวพุทธศักราช 2535 พระครูสุคนธศีลคุณ(หลวงพ่อหอม) มีดำริจะสร้างเจดีย์ขึ้นในบริเวณวัด มีความกว้าง 40 เมตร สูง 73 เมตร มีองค์ระฆังและปล้องไฉน 32 ปล้อง เพื่อทดแทนเจดีย์หลังเดิม ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าอุโบสถที่ผุพังไปตามกาลเวลาและเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระศอของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระพุทธรูปปางต่างๆ ประดิษฐานในพระเจดีย์เป็นสมบัติของศาสนาและเพื่อระลึกถึงพระคุณของพระองค์ที่สั่งสอนสัตว์โลกจนเพียบพร้อมไปด้วยศีล สมาธิ ปัญญา ผู้ปฏิบัติ ยิ่งๆ ขึ้นไปจนสามารถบรรลุคุณธรรมตามความสามารถของแต่ละบุคคล

ต่อมาราวพุทธศักราช 2538 พระคุณสุคนธศีลคุณได้ทราบอาการพระประชวรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นช่วงที่กำลังเริ่มก่อสร้างเจดีย์ ด้วยความห่วงใยในพระองค์ท่าน หลวงพ่อหอมได้ตั้งสัจจาธิษฐานว่า ขอให้ในหลวงทรงหายจากอาการพระประชวร ถ้าเป็นไปดังสัจจาธิษฐาน จะสร้างเจดีย์ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระองค์ท่าน และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานชื่อเจดีย์ว่า พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จมาเปิดเมื่อปี พ.ศ. 2543

พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง

พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง เดินทางเข้าถึงภายในของวัดท่าอิฐ มีอาคารหลายแห่งในวัดก่อสร้างอย่างปราณีตสวยงามโดยมีพระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง อยู่บริเวณกลางวัด ด้านในมีที่จอดรถกว้างพอสมควรบรรยากาศเงียบสงบของวัดทำให้จิตใจรู้สึกสงบไปด้วย พระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง มีกำแพงล้อมรอบ แต่ละทิศมีซุ้มประตูทางเดินเข้าด้านในและมีบันไดเดินขึ้นเจดีย์ได้จนถึงชั้นบนสุด

อาคารอื่นๆ หน้าเจดีย์

อาคารอื่นๆ หน้าเจดีย์ ทางด้านตะวันออกของพระธาตุเจดีย์ศรีโพธิ์ทอง มีพระอุโบสถ และวิหารอีกหลายหลัง ระหว่างอาคารวิหารยังมีลานกว้างพอที่จะจอดรถได้

ซุ้มประตูกำแพง

ซุ้มประตูกำแพง แต่ละทิศของกำแพงมีซุ้มประตูที่สร้างในลักษณะเดียวกันอยู่ด้านละซุ้ม

ชั้น 2 ของเจดีย์

ชั้น 2 ของเจดีย์ เมื่อเดินเข้ามาในกำแพงจะเห็นชั้นแรกไม่มีอะไรมาก ก็เดินขึ้นบันไดขึ้นมาบนชั้น 2 จะมองเห็นพระพุทธรูปหลายองค์ประดิษฐานอยู่ โดยมีพระพุทธชินราชประดิษฐานอยู่บนฐานยกสูงตรงกลาง

พระพุทธชินราชพร้อมพระอัครสาวกซ้าย-ขวา องค์ำจำลอง

พระพุทธชินราชพร้อมพระอัครสาวกซ้าย-ขวา องค์ำจำลอง พระพุทธชินราชพร้อมพระอัครสาวก ซ้าย-ขวา องค์จำลองนี้เป็นศิลปะที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงสุโขทัย มีพระพุทธลักษณะที่ได้สัดส่วนและมีความสวยงามเป็นอย่างมาก ทั้งมีความอัศจรรย์และความศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่ง ด้วยอำนาจของพุทธานุภาพ จึงมีความจำเป็นต้องประดิษฐานพระพุทธรูปนี้ หันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ ตามคำที่พระครูสุคนธศิลคุณ (หลวงพ่อหอม) ท่านสั่งไว้ก่อนมรณะภาพว่า "เคยมีคณะศิษย์ปรารภจะสร้างถวายตั้งหลายหน แต่ท่านปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่า ถึงเวลาอันสมควรก็จะมีผู้นำมาถวายเอง ไม่จำเป็นต้องสร้าง เมื่อประดิษฐานพระพุทธรูปต้องหันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือเท่านั้น" ต่อมาเหตุการ์ก็เป็นไปตามที่ท่านสั่งไว้ทุกประการ

ตามประวัติโดยสังเขป พระพุทธชินราชพร้อมพระอัครสาวก ซ้าย-ขวา คณะศิษย์ได้สร้างถวายเพื่อเป็นมุทิตาสักการะในการฉลองสมณศักดิ์ แด่พระญาณรังษี (หลวงปูจวบ สุภัทโท) รองเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ต่อจากนั้นพระญาณรังษีทูลเกล้าถวายเนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนม์พรรษาครบ ๖ รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช องค์เอกอัครศาสนูปถัมภก รัชกาลที่ ๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยมีพิธีเททองหล่อขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๓ (ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ ปีมะโรง) ณ โรงหล่อพระธรรมรุ่งเรือง จังหวัดนครปฐม โดยมีพระญาณรังษีเป็นประธานในพิธีเททองหล่อ ได้มีการนำชนวนเก่า และแผ่นทองจารอักขระจากพระอริยสงฆ์ทั่วประเทศไทยกว่า ๑๕๐ รูป มาร่วมหล่อในครั้งนั้น จากเหตุการณ์วันนั้นท้องฟ้าที่มืดครึ้มด้วยเมฆกลับกลายเป็นท้องฟ้าที่สว่างโล่ง แล้วยังปรากฎแสงระยิบระยับเป็นประกายแจ่มใส บนท้องฟ้าเป็นอันมาก

จากคำบอกกล่าวของครูบาอาจารย์หลายรูปที่มาร่วมพิธีดังกล่าว พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า "มีความอิ่มเอิบใจ และมีความอัศจรรย์เป็นอย่างมากที่พระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ โดยมีพระตัณหังกรพุทธเจ้ามาเป็นองค์ประธาน พระพุทธเจ้าทั้ง ๒๘ พระองค์ทรงมาร่วมอนุโมทนาในพิธีนี้พร้อมด้วยหมู่ทวยเทพเทวาทั่วแดนโลกธาตุ นับว่ามีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่ง"
นอกจากนั้น พระญาณรังษีได้มอบพระอุรังคธาตุ ซึ่งเป็นพระบรมสารีริกธาตุส่วนอกของพระพุทธเจ้า (ลักษณะแบบเดียวกับพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุในพระธาตุพนมวรวิหาร) ซึ่งเสด็จมาขณะท่านนั่งสมาธิภาวนาในปี พุทธศักราช ๒๔๘๐ มาร่วมประดิษฐาน เพื่อเป็นสิริมงคลในการสักการะบูชาแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป และเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงถาวรสืบไป

ต้นไม้สูงใหญ่รอบบริเวณวัดท่าอิฐ

ต้นไม้สูงใหญ่รอบบริเวณวัดท่าอิฐ พื้นที่อีกด้านหนึ่งของวัดที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้างหรืออาคารใดๆ เป็นส่วนที่มีไม้ยืนต้นสูงใหญ่อายุหลายสิบปีอยู่มากมายทำให้รู้สึกร่มรื่น

ยังไม่มีรีวิว มาเขียนรีวิวเป็นคนแรกกัน

0/0 จาก 0 รีวิว
เริ่มเขียนรีวิวกับเราแค่คลิก เข้าสู่ระบบ ด้วย Facebook...

ที่พัก/โรงแรมใกล้ วัดท่าอิฐ อ่างทอง
สายัณห์ แมนชั่น เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  11.11 km | แผนที่ | เส้นทาง
กรีนเวย์ ลิตเติล ริเวอร์ รีสอร์ต เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  27.56 km | แผนที่ | เส้นทาง
รุ่งอรุณ รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  28.97 km | แผนที่ | เส้นทาง
แบงค็อก ทราเวลเลอร์ส ลอดจ์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  29.76 km | แผนที่ | เส้นทาง
Green village เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  32.49 km | แผนที่ | เส้นทาง
ไทย คลาสสิค สวีท แอนด์ เอ็กคลูซีฟ โฮม สเตย์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  32.82 km | แผนที่ | เส้นทาง
มาบูนา รีสอร์ต เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  35.13 km | แผนที่ | เส้นทาง
รีเมมเบอร์ สเปซ ปอด เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  37.30 km | แผนที่ | เส้นทาง
สุมาลี วิลล่า เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  39.19 km | แผนที่ | เส้นทาง
ราวันด้ารีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  42.43 km | แผนที่ | เส้นทาง
เดอะ ลิตเติ้ล ลพบุรี วิลเลจ
  44.12 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านเดี่ยว 3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำส่วนตัว ขนาด 110 ตร.ม. – ใจกลางเมืองลพบุรี เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  44.61 km | แผนที่ | เส้นทาง
วินด์เซอร์ รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  45.01 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมโกลเด้นดราก้อนรีสอร์ท
  45.19 km | แผนที่ | เส้นทาง
โกลเด้นดราก้อน รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  45.26 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมโต่บักเส็ง อยุธยา เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  45.43 km | แผนที่ | เส้นทาง
Noom Guesthouse เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  45.45 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้าน 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำส่วนตัว ขนาด 70 ตร.ม. – บ้านดู่ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  45.76 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านบุศรินทร์ อพาร์ทเม้นต์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  46.33 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมไชยแสง พาเลส เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  46.58 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรม เซ็นทรัล พาร์ค เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  46.67 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมแกรนด์ลีโอ สิงห์บุรี เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  46.80 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมสวีท อินน์ รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  47.17 km | แผนที่ | เส้นทาง
Pannara Hotel เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  47.24 km | แผนที่ | เส้นทาง
Darapura @ Wangyang resort เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  47.44 km | แผนที่ | เส้นทาง
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ วัดท่าอิฐ อ่างทอง
วัดขุนอินทประมูล อ่างทอง
  2.72 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดสังกระต่าย(โบสถ์ปรกโพธิ์) อ่างทอง
  7.53 km | แผนที่ | เส้นทาง
วังปลาวัดข่อย อ่างทอง
  8.59 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดโพธิ์หอม (วัดป่าหัวพัน) อ่างทอง
  8.59 km | แผนที่ | เส้นทาง
ค้างคาวแม่ไก่วัดจันทาราม อ่างทอง
  8.78 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดสุวรรณเสวริยาราม อ่างทอง
  8.99 km | แผนที่ | เส้นทาง
สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ่างทอง
  9.05 km | แผนที่ | เส้นทาง
หมู่บ้านจักสาน อ่างทอง
  9.14 km | แผนที่ | เส้นทาง
ไร่นาสวนผสม สมจิต เริงโพธิ์ อ่างทอง
  9.19 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศูนย์เจียระไนพลอย อ่างทอง
  9.37 km | แผนที่ | เส้นทาง
สวนปลา อ่างทอง
  9.38 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดม่วง อ่างทอง
  9.79 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านหุ่นเหล็ก อ่างทอง
  10.54 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดอ้อย อ่างทอง
  10.69 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดตาลเจ็ดช่อ
  10.78 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวเมืองอ่างทอง
  10.78 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดโพธิ์ทอง อ่างทอง
  10.86 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดชัยมงคล อ่างทอง
  11.14 km | แผนที่ | เส้นทาง
พิพิธภัณฑ์ตำนานเมืองอ่างทอง
  11.19 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศาลหลักเมือง อ่างทอง
  11.28 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดอ่างทองวรวิหาร อ่างทอง
  11.30 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดต้นสน อ่างทอง
  11.32 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านบางเจ้าฉ่า อ่างทอง
  11.85 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดเขียน อ่างทอง
  12.54 km | แผนที่ | เส้นทาง
ตลาดวิเศษชัยชาญ อ่างทอง
  12.63 km | แผนที่ | เส้นทาง

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

เพิ่มสถานที่ที่ขาดไปจากบริเวณนี้คลิกเลย

Line id: @touronthai (ใส่ @)
www.touronthai.com