www.touronthai.com

หน้าหลัก >> อุดรธานี >> วัดป่าภูก้อน

วัดป่าภูก้อน

 วัดป่าภูก้อน ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสมที่กำลังจะมีการสัมปทานตัดไม้ ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินในการสร้างวัดเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2530 ขออนุญาตจัดตั้งวัด วันที่ 3 กรกฎาคม 2530 และได้รับประกาศจัดตั้ง วัดป่าภูก้อน ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2530 จากกระทรวงศึกษาธิการ วัดป่าภูก้อนตั้งอยู่ในบ้านนาคำ ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี เป็นจุดรอยต่อของ 3 จังหวัด คือ อุดรธานี เลย และหนองคาย โดยในสมัยเริ่มแรกมีข่าวเรื่องวัดป่าภูก้อนบุกรุกเขตป่าสงวนฯ ออกมาเป็นระยะจนได้มีการสืบหาความจริงจนได้รู้ว่าแท้จริงแล้ววัดป่าภูก้อนเป็นเหมือนองค์กรหนึ่งที่ช่วยรักษาผืนป่าแห่งนี้ไว้ในช่วงที่จะมีการปล่อยสัมปทานทำไม้ และมีการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติจัดตั้งพุทธอุทยานพื้นที่ 1000 ไร่ ชื่อว่า พุทธอุทยานมหารุกขปริชาติภูก้อน ต่อมาได้พื้นที่ป่ามารับดูแลเพิ่มอีก 2000 ไร่ รวมเป็น 3000 ไร่

    วัดป่าภูก้อนได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ในวันที่ 7 มิถุนายน 2532 และมีการสร้างถาวรวัตถุขึ้นตามความเหมาะสมสำหรับการเป็นวัด ได้แก่ ศาลาอุโบสถ กุฏิพระ เรือนครัว เรือนพักฆราวาส ถังเก็บน้ำ ห้องน้ำ ฯลฯ และสิ่งสำคัญที่ทำให้มีกระแสศรัทธาประชาชน และนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมวัดป่าภูก้อนอยู่ไม่ขาดสายคือ พระมหาเจดีย์ นามว่า "พระปฐมรัตนบูรพาจารย์มหาเจดีย์" สถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชา องค์พระมหาเจดีย์แห่งนี้ เป็น 1 ใน "โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542" และได้อัญเชิญตราสัญลักษณ์ และพระรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มาประดิษฐานภายในองค์พระมหาเจดีย์ด้วย

    สิ่งสำคัญและสวยงามยิ่งของวัดป่าภูก้อนอีกอย่างหนึ่งก็คือ พระมหาวิหารที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ พระนามว่า "พระพุทธไสยาสน์โลกนารถศาสดามหามุนี ภ.ป.ร." เป็นชื่อที่สมเด็จพระสังฆราชทรงรับพระราชทานมาจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช พระมหาวิหารที่งดงามยิ่งกลางป่าใหญ่อันอุดมสมบูรณ์นี้ชาวบ้านเรียกกันว่าพระวิหารใหญ่ 

    วัดป่าภูก้อน อยู่ห่างจากตัวเมืองอุดรธานี 119 กิโลเมตร , จากอำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 32 กิโลเมตร , อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 70 กิโลเมตร , อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 87 กิโลเมตร และจากแยกอำเภอปากชม-อำเภอสังคม 49 กิโลเมตร

เวลาเปิดทำการ ประตูวัด เปิด-ปิด เวลา 05.30 - 18.30 น.

ประตูพระวิหาร เปิด-ปิด เวลา 08.30 - 17.00 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม:หมายเลขโทรศัพท์ วัดป่าภูก้อน
สำนักงานกรุงเทพฯ 02-688-3700, 02-289-0213
คุณปรีดาวรรณ 089-111-9119
อุดรธานี คุณจันทิมา 082-835-0668

แก้ไขล่าสุด 2019-05-12 20:12:24 ผู้ชม 6918

การเดินทาง แผนที่ ที่เที่ยว/ที่พัก

กดติดตามการเดินทางของเราใน Youtube ด้วยนะคะ


วัดป่าภูก้อน

วัดป่าภูก้อน

วัดป่าภูก้อน

วัดป่าภูก้อน

พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี

พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี พระนอน หรือที่เรียกว่า พระพุทธรูปปางไสยาสน์ ที่วัดป่าภูก้อน เป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักจากหินอ่อน จำนวน 43 ก้อน น้ำหนักรวมประมาณ 780 ตัน มีความยาว 20 เมตร ได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทำพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2549  พิธีอัญเชิญหินอ่อนก้อนพระเศียรขึ้นประดิษฐานเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2551 

    สมเด็จพระสังฆราชทรงรับชื่อพระราชทาน พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี ภ.ป.ร. เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2552 และทรงมอบให้แก่โครงการสร้างองค์พระพุทธรูปปางปรินิพพาน ใช้หินอ่อนไวท์คาราร่าแกะสลัก สมเด็จพระวันรัต เป็นประธานจุดเทียนชัยในพิธีมหาพุทธาภิเษก วันที่ 3 กรกฎาคม 2553  โดยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงพระกรุณารับเป็นองค์ประธานอุปถัมภ์โครงการเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2553 

ด้วยความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงอัญเชิญตราสัญลักษณ์ 96 พรรษา ณ หน้าบันของวิหารสังฆบิดร ประดิษฐานองค์พระพุทธไสยาสน์ 

    โดยได้รับพระเมตตากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเกศองค์พระพุทธไสยาสน์ โดยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นองค์ประธานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในองค์พระรัศมีจำลองเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 

     พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี พระพุทธรูปหินอ่อนที่งดงามของวัดป่าภูก้อน ใช้เวลาการสร้าง 6 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549-2555 งบประมาณการสร้างรวม 549.9 ล้านบาท

รีวิว วัดป่าภูก้อน อุดรธานี


 "ไหว้พระนอนหินอ่อนที่งดงามของวัดป่าภูก้อน"

Akkasid Tom Wisesklin
2019-05-12 20:07:48

วัดป่าภูก้อน อุดรธานี


 "เป็นวัดที่มีความสวยงามมากๆ คุ้มมากที่ได้มาชมด้วยตาตัวเอง แต่กว่าจะหาช่วงเวลาที่คนโล่งๆ แบบนี้ได้ยากมากครับ"

Akkasid Tom Wisesklin
2019-05-12 20:06:56

วัดป่าภูก้อน อุดรธานี


 ""

Akkasid Tom Wisesklin
2017-10-28 06:41:33

วัดป่าภูก้อน อุดรธานี


10/10 จาก 2 รีวิว

10 ที่พัก/โรงแรมใกล้ วัดป่าภูก้อน อุดรธานี
วิฬาร์วารี เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  28.92 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมวุฒิโชค น้ำโสม เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  30.01 km | แผนที่ | เส้นทาง
สตูดิโอ อพาร์ตเมนต์ 4 ห้องน้ำส่วนตัว ขนาด 20 ตร.ม. – น้ำโสม เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  30.48 km | แผนที่ | เส้นทาง
สตูดิโอ อพาร์ตเมนต์ 4 ห้องน้ำส่วนตัว ขนาด 20 ตร.ม. – น้ำโสม เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  30.48 km | แผนที่ | เส้นทาง
มั่งมีรีสอร์ท
  36.82 km | แผนที่ | เส้นทาง
สังคมริเวอร์วิว รีสอร์ท
  36.93 km | แผนที่ | เส้นทาง
เรือนแวนด้า
  36.99 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านไม้ริมโขง รีสอร์ท
  37.01 km | แผนที่ | เส้นทาง
ชมโขงรีสอร์ท
  37.98 km | แผนที่ | เส้นทาง
ดงมณีรีสอร์ท
  39.55 km | แผนที่ | เส้นทาง

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

Line id: @touronthai (ใส่ @)
www.touronthai.com