www.touronthai.com

หน้าหลัก >> นนทบุรี >> วัดปรมัยยิกาวาส

วัดปรมัยยิกาวาส

 วัดปรมัยยิกาวาส ชาวบ้านมักเรียกว่าวัดปากอ่าว เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงเพียงวัดเดียวบนเกาะเกร็ด มีชื่อในภาษามอญว่า "เภี่ยมุเกี๊ยะเติ้ง" แปลว่า วัดหัวแหลม ซึ่งเป็นชื่อเดิมของวัด ในวัดนี้มีสิ่งที่น่าชมอยู่หลายอย่าง ที่ท่าเรือหน้าวัดจะพบปราสาทไม้ห้ายอดซึ่งเคยเป็นที่ตั้งเหม (โลงศพมอญ) ของอดีตเจ้าอาวาสตั้งตระหง่านอยู่ ส่วนพระอุโบสถในรัชสมัยรัชกาลที่ ๕ โปรดให้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสนองพระคุณสมเด็จพระเจ้าบรมอัยยิกาเธอ กรมพระยาสุดารัตน์ราชประยูร ผู้ทรงอภิบาลพระองค์มาแต่ทรงพระเยาว์ และพระราชทานนามวัดว่า วัดปรมัยยิกาวาส มีการตกแต่งด้วยวัสดุนำเข้าจากอิตาลี ศิลปะยุโรปแบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่ ๕ แต่กระนั้นพระองค์ยังรักษาธรรมเนียมเดิม โดยรับสั่งให้ที่นี่ริเริ่มการสวดเป็นภาษามอญ และปัจจุบันนี้ ที่นี่เป็นวัดเดียวที่ยังเก็บรักษาพระไตรปิฏกภาษามอญไว้ พระประธานในพระอุโบสถนั้นเป็นพระปางมารวิชัย ฝีพระหัตถ์ของพระองค์เจ้าประดิษฐานวรการ ผู้ที่สร้างพระสยามเทวาธิราช รัชกาลที่ ๕ ทรงยกย่องว่าพระประธานองค์นี้งามด้วยฝีพระพักตร์ดูมีชีวิตชีวาเหมือนคนจริง ด้านหลังพระอุโบสถ มีพระมหารามัญเจดีย์ จำลองแบบมาจากเจดีย์ชเวดากอง ของพม่า

 ความสำคัญอีกอย่างหนึ่งของวัดปรมัยยิกาวาสสำหรับชาวนนทบุรีก็คือ เป็นที่ประดิษฐาน พระนนทมุนินท์ พระพุทธรูปประจำจังหวัดนนทบุรี

ข้อมูลเพิ่มเติม:การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพฯ โทร.02 250 5500
http://www.tourismthailand.org/bangkok

แก้ไขล่าสุด 0000-00-00 00:00:00 ผู้ชม 32728

การเดินทาง แผนที่ ที่เที่ยว/ที่พัก

กดติดตามการเดินทางของเราใน Youtube ด้วยนะคะ
ท่าน้ำวัดปรมัยยิกาวาส

ท่าน้ำวัดปรมัยยิกาวาส เริ่มเรื่องวัดนี้คงต้องเริ่มที่ท่าน้ำ การเดินทางมาวัดปรมัยยิกาวาสคงไม่มีทางอื่นนอกจากนั่งเรือข้ามฟาก ซึ่งก็ข้ามได้หลายท่า เท่าที่เห็นก็มีท่าน้ำวัดสนามเหนือ จอดรถในวัดเสียค่าจอด 30 บาท นั่งเรือ 2 บาท ข้ามมาวัดปรมัยยิกาวาสได้ตรงที่สุด

อีกทางหนึ่งคือข้ามฟากจากวัดใหญ่สว่างอารมณ์ หรือวัดบางจาก น่าจะไม่เสียค่าจอดรถ แต่ขับรถไกลขึ้นหน่อยคือมาถึงปากเกร็ดแล้วข้ามสะพานพระราม ๔ ไปวัดบางจากหรือวัดใหญ่สว่างอารมณ์อีกก็ไกลอยู่ ข้ามฟากมาแล้วจะขึ้นท่าวัดเสาธงทอง เดินเที่ยวเกาะเกร็ดมาเรื่อยๆ 900 เมตร ถึงวัดปรมัยยิกาวาสเหมือนกัน อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคน

เจดีย์เอียงสัญลักษณ์เกาะเกร็ด

เจดีย์เอียงสัญลักษณ์เกาะเกร็ด เจดีย์องค์สีขาวตั้งอยู่ตรงปลายแหลมของเกาะเกร็ดที่เราเห็นในรูปภาพเยอะแยะ ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเกาะเกร็ดและนนทบุรีเลยก็ว่าได้ แต่ไม่ค่อยมีคนรู้ชื่อจริงๆ สักเท่าไหร่ เจดีย์องค์นี้คือพระเจดีย์มุเตาซึ่งเป็นเจดีย์ทรงมอญ จำลองแบบมาจากพระธาตุเจดีย์มุเตา เมืองหงสาวดี ปัจจุบันอยู่ติดริมแม่น้ำกระแสน้ำกัดเซาะฐานราก ทำให้เจดีย์มีลักษณะเอียง ก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของวัดมาแต่โบราณ

เจดีย์เอียงเกาะเกร็ด

เจดีย์เอียงเกาะเกร็ด ภาพเมื่อตอนที่เรือแล่นข้ามฟากมาใกล้ถึงวัดมากขึ้นก็จะได้ภาพเจดีย์ใหญ่และชัดขึ้นเรื่อยๆ พระเจดีย์แบบมอญ ลักษณะเป็นทรงระฆังเตี้ย แบบพระธาตุมุตาว ชาวรามัญได้สร้างขึ้นคู่มากับวัดปากอ่าว ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ได้บรรจุพระธาตุ มีความสูง 9.34 เมตร ยอดพระเจดีย์มีฉัตรสูง 2.28 เมตร มีอายุราว 300 ปี กรมศิลปากรได้ทำการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2478

อุโบสถ

อุโบสถ เมื่อข้ามฟากมาแล้วก็จะเข้าไปไหว้พระกันเริ่มจากสิ่งสำคัญที่เราควรจะได้เข้าไปทีละจุด แน่นอนว่าโบสถ์น่าจะเป็นอันดับแรก นอกจากวัดที่มีพระพุทธรูปที่สำคัญมากๆ อยู่ในวิหารเท่านั้นที่เราจะไปเข้าวิหารก่อน โบสถ์วัดปรมัยยิกาวาสมองภายนอกก็ไม่แตกต่างอะไรกับโบสถ์วัดอื่นๆ แต่ภายในมีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย

พระประธาน

พระประธาน

ภายในโบสถ์

ภายในโบสถ์ พอเราได้เข้ามาไหว้พระเสร็จลองมองไปรอบๆ จะเห็นความพิเศษของอุโบสถวัดปรมัยยิกาวาส ไม่ว่าจะเป็นเพดาน โคมไฟ บานหน้าต่าง ลวดลายต่างๆ มีรูปแบบของศิลปะตะวันตกเข้ามาผสมอยู่มาก เป็นความสวยงามอย่างยิ่ง

พระมหารามัญเจดีย์

พระมหารามัญเจดีย์ เดินอ้อมมาทางด้านหลังโบสถ์จะมีเจดีย์องค์ใหญ่อยู่มาทีไรก็เห็นแต่สีขาว น่าจะใช้เฉพาะสีขาวเท่านั้นในการบูรณะ ทำให้วัดแห่งนี้มีเสนาสนะเป็นสีขาวทั้งหมด แลดูสวยงามมาก ในอดีตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จมาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในเจดีย์องค์นี้ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๔ ขึ้น ๑๓ ค่ำ ปีวอก ฉศก พ.ศ. ๒๔๒๗ เช้า ๕ โมง ๑๕ นาที

พระศรีอารีย์

พระศรีอารีย์ สิ่งสำคัญอันดับถัดไป ก็เดินไปทางด้านหน้าโบสถ์จะมีทางเดินเล็กๆ เลียบไปจนสุดเขตวัด จะผ่านศาลารับเสด็จเข้าไปสักการะพระพุทธรูปด้านใน มีพระศรีอารีย์ประดิษฐานอยู่ ศาลารับเสด็จ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการให้สร้างศาลาหน้าพระอุโบสถ สำหรับเสด็จประทับก่อนเสด็จพระราชดำเนิน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ขณะทรงดำรงพระยศเป็นพระเจ้าน้องยาเธอฯ ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎร จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2489 ทรงประทับเยี่ยมราษฎรชาวไทยและชาวรามัญ ที่อาศัยอยู่ที่อำเภอปากเกร็ด ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ราษฎรเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทรงประทับทอดพระเนตรการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาวรามัญ อย่างสนพระทัยอย่างยิ่ง ณ ศาลารับเสด็จนี้ จากนั้นทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร การทำเครื่องปั้นดินเผามอญของชาวเกาะเกร็ด

ถนนหน้าพระอุโบสถไปลงคลองลัดเกร็ดนั้น โปรดเกล้าฯ ให้สร้างศาลาพักข้าราชการเพื่อนรับเสด็จเป็นศาลาก่ออิฐถือปูนพื้นศิลาหลังคามุงกระเบื้องรางเป็นศาลาดิน 5 ห้อง ราคา 450 บาท ศาลาดังกว่างนี้เดิมสร้างบนลานดินห่างจากริมเขื่อนปัจจุบัน 5 วา เศษ ขื่อกว้าง 6 ศอก ยาว 6 วา 3 ศอก ปลูกยาวขนานกับถนน ห่างจากศาลาข้าราชการพักรับเสด็จ 5 วา โปรดเกล้าฯ ให้สร้างศาลา 2 หลัง ตรงข้ามกันเป็นศาลาดินยกพื้นสูงจากถนน 1 ศอก เสาก่ออิฐถือปูนขื่อกว้าง 2 วา ยาว 4 วา ลงพะไลรอบทั้ง 4 ด้าน ด้านละ 6 ศอก มุงกระเบื้องรางช่องเสารองพะไลก่ออิฐถือปูนสูง 1 ศอก ถึงกันเป็นกำแพงพื้นปูศิลาทั้ง 2 หลัง สิ้นราชทรัพย์ 2720 บาท เป็นศาลาพักเสด็จฯ

พระบรมฉายาลักษณ์ 3 รัชกาล

พระบรมฉายาลักษณ์ 3 รัชกาล

ต้นไม้สามกษัตริย์

ต้นไม้สามกษัตริย์ ต้นไม้สามกษัตริย์คือต้นไม้ที่ประกอบไปด้วยต้นไม้ 3 ชนิดรวมอยู่ในต้นเดียวกัน ได้แก่
ต้นพระศรีมหาโพธิ์ คือต้นไม้ที่พระพุทธองค์ได้ทรงนั่งประทับ และทรงสำเร็จพระโพธิญาณเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
ต้นหว้า หรือต้นชมพูพฤกษ์ เป็นไม้มงคลที่พระพุทธองค์ขณะยังทรงพระเยาว์ได้เสด็จประทับใต้ร่มเงาต้นหว้าและทรงสำเร็จพระปฐมฌาน
ต้นไทร หรือต้นอชปาลนิโครธ เป็นไม้มงคลที่พระพุทธองค์ได้ทรงสำเร็จพระโพธิญาณเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วทรงเสด็จประทับใต้ต้นไทรเพื่อเสวยวิมุติสุขเป็นเวลา 7 วัน แล้วได้มีพรหมมาทูลอาราธนาให้ทรงแสดงธรรมแก่สัตว์โลก

ความบังเอิญที่ต้นไม้ทั้งสามจะมารวมอยู่แบบนี้นับเป็นโอกาสที่หายากยิ่ง จึงมีคนเอาผ้าสามสีมาผูก โดยเขียนชื่อ นามสกุล คนในครอบครัวมาผูกไว้เป็นสิริมงคล

เจดีย์เอียงวัดปรมัยยิกาวาส

เจดีย์เอียงวัดปรมัยยิกาวาส เดินตามถนนมาทางซ้ายมือเรื่อยๆ เส้นทางก็พาเรามาที่ท่าน้ำด้านข้างวัด เราจะได้เห็นเจดีย์เอียงจากอีกด้านหนึ่งที่ตรงข้ามกับมุมที่เราเคยเห็นอยู่บ่อยๆ พอได้มายืนถ่ายรูปกับเจดีย์ก็จะเห็นว่าเจดีย์องค์นี้สูงใหญ่กว่าที่คิด เพราะปกติเราจะเคยเห็นแต่ภาพที่ถ่ายจากไกลๆ นั่นเอง

วัดปรมัยยิกาวาส

ท่าน้ำใกล้เจดีย์เอียง

พิพิธภัณฑ์วัดปรมัยยิกาวาส

พิพิธภัณฑ์วัดปรมัยยิกาวาส อยู่ในอาคารหลังใหญ่หลังหนึ่งไม่ไกลจากเจดีย์หลังโบสถ์เท่าไหร่ ถ้าเดินจากวัดปรมัยยิกาวาสไปทางตลาดเกาะเกร็ด เราก็จะผ่านตรงจุดนี้ แต่ไม่ค่อยมีคนเดินเข้าไปสักเท่าไหร่ถ้าเทียบกับจำนวนคนที่มาเที่ยวบนเกาะเกร็ด ซึ่งเป็นเรื่องน่าเสียดายที่จะไม่ได้เห็นว่าที่วัดเก็บอะไรไว้ในพิพิธภัณฑ์บ้าง

พิพิธภัณฑ์วัดปรมัยยิกาวาส

พิพิธภัณฑ์วัดปรมัยยิกาวาส

วิหารพระนอน

วิหารพระนอน พอออกมาจากพิพิธภัณฑ์ ตอนนี้เราลองเดินไปชมอีกจุดหนึ่งของวัด ก็คือวิหารพระพุทธไสยาสน์ วิหารหลังใหญ่ที่ตั้งอยู่ทางด้านหลังห่างจากเจดีย์ใหญ่หลังโบสถ์ไปอีกนิด

วัดปรมัยยิกาวาส

วัดปรมัยยิกาวาส

พระนอนวัดปรมัยยิกาวาส

พระนอนวัดปรมัยยิกาวาส พระพุทธไสยาสน์ลักษณะงดงาม ปกติแล้วมาเที่ยวเกาะเกร็ดมาชมวัดปากอ่าวไม่ค่อยทั่ว มาหลายครั้งก็ไม่เคยได้เดินมาทางวิหารหลังนี้ ถ้าใครมาเที่ยว มาไหว้พระ ก็อยากให้เดินมาที่วิหารพระนอนด้านหลังเจดีย์ใหญ่กันครับ เป็นพระนอนที่งดงามมาก

ยังไม่มีรีวิว มาเขียนรีวิวเป็นคนแรกกัน

0/0 จาก 0 รีวิว
เริ่มเขียนรีวิวกับเราแค่คลิก เข้าสู่ระบบ ด้วย Facebook...

ที่พัก/โรงแรมใกล้ วัดปรมัยยิกาวาส นนทบุรี
Hang-Out House เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.36 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านมองละไม เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.43 km | แผนที่ | เส้นทาง
Maxliving เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.00 km | แผนที่ | เส้นทาง
วิลลา บารอน เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.19 km | แผนที่ | เส้นทาง
เรือนพฤกษา บูติก รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.69 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทัล ริเวอร์ไซด์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  3.46 km | แผนที่ | เส้นทาง
อพาร์ตเมนต์ 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำส่วนตัว ขนาด 28 ตร.ม. – สนามบินนานาชาติดอนเมือง เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  3.56 km | แผนที่ | เส้นทาง
ทียูบี แมนชั่น เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  3.61 km | แผนที่ | เส้นทาง
Impact Muangthongthani the best rooms for guests เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  3.68 km | แผนที่ | เส้นทาง
Kret Kaew Garden 2 เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  3.68 km | แผนที่ | เส้นทาง
Nongmi condo เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  3.68 km | แผนที่ | เส้นทาง
สตูดิโอ อพาร์ตเมนต์ 1 ห้องน้ำส่วนตัว ขนาด 28 ตร.ม. – สนามบินนานาชาติดอนเมือง เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  3.68 km | แผนที่ | เส้นทาง
Patcha Popular Condo IMPACT เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  3.68 km | แผนที่ | เส้นทาง
Alex room เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  3.68 km | แผนที่ | เส้นทาง
Haus Niche Townhome เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  3.68 km | แผนที่ | เส้นทาง
แบ็คแพคเกอร์ สเตชั่น เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  4.34 km | แผนที่ | เส้นทาง
AE Richy Home เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  4.67 km | แผนที่ | เส้นทาง
อเล็กซานเดรีย ปากเกร็ด เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  4.88 km | แผนที่ | เส้นทาง
Anna-Nava Pakkret เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  5.15 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรม24แอทโฮม เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  5.31 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านยู-ซา-บาย เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  5.68 km | แผนที่ | เส้นทาง
เบด บาย ครูซ แอท สามัคคี ติวานนท์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  5.72 km | แผนที่ | เส้นทาง
โลตัส คอนโด ดาวน์ทาวน์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  5.73 km | แผนที่ | เส้นทาง
เรือนพฤกษา 2 ปาริชาติ บูติก รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  5.77 km | แผนที่ | เส้นทาง
มา นอน นนท์ โฮเทล แอนด์ อพาร์ทเมนท์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  5.88 km | แผนที่ | เส้นทาง
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ วัดปรมัยยิกาวาส นนทบุรี
กลุ่มหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา นนทบุรี
  0.08 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดสนามเหนือ นนทบุรี
  0.44 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดไผ่ล้อม นนทบุรี
  0.70 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดฉิมพลีสุทธาวาส นนทบุรี
  1.12 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดเสาธงทอง นนทบุรี
  1.18 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดกลางเกร็ด นนทบุรี
  1.33 km | แผนที่ | เส้นทาง
สวนเกร็ดพุทธ นนทบุรี
  1.43 km | แผนที่ | เส้นทาง
สวนผลไม้เกาะเกร็ด นนทบุรี
  1.72 km | แผนที่ | เส้นทาง
เกาะเกร็ด นนทบุรี
  2.43 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดสะพานสูง นนทบุรี
  3.20 km | แผนที่ | เส้นทาง
ตลาดน้ำวัดแสงสิริธรรม นนทบุรี
  3.62 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดชลประทานรังสฤษฏ์ นนทบุรี
  3.69 km | แผนที่ | เส้นทาง
คลองขนมหวาน (คลองบางบัวทอง) นนทบุรี
  3.96 km | แผนที่ | เส้นทาง
ไหว้พระ ๙ วัดเกาะเกร็ด นนทบุรี
  4.29 km | แผนที่ | เส้นทาง
งานทุเรียนนนท์ วัดใหญ่สว่างอารมณ์ นนทบุรี
  4.39 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดกู้ นนทบุรี
  4.40 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดตำหนักใต้ นนทบุรี
  4.70 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดชมภูเวก นนทบุรี
  4.72 km | แผนที่ | เส้นทาง
สวนทิวลิปนนท์ นนทบุรี
  7.48 km | แผนที่ | เส้นทาง
สวนชวนชมลีลาวดีปรีชา นนทบุรี
  9.16 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดไทรม้าเหนือ นนทบุรี
  9.18 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดเพลง นนทบุรี
  9.39 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดสมรโกฎิ นนทบุรี
  9.52 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศูนย์ท่องเที่ยวและจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ (ซอยช้าง) นนทบุรี
  9.72 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดท้ายเมือง นนทบุรี
  9.88 km | แผนที่ | เส้นทาง

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

เพิ่มสถานที่ที่ขาดไปจากบริเวณนี้คลิกเลย

Line id: @touronthai (ใส่ @)
www.touronthai.com