www.touronthai.com

หน้าหลัก >> พิจิตร >> วัดทรงธรรม (วัดตลาดใต้)

วัดทรงธรรม (วัดตลาดใต้)

 วัดทรงธรรม หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า วัดตลาดใต้ ประกาศตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.2477 ได้รบพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.2487 โดยมีกำนันทรงธรรม และนางจำรัส บุรพรัตน์ เป็นเจ้าภาพถวายที่ดินในการสร้างวัด

สิ่งที่น่าสนใจ
พระพุทธรูปเทวประชานาถบพิตร พระประธานในวิหารซึ่งเล่าลือกันว่าเมื่อยืนอยู่ที่ประตูทางเข้าวิหาร จะมองเห็นจุดสีขาวที่พระนลาฎ (หน้าผาก) ขององค์พระพุทธรูป แต่เมื่อเข้าไปใกล้ๆ องค์พระ จุดสีขาวนั้นจะหายไป ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงเชื่อกันว่าจุดสีขาวที่เห็นเฉพาะเมื่อยืนอยู่ที่ประตูวิหารเป็นจุดที่เทวดามาเจิมไว้เมื่อครั้งสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ขึ้น

ศาลาไม้สัก เป็นศาลาการเปรียญขนาดใหญ่สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง โดยเฉพาะส่วนเสา เป็นเสาขนาดใหญ่

การเดินทาง
 จากตัวเมืองพิจิตรใช้ทางหลวงหมายเลข 113 ผ่านอำเภอตะพานหิน ระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร วัดทรงธรรมอยู่ซ้ายมือ

 จากนครสวรรค์ใช้ทางหลวงหมายเลข 11 ถึงแยกเขาทรายเลี้ยวซ้าย อีกประมาณ 5 กิโลเมตร วัดทรงธรรมอยู่ขวามือ

ข้อมูลเพิ่มเติม:ททท.สำนักงานนครสวรรค์ โทร.056-221811
https://www.facebook.com/TAT-Nakhonsawan-103513930140126/

แก้ไขล่าสุด 0000-00-00 00:00:00 ผู้ชม 10215

การเดินทาง แผนที่ ที่เที่ยว/ที่พัก

กดติดตามการเดินทางของเราใน Youtube ด้วยนะคะ
วัดทรงธรรม

วัดทรงธรรม เป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดพิจิตร มีข้อมูลว่าสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2477 สถานที่สำคัญๆ ภายในวัดก็คือวิหารซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปองค์หนึ่งที่ชาวบ้านในละแวกนี้เชื่อกันว่า มีการเจิมของเทวดาในการสร้างพระพุทธรูปที่พระนลาฎ หรือหน้าผาก รอยสีขาวจะปรากฏขึ้นเมื่อเราเดินไปถึงช่องประตูทางเข้าวิหาร แต่เมื่อเดินเข้าไปข้างในใกล้องค์พระจะมองไม่เห็นจุดสีขาวนั้นอีก พระพุทธรูปและความเป็นมาของการสร้างวิหารนี้จะกล่าวรายละเอียดต่อไปครับ ตอนนี้เราจอดรถที่หน้าวิหารซึ่งมีลานกว้างๆ อยู่ จากนั้นก็จะเดินเข้าไปในวิหารกันครับ

พระพุทธเทวประชานาถบพิตร

พระพุทธเทวประชานาถบพิตร พระประธานในวิหาร ที่เลื่องลือกันในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์และรอยเจิมที่พระนลาฎ (หน้าผาก) ก่อนที่จะก้าวเข้าไปภายในให้สังเกตุที่องค์พระจะเห็นรอยสีขาวอยู่ระหว่างพระขนง (คิ้ว) ภาพที่ถ่ายมาก็เห็นได้ชัดเจนแต่พอย่อลงก็ทำให้จุดสีขาวนั้นเล็กลงไปด้วยแต่ก็ยังพอจะมองเห็นได้ สำหรับพระพุทธรูป พระพุทธเทวประชานาถบพิตร นี้สร้างเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2534 โดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธโร ปธ.๙) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าอาวาสสามพระยาเป็นประธานเททองหล่อพระพุทธรูปนี้ ที่วัดพุทธภาวนาราม จังหวัดสมุทรปราการ และได้อัญเชิญมาประดิษฐานที่แท่นชั่วคราว ณ วัดทรงธรรม อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2535 และท่านได้มาทำพิธีเบิกพระเนตรเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2535 ต่อมาท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสสโร ปธ.๙) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปเข้าประดิษฐานไว้ในวิหาร เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2540 และเป็นประธานในพิธีถวายพระพุทธรูปไว้ในบวรพระพุทธศาสนาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2541

นายจรัญ-นางกาญจนา บุรพรัตน์ และครอบครัว สร้างพระพุทธรูปนี้ถวายไว้ในบวรพระพุทธศาสนาเพื่อบูชาพระคุณบิดามารดา นายทรงธรรม-นางจำรัส บุรพรัตน์ และเจริญรอยตามศรัทธาของท่านทั้งสองที่ได้อุทิศที่ดินสร้างวัดทรงธรรมและโรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคารเมื่อปี พ.ศ. 2477

พระพุทธเทวประชานาถบพิตร

พระพุทธเทวประชานาถบพิตร เมื่อเดินเข้ามาในวิหารใกล้ๆ องค์พระจุดสีขาวนั้นก็จะหายไป กลับกลายเป็นมองไม่เห็น ตามความเชื่อของชาวบ้านในละแวกนี้ที่ได้เล่าให้เราฟัง ชาวบ้านเชื่อกันว่าพระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์มาก เมื่อครั้งที่สร้างขึ้นมาได้มีเทวดามาเจิมจุดสีขาวนี้ที่องค์พระพุทธรูป จึงทำให้มองเห็นได้จากหน้าประตูวิหาร แต่เมื่อเดินเข้าใกล้แล้วจะมองไม่เห็น

ช่องประตูวิหาร

ช่องประตูวิหาร วิหารหลังนี้สร้างขึ้นหลังจากที่สร้างพระพุทธรูปเสร็จแล้ว เป็นวิหารสีขาวทั้งหลังมุงหลังคาด้วยกระเบื้องสีน้ำเงิน ด้านหน้ามีประวัติของพระพุทธรูปและวิหารเขียนไว้

วิหารพระพุทธเทวประชานาถบพิตร

วิหารพระพุทธเทวประชานาถบพิตร วิหาร พระพุทธเทวประชานาถบพิตร ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินฺธโร ปธ.๙) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าอาวาสวัดสามพระยาเป็นประธานวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2536 ก่อสร้างเสร็จเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2541 ทำพิธีถวายวิหารไว้ในบวรพระพุทธศาสนาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2541 โดยมีท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสสโร ปธ.๙) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร เป็นประธานในพิธี

รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี ศิลปินแห่งชาติอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบ รูปทรงของวิหารนี้เป็นแบบสถาปัตยกรรมไทยภาคเหนือตอนล่าง นายจรัญ บุรพรัตน์ เป็นวิศกรโครงสร้าง

ศาลาไม้สัก

ศาลาไม้สัก อยู่ด้านหน้าของวิหารห่างกันไม่ไกลมาก ศาลาหลังนี้อยู่ข้างอุโบสถด้านหน้ามีเพียงสนามโล่งกว้าง ปกติไม่ได้เปิดให้เข้าชมภายในแต่เดินชมรอบๆ ศาลาได้

ศาลาไม้สัก

ศาลาไม้สัก เสาขนาดใหญ่หลายต้น เป็นจุดเด่นของศาลาหลังนี้

ยังไม่มีรีวิว มาเขียนรีวิวเป็นคนแรกกัน

0/0 จาก 0 รีวิว
เริ่มเขียนรีวิวกับเราแค่คลิก เข้าสู่ระบบ ด้วย Facebook...

ที่พัก/โรงแรมใกล้ วัดทรงธรรม (วัดตลาดใต้) พิจิตร
Monterey Park มอนเทอร์เรย์ พาร์ค รีสอร์ท
  18.95 km | แผนที่ | เส้นทาง
Roseinn Hotel Taphanhin เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  25.73 km | แผนที่ | เส้นทาง
Udaya Angkor Bed and Breakfast เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  55.39 km | แผนที่ | เส้นทาง
ลานนา บาหลี กำนันเต่า เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  58.96 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรม เดอะ เนส พิจิตร เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  59.76 km | แผนที่ | เส้นทาง
ออร์คิดเพลส เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  60.53 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมพิจิตร พลาซา เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  62.35 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมแกรนด์ ฟลาวเวอร์ พิจิตร
  64.63 km | แผนที่ | เส้นทาง
เรือนวนา รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  71.39 km | แผนที่ | เส้นทาง
Villa Nachalieng เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  78.95 km | แผนที่ | เส้นทาง
เบสทินี่ โฮเต็ล แอนด์ เรสเทอรองต์ เพชรบูรณ์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  86.61 km | แผนที่ | เส้นทาง
มะพร้าวน้ำหอม รีสอร์ต เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  89.93 km | แผนที่ | เส้นทาง
เขาค้อ คอปเตอร์ ฮิลล์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  91.65 km | แผนที่ | เส้นทาง
เอสพี รีสอร์ต แอนด์ การ์เดน เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  92.36 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านเดี่ยว 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำส่วนตัว ขนาด 145 ตร.ม. – กลางเมือง เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  94.14 km | แผนที่ | เส้นทาง
พีโน่ ลาเต้ รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  95.76 km | แผนที่ | เส้นทาง
The Naps Hostel เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  96.29 km | แผนที่ | เส้นทาง
Sainamtok Resort เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  97.27 km | แผนที่ | เส้นทาง
Baandinpan เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  97.85 km | แผนที่ | เส้นทาง
ไอ เลิฟ เขาค้อ รีสอร์ต เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  98.39 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านสวนชมวิว รีสอร์ท เนินมะปราง
  99.50 km | แผนที่ | เส้นทาง
รีสอร์ต ไรลำภู ฟาร์ม แอนด์ แคมปิ้ง เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  100.01 km | แผนที่ | เส้นทาง
bansairung khao hko เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  100.91 km | แผนที่ | เส้นทาง
แบ็งค็อก เขาค้อ รีสอร์ต เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  101.96 km | แผนที่ | เส้นทาง
รุ่งอรุณริมธาร เพชรบูรณ์
  102.03 km | แผนที่ | เส้นทาง
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ วัดทรงธรรม (วัดตลาดใต้) พิจิตร
วัดทับคล้อ (สวนโพธิสัตว์) พิจิตร
  2.50 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดพระพุทธบาทเขารวก พิจิตร
  11.32 km | แผนที่ | เส้นทาง
หลวงพ่อน้ำเคือง วัดดงตะขบ
  15.46 km | แผนที่ | เส้นทาง
เหมืองแร่ทองคำเขาพนมพา พิจิตร
  22.30 km | แผนที่ | เส้นทาง
งานกำฟ้า ป่าแดง
  25.05 km | แผนที่ | เส้นทาง
พระพุทธเกตุมงคล (หลวงพ่อโตตะพานหิน วัดเทวปราสาท) พิจิตร
  26.68 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดยางสามต้นวนาราม (วัดไตรยาง) พิจิตร
  28.85 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดห้วยเขน พิจิตร
  30.39 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดเขารูปช้าง พิจิตร
  39.76 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดหัวดง พิจิตร
  42.60 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดท่าช้าง พิจิตร
  44.37 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดบ้านน้อย พิจิตร
  47.64 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดโพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
  49.06 km | แผนที่ | เส้นทาง
สวนเกษตรวังทับไทร พิจิตร
  52.34 km | แผนที่ | เส้นทาง
ขจรฟาร์ม (ฟาร์มนกกระจอกเทศ) พิจิตร
  53.95 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดหนองกลับ นครสวรรค์
  55.25 km | แผนที่ | เส้นทาง
ไร่องุ่นดงเจริญ (ไร่องุ่นขจรฟาร์ม) พิจิตร
  55.59 km | แผนที่ | เส้นทาง
ภูเขาหินปะการัง (เขาหน่อ) เพชรบูรณ์
  56.50 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดหิรัญญาราม (วัดบางคลาน) พิจิตร
  57.98 km | แผนที่ | เส้นทาง
ถ้ำผาโค้ง (ผาเจ็ดสี) วังโป่ง
  58.41 km | แผนที่ | เส้นทาง
ถ้ำปากเสือ
  58.48 km | แผนที่ | เส้นทาง
ถ้ำแอร์
  58.61 km | แผนที่ | เส้นทาง
บึงสีไฟ พิจิตร
  59.41 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดท่าหลวง พิจิตร
  60.36 km | แผนที่ | เส้นทาง
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล พิษณุโลก
  62.28 km | แผนที่ | เส้นทาง

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

เพิ่มสถานที่ที่ขาดไปจากบริเวณนี้คลิกเลย

Line id: @touronthai (ใส่ @)
www.touronthai.com