×

นั่งรถรางเที่ยวเมืองเพชร (City Tour)
นั่งรถรางเที่ยวเมืองเพชร (City Tour)
เพชรบุรี
นั่งรถรางเที่ยวเมืองเพชร เส้นทางท่องเที่ยวรอบตัวเมืองเพชรด้วยรถรางนำเที่ยวจัดขึ้นโดยชุมชนพระนครคีรี ร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบุรี แล่นไปรอบๆ เมืองชมวิถีชีวิตชาวเพชรบุรี แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทั้งทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาวเพชร ได้แก่

ถนนราชดำเนิน อันมีต้นมะฮอกกานี ราชมรดกล้นเกล้ารัชกาลที่ ๕ เปรียบเสมือนเป็นพระบรมราชานุสร์ของพระองค์ท่านเป็นมรดกแก่ชาวเพชรบุรี เมล็ดพันธุ์ของต้นไม้นี้มาจากต่างประเทศในคราวเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ 2 (ร.ศ.126) มะฮอกกานีเป็นไม้ใบใหญ่ เนื้อไม้แข็ง มีกลิ่นหอม 2 ข้างทางของถนนราชดำเนินจะมีมะฮอกกานีเรียงรายตลอดแนว เป็นถนนเพียงสายเดียวในเมืองไทย นอกจากนั้นยังมีรูปปั้นฝีมือช่างปูนปั้นเมืองเพชร (ช่างสิบหมู่) ผลงานของช่างปั้น 35 ท่านด้วยกัน นำโดย อ.ทองร่วง เอมโอษฐ ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2554 สาขาทัศนศิลป์ศิลปะปูนปั้น งานปั้นทั้งหมดสื่อเรื่องราวในวรรณคดีเรื่อง "รามเกียรติ์" รวม 35 ฉากเรียงรายตลอดแนวถนนราชดำเนิน

โรงงานผลิตขนมหวานลูกเจี๊ยบ โรงงานผลิตขนมหวานของดีของเมืองเพชร ที่คงกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิม ปรับปรุงรสหวานให้อ่อนลงเพื่อสุขภาพ ทำขนมไทยอย่างปราณีต สีสันสวยงาม เป็นเอกลักษณ์ของเพชรบุรี โดยใช้ส่วนประกอบสำคัญคือน้ำตาลที่เคี่ยวจากตาลโตนด ขนมขึ้นชื่อของโรงงานลูกเจี๊ยบได้แก่ หม้อแกง ฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด เม็ดขนุน อลัว ข้าวตู ข้าวเม่าบดมะพร้าวอ่อน ทองม้วน วุ้นกรอบ ผลิตสดใหม่จากโรงงานทุกวัน

พระรามราชนิเวศน์ หรือพระราชวังบ้านปืน ชมพระตำหนักตามกระแสพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ทรงโปรดฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับแรมในเวลาเสด็จประพาสเพชรบุรี แบบอาคารโมเดิร์นสไตล์อิทธิพลตะวันตก งานสถาปัตยกรรมที่จ้างช่างมาจากประเทศอิตาลี อังกฤษ และเยอรมัน สร้างในปี พ.ศ. 2453 นาน 8 ปี

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มณฑลทหารบกที่ 15 อยู่บริเวณโดยรอบของพระราชวังบ้านปืน สาธิตการเลี้ยงสัตว์มากมายหลายชนิดเพื่อเป็นอาชีพ ได้แก่ กบ แกะ แพะ ปลา นกแก้ว การปลูกผักปลอดสารพิษ การหมักปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด การเผาถ่าน การทำน้ำส้มควันไม้ การเพาะเห็ด ฯลฯ

วัดพระพุทธไสยาสน์ หรือวัดพระนอน เป็นวัดเก่าแก่สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา (วัดในจังหวัดเพชรบุรีหลายวัดที่สร้างในสมัยนั้นและยังคงมีพระสงฆ์จำพรรษาไม่เป็นวัดร้าง ได้รับการบูรณะซ่อมแซมปฏิสังขรณ์มาตลอดเวลา จึงเรียกเมืองเพชรว่า อยุธยาที่ยังมีชีวิต) วัดพระนอนประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ขนาดใหญ่ ยาว 21 วา 1 ศอก 7 นิ้ว เป็นอันดับ 4 ของประเทศไทย สร้างด้วยอิฐตลอดทั้งองค์ลงรักปิดทอง พระบาทขององค์พระนอนฝังมงคล 108 ประการ ภายในองค์พระกลวงมีเรื่องเล่ากันว่า เคยชำรุดจนพบโพลงในองค์พระ มีขนาดใหญ่เหมือนห้อง 12 ห้อง พบวัตถุโบราณโดยเฉพาะพระเครื่องบูชาจำนวนมาก ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ ส่วนโพลงที่องค์พระชำรุดได้บูรณะปิดไปแล้ว

วัดข่อย เป็นวัดที่ตั้งของพระธาตุฉิมพลีเศรษฐีนวโกฏิ สร้างโดยฝีมือศิลปะชั้นสูงของสกุลช่างเมืองเพชร แบบของพระธาตุมาจากยันต์ฉิมพลี เมื่อสร้างเสร็จแล้วแลดูคล้ายวิมานฉิมพลีตั้งอยู่บนโลกมนุษย์ งานปูนปั้นฝีมือช่างเมืองเพชร (ช่างสิบหมู่) รังสรรผลงานพระธาตุฉิมพลีให้ออกมางดงามหาที่อื่นเทียบได้ยาก เป็นอีกหนึ่งพุทธสถานที่เปี่ยมด้วยคุณค่าทางศิลปะ ทุกรายละเอียดแฝงไว้ด้วยธรรมะทั้งสิ้น

รถบริการนำเที่ยวเมืองเพชร จอดรอรับนักท่องเที่ยวที่บริเวณเชิงทางขึ้นเขาวัง เปิดให้บริการเป็นประจำทุกวัน วันธรรมดา 1 รอบ เวลา 13.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ และวัดหยุดนักขัตฤกษ์ วันละ 2 รอบ 09.00 น. และ 13.00 น.

ราคาบัตรเดียวเที่ยวรอบเมือง 99 บาท/ท่าน และวันหยุดนักขัตฤกษ์ในบางโอกาสมีการเปิดบรการฟรีด้วยนะคะ 

สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์บริการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี (ศาลาจตุรมุข) โทร. 032-403888 ต่อ 3302 และ 088-2309320 


0/0 จาก 0 รีวิว
ผู้ชม 199 ครั้ง 1 คน เช็คอินที่นี่
นั่งรถรางเที่ยวเมืองเพชร (City Tour)

 "รถรางนำเที่ยว City Tour เมืองเพชร รถรางนำเที่ยวเริ่มต้นที่มีรถราง 1 คัน ทดลองเปิดให้บริการมาประมาณปีเศษๆ จากนั้นก็ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเพชรบุรี จนมีรายได้ซื้อรถคันที่ 2 การเที่ยวแบบสะดวกสบายง่ายๆ เริ่มต้นที่เชิงเขาวัง ตรงทางขึ้น จะมีรถรางให้บริการจอดรออยู่ วันนี้วันธรรมดา ออกรอบเดียวคือ บ่ายโมงตรง ราคาบัตรแค่ 99 บาท มีเจ้าหน้าที่ดูแลพร้อมบรรยายข้อมูลความรู้ดีๆ เกี่ยวกับเมืองเพชรตลอดเส้นทาง"

WWW.TOURONTHAI.COM

นั่งรถรางเที่ยวเมืองเพชร (City Tour)

 "ต้นมะฮอกกานี รถรางเคลื่อนไปอย่างช้าๆ ตามเส้นทางเที่ยวเมืองเพชร เริ่มจากถนนราชดำเนิน เราจะเห็นต้นมะฮอกกานีที่เมล็ดพันธุ์มาจากต่างประเทศ โดย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ทรงนำเมล็ดกลับมาเมื่อครั้งเสด็จประพาสครั้งที่ 2 จากนั้นต้นมะฮอกกานีก็เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของถนนสายนี้สืบมา"

WWW.TOURONTHAI.COM

นั่งรถรางเที่ยวเมืองเพชร (City Tour)

 "งานปูนปั้นรามเกียรติ์ ถนนราชดำเนิน ระหว่างทางที่รถแล่นไป เราจะเห็นรูปปั้นที่มีฝีมือลวดลายปราณีตละเอียดสวยงาม ตั้งอยู่เป็นระยะๆ ริมถนน งานปูนปั้นชั้นสูงสกุลช่างเมืองเพชร เป็นงานช่างสิบหมู่ เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย ช่างปูนปั้นแต่ละท่านฝีมือดีทุกคน จับสลากได้รูปอะไรก็ต้องปั้นรูปนั้น เป็นเรื่องราวของแต่ละตอนในเรื่องรามเกียรติ์ สะดุดตาผู้สัญจรไปมาบนถนนสายนี้มานานหลายปี"

WWW.TOURONTHAI.COM

นั่งรถรางเที่ยวเมืองเพชร (City Tour)

 "ซุ้มประตูวัดจันทราวาส เป็นซุ้มประตูวัดที่มีฝีมือช่างปูนปั้นอันปราณีตเด่นตระหง่านอยู่ริมทาง ซอยด้านตรงข้ามกับซุ้มประตูวัด เป็นซอยไปโรงงานขนมหวานลูกเจี๊ยบ ถ้าจะมาโรงงานทำขนมให้สังเกตุประตูวัดนี้"

WWW.TOURONTHAI.COM

นั่งรถรางเที่ยวเมืองเพชร (City Tour)

 " ซอยเข้าโรงงานขนมไทยลูกเจี๊ยบเป็นซอยค่อนข้างคับแคบ ถ้าจะมาจริงๆ แนะนำให้จอดรถที่วัดจันทราวาสอาจจะสะดวกกว่า แต่รถรางนำเที่ยว City Tour พาเราลัดเลาะเข้ามาจนได้ "

WWW.TOURONTHAI.COM

นั่งรถรางเที่ยวเมืองเพชร (City Tour)

 "ขนมไทย ลูกเจี๊ยบ พอเข้ามาถึงประตูโรงงาน เจ้าของออกมาต้อนรับอย่างยิ่มแย้มแจ่มใส โรงงานผลิตขนมไทยของเมืองเพชรมีอยู่มากมายหลายโรงงาน แต่ที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาชมที่สะดวกที่สุดคือโรงงานลูกเจี๊ยบ ขนมไทยมากมายหลายชนิดที่ผลิตที่นี่ออกมาให้เราได้ชิม รสชาตของขนมถูกปรับให้อ่อนความหวานลงเล็กน้อยตามกระแสของการรักสุขภาพ แต่ก็งยังหอมหวานมันตามเอกลักษณ์ของขนมไทยเอาไว้อย่างลงตัว"

WWW.TOURONTHAI.COM

นั่งรถรางเที่ยวเมืองเพชร (City Tour)

 "โรงงานขนมไทยลูกเจี๊ยบ เมื่อชิมขนมกันจนอิ่มแล้ว ก็ได้เวลาเข้าไปชมโรงงาน การที่จะเข้ามาในโรงงานจะได้รับหมวกกันคนละใบ ทุกคนต้องสวมหมวกก่อนเดินเข้ามาภายใน ขนมหวานมากมายหลายชนิดที่ผลิตที่นี่ ใช้กระบวนการผลิตแบบโบราณ แต่นำเครื่องจักรที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในกระบวนการอบ มีความสะอาดถูกหลักอนามัย ในโรงงานแบ่งพื้นที่ออกเป็นโซนตามชนิดของขนม น้ำเชื่อมขนมจะมีความหวานหลายระดับลดหลั่นกันลงไป ขนมไทยที่หวานสุดต้องชุบก่อน จากนั้นค่อยนำน้ำเชื่อมไปชุบขนมไทยที่หวานลดหลั่นลงไป ขนมที่ต้องอบควันเทียนก็ยังคงอบควันเทียนตามสูตรโบราณไม่ขาดตกบกพร่อง"

WWW.TOURONTHAI.COM

นั่งรถรางเที่ยวเมืองเพชร (City Tour)
นั่งรถรางเที่ยวเมืองเพชร (City Tour)
นั่งรถรางเที่ยวเมืองเพชร (City Tour)

 " โรงงานขนมไทยลูกเจี๊ยบจะมีกล่องบรรจุขนมที่ได้มาตรฐานความสะอาด ขนาดของกล่องตามชนิดของขนม และในช่วงเทศกาล รับจัดกระเช้าในราคาพิเศษ สามารถสั่งชนิดของขนมในกระเช้าได้ ตั้งแต่อดีต ขนมไทยนับเป็นขนมมงคลเหมาะสำหรับใช้ในพิธีมงคล และการมอบให้เป็นของขวัญในวาระพิเศษต่างๆ ชื่อของขนมไทย ล้วนแล้วแต่มีความหมายเป็นมงคล โดยมากมีความว่า ทอง ประกอบอยู่ เช่น ทองเอก ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง จ่ามงกุฎ ฯลฯ

การมอบขนมมงคลให้กับคนที่เรารักจึงถือเป็นการรักษาธรรมเนียมปฏิบัติมาแต่โบราณอีกด้วย ติดต่อสอบถาม โทร. 032-427-464"

WWW.TOURONTHAI.COM

นั่งรถรางเที่ยวเมืองเพชร (City Tour)

 " ออกจากโรงงานขนมไทยลูกเจี๊ยบ รถรางนำเที่ยว City Tour เมืองเพชร พาเราเลี้ยวกลับไปยังถนนราชดำเนิน เพื่อเดินทางไปยังสถานที่ต่อไป"

WWW.TOURONTHAI.COM

นั่งรถรางเที่ยวเมืองเพชร (City Tour)

 "พระรามราชนิเวศน์หรือพระราชวังบ้านปืนใช้เวลาไม่นาน รถรางก็พาเราเข้ามาถึงเขตความรับผิดชอบของมณฑลทหารบกที่ 15 ที่ตั้งของพระราชวังบ้านปืน ที่สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๕ ด้วยฝีมือช่างจากต่างประเทศ ความสวยงามที่คงอยู่ให้เราได้มาชื่นชมนี้ ได้รับการบูรณะดูแลเป็นอย่างดีตลอดมา
"

WWW.TOURONTHAI.COM

นั่งรถรางเที่ยวเมืองเพชร (City Tour)

 "ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง พระราชวังบ้านปืน หลายต่อหลายครั้งที่เรามาเที่ยวพระราชวังบ้านปืนของเพชรบุรี เราไม่เคยรู้เลยว่า พื้นที่ส่วนหนึ่งทางด้านหลัง เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มีการเลี้ยงสัตว์และกิจกรรมอื่นๆ มากมายหลายอย่าง สัตว์เศรษฐกิจได้แก่ นก เต่า ปลา และกบ เลี้ยงกันอยู่ในพื้นที่เล็กๆ แต่สร้างรายได้ได้เป็นอย่างดีสำหรับเกษตรกร"

WWW.TOURONTHAI.COM

นั่งรถรางเที่ยวเมืองเพชร (City Tour)

 " จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของศูนย์ฯ แห่งนี้ คือการเลี้ยงหมูหลุม แต่เป็นหมูป่า คอกหมูและสัตว์อีกหลายชนิดในบริเวณที่ไม่ไกลจากพระรามราชนิเวศน์ แต่กลับไม่มีกลิ่นรบกวน ด้วยกระบวนการเลี้ยงสัตว์ตามทฤษฎี นอกจากนั้นก็มีบ่อปลา คอกแกะ คอกแพะ โรงเผาถ่านและทำน้ำส้มควันไม้ บ่อปลา พลังงานทดแทน บ่อหมักปุ๋ยอินทรีย์และเครื่องอัดเม็ดปุ๋ย และส่วนงานอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย"

WWW.TOURONTHAI.COM

นั่งรถรางเที่ยวเมืองเพชร (City Tour)
นั่งรถรางเที่ยวเมืองเพชร (City Tour)

 "วัดพระนอน หรือ วัดพระพุทธไสยาสน์ สถานที่สำคัญที่สุดอีกแห่งหนึ่งของเพชรบุรี ก็คือวัดแห่งนี้ รถรางพาเราเลี้ยวเข้ามาจอดหน้าวิหารขนาดใหญ่ มองจากภายนอกก็จะเห็นว่าวิหารหลังนี้ใหญ่มากๆ เป็นวิหารที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ หรือพระนอน ขนาดความยาว 21 วาเศษๆ หรือ กว่า 42 เมตร นั่นเอง"

WWW.TOURONTHAI.COM

นั่งรถรางเที่ยวเมืองเพชร (City Tour)

 "พระนอน เพชรบุรี ขนาดความยาวตลอดองค์พระของพระพุทธไสยาสน์ที่เพชรบุรี นับเป็นอันดับ 4 ของประเทศไทย แต่ถึงกระนั้นก็ยังใหญ่จนไม่สามารถถ่ายภาพพระพุทธรูปตลอดทั้งองค์ได้ ชาวเพชรบุรีถือว่า พระนอนองค์ใหญ่ที่ปั้นได้งดงามสมสัดส่วน น่าจะเป็นพระนอนที่เพชรบุรีที่งดงามที่สุด รายละเอียดเพิ่มเติม ที่ วัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน)"

WWW.TOURONTHAI.COM

นั่งรถรางเที่ยวเมืองเพชร (City Tour)
นั่งรถรางเที่ยวเมืองเพชร (City Tour)

 "พระธาตุฉิมพลีเศรษฐีนวโกฏิ จากวัดพระนอน นั่งรถต่อมาอีกหน่อยเดียว เราก็จะมาถึงวัดที่สวยงามเปี่ยมด้วยฝีมือด้านศิลปะบนสถาปัตยกรรมของพระพุทธศาสนสถาน คือพระธาตุที่ถอดแบบมาจากยันต์ฉิมพลี ประดุจเป็นวิมานฉิมพลีบนโลกมนุษย์ อักขระบนผนังด้านนอกคือยันต์โภคทรัพย์ เชื่อว่าผู้ที่มาสักการะพระธาตุองค์นี้ จะมีความรุ่งเรืองในด้านทรัพย์ งานปูนปั้นโดยรอบองค์พระธาตุ เป็นตัวแทนแสดงความสวยงามของสกุลช่างเมืองเพชรได้เป็นอย่างดี ยากจะหาศาสนสถานใดที่สร้างได้งดงามเพียงนี้อีกแล้ว

รายละเอียดต่างๆ ของพระธาตุฉิมพลีเศรษฐีนวโกฏิ เราเขียนบรรยายไว้ละเอียดสุดๆ ที่ วัดข่อย"

WWW.TOURONTHAI.COM

นั่งรถรางเที่ยวเมืองเพชร (City Tour)
นั่งรถรางเที่ยวเมืองเพชร (City Tour)

 "วัดข่อย ที่ตั้งของพระธาตุฉิมพลีเศรษฐีนวโกฏิ อยู่เชิงเขาวัง มองขึ้นไปจะเห็นพื้นที่ของเขาวัง ในยามเย็น วัดข่อยและเขาวังจะเปิดไฟส่องสว่าง เป็นภาพที่สวยงามมากๆ สมควรจะกล่าวว่า เป็นสถานที่ที่ควรจะได้ไปสักครั้งในชีวิต

จบโปรแกรมการนำเที่ยว City Tour เมืองเพชร เพียงเท่านี้ รถรางจะนำเรากลับไปยังจุดเริ่มต้น เป็นเส้นทางท่องเที่ยวเมืองเพชรแบบครบรส สำหรับเวลานอกเหนือจากการนั่งรถรางเที่ยวแล้ว เรายังสามารถขึ้นไปชมพระนครคีรีหรือเขาวัง หรือไปเที่ยววัดที่มีความสวยงามอีกมากมายหลายวัด ไม่ว่าจะเป็น วัดใหญ่สุวรรณาราม วัดกำแพงแลง วัดมหาธาตุ ฯลฯ ครบรสเที่ยววันเดียวที่เมืองเพชร...

ขอขอบคุณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเพชรบุรี มา ณ โอกาสนี้ครับ"

WWW.TOURONTHAI.COM

แผนที่ นั่งรถรางเที่ยวเมืองเพชร (City Tour)คลิกที่นี่

×

วิธีใช้งาน touronthai mini

  ดูข้อมูลของรูปภาพกดที่รูปภาพนั้น

  ใต้รูปภาพจะมีปุ่มอยู่ 6 ปุ่ม
  • ปุ่มแรก คือ ปุ่มวิธีใช้ที่คุณเพิ่งกด
  • ปุ่มที่ 2 คือ ปุ่มแสดงข้อมูลของสถานที่ที่คุณกำลังดู
  • ปุ่มที่ 3 คือ เส้นทางไปยังสถานที่ที่คุณกำลังดู
  • ปุ่มที่ 4 คือ ร้านอาหารที่อยู่ใกล้ๆ สถานที่ที่คุณกำลังดู
  • ปุ่มที่ 5 คือ ที่เที่ยวที่อยู่ใกล้ๆ สถานที่ที่คุณกำลังดู
  • ปุ่มที่ 6 คือ โรงแรมที่อยู่ใกล้ๆ สถานที่ที่คุณกำลังดู
ขอบคุณที่เข้ามาชม touronthai mini หวังว่าเว็บของเราจะมีประโยชน์กับคุณ
insert_emoticon

เข้าสู่ระบบ (กดแล้วรอสักครู่ครับ)
สำหรับมือถือก่อนกดโปรดอ่าน

×

ก่อนคลิกเข้าสู่ระบบปุ่มสีน้ำเงินโปรดดูให้แน่ใจว่าเราเข้าเว็บนี้จาก facebook twitter line หรือ google+ หรือเปล่า ดูที่แถบด้านบนสุด
android ถ้ามีจุด 3 จุดมุมบนขวาให้คลิกแล้วเลือกเปิดด้วยแอพอื่น
iphone จะมีรูปสี่เหลี่ยมกับลูกศรชี้ขึ้นคลิกแล้วเลือกเปิดด้วย Safari
ไม่ยังงั้นจะเข้าสู่ระบบด้วย facebook ไม่ได้จะกลายเป็นจอสีขาว

สอบถามการใช้งาน/แจ้งปัญหาการใช้งาน
@touronthai

ที่พัก/โรงแรมใกล้ นั่งรถรางเที่ยวเมืองเพชร (City Tour)

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

ที่เที่ยวใกล้ นั่งรถรางเที่ยวเมืองเพชร (City Tour)

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

ร้านอาหารใกล้นั่งรถรางเที่ยวเมืองเพชร (City Tour)

*อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูล*
ร่วมส่งร้านโปรดของคุณให้ทุกคนรู้จักคลิก ..

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ