×

วัดมหาธาตุวรวิหาร เพชรบุรี
วัดมหาธาตุวรวิหาร เพชรบุรี
เพชรบุรี
เป็นวัดที่มีพระธาตุองค์ใหญ่สูงตระหง่านอยู่กลางเมืองเพชรบุรี และทำให้เมืองนี้ได้รับขนานนามว่า อยุธยาที่ยังมีชีวิต
0/0 จาก 0 รีวิว
ผู้ชม 346 ครั้ง
วัดมหาธาตุวรวิหาร เพชรบุรี

 "ภายในพระวิหารหลวงเมื่อไหว้พระพุทธรูปปางลีลาด้านหน้าพระวิหารหลวงก็เดินเข้ามาภายใน เป็นสิ่งที่น่าประทับใจมากที่ได้เห็นพระพุทธรูปองค์ประธานในพระวิหารหลวงซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยทรงเครื่อง พร้อมพระอัครสาวก นอกจากนั้นยังมีพระพุทธรูปอีกหลายองค์ภายในกระจกใสล้อมรอบฐานพระ เพื่อมิให้ประชาชนปิดทององค์พระทุกองค์ที่อยู่ด้านใน แต่ยังมีพระพุทธรูปและรูปปั้นบูรพจารย์หลายรูปเพื่อให้ประชาชนได้ปิดทองเป็นสิริมงคล สิ่งที่เป็นความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือเสมาธรรมจักรหินทรายสมัยทวารวดีที่อยู่ด้านหน้าองค์พระพุทธรูปทั้งหมดนอกกรอบกระจกให้ประชาชนปิดทองได้ สำหรับเสมาธรรมจักรหินทรายสมัยทวารวดีมีอายุประมาณ 1000 ปี ประวัติพระวิหารหลวงพระวิหารหลวง สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย รัชสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ (พ.ศ. 2275 - 2301) ภายในพระวิหารหลวงมีพระพุทธรูปที่สำคัญ คือ พระพุทธรูปประธานทรงราชาภรณ์ ที่หน้าบันประดับด้วยลาย ปูนปั้น รูปพระนารายณ์ทรงครุฑยุดนาค มีพยาวานรแบกครุฑอยู่อีกชั้นหนึ่ง พื้นหลังเป็นลายกนก ก้านขดออกช่อลายหางโต เป็นรูปครุฑ นาค ยักษ์ ฯลฯ
"

WWW.TOURONTHAI.COM

วัดมหาธาตุวรวิหาร เพชรบุรี

 "รูปปั้นบูรพจารย์ด้านหน้าพระประธานสำหรับภาพนี้ขอถ่ายด้านข้างให้เห็นเสมาธรรมจักรโบราณชัดขึ้นด้วย
"

WWW.TOURONTHAI.COM

วัดมหาธาตุวรวิหาร เพชรบุรี

 "ภาพจิตรกรรมฝาผนังเมื่อไหว้พระในโบสถ์แล้วก็มองไปรอบๆ ตามฝาผนังด้านในรู้สึกว่าจะติดเป็นนิสัยประจำตัวไปแล้วที่ไปไหว้พระที่วัดไหนก็ต้องคอยมองหาภาพจิตรกรรมหรือศิลปะปูนปั้นต่างๆ ที่ประดับอยู่ในโบสถ์หรือวิหารและภาพที่ได้เห็นในโบสถ์หลังนี้จะเป็นภาพที่มีอายุค่อนข้างเก่าแก่ มีการเสียหายในส่วนครึ่งล่างในลักษณะคล้ายถูกน้ำท่วมเป็นเวลานานในระดับที่ภาพเลือนหายไปเป็นที่น่าเสียดายอย่างมาก
"

WWW.TOURONTHAI.COM

วัดมหาธาตุวรวิหาร เพชรบุรี

 "พระพุทธรูปองค์เล็กๆ ที่ประดิษฐานอยู่บนฐานที่สูง 2 องค์ กับพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรซึ่งเรียกว่าหลวงพ่อบ้านแหลม รวมเป็น 3 องค์ ประดิษฐานอยู่เกือบกึ่งกลางของพระวิหารหลวง แยกต่างหากจากบริเวณฐานพระประธานในพระวิหารหลวง เหตุที่สร้างฐานพระพุทธรูป 2 องค์ให้สูงน่าจะมาจากต้องการให้แลดูสมดุลย์กับองค์หลวงพ่อบ้านแหลมซึ่งเป็นพระพุทธรูปประทับยืน พระพุทธรูปทั้งสามองค์นี้ชาวบ้านศรัทธากันมาก มากราบไหว้บูชาปิดทองจนมองแทบไม่ออกว่าเป็นพระปางอะไร มีรายละเอียดเป็นอย่างไรเพราะความหนาของทองคำเปลว จากซ้ายไปขวา คือ หลวงพ่อทองวัดเขาตะเครา , หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ เป็นพุทธรุปปรางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 8 นิ้ว หัตถ์ซ้ายถือพัด ชาวบ้านเรียกว่า หลวงพ่อวัดมหาธาตุ และหลวงพ่อบ้านแหลม
"

WWW.TOURONTHAI.COM

วัดมหาธาตุวรวิหาร เพชรบุรี

 "ฐานชุกชีพระประธานวัดมหาธาตุเมื่อกราบพระปิดทองเป็นอันเสร็จสิ้นแล้ว อันดับต่อไปเป็นการเดินไปสักการะชมความงดงามของพระปรางค์ 5 ยอด อันเป็นเอกลักษณ์และจุดเด่นของวัดมหาธาตุวรวิหารแห่งนี้มานาน ทางเดินไปยังพระปรางค์ 5 ยอด ต้องเดินออกประตูด้านหลังพระวิหารหลวง เพราะพระปรางค์ 5 ยอดตั้งอยู่กลางระเบียงคดล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน มีด้านหน้าเป็นทางเข้าออกทางเดียวซึ่งก็คือประตูพระวิหารหลวง เดินผ่านที่ฐานพระพุทธรูปทรงเครื่องพระประธาน เห็นลวดลายบนฐานมีลักษณะงดงามมาก น่าเสียดายที่ไม่สามารถหามุมที่จะมองเห็นฐานพระได้ทั้งหมด
"

WWW.TOURONTHAI.COM

วัดมหาธาตุวรวิหาร เพชรบุรี

 "พระปรางค์วัดมหาธาตุจากประวัติการก่อสร้างมีการขุดพบหลักฐานว่ามีการก่อสร้างวัดมหาธาตุวรวิหาร และพระปรางค์ 5 ยอดมาตั้งแต่ 1,000 ปีก่อน หลักฐานจากสมุดเพชรบุรี ระบุว่าได้พบอิฐสมัยทวาราวดี บริเวณป่าช้าวัดมหาธาตุ ฯ ด้านที่อยู่ติดกับวัดแก่นเหล็ก เป็นแผ่นอิฐยาวประมาณหนึ่งศอก ปิดทับอยู่บนหลุมฝังศพ มีซากโครงกระดูกหนึ่งโครง มีอักษรจารึกที่แผ่นอิฐนั้นมีความว่า "ข้าพเจ้าจีนแดงได้สร้างพระปรางค์ไว้ไม่สำเร็จ ขอให้ข้าพเจ้าได้สร้างพระปรางค์นี้อีกต่อไป"  พระปรางค์ 5 ยอดนี้มีอายุเก่าแก่มากผ่านการบูรณะปฏิสังขรณ์มาหลายครั้ง ในสมัยรัตนโกสินทร์ ปรากฏหลักฐานว่าได้มีการบูรณะมาแล้ว 5 ครั้ง คือ

พ.ศ. 2357 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

พ.ศ. 2406 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พ.ศ. 2471 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  

พ.ศ. 2475 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

พ.ศ. 2535 ใช้เวลาประมาณปีเศษ โดยใช้เงินจากผู้มีจิตศรัทธา เป็นเงิน 11 ล้านบาทเศษ 
"

WWW.TOURONTHAI.COM

วัดมหาธาตุวรวิหาร เพชรบุรี

 "หน้าบันด้านหลังพระวิหารหลวงอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะเก็บภาพมาฝากหลังจากที่ได้เดินชมความสวยงามรอบองค์พระปรางค์ 5 ยอดของวัดมหาธาตุ วรวิหารระหว่างการเดินกลับเข้าด้านหลังของพระวิหารหลวงเพื่อไปออกประตูหน้า ซึ่งเป็นทางเข้าออกของพระปรางค์ 5 ยอดนี้เห็นหน้าบันลวดลายปูนปั้นสวยงามโดยมีสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ
"

WWW.TOURONTHAI.COM

วัดมหาธาตุวรวิหาร เพชรบุรี

 "เจ้าพ่ออู่ทองหลังจากที่ได้เข้าชมพระวิหารหลวงและพระปรางค์ 5 ยอดเรียบร้อยแล้วก็ไปยังจุดอื่นๆ ของวัดได้แก่พระพุทธรูปหลวงพ่ออู่ทอง ศิลปะแบบอู่ทอง ปางมารวิชัย ที่ฐานมีลายปูนปั้น ประดับกระจกสวยสดงดงาม เช่น รูป ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช อดีตนายกรัฐมนตรีแบกฐานพระเป็นต้น ประดิษฐานอยู่ที่พระวิหารน้อย เป็นสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยา ฐานอ่อนโค้งทรงสำเภา ตั้งอยู่ระหว่างพระวิหารหลวงกับพระอุโบสถ(หากหันหน้าเข้าหาพระวิหารหลวงพระวิหารน้อยจะอยู่ทางซ้ายมือ) ที่หน้าบันประดับด้วยลวดลายปูนปั้นวิจิตรงดงาม เช่นเดียวกับพระอุโบสถ และพระวิหารหลวง
"

WWW.TOURONTHAI.COM

แผนที่ วัดมหาธาตุวรวิหาร เพชรบุรีคลิกที่นี่

×

วิธีใช้งาน touronthai mini

  ดูข้อมูลของรูปภาพกดที่รูปภาพนั้น

  ใต้รูปภาพจะมีปุ่มอยู่ 6 ปุ่ม
  • ปุ่มแรก คือ ปุ่มวิธีใช้ที่คุณเพิ่งกด
  • ปุ่มที่ 2 คือ ปุ่มแสดงข้อมูลของสถานที่ที่คุณกำลังดู
  • ปุ่มที่ 3 คือ เส้นทางไปยังสถานที่ที่คุณกำลังดู
  • ปุ่มที่ 4 คือ ร้านอาหารที่อยู่ใกล้ๆ สถานที่ที่คุณกำลังดู
  • ปุ่มที่ 5 คือ ที่เที่ยวที่อยู่ใกล้ๆ สถานที่ที่คุณกำลังดู
  • ปุ่มที่ 6 คือ โรงแรมที่อยู่ใกล้ๆ สถานที่ที่คุณกำลังดู
ขอบคุณที่เข้ามาชม touronthai mini หวังว่าเว็บของเราจะมีประโยชน์กับคุณ
insert_emoticon

เข้าสู่ระบบ (กดแล้วรอสักครู่ครับ)
สำหรับมือถือก่อนกดโปรดอ่าน

×

ก่อนคลิกเข้าสู่ระบบปุ่มสีน้ำเงินโปรดดูให้แน่ใจว่าเราเข้าเว็บนี้จาก facebook twitter line หรือ google+ หรือเปล่า ดูที่แถบด้านบนสุด
android ถ้ามีจุด 3 จุดมุมบนขวาให้คลิกแล้วเลือกเปิดด้วยแอพอื่น
iphone จะมีรูปสี่เหลี่ยมกับลูกศรชี้ขึ้นคลิกแล้วเลือกเปิดด้วย Safari
ไม่ยังงั้นจะเข้าสู่ระบบด้วย facebook ไม่ได้จะกลายเป็นจอสีขาว

สอบถามการใช้งาน/แจ้งปัญหาการใช้งาน
@touronthai

ที่พัก/โรงแรมใกล้ วัดมหาธาตุวรวิหาร เพชรบุรี

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

ที่เที่ยวใกล้ วัดมหาธาตุวรวิหาร เพชรบุรี

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

ร้านอาหารใกล้วัดมหาธาตุวรวิหาร เพชรบุรี

*อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูล*
ร่วมส่งร้านโปรดของคุณให้ทุกคนรู้จักคลิก ..

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ