×

วัดในกลาง เพชรบุรี
วัดในกลาง เพชรบุรี
×

 "อุโบสถวัดในกลางวัดเก่าแก่ในอำเภอบ้านแหลม อยู่ไม่ไกลจากที่ว่าการอำเภอมากนัก พอเลี้ยวรถเข้ามาก็จะเห็นอุโบสถขนาดใหญ่สีขาวตั้งตระหง่านอยู่กลางพื้นที่โล่งกว้างเป็นสิ่งแรก บริเวณโดยรอบแทบจะไม่มีเสนาสนะใดๆ หรือแม้แต่กำแพงล้อมรอบวัดก็ไม่มีให้เห็น ใกล้ๆ กับบริเวณวัดพอจะมีพ่อค้าแม่ค้ามาเปิดร้านเล็กๆ น้อยๆ นอกเหนือจากนั้นก็ไม่มีอะไรอื่น อุโบสถหลังนี้เป็นอุโบสถที่สร้างขึ้นมาใหม่แทนหลังเก่าที่ได้ทำการรื้อถอนออกไปเนื่องจากอายุความเก่าแก่ของอุโบสถหลังเก่าไม่สามารถยืนหยัดผ่านเวลายาวนานถึง 200 ปีได้ จุดเด่นของวัดในกลางที่ทำให้มีประชาชนเดินทางมาเยี่ยมชมนั้นไม่ใช่พระอุโบสถหรือพระประธานที่ประดิษฐานอยู่ภายใน แต่เป็นศาลาการเปรียญที่ได้ทำการบูรณปฏิสังขรณ์ด้วยการคงรูปลักษณ์เดิมเอาไว้ให้มากที่สุด และยังได้ทำการตกแต่งเพิ่มเติมในหลายๆ ส่วนโดยช่างฝีมือชั้นครู พระอุโบสถวัดในกลางจึงไม่ได้เปิดให้เข้าไปไหว้พระ"

WWW.TOURONTHAI.COM

วัดในกลาง เพชรบุรี
×

 "อุโบสถวัดในกลางด้านหลังของอุโบสถ ภาพนี้ถ่ายด้วยมุมตรงๆ เพื่อเน้นให้เห็นลักษณะของหน้าบันที่สวยงามและมีขนาดใหญ่ ถามถึงประวัติวัดในกลาง ผมเดินขึ้นไปบนศาลาการเปรียญหลังใหญ่ของวัดดูว่ามีอะไรน่าสนใจบนนั้นบ้าง พอดีมีชาวบ้านมาทำบุญที่วัดอยู่กันบนศาลาหลายคน เห็นผมถือกล้องมาถ่ายรูปก็ถามว่าผมถ่ายไปทำอะไร พอบอกว่าจะถ่ายรูปมาเขียนเว็บไซต์ชาวบ้านก็บอกให้ผมมาถามกับหลวงพ่อ หลวงพ่ออยู่ในกุฏิซึ่งเป็นห้องๆ หนึ่งบนศาลาการเปรียญใหญ่นั่นเอง หลวงพ่อเอาเอกสารชุดใหญ่มาให้บอกให้พระลูกวัดไปถ่ายเอกสารมาให้ผม ผมก็เลยบอกหลวงพ่อว่าไม่ต้องลำบากหรอกครับผมเอากล้องถ่ายเอาก็ได้ พอถ่ายรูปเอกสารประวัติของวัดมาได้แล้วมานั่งอ่านที่บ้าน ปรากฏว่าประวัตินั้นยาวมาก เขียนไว้เกี่ยวกับเสนาสนะเก่าแก่ของวัดหลายอย่าง เลยต้องย่อๆ เอาหน่อย ประวัติวัดในกลางได้ดังนี้
วัดในกลางเป็นโบราณสถานสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรี อยู่อำเภอบ้านแหลม มีการคมนาคมที่สะดวกใกล้ๆ กับที่ว่าการอำเภอ ตามความเชื่อของนักวิชาการให้ความเห็นว่า เป็นวัดที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 250 ปี อยู่ในช่วงสมัยอยุธยาตอนปลาย ประกาศตั้งวัดปี พ.ศ.2305 และวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2525 ส่วนเรื่องที่จะสร้างขึ้นเมื่อใดนั้นไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัด แต่เดิมเรียกขานกันว่าวัดกลางสนามจันทร์ ความเป็นมาของชื่อก็ไม่มีผู้ใดทราบ เปลี่ยนมาเป็นวัดในกลางเมื่อใดและเพราะเหตุใดก็ไม่มีหลักฐานปรากฏ แต่ชื่อวัดในกลางนั้นเรียกกันมาอย่างน้อย 1 ชั่วอายุคนตามคำบอกเล่าของผู้สูงอายุ ปัจจุบันพระครูสิริวชิรธรรม (พระมหาสมยศ ฐิติโก) เป็นเจ้าอาวาส อุโบสถหลังเก่าถูกรื้อเพื่อสร้างใหม่ในปี 2540 ในหลุมลูกนิมิตของอุโบสถเก่ามีโบราณวัตถุจำนวนมาก เช่น ภาชนะเคลือบเบญจรงค์ เครื่องลายคราม เต้าปูนสำริด ขันสำริด และกล้องยาสูบ รวมทั้งเครื่องประดับต่างๆ เช่นแหวน หัวแหวน ทับทรวง ส่วนลูกนิมิตที่ขุดขึ้นมาเป็นก้อนหินตามธรรมชาติ มิได้มีการปรุงแต่งให้กลมเหมือนลูกนิมิตในปัจจุบัน เป็นลักษณะที่นิยมในสมัยอยุธยาตอนปลาย"

WWW.TOURONTHAI.COM

วัดในกลาง เพชรบุรี
×

 "เจดีย์วัดในกลางได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ คงรูปแบบเดิมเอาไว้ เป็นเจดีย์รูปแบบประเพณีนิยม สมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ รูปทรงเดียวกับเจดีย์วัดไผ่ล้อมเพชรบุรี"

WWW.TOURONTHAI.COM

วัดในกลาง เพชรบุรี
×

 "ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินเป็นสิ่งที่ยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง อยู่เยื้องๆ ด้านหลังของอุโบสถ ใกล้กับเจดีย์ 3 องค์ ช่างที่มาดำเนินการก่อสร้างก็กำลังนั่งพักเที่ยงอยู่ในศาล เชื่อว่าอีกไม่นานคงจะเสร็จสมบูรณ์ครับ"

WWW.TOURONTHAI.COM

วัดในกลาง เพชรบุรี
×

 "ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินวัดในกลาง"

WWW.TOURONTHAI.COM

วัดในกลาง เพชรบุรี
×

 "ศาลาการเปรียญวัดในกลางจากศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน มองไปด้านข้างเราก็จะเห็นศาลากลุ่มหนึ่งประกอบด้วยศาลาหลายหลังเรียงอยู่ใกล้ๆ กัน ทั่วบริเวณศาลาได้มีการปลูกต้นไม้ใหญ่จำนวนมาก จึงทำให้รู้สึกร่มรื่นดึงดูดให้เข้าไปหลบแดดและชมความงดงามภายใน ศาลาการเปรียญ ก็ได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่โดยคงส่วนที่ยังใช้ได้ไว้คงเดิม มีสำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 1 ราชบุรีกำกับดูแลการบูรณปฏิสังขรณ์ รวมค่าใช้จ่ายกว่า 15 ล้านบาท ที่มาของศาลาการเปรียญวัดในกลาง ว่ากันว่า เป็นศาลาที่พระเจ้าตากสิน พระราชทานไว้เป็นอนุสรณ์แม่นกเอี้ยง ณ วัดในกลาง ภายหลังแม่นกเอี้ยงได้รับการสถาปนาเป็นพระพันปีหลวง กรมพระเทพามาตย์ ในปี พ.ศ. 2312
จุดเด่นของศาลาการเปรียญที่เราได้เห็นตั้งแต่ภายนอกคือ ช่อฟ้า เป็นช่อฟ้าปากหงส์แบบช่างเมืองเพชรต่างจากตัวศาลาที่ยกมาจากกรุงศรีอยุธยาแต่ไม่ได้ใช้ช่อฟ้าปากครุฑตามแบบศิลปะอยุธยา คาดว่าน่าจะสร้างขึ้นโดยช่างเมืองเพชรประกอบเข้าไปในภายหลัง ฝาศาลาไม้ปะกนตามแบบกุฏิสงฆ์โบราณ"

WWW.TOURONTHAI.COM

วัดในกลาง เพชรบุรี
×

 "ศาลาพักร้อนวัดในกลางเมื่อเดินเข้ามาในบริเวณศาลาการเปรียญจะเห็นด้านหน้าจัดให้เป็นสวนที่มีความร่มรื่นสวยงามสบายตา ทางเข้ามีศาลาพักร้อน 2 หลัง รูปทรงศาลาไทยประเพณีโบราณเมืองเพชรบุรี ข้างๆ ศาลามีหอระฆังรูปทรงกะทัดรัดเป็นของเดิมมาบูรณะใหม่"

WWW.TOURONTHAI.COM

วัดในกลาง เพชรบุรี
×

 "ศาลาการเปรียญคราวนี้จะลองเดินขึ้นไปชมภายในกันครับ บันไดทางขึ้นมี 2 ทางคือด้านตะวันออก และด้านตะวันตก จากบันไดด้านซ้ายเป็นศาลาการเปรียญส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นศาลาด้านสกัดทิศตะวันตกซึ่งสร้างเพิ่มเติมขึ้นในระหว่างการบูรณะเพื่อให้เกิดความสมดุล มีชานยื่นออกมาเชื่อมต่อกับตัวศาลา ของเดิมมีเพียงศาลาด้านสกัดทิศตะวันออกหลังเดียว ศาลาการเปรียญวัดในกลาง รูปทรงเหมือนกับศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณาราม มีมุขประเจิดเช่นเดียวกัน เป็นมุขของหลังคาลดชั้นมีเสาตั้ง ตั้งบนชายคาปีกนก เป็นศิลปะสมัยอยุธยามีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น ส่วนศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณารามอยู่ในสมัยอยุธยาตอนกลาง (พระเจ้าเสือ พ.ศ.2246-2251) ศาลาการเปรียญวัดในกลางเป็นศาลาการเปรียญที่รื้อย้ายมาจากกรุงศรีอยุธยา ที่หัวเสามี พ.ศ. จารึกไว้ แต่ไม่มีผู้ใดจำได้เลย"

WWW.TOURONTHAI.COM

วัดในกลาง เพชรบุรี
×

 "พระพิฆเณศประดิษฐานอยู่ในศาลาสกัดด้านทิศตะวันตก"

WWW.TOURONTHAI.COM

วัดในกลาง เพชรบุรี
×

 "ภาพลายรดน้ำวัดในกลางสิ่งหนึ่งที่ขึ้นชื่ออย่างมากของศาลาการเปรียญวัดในกลาง ก็คือภาพเขียนลายรดน้ำที่สร้างขึ้นหลังจากการบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญที่มีอายุกว่า 200 ปี แม้ว่าการบูรณะจะทำให้สิ่งเก่าแก่หลายอย่างเปลี่ยนเป็นของใหม่แต่การบูรณะด้วยหลักความคิดที่จะคงสิ่งล้ำค่าเก่าแก่ให้คงอยู่สืบต่อไป จึงได้ยังคงหลายๆ ส่วนของศาลาการเปรียญให้มีคงเดิมมากที่สุด การตกแต่งศาลาการเปรียญด้วยภาพเขียนลายรดน้ำที่เกิดจากนิมิตของพระมหาสมยศ (เจ้าอาวาส) ภาพลายรดน้ำส่วนแรกเหนือธรณีประตูขึ้นไปเป็นภาพปฏิจจสมุปบาทนำรูปแบบมาจากธิเบต"

WWW.TOURONTHAI.COM

วัดในกลาง เพชรบุรี
×

 "พระประธานศาลาวัดในกลางกลางศาลาการเปรียญมีพระพุทธรูปประดิษฐานในบุษบกยอดนพศูลสวยงามมาก อีกทั้งการประกอบศาลาการเปรียญหลังนี้ เป็นภูมิปัญญาของช่างบ้านแหลม โดยใช้ไม้แผ่นใหญ่มารองรับเสาไว้ก้นหลุม กันศาลาทรุดตัวเพราะดินที่อำเภอบ้านแหลมเป็นดินอ่อนตัว ส่วนอื่นๆ ประกอบด้วยสลักเดือยไม้ทั้งหมด ภายในศาลาการเปรียญตกแต่งด้วยลายรดน้ำทั้งขื่อ แป และหัวเสา รวมไปถึงเต้า เว้นไว้แต่ผนังปะกนและบานหน้าต่างเท่านั้น โดยช่างจากกรมศิลปากรเป็นผู้เขียนเรื่องราว"

WWW.TOURONTHAI.COM

วัดในกลาง เพชรบุรี
×

 "ภาพลายรดน้ำวัดในกลางส่วนที่อยู่ปีกนกด้านทิศใต้เป็นภาพมงคล 108 อยู่ที่ฝ่าพระบาทพระพุทธรูปจากวัดโพธิ์ เป็นภาพที่เกิดร่วมกับพระพุทธเจ้าเรียกว่าสหชาติ รอบๆ เป็นสัตว์หิมพานต์ทั้ง 2 ด้าน ภาพเหนือปีกนกด้านทิศตะวันออก เป็นภาพนิมิตเน้นช่างแกะสลักประเทศอินเดีย และรูปช้างเผือกมาพรมน้ำศักดิ์สิทธิ์ให้พระนางสิริมหามายาก่อนจะประสูติเจ้าชายสิทธัตถะ และที่เหนือขึ้นไปอีกมีภาพพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย และเทพชุมนุม"

WWW.TOURONTHAI.COM

วัดในกลาง เพชรบุรี
×

 "ภาพจิตรกรรมแผ่นไม้สมัยรัชกาลที่ 4สิ่งสำคัญของศาลาการเปรียญวัดในกลาง คือภาพจิตรกรรมที่เขียนไว้บนคอสองเขียนบนแผ่นไม้ ได้รับการยกย่องมาก เชื่อกันว่าเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 มีคุณค่ามหาศาล เป็นภาพอดีตพุทธประวัติ ในภพพระโพธิสัตว์ลักษณะการเขียนแบบร่วมสมัย มีหนักเบา สีค่อนข้างสด แสดงอารมณ์ออกทางสีหน้า และแววตามีความแม่นยำในการใช้ภู่กันมาก"

WWW.TOURONTHAI.COM

วัดในกลาง เพชรบุรี
×

 "ภาพลายรดน้ำวัดในกลางด้านหลังบุษบกเป็นภาพมงคล 38 ประการ อยู่เหนือช่องประตูทางด้านตะวันตก ซึ่งเชื่อมต่อกับศาลาด้านสกัดทิศตะวันตกที่ประดิษฐานพระพิฆเณศ"

WWW.TOURONTHAI.COM

วัดในกลาง เพชรบุรี
×

 "โต๊ะหมู่บูชาในศาลาการเปรียญใช้ในการประกอบพิธีทางสงฆ์ การสวดมนต์สำหรับนักปฏิบัติธรรมที่มาที่วัดในกลางแห่งนี้ ฉะนั้นถ้าหากสนใจอยากจะเข้าชมภายในศาลาการเปรียญที่งดงามของวัดในกลาง ควรจะมาในช่วงกลางวันอย่าให้เย็นมากนัก"

WWW.TOURONTHAI.COM

วัดในกลาง เพชรบุรี
×

 "ชานต่อศาลาการเปรียญชมความงดงามภายในศาลาการเปรียญครบทุกด้านแล้วคราวนี้ลองเดินออกมายังศาลาด้านสกัดทิศตะวันออกครับ"

WWW.TOURONTHAI.COM

วัดในกลาง เพชรบุรี
×

 "รูปสมเด็จโตและพระเจ้าตากประดิษฐานอยู่ที่ศาลาด้านสกัดทิศตะวันออก"

WWW.TOURONTHAI.COM

วัดในกลาง เพชรบุรี
×

 "คันทวยวัดในกลางคันทวยศาลาการเปรียญเป็นคนละแบบกับศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณาราม สวยงามไปคนละแบบ ของวัดในกลางเป็นคันทวยหัวนาค แกะสลักไม้ลีลาอ่อนช้อยแต่แข็งแรง ปลายคันทวยหรือหางพญานาคจะม้วนลง ภายในกรอบของดอกบัวมีเต้ารับหัวนาคได้อย่างกลมกลืนลงตัว"

WWW.TOURONTHAI.COM

วัดในกลาง เพชรบุรี
×

 "ศาลาพักร้อนหน้าศาลาการเปรียญ"

WWW.TOURONTHAI.COM

วัดในกลาง เพชรบุรี
×

 "วัดในกลางเป็นหมู่กุฏิสงฆ์กึ่งศาลาแบ่งเป็นห้องๆ สำหรับสงฆ์ได้จำวัดตามแบบของกุฏิที่นิยมของวัดในภาคกลาง ผู้ที่สนใจเข้าชมวัดในกลางให้มาติดต่อท่านเจ้าอาวาสที่นี่"

WWW.TOURONTHAI.COM

วัดในกลาง เพชรบุรี
×

 "สังขารพระครูวชิรคุณาธารพระครูวชิรคุณาธาร หรือ หลวงพ่อเพชร นาควโร อดีจเจ้าอาวาสวัดในกลาง ที่สังขารร่างไม่เน่าเปื่อย จึงตั้งไว้ในโลงแก้วให้ประชาชนเข้ามาสักการะบูชา หลวงพ่อเพชร นาควโร ชาตะ วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2458 มรณภาพ วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2542
การนำเที่ยวชมความงดงามวัดในกลาง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรีก็จบลงเพียงเท่านี้ครับ วัดในกลางนับว่าเป็นวัดแรกที่เราได้พบว่ามีจุดเด่นอยู่ที่ศาลาการเปรียญ เดินทางไปวัดไหนใกล้ไกลทั่วประเทศ ส่วนมากก็จะมีความสำคัญอยู่ที่พระวิหาร หรือพระอุโบสถ มีเวลาผ่านมาเที่ยวบ้านแหลม ลองแวะเข้ามาชมวัดในกลางด้วยตัวเองสักครั้ง จะประทับใจไม่รู้ลืมเลยครับ"

WWW.TOURONTHAI.COM

<== รูปภาพ ==>
ผู้ชม 174 ครั้ง
0/0 จาก 0 รีวิว
วัดในกลาง เพชรบุรี
เพชรบุรี
เป็นวัดเก่าแก่มีอายุไม่น้อยกว่า 250 ปี เป็นวัดที่ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงสร้างเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระมารดาซึ่งเป็นคนบ้านแหลม เจดีย์ อุโบสถแบบมหาอุด กุฏิ ...อ่านต่อ

×

วัดในกลาง เพชรบุรี


เป็นวัดเก่าแก่มีอายุไม่น้อยกว่า 250 ปี เป็นวัดที่ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงสร้างเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระมารดาซึ่งเป็นคนบ้านแหลม เจดีย์ อุโบสถแบบมหาอุด กุฏิ ศาลาการเปรียญ หอระฆัง และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ในวัดล้วนเป็นศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย ศาลาการเปรียญ ซึ่งทำด้วยไม้สักทั้งหลัง
×

วิธีใช้งาน touronthai mini

  ดูข้อมูลของรูปภาพกดที่รูปภาพนั้น

  ใต้รูปภาพจะมีปุ่มอยู่ 6 ปุ่ม
  • ปุ่มแรก คือ ปุ่มวิธีใช้ที่คุณเพิ่งกด
  • ปุ่มที่ 2 คือ ปุ่มแสดงข้อมูลของสถานที่ที่คุณกำลังดู
  • ปุ่มที่ 3 คือ เส้นทางไปยังสถานที่ที่คุณกำลังดู
  • ปุ่มที่ 4 คือ ร้านอาหารที่อยู่ใกล้ๆ สถานที่ที่คุณกำลังดู
  • ปุ่มที่ 5 คือ ที่เที่ยวที่อยู่ใกล้ๆ สถานที่ที่คุณกำลังดู
  • ปุ่มที่ 6 คือ โรงแรมที่อยู่ใกล้ๆ สถานที่ที่คุณกำลังดู
ขอบคุณที่เข้ามาชม touronthai mini หวังว่าเว็บของเราจะมีประโยชน์กับคุณ
insert_emoticon

เข้าสู่ระบบ (กดแล้วรอสักครู่ครับ)
สำหรับมือถือก่อนกดโปรดอ่าน

×

ก่อนคลิกเข้าสู่ระบบปุ่มสีน้ำเงินโปรดดูให้แน่ใจว่าเราเข้าเว็บนี้จาก facebook twitter line หรือ google+ หรือเปล่า ดูที่แถบด้านบนสุด
android ถ้ามีจุด 3 จุดมุมบนขวาให้คลิกแล้วเลือกเปิดด้วยแอพอื่น
iphone จะมีรูปสี่เหลี่ยมกับลูกศรชี้ขึ้นคลิกแล้วเลือกเปิดด้วย Safari
ไม่ยังงั้นจะเข้าสู่ระบบด้วย facebook ไม่ได้จะกลายเป็นจอสีขาว

×

ที่พัก/โรงแรมใกล้ วัดในกลาง เพชรบุรี

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

×

ที่เที่ยวใกล้ วัดในกลาง เพชรบุรี

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

×

ร้านอาหารใกล้วัดในกลาง เพชรบุรี

*อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูล*
ร่วมส่งร้านโปรดของคุณให้ทุกคนรู้จักคลิก ..

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ