×

วัดเขาตะเครา เพชรบุรี
วัดเขาตะเครา เพชรบุรี
เพชรบุรี
หลวงพ่อทองวัดเขาตะเครา เชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์มาก ใครจะออกทะเลหาปลามาไหว้ขอหลวงพ่อจะได้ปลากลับมามากมาย ตำนานเล่าว่าหลวงพ่อทองลอยมาพร้อมพระ 5 พี่น้อง หลวงพ่อโสธร หลวงพ่อวัดบ้านแหลม หลวงพ่อวัดไร่ขิง หลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ใน
0/0 จาก 0 รีวิว
ผู้ชม 879 ครั้ง
วัดเขาตะเครา เพชรบุรี

 "วัดเขาตะเคราการเดินทางมายังวัดเขาตะเคราแห่งนี้ใช้ทางหลวงหมายเลข 3176 ผ่านบ้านกุ่ม บางครก ไปทางอำเภอบ้านแหลม หลังจากข้ามสะพานแล้วจะมีแยกเลี้ยวซ้ายเข้าวัดเขาตะเคราถึงทางแยกบริเวณเชิงเขามีรถโดยสารผ่านมาแสดงให้เห็นว่ามีรถโดยสารผ่านที่วัดเขาตะเคราด้วย ถ้ามาจากกรุงเทพฯ จากทางหลวงหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษมมีทางเลี้ยวเข้าบ้านหนองปลาไหล ลัดเลาะมาจนถึงวัดเขาตะเคราได้เหมือนกัน หรือถ้าชื่นชอบการขับรถลักเลาะตามเส้นทางที่ไม่ใช่สายหลักเพื่อศึกษาเส้นทางใหม่กับเที่ยวชมวิถีชีวิตชาวบ้าน จากทางหลวงหมายเลข 35 ธนบุรี-ปากท่อ มาเลี้ยวซ้ายเข้าแยกคลองโคน มีป้ายบอกว่าเป็นทางลัดไปชะอำ ผ่านเขายี่สาร บางตะบูน ข้ามสะพานแล้วตรงมาเรื่อยๆ จะมาบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 3176 จากนั้นจะต้องเลี้ยวขวาไปวัดเขาตะเครา
"

WWW.TOURONTHAI.COM

วัดเขาตะเครา เพชรบุรี

 "เขาตะเคราเขาลูกเล็กๆ อันเป็นสถานที่ตั้งของวัดเขาตะเคราแห่งนี้ ทางเข้าวัดจะมองเห็นป้ายชื่อวัดศาลา ที่รายล้อมไปด้วยต้นไม้ร่มรื่นบนยอดเขาจะมองเห็นพระมหาเจดีย์สีทอง เป็นเจดีย์เก่าแก่คู่วัดเขาตะเครา นอกจากนั้นก็ยังมีวิหารหลวงปู่หมอที่ว่ากันว่าศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก หากเป็นโรคภัยไข้เจ็บใดรักษาไม่หาย ก็จะมาขอพรหลวงปู่หมอ ว่ากันว่าหายได้อย่างอัศจรรย์ แต่ตอนนี้เราเข้าไปในบริเวณวัดกันก่อนดีกว่าครับ
"

WWW.TOURONTHAI.COM

วัดเขาตะเครา เพชรบุรี

 "ศาลาการเปรียญวัดเขาตะเคราเป็นศาลาเอนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๙ อาคารขนาดใหญ่ชั้นล่างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ซุ้มประตูหน้าต่างประดับลายปูนปั้น ชั้นบนเป็นเรือนไทยฝาปะกน มีมุขด้านหน้าและด้านข้าง บานประตูหน้าต่าง ช่องลมเป็นไม้เนื้อแข็งแกะสลักลายไทยสอดสร้อยแบบนูนต่ำ ติดกระจกลงทอง หลังคาคลุมซ้อน 3 ชั้น มีช่อฟ้าใบระกาหางหงส์ มีคันทวยรองรับโดยรอบ ศาลาเอนกประสงค์หลังนี้เป็นสัญลักษณ์อันแสดงให้เห็นถึงความเคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีต่อหลวงพ่อทองวัดเขาตะเครามาช้านาน และยังคงอยู่อย่างไม่เสื่อมคลายศาลาการเปรียญหลังใหญ่ตกแต่งอย่างสวยงามที่ต้องใช้งบประมาณอย่างมากในการก่อสร้าง ก็สำเร็จลุล่วงลงได้
"

WWW.TOURONTHAI.COM

วัดเขาตะเครา เพชรบุรี

 "ศาลเจ้าแม่กวนอิมอยู่เชิงเขาตรงใกล้ๆ บันไดทางขึ้นพระอุโบสถ บริเวณนี้เป็นลานจอดรถของวัดเขาตะเคราด้วยหลังจากที่จอดรถกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะพาไปชมสถานที่ต่างๆ กันต่อครับ
"

WWW.TOURONTHAI.COM

วัดเขาตะเครา เพชรบุรี

 "อุโบสถวัดเขาตะเคราเป็นด้านข้างของอุโบสถ มีบันไดนาคขึ้นไปได้ถึงลานประทักษินรอบพระอุโบสถเหมือนกับด้านหน้า 2 ข้างของบันไดนาค มีศาลาแม่ชีและแม่พราหมณ์อยู่ข้างละหลัง
"

WWW.TOURONTHAI.COM

วัดเขาตะเครา เพชรบุรี

 "หลวงพ่อปู่หมอปัจจุบันประดิษฐานเป็นพระประธานในวิหารบนยอดเขาตะเคราสร้างจำลองแบบหลวงพ่อทอง เขาตะเครา หน้าตักกว้าง ๖๐ นิ้ว สูง ๗๗ นิ้ว ปั๊นด้วยปูนขาวผสมน้ำอ้อยและหนัง ตามประวัติเข้าใจว่าข้าวผสมน้ำอ้อยและหนัง เมื่อชาวบ้านแหลมได้นำพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่งมพบทีแม่กลองประดิษฐานที่วิหารบนยอดเขาตะเคราก่อนทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการนมัสการเมื่อผ่านไปมาระหว่างแม่กลองกับบ้านแหลมถิ่นกำเนิดของตน เพราะสมัยก่อนนี้ทะเลกับวัดเขาตะเคราห่างกันประมาณ 1 กิโลเมตรเศษ เมื่อผ่านทางทะเลย่อมเห็นเขาตะเคราชัดเจนไม่ต้องแวะขึ้นมานมัสการ เพียงแต่ผ่านทางทะเลก็นมัสการได้ ต่อมาชายฝั่งทะเลได้งอกออกไปไกลผู้ที่มานมัสการจะขึ้นเขาไปนมัสการก็ลำบาก (สมัยก่อนไม่มีรถรางไฟฟ้าหรือบันไดขึ้นลงเหมือนปัจจุบัน) มีแต่ทางเดินคดเคี้นวขึ้นลง ยิ่งเป็นผู้สูงอายุยิ่งลำบากมาก ผู้มีความรับผิดชอบในสมัยนั้นจึงย้ายท่านมาประดิษฐานไว้ ณ อุโบสถเชิงเขา เป็นพระประธานองค์ที่ ๒ รองจากหลวงพ่อเทวฤทธิ์ เมื่ออาราธนาหลวงพ่อทอง วัดเขาตะเคราลงมาแล้วจะได้สร้างองค์จำลองรูปหลวงพ่อทองวัดเขาตะเคราแต่องค์ใหญ่กว่า เพื่อมิให้วิหารว่างเปล่า เข้าใจว่าสร้างมานานร่วม ๒๐๐ กว่าปี ในสมัยนั้นการแพทย์ยังไม่เจริญ การคมนาคมยังไม่สะดวกเช่นในปัจจุบัน ประชาชนในสมัยนั้นจึงต้องพึ่งพาตนเอง เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยก็พากันมาเก็บสมุนไพรบนเขาและถือวาเป็นยาของหลวงพ่อ ก็อธิษฐานบนบานก่อนจะนำไปรับประทานเมือรับประทานแล้วก็หายได้ผล ตามคำอธิษฐานจึ่งนิยมเรียก หลวงพ่อหมอ
"

WWW.TOURONTHAI.COM

วัดเขาตะเครา เพชรบุรี

 "พระมหาเจดีย์ วัดเขาตะเคราประวัติพระมหาเจดีย์ วัดเขาตะเครา พุทธศักราช ๒๕๔๔ ปีมะเมีย เดือน ๑๒ วันอาทิตย์ สมัยท่านเจ้าอาวาส พระครูวชิรกิจโสภณ(พระมงคลวชิราจารย์) ได้รับพระเมตตาจาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (องค์ที่ ๑๙) แห่งราชวงศ์จักรี ประทานพระบรมสารีริกธาตุแก่วัดเขาตะเคราเพื่อบรรจุในมหาเจดีย์นี้ ฤา มหาชนจักได้รู้จักพระมหาเจดียองค์ใหญ่นี้บรรจุไว้ซึ่งพระบรมสารีริกธาตุองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระอรหันต์สาวก พระธาตุสีวลีและพระธาตุพระอรหันต์ประจำทิศทั้ง ๘ (อัญเชิญจากเมืองฝาง) ผู้เป็นอสีติมหาสาวก ดังและครั้งพุทธกาลนานมาพระตถาคตเจ้าทรงแต่งตั้งพระมหาสาวกผู้บำเพ็ญบารมีนานแสนกัล์ป ผู้เป็นเลิศในแต่ละด้าน จาริกเผยแพร่พระศาสนาไปทั่วทิศทั้ง ๘
"

WWW.TOURONTHAI.COM

วัดเขาตะเครา เพชรบุรี

 "ภายในพระอุโบสถวัดเขาตะเคราเห็นพระพุทธรูปหลายองค์ของวัดเขาตะเครา ซึ่งได้แก่ หลวงพ่อทองวัดเขาตะเครา หลวงพ่อเทวฤทธิ์ หลวงพ่อวัดบ้านแหลมจำลอง เป็นต้น ในพระอุโบสถนั้นมีพ่อเทวฤทธิ์เป็นพระประธานอยู่ก่อนแล้ว ส่วนหลวงพ่อทองนั้นเดิมประดิษฐานอยู่ในวิหารยอดเขา จากนั้นได้อัญเชิญลงมาประดิษฐานเป็นพระประธานองค์ที่ 2 รองจากหลวงพ่อเทวฤทธิ์ จากประวัติเรื่องราวการอัญเชิญหลวงพ่อทองลงมานั้นเกี่ยวข้องกับการสร้างพระพุทธรูปหลวงพ่อทององค์จำลองและเรียกกันว่าหลวงพ่อหมอ จนในปัจจุบันก็มีข้อมูลใหม่ว่าหลวงพ่อทองนั้นได้อัญเชิญไปประดิษฐานที่อาคารรับรองด้านล่าง ส่วนองค์ที่ประดิษฐานอยู่ในอุโบสถเบื้องหน้าหลวงพ่อเทวฤทธิ์ก็เป็นหลวงพ่อทององค์จำลองครับ หลวงพ่อเทวฤทธิ์ ปัจจุบันเป็นพระประธานในอุโบสถ (ในตู้กระจก) เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องแบบเทวรูป หน้าตักกว้าง ๗๗ นิ้ว สูง ๕๔ นิ้ว เนื้อปูน เป็นพระเก่าแก่องค์หนึ่งอาจะกล่าวได้ว่าเก่าแก่กว่าการตั้งวัดเพราะพุทธลักษณ์เป็นแบบเดียวกันกับพระประธานในอุโบสถ วัดพระเมรุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และการปั้นก็ลักษณะเดียวกัน ปูนก็เป็นชนิดเดียวกัน พูดถึงความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ไม่แพ้หลวงพ่อทองเหมือนกันและเป็นที่ปรากฏถึงความศักดิ์สิทธิ์ของชาวบ้านในถิ่นนี้หรือจังหวัดใกล้เคียงให้ความเคารพนับถือเช่นเดียวกับหลวงพ่อทองวัดเขาตะเคราควบคู่กันไป
"

WWW.TOURONTHAI.COM

วัดเขาตะเครา เพชรบุรี

 "หลวงปู่ทวดหน้าอุโบสถวัดเขาตะเคราเป็นรูปเหมือนหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่มาก อยู่ที่ด้านหน้าของอุโบสถ เมื่อเดินขึ้นบันไดมาก็จะเห็นองค์หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่นี้เด่นตระหง่านอยู่ด้านหน้าโบสถ์
"

WWW.TOURONTHAI.COM

วัดเขาตะเครา เพชรบุรี

 "ลิงวัดเขาตะเคราเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังให้มากๆ ครับ ลิงเหล่านี้ว่องไว ชอบขโมยหรือจะเรียกให้ถูกต้องบอกว่าชอบวิ่งราวเอาข้าวของจากเราไป เผลอไม่ได้เลยทีเดียวครับไม่งั้นเสร็จแน่ บริเวณที่มีลิงอยู่ชุกชุมได้แก่ บันไดนาคที่จะเดินขึ้นอุโบสถทางด้านหน้า ร้านค้า และลานจอดรถครับ
"

WWW.TOURONTHAI.COM

วัดเขาตะเครา เพชรบุรี

 "พลับพลาจตุรมุขหรือเป็นวิหารงานประจำปีวัดเขาตะเครา วิหารหลวงพ่อทองหลังนี้มีความสวยงามอย่างยิ่งอยู่อีกด้านหนึ่งของวัด เป็นสถานที่สำหรับประดิษฐานหลวงพ่อทอง (จำลอง) ในงานประจำปีของวัดเขาตะเครา นอกจากช่วงนั้นแล้วหลวงพ่อทองจะประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถตามปกติ และวิหารหลังนี้ก็จะปิดด้วยกำแพงรอบด้านอย่างที่เห็นครับ พลับพลาทรงจตุรมุขหลังนี้ได้จำลองมาจากพระที่นั่งทิพย์อาสนไอยสวรรค์ (พระราชวังบางปะอิน) สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2500 เป็นเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมไทยโดยช่างฝีมือภูมิปัญญาท้องถิ่น
"

WWW.TOURONTHAI.COM

แผนที่ วัดเขาตะเครา เพชรบุรีคลิกที่นี่

×

วิธีใช้งาน touronthai mini

  ดูข้อมูลของรูปภาพกดที่รูปภาพนั้น

  ใต้รูปภาพจะมีปุ่มอยู่ 6 ปุ่ม
  • ปุ่มแรก คือ ปุ่มวิธีใช้ที่คุณเพิ่งกด
  • ปุ่มที่ 2 คือ ปุ่มแสดงข้อมูลของสถานที่ที่คุณกำลังดู
  • ปุ่มที่ 3 คือ เส้นทางไปยังสถานที่ที่คุณกำลังดู
  • ปุ่มที่ 4 คือ ร้านอาหารที่อยู่ใกล้ๆ สถานที่ที่คุณกำลังดู
  • ปุ่มที่ 5 คือ ที่เที่ยวที่อยู่ใกล้ๆ สถานที่ที่คุณกำลังดู
  • ปุ่มที่ 6 คือ โรงแรมที่อยู่ใกล้ๆ สถานที่ที่คุณกำลังดู
ขอบคุณที่เข้ามาชม touronthai mini หวังว่าเว็บของเราจะมีประโยชน์กับคุณ
insert_emoticon

เข้าสู่ระบบ (กดแล้วรอสักครู่ครับ)
สำหรับมือถือก่อนกดโปรดอ่าน

×

ก่อนคลิกเข้าสู่ระบบปุ่มสีน้ำเงินโปรดดูให้แน่ใจว่าเราเข้าเว็บนี้จาก facebook twitter line หรือ google+ หรือเปล่า ดูที่แถบด้านบนสุด
android ถ้ามีจุด 3 จุดมุมบนขวาให้คลิกแล้วเลือกเปิดด้วยแอพอื่น
iphone จะมีรูปสี่เหลี่ยมกับลูกศรชี้ขึ้นคลิกแล้วเลือกเปิดด้วย Safari
ไม่ยังงั้นจะเข้าสู่ระบบด้วย facebook ไม่ได้จะกลายเป็นจอสีขาว

สอบถามการใช้งาน/แจ้งปัญหาการใช้งาน
@touronthai

ที่พัก/โรงแรมใกล้ วัดเขาตะเครา เพชรบุรี

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

ที่เที่ยวใกล้ วัดเขาตะเครา เพชรบุรี

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

ร้านอาหารใกล้วัดเขาตะเครา เพชรบุรี

*อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูล*
ร่วมส่งร้านโปรดของคุณให้ทุกคนรู้จักคลิก ..

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ