×

วัดสองพี่น้อง สุพรรณบุรี

วัดสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
วัดสองพี่น้อง พระอารามหลวง ตั้งอยู่ ตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างในพื้นที่
ประวัติวัดสองพี่น้อง
เมื่อพระเจ้าปราสาททองเสด็จสวรรคต บรรดามุขอมาตย์ข้าราชบริพารทั้งปวงต่างน้อมใจกันยก “พระสุรินทร์กุมาร” พระราชโอรสขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระเจ้าแผ่นดินครองกรุงศรีอยุธยาสืบต่อมาในปีพุทธศักราช 2199 ทรงพระนามว่า “สมเด็จพระนารายณ์” พระบารมีของพระองค์แผ่ไพศาลไปทุกทิศานุทิศ ประเทศใหญ่น้อยต่างศิโรราบขึ้นต่อกรุงศรีอยุธยาเป็นสง่าแก่แผ่นดิน ส่วนไพร่ฟ้าประชาราษฎร์ต่างอยู่กันอย่างร่มเย็น ภายในพระบรมโพธิสมภารแห่งพระองค์

สมเด็จพระนารายณ์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ที่ปราดเปรื่องเชิงโคลงกวีกล่าวกันว่าในรัชสมัยของพระองค์ ข้าราชบริพารนับแต่ขุนนางผู้ใหญ่จนถึงไพร่เฝ้าหน้าประตู ทุกคนต่างสื่อสารกันด้วยภาษาโวหารเชิงกวี นอกจากนั้นพระองค์ ยังทรงเป็นนักต่อสู้ รักที่จะคบหาบรรดาผู้มีฝีมือไว้เป็นพรรคพวก ยังรวมถึงพระอาจารย์ทั้งเป็นพระสงฆ์ และฆราวาสที่เชี่ยวชาญเวทย์มนต์คาถา ตลอดจนชำนาญในการเสกเป่าเครื่องรางของขลัง

บรมครูของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่มีความเกี่ยวข้องกับวัดสองพี่น้องคือ พระพิรอด ดำรงความเป็นสมณะเพศเจริญวิปัสสนากรรมฐานอยู่ในป่าแขวงเมืองสุพรรณ เป็นผู้ทรงวิทยาคมสำเร็จฌานเตโชกสิณ มีฤทธาอยู่ยงคงกระพัน จนคนทั่วไปเรียกว่าท่าน “ขรัวคง” หรือ “ขรัวตาคง” เมื่อครั้งสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ดำรงพระยศเป็นเจ้าฟ้าได้รับพระราชทาน พระราชวังที่พระราชทานจากพระราชบิดาคือ สมเด็จพระเจ้าประสาททอง ให้เป็นที่ประทับ สมเด็จพระนารายณ์มหาราชจึงทรงโปรดเกล้าๆ อาราธนา “พระพิรอด” ให้ไปพำนักอยู่ในศาลาหลังสวนตำหนักวังนอกเพื่อรับการถ่ายทอดวิทยาคม ทั้งพระองค์และพระสหายอีกหลายท่านซึ่งในจำนวนนั้นรวมถึง โกษาเหล็ก โกษาปาน และพระเพทราชา ด้วย จากการที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีพระแม่นมชื่อ “บัว” หรือที่รู้จักกันดีในนาม “เจ้าแม่ดุสิต” เป็นชาวสุพรรณบุรีซึ่งมีส่วนสำคัญที่ทำให้สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงพบกับพระภิกษุผู้แก่กล้ารูปนี้

นางบัวซึ่งอยู่ในฐานะ “พระแม่นม” ถือเป็นบุคคลสำคัญที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงรักเสมือนพระมารดา เป็นที่ยำเกรงแก่ข้าราชบริพารทั่วหน้า ภายหลังจึงได้รับการยกย่องและเรียกขานกันว่า “เจ้าแม่ดุสิต” นอกจากเจ้าแม่ดุสิตแล้ว ทั้งเหล็กและปานซึ่งเป็นบุตรชายก็ได้กลายมาเป็นพระสหาย ก่อนเข้ารับราชการหลังจากสมเด็จพระนารายณ์มหาราชขึ้นครองราชย์ จึงมีความเป็นไปได้ที่พระองค์จะเสด็จยังเมืองสุพรรณ อยู่เนื่องๆ เนื่องจากโปรดการล่าสัตว์ จนมีโอกาสพบกับพระพิรอด หรือ ขรัวตาคง แห่งวัดสองพี่น้อง พระสงฆ์ผู้เจริญวิปัสสนากรรมฐานกลางป่ารกชัฏ และได้ถวายการสอนวิชาอักขระ ประจุอาคม บนแผ่นผ้าที่ขมวดเกลียวม้วนเป็นวงแหวน ซึ่งต่อมารู้จักกันดีในชื่อ “แหวนพระพิรอด” ด้วยความศรัทธาสมเด็จพระนารายณ์จึงโปรดเกล้าฯ อาราธนาให้พระพิรอดไปพำนักใกล้พระราชวัง เพื่อถวายการถ่ายทอดวิชาคงกระพัน

จากหลักฐานในหนังสือประวัติศาสตร์การปกครองประเทศไทยของ วิชัย ประสังสิต หรือ ว.ช. ประสังสิต มีข้อความตอนหนึ่งระบุว่า “พระอาจารย์พิรอดอยู่วัดสองพี่น้อง แขวงเมืองสุพรรณ อายุ 45 ปี” และจากหนังสือวัดทั่วราชอาณาจักร เล่ม 1 พุทธศักราช 2525 ระบุว่า “วัดสองพี่น้อง ประกาศตั้งเมื่อ พ.ศ. 2212” จึงวิเคราะห์ได้ว่า เมื่อพระพิรอดเข้าถวายวิชาการแขนงต่างๆ แก่พระเจ้าแผ่นดิน ตั้งแต่ครั้งดำรงพระยศเป็นเจ้าฟ้า จนขึ้นครองราชย์ในปีพุทธศักราช 2199 พระพิรอดยังคงจำพรรษาภายในตำหนักวังนอก จนถึงราวปีพุทธศักราช 2212 หลังจากสมเด็จพระนารายณ์ครองราชย์ได้ 13 ปี พระพิรอดอาจเห็นว่าสมควรแก่เวลาที่จะเปลี่ยนอารามจำพรรษา และไม่เหมาะหากจะบำเพ็ญภาวนาตามฐานะแห่งสงฆ์ภายในพระราชวังตลอดไป สมเด็จพระนารายณ์จึงโปรดเกล้าๆ ให้สร้างวัดเป็นหลักแหล่งยังที่เดิมคือวัดสองพี่น้อง และเจ้าแม่ดุสิตรวมทั้งบุตรชายคู่บารมีสมเด็จพระนารายณ์ คือโกษาเหล็กและโกษาปาน ก็อาจเป็นกำลังสำคัญในการสร้างวัดจนลุล่วงไปด้วยดี จากหลักฐานต่างๆ รวมถึงจากพงศาวดารกรุงเก่าพอจะมีเค้าโครงอยู่เพียงเท่านี้

สถานที่สำคัญของวัดได้แก่

วิหารพระพุทธไสยาสน์ ที่เรียกกันว่าพระนอนใหญ่ เป็นพระเก่าแก่คู่วัดสองพี่น้อง
พระธาตุเจดีย์ศรีสังฆราชา อุภัยภาดารามสถิต บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ พระธาตุเจดีย์ศรีสังฆราชา เป็นปูชนียสถานควรแก่การสักการะบูชาของเทวดา และมนุษย์ทั้งหลายผู้ปราถนาสุขสมบัติทั้งโลกนี้และโลกหน้า
พระอุโบสถที่สร้างปี พ.ศ. 2476
โทรศัพท์ 035542299

พิกัด GPS วัดสองพี่น้อง สุพรรณบุรี:
14.218930,100.050869
กดติดตามการเดินทางของเราใน Youtube ด้วยนะคะ
0/0 จาก 0 รีวิว
ผู้ชม 1034 ครั้ง
วัดสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
วัดสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
วัดสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
วัดสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
วัดสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
วัดสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
วัดสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
วัดสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
วัดสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
วัดสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
วัดสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
วัดสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
วัดสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
วัดสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
วัดสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
วัดสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
วัดสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
วัดสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
วัดสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
วัดสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
วัดสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
วัดสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
วัดสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
วัดสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
วัดสองพี่น้อง สุพรรณบุรี
วัดสองพี่น้อง สุพรรณบุรี

แผนที่ วัดสองพี่น้อง สุพรรณบุรีคลิกที่นี่

×

วิธีใช้งาน touronthai mini

  ดูข้อมูลของรูปภาพกดที่รูปภาพนั้น

  ใต้รูปภาพจะมีปุ่มอยู่ 6 ปุ่ม
  • ปุ่มแรก คือ ปุ่มวิธีใช้ที่คุณเพิ่งกด
  • ปุ่มที่ 2 คือ ปุ่มแสดงข้อมูลของสถานที่ที่คุณกำลังดู
  • ปุ่มที่ 3 คือ เส้นทางไปยังสถานที่ที่คุณกำลังดู
  • ปุ่มที่ 4 คือ ร้านอาหารที่อยู่ใกล้ๆ สถานที่ที่คุณกำลังดู
  • ปุ่มที่ 5 คือ ที่เที่ยวที่อยู่ใกล้ๆ สถานที่ที่คุณกำลังดู
  • ปุ่มที่ 6 คือ โรงแรมที่อยู่ใกล้ๆ สถานที่ที่คุณกำลังดู
ขอบคุณที่เข้ามาชม touronthai mini หวังว่าเว็บของเราจะมีประโยชน์กับคุณ
insert_emoticon

เข้าสู่ระบบ (กดแล้วรอสักครู่ครับ)
สำหรับมือถือก่อนกดโปรดอ่าน

×

ก่อนคลิกเข้าสู่ระบบปุ่มสีน้ำเงินโปรดดูให้แน่ใจว่าเราเข้าเว็บนี้จาก facebook twitter line หรือ google+ หรือเปล่า ดูที่แถบด้านบนสุด
android ถ้ามีจุด 3 จุดมุมบนขวาให้คลิกแล้วเลือกเปิดด้วยแอพอื่น
iphone จะมีรูปสี่เหลี่ยมกับลูกศรชี้ขึ้นคลิกแล้วเลือกเปิดด้วย Safari
ไม่ยังงั้นจะเข้าสู่ระบบด้วย facebook ไม่ได้จะกลายเป็นจอสีขาว

สอบถามการใช้งาน/แจ้งปัญหาการใช้งาน
@touronthai

ที่พัก/โรงแรมใกล้ วัดสองพี่น้อง สุพรรณบุรี

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

ที่เที่ยวใกล้ วัดสองพี่น้อง สุพรรณบุรี

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

ร้านอาหารใกล้ วัดสองพี่น้อง สุพรรณบุรี

*อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูล*
ร่วมส่งร้านโปรดของคุณให้ทุกคนรู้จักคลิก ..

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

www.touronthai.com