×

บ้านท่านจอมพลถนอม กิตติขจร

บ้านท่านจอมพลถนอม กิตติขจร
บ้านท่านจอมพลถนอม กิตติขจร
ตาก
บ้านจอมพลถนอม กิตติขจร เป็นบ้านเกิดตั้งอยู่ถนนตากสิน ต.หนองหลวง อ.เมืองตาก ครอบครัวกิตติขจรได้มอบให้ทางราชการ ต่อมามีการปรับปรุงซ่อมแซมใหม่ จัดเป็นที่แสดงนิทรรศการประวัติจอมพลถนอม กิตติขจร อดีตนายกรัฐมนตรี คนที่ 10 ของประเทศไทย และได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีถึง 5 สมัย รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทั้งหมด 10 ปี 6 เดือน 29 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2501 และเป็นนายกรัฐมนตรีที่อยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงประชาธิปไตย ท่านจอมพล ถนอม กิตติขจร เกิดเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2454 ณ บ้านหนองพลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก ในระหว่างที่ท่านดำรงตำแหน่งต่างๆ จนกระทั่งตำแหน่งทางการเมืองได้สร้างผลงานที่สำคัญไว้มากมายได้แก่

 1. ด้านการทหาร ตลอดระยะเวลา 15 ปี นับแต่จอมพลถนอม กิตติขจร ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ในปี พ.ศ. 2500 และเลื่อนขั้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จนถึงดำรงตำแหน่งสูงสุดคือ นายกรัฐมนตรี ได้เสริมสร้างกองทัพทั้งสามเหล่าทัพอย่างทัดเทียม ได้มีการวางนโยบายปรับปรุงแก้ไขพัฒนากิจการงานสาขาต่าง ๆ ของกระทรวงกลาโหม สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ตลอดจนรัฐวิสาหกิจที่ขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม ให้มีความเจริญก้าวหน้า มีการสนับสนุนกองทัพทั้ง 3 เหล่าทัพด้วยการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์เสริมเหล่าทัพให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับประเทศตะวันตก นอกจากนี้ ยังได้พัฒนางานในด้านการศึกษาให้เจริญเติบโต ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาออกไปทำหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร โรงเรียน เสนาธิการทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนช่างฝีมือทหาร เป็นต้น

 2. ด้านการเศรษฐกิจและสังคม จอมพลถนอม กิตติขจร ได้ยึดหลักการพัฒนาตามแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และเมื่อจอมพลถนอม กิตติขจร ได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็ได้ทำการพัฒนาประเทศ ดำเนินการตามโครงการสนับสนุนการพัฒนาส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นต่าง ๆ ดังนี้

- การพัฒนาส่วนภูมิภาค แยกออกเป็น 5 ภาค โดยมีคณะกรรมการพัฒนาภาครับผิดชอบในเรื่องนโยบายและจัดสรรเงินงบประมาณให้กับโครงการที่เห็นสมควร
- การพัฒนาส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ องค์การบริหารจังหวัด เทศบาล และสุขาภิบาลของแต่ละจังหวัด โดยอาศัยรายได้ของส่วนท้องถิ่นเป็นหลัก
- การเร่งรัดพัฒนาชนบท ในเขตเร่งรัดพัฒนาชนบท อันได้แก่ จังหวัดชายแดนในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยอาจขยายวงกว้างได้ขึ้นภายหลังตามความจำเป็น
- การพัฒนาเขตทุรกันดารห่างไกล เป็นโครงการพิเศษเฉพาะบางอำเภอและบางตำบลที่อยู่บริเวณชายแดนซึ่งติดต่อได้ยาก เพราะขาดเส้นทางคมนาคม โดยจะเน้นเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชายแดนภาคตะวันออกและบริเวณชายแดนภาคใต้
- การพัฒนาเฉพาะท้องที่ เป็นโครงการที่จะดำเนินการเฉพาะท้องที่บางแห่ง ได้แก่ เขตลุ่มน้ำป่าสัก บริเวณสัตหีบ บริเวณเขตชะอำกับปราณบุรี

 ทั้งนี้ นับได้ว่าเป็นการพัฒนาประเทศที่สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจขณะนั้นเป็นอย่างยิ่ง อาจจะกล่าวได้ว่า แนวทางการพัฒนาในช่วงนี้ของจอมพลถนอม กิตติขจร เป็นก้าวสำคัญที่สุดที่ปูพื้นฐานความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจส่วนร่วมของประเทศไทยในปัจจุบันนี้
*ที่มา http://wiki.kpi.ac.th/

 สิ่งที่ได้รับการดูแลรักษาไว้ให้คนรุ่นหลังได้เห็นคือบ้านเกิดที่เป็นบ้านไม้ หลังนี้ ทางจังหวัดยังได้นำเอากิจกรรมเสริมเล็กๆ น้อยๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวตากเตรียมไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมบ้านจอมพลถนอม กิตติขจร คือการทำตุงไส้หมู อีกด้วย

 ขอขอบคุณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตาก วัฒนธรรมจังหวัดตาก สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก

พิกัด GPS บ้านท่านจอมพลถนอม กิตติขจร:
16.8908807,99.1128089

กดติดตามการเดินทางของเราใน Youtube ด้วยนะคะ
3/5 จาก 1 รีวิว
ผู้ชม 880 ครั้ง 1 คน เช็คอินที่นี่
บ้านท่านจอมพลถนอม กิตติขจร

  

Akkasid Tom Wisesklin
28 สิงหาคม 2562

บ้านท่านจอมพลถนอม กิตติขจร

  

Akkasid Tom Wisesklin
28 สิงหาคม 2562

บ้านท่านจอมพลถนอม กิตติขจร

  

Akkasid Tom Wisesklin
28 สิงหาคม 2562

บ้านท่านจอมพลถนอม กิตติขจร

  ห้องทำงานบ้านจอมพลถนอม กิตติขจร

Akkasid Tom Wisesklin
28 สิงหาคม 2562

บ้านท่านจอมพลถนอม กิตติขจร

 ชมพิพิธภัณฑ์บ้านจอมพลถนอม กิตติขจรเสร็จแล้วมาร่วมทำไส้หมูกิจกรรม workshop เพิ่มเติมจากพิพิธภัณฑ์

Akkasid Tom Wisesklin
24 สิงหาคม 2562

แผนที่ บ้านท่านจอมพลถนอม กิตติขจรคลิกที่นี่

×

วิธีใช้งาน touronthai mini

  ดูข้อมูลของรูปภาพกดที่รูปภาพนั้น

  ใต้รูปภาพจะมีปุ่มอยู่ 6 ปุ่ม
  • ปุ่มแรก คือ ปุ่มวิธีใช้ที่คุณเพิ่งกด
  • ปุ่มที่ 2 คือ ปุ่มแสดงข้อมูลของสถานที่ที่คุณกำลังดู
  • ปุ่มที่ 3 คือ เส้นทางไปยังสถานที่ที่คุณกำลังดู
  • ปุ่มที่ 4 คือ ร้านอาหารที่อยู่ใกล้ๆ สถานที่ที่คุณกำลังดู
  • ปุ่มที่ 5 คือ ที่เที่ยวที่อยู่ใกล้ๆ สถานที่ที่คุณกำลังดู
  • ปุ่มที่ 6 คือ โรงแรมที่อยู่ใกล้ๆ สถานที่ที่คุณกำลังดู
ขอบคุณที่เข้ามาชม touronthai mini หวังว่าเว็บของเราจะมีประโยชน์กับคุณ
insert_emoticon

เข้าสู่ระบบ (กดแล้วรอสักครู่ครับ)
สำหรับมือถือก่อนกดโปรดอ่าน

×

ก่อนคลิกเข้าสู่ระบบปุ่มสีน้ำเงินโปรดดูให้แน่ใจว่าเราเข้าเว็บนี้จาก facebook twitter line หรือ google+ หรือเปล่า ดูที่แถบด้านบนสุด
android ถ้ามีจุด 3 จุดมุมบนขวาให้คลิกแล้วเลือกเปิดด้วยแอพอื่น
iphone จะมีรูปสี่เหลี่ยมกับลูกศรชี้ขึ้นคลิกแล้วเลือกเปิดด้วย Safari
ไม่ยังงั้นจะเข้าสู่ระบบด้วย facebook ไม่ได้จะกลายเป็นจอสีขาว

สอบถามการใช้งาน/แจ้งปัญหาการใช้งาน
@touronthai

ที่พัก/โรงแรมใกล้ บ้านท่านจอมพลถนอม กิตติขจร

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

ที่เที่ยวใกล้ บ้านท่านจอมพลถนอม กิตติขจร

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

ร้านอาหารใกล้ บ้านท่านจอมพลถนอม กิตติขจร

*อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูล*
ร่วมส่งร้านโปรดของคุณให้ทุกคนรู้จักคลิก ..

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

www.touronthai.com