×

เที่ยวไหนต่อ? กับ touronthai

  "เที่ยวไหนต่อ? กับ touronthai mini" เป็นทางเลือกใหม่สำหรับคนชอบท่องเที่ยวที่กำลังต้องการค้นหาข้อมูลท่องเที่ยวด้วยสมาร์ทโฟน เพื่อความสะดวกในการเดินทางในแต่ละเส้นทาง โดยไม่ต้องลงแอพใดๆ เพิ่มเติมให้หนักมือถือของเรา
  "เที่ยวไหนต่อ? touronthai mini" ออกแบบมาให้ทำงานได้หลายอย่างเหมือนกับแอพ เช่นการค้นหาข้อมูลที่ท่องเที่ยว ที่พัก ที่อยู่ใกล้ๆ เราในขณะที่เรากำลังเดินทาง หาเส้นทาง ระยะทาง และข้อมูลรูปภาพของแต่ละที่ ฯลฯ จะไปเที่ยวเว็บเดียวให้จบทุกเรื่อง จำคำเดียว เที่ยวไหนต่อ?
  การทำงานเหล่านี้ต้องอนุญาตให้ "touronthai mini" เข้าถึงตำแหน่งได้ (ตามหลักนโยบายความเป็นส่วนตัว) ไม่งั้นจะทำงานได้เพียงบางฟังก์ชั่นเท่านั้น


เริ่มใช้งาน