pets.touronthai.com เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

pet.touronthai.com เริ่มต้นจากกลุ่มผู้ก่อตั้งที่มีจิตใจเมตตาต่อสัตว์โลก ที่ครั้ง หนึ่งเป็นเพื่อนผู้ซื่อสัตย์ แต่ในเมื่อเค้าถูกทอดทิ้งไป ก็เป็นเรื่องน่าเศร้าที่เค้าไม่ได้ เป็นคนผิดซักหน่อย กลุ่มผู้ก่อตั้งที่ชื่อ กลุ่มเติมบุญ นี้นอกจากจะเป็นตัวแทนใน การนำเสนอเรื่องราวน่าสงสารของสัตว์ ซึ่งต้องอาศัยสถานที่รับเลี้ยงประทังชีวิต แล้ว ยังมีทริปทำบุญให้แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่ตกอยู่ในฐานะลำบากอีกด้วย สำหรับเรื่องราวของกลุ่มเติมบุญนี้ จะได้มีการนำเสนอแยกออกจากเนื้อหาของ สัตว์ ในหน้าที่มีชื่อว่า charity.touronthai.com อีกแห่งหนึ่งด้วยจ้า สำหรับผู้สนใจหรือมีจิดเมตตา ติดต่อได้ที่ผู้ก่อตั้งกลุ่มเติมบุญได้โดยตรงหรือใช้ สื่อกลางอย่างทัวร์ออนไทยในการติดต่อสื่อสารประสานงาน หรือบริจาค ก็ได้นะ คะ

 

bog 1 bog 2 bog 3 bog 4 bog 5