www.touronthai.com

หน้าหลัก >> ปฏิทินท่องเที่ยว กิจกรรม เทศกาลและงานประเพณี >> บุญบั้งไฟตะไลล้าน บ้านกุดหว้า กาฬสินธุ์ 2562

บุญบั้งไฟตะไลล้าน บ้านกุดหว้า กาฬสินธุ์ 2562


บุญบั้งไฟตะไลล้าน บ้านกุดหว้า กาฬสินธุ์ 2562


เริ่มวันที่ 18 พฤษภาคม 2562
ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2562

กำหนดการจัดงาน ประเพณีวัฒนธรรมผู้ไทบุญบั้งไฟตะไลล้าน (ปลอดเหล้า ปลอดภัย ปลอดการพนัน) ประจำปี ๒๕๖๒
เทศบาลตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ ๑๘ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

วันที่เสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 เวลา ๐๙.๐๐ น.
- การจัดนิทรรศการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
- การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าพื้นเมือง
- รับศรัทธาคณะต้นกัลป์จากหมู่บ้านต่างๆ (ณ วัดกกต้อง)
  เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.
- ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ถวายจตุปัจจัยและพระสงฆ์อนุโมทนา
 เวลา ๑๓.๐๐ น.
- ขบวนแห่บั้งไฟทุกขบวนและแขกผู้มีเกียรติ พร้อมกัน ณ สนามหน้าอาคารอุทยานประวัติศาสตร์วัฒนธรรมผู้ไทบั้งไฟตะไลล้าน
 เวลา ๑๓.๓๐ น.
- ประธานในพิธี มาถึงบริเวณพิธี
- พิธีเปิดงานการแสดงวิถีวัฒนธรรมผู้ไทบั้งไฟตะไลล้าน ณ สำนักงาน ทต.กุดหว้า
- ชมการแสดงฟ้อนบวงสรวงพญาแถน (ผู้แสดง ๗๐๐ คน)
- ผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการสนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน
- นายอำเภอกุฉินารายณ์ กล่าวต้อนรับ
- นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวเชิญชวนเที่ยวชมงานวัฒนธรรมผู้ไทบุญบั้งไฟตะไลล้าน (ปลอดเหล้า ปลอดภัย ปลอดการพนัน)
- นายกเทศมนตรีตำบลกุดหว้าประธานกรรมการจัดงาน กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
- ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวปราศรัย และกล่าวเปิดงาน
- ประธานในพิธีลั่นฆ้อง
- จุดบั้งไฟตะไลเล็กพิธีเปิด ๙ บั้ง
 เวลา ๑๔.๓๐ น.
- เคลื่อนขบวนแห่บั้งไฟและวิถีวัฒนธรรมผู้ไททั้ง ๗ ขบวน ไปตามถนนสมเด็จ - มุกดาหาร เลี้ยวซ้ายออกถนนสมานมิตรจุมจัง
 เวลา ๒๑.๐๐ น.
- ประกาศผล และมอบรางวัลการประกวดขบวนแห่บั้งไฟ ณ เวทีกลางรำวงย้อนยุควัดกกต้องกุดหว้า
- ชมการแสดงทางวัฒนธรรมมหกรรมรำวงย้อนยุค สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมประเพณีบุญบั้งไฟตะไลล้าน

อาทิตย์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 เวลา ๐๗.๐๐ น.
- ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า
 เวลา ๐๘.๐๐ น.
- ชมการแข่งขันการจุดบั้งไฟตะไลแสนขึ้นสูง (๖๐ บั้ง)
- ชมการจุดบั้งไฟตะไลสองล้าน และบั้งไฟตะไลสิบล้านบูชาพญาแถน (๔ บั้ง)
 เวลา ๑๗.๐๐ น.
- มอบรางวัลผู้ชนะเลิศการแข่งขันบั้งไฟตะไลแสน

ติดต่อสอบถาม:

ผู้ชม 38709
ที่พัก/โรงแรมใกล้ บุญบั้งไฟตะไลล้าน บ้านกุดหว้า กาฬสินธุ์ 2562
โรงแรมนารายณ์เลอบัว
  6.27 km | แผนที่ | เส้นทาง
Green View Resort
  17.01 km | แผนที่ | เส้นทาง
ไทยเฮาส์-อีสาน เกสท์เฮาส์
  21.04 km | แผนที่ | เส้นทาง
เฮือนฮักเฮือนแพง กาฬสินธุ์
  29.40 km | แผนที่ | เส้นทาง
รีสอร์ท บ้านฟ้าใสดาวสวย
  40.20 km | แผนที่ | เส้นทาง
อพาร์ตเมนต์ 21 ห้องนอน 21 ห้องน้ำส่วนตัว ขนาด 3200 ตร.ม. – เสลภูมิ
  87.51 km | แผนที่ | เส้นทาง
ร่มภูฟ้า รีสอร์ท
  88.88 km | แผนที่ | เส้นทาง
คุณหนวด การ์เดน รีสอร์ท
  91.74 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรม 8 เผ่าวิว
  94.12 km | แผนที่ | เส้นทาง
THE CHIC 101 HOTEL
  95.16 km | แผนที่ | เส้นทาง
ปร๋อหลอ รีสอร์ท
  96.47 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมเดอะ มุก ลากูน
  97.55 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านบัว รีสอร์ท
  99.04 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านดาหลา
  100.16 km | แผนที่ | เส้นทาง
คุณเพียรรีสอร์ต
  100.70 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมวิลลา ทิวา
  100.74 km | แผนที่ | เส้นทาง
ฮ็อป อินน์ มุกดาหาร
  100.99 km | แผนที่ | เส้นทาง
ชดา วิว รีสอร์ท
  101.13 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมทรัพย์มุกดา ภูมิเพลส
  101.38 km | แผนที่ | เส้นทาง
มุมสบาย อพาร์ตเมนต์
  101.43 km | แผนที่ | เส้นทาง
ชมกวาง รีสอร์ท
  101.73 km | แผนที่ | เส้นทาง
เบิร์ด เดย์ บูติก โฮเต็ล
  102.12 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมกิม เจ็ค ซิน 1
  102.58 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมเคียงพิมาน
  102.58 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมคิวบิส กาฬสินธุ์
  102.60 km | แผนที่ | เส้นทาง
ที่เที่ยวใกล้ บุญบั้งไฟตะไลล้าน บ้านกุดหว้า กาฬสินธุ์ 2562
ค่ายบั้งไฟชัยวิสิทธิ์เหิรฟ้า
  1.06 km | แผนที่ | เส้นทาง
หมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทยโคกโก่ง กาฬสินธุ์
  1.58 km | แผนที่ | เส้นทาง
บุญพวงมาลัยไม้ไผ่ วัดกกต้อง กาฬสินธุ์
  2.64 km | แผนที่ | เส้นทาง
กลุ่มหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่หนองห้าง กาฬสินธุ์
  9.02 km | แผนที่ | เส้นทาง
ท่องเที่ยวชุมชนบ้านบุ่งเลิศ
  18.11 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดวังคำ กาฬสินธุ์
  24.40 km | แผนที่ | เส้นทาง
ฝายลำพะยัง
  28.71 km | แผนที่ | เส้นทาง
อุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์
  32.41 km | แผนที่ | เส้นทาง
น้ำตกตาดโตน มุกดาหาร
  32.66 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดถ้ำโสดา
  34.24 km | แผนที่ | เส้นทาง
หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มุกดาหาร
  38.58 km | แผนที่ | เส้นทาง
สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดี ร้อยเอ็ด
  38.68 km | แผนที่ | เส้นทาง
น้ำตกตาดทอง กาฬสินธุ์
  43.55 km | แผนที่ | เส้นทาง
วนอุทยานภูแฝก (แหล่งรอยเท้าไดโนเสาร์) กาฬสินธุ์
  44.58 km | แผนที่ | เส้นทาง
แหลมพยอม ร้อยเอ็ด
  46.34 km | แผนที่ | เส้นทาง
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาน้ำทิพย์ ร้อยเอ็ด
  46.72 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดเจดีย์ชัยมงคล ร้อยเอ็ด
  47.24 km | แผนที่ | เส้นทาง
พระมหาเจดีย์ชัยมงคล ร้อยเอ็ด
  47.24 km | แผนที่ | เส้นทาง
ผาน้ำย้อย (พุทธอุทยานอีสาน) ร้อยเอ็ด
  47.88 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดภูจ้อก้อ (วัดบรรพตคีรี) มุกดาหาร
  50.34 km | แผนที่ | เส้นทาง
น้ำตกผานางคอย กาฬสินธุ์
  61.54 km | แผนที่ | เส้นทาง
ผาเสวย กาฬสินธุ์
  67.42 km | แผนที่ | เส้นทาง
น้ำตกแก้งกะอาม กาฬสินธุ์
  68.82 km | แผนที่ | เส้นทาง
ภาพรอยสลักผาสามพันปีที่ภูผายล สกลนคร
  72.96 km | แผนที่ | เส้นทาง
อุทยานแห่งชาติภูผายล สกลนคร
  74.33 km | แผนที่ | เส้นทาง

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

แผนที่เส้นทางการเดินทางไป บุญบั้งไฟตะไลล้าน บ้านกุดหว้า กาฬสินธุ์ 2562

Line id: @touronthai (ใส่ @)
www.touronthai.com