โครงการจัดหาหนังสือสำหรับโรงเรียนพระปริยิติธรรมวัดเกียรติแก้ว และ
ผ้าป่าสร้างอาคารตามความเหมาะสมวัดหนองเทา

หลังจากที่ได้รับการติดต่อมาจากพระศักดิ์ชัย ฉันทธัมโม เรื่องความขาดแคลนหนังสืออุปกรณ์การเรียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดเกียรติแก้วสามัคคีจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา และได้กระจายข่าวบอกต่อสมาชิกไปแล้ว ที่ http://charity.touronthai.com/view.php?id_view=283 หลังจากนั้นทีมงานอาสาทัวร์ออนไทยก็ได้ติดตามขอรายละเอียดและสนทนากับพระศักดิ์ชัย จนได้ข้อมูลมากเพียงพอดังนี้

สิ่งที่จำเป็นต่อวัดเกียรติแก้วสามัคคี

 • หนังสือเรียนสำหรับสามเณรตามหลักสุตรกระทรวงศึกษาธิการ จากระดับชั้นมัธยมปีที่ 1 - มัธยมปีที่ 6
  ที่ขาดมาที่สุดคือมัธยมปีที่ 1
 • ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องจากโรงเรียนพระปริยัติธรรมแห่งนี้มีภิกษุ-สามเณรมาเรียนถึง 140 รูป ทำให้เกิดการขาดแคลนภัตตาหาร
 • น้ำดื่มสะอาด เนื่องจากภาคอิสานของเรากำลังเข้าสู่ภาวะการขาดแคลนน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติชาวบ้านในหมู่บ้านขาดน้ำ น้ำดื่มจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากสำหรับวัดที่มีภิกษุ-สามเณรจำนวนมาก
 • หนังสือธรรมะ และหนังสือที่เป็นประโยชน์ทั่วไปเท่าที่จะจัดหามาเพิ่มเติมได้ (กรุณาตรวจสอบเนื้อหาในหนังสือระวังหนังสือที่มีโฆษณาด้วยภาพไม่เหมาะสมมาก่อนด้วยครับ)
 • จตุปัจจัยอื่นตามกำลังศรัทธา


 • สำหรับผู้ที่ต้องการบริจาคน้ำดื่มกรุณาส่งเป็นปัจจัยมาเพื่อไปซื้อน้ำดื่มที่ศรีสะเกษนะครับ การซื้อน้ำฝากมาจำทำให้รถต้องใช้น้ำมันมากขึ้นครับ ช่วยเข้าใจตรงนี้ด้วยครับ

  สิ่งที่จำเป็นต่อวัดหนองเทา

 • ปัจจัยเพื่อรวบรวมก่อสร้างอาคารที่จำเป็นในวัด หากสามารถทำได้อยากจะสร้างเป็นเมรุครับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับศรัทธาของผู้บริจาคสามารถปรึกษากันก่อนได้ครับว่าจะสร้างอะไร หรือหากรวบรวมได้ไม่มากก็จัดถวายวัดไปครับ


 • ภาพวัดหนองเทาที่ได้รับมาจากพระศักดิ์ชัย ฉันทธัมโม ครับ วัดหนองเทากับวัดเกียรติแก้วสามัคคีอยู่ห่างกันประมาณ 2 กิโลเมตรครับ

  ทางเข้าวัดหนองเทา

  ทางเข้าวัดหนองเทา วัดหนองเทาตั้งอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษเป็นวัดหนึ่งที่มีความสำคัญทางด้านศาสนพิธีต่างๆ กับประชาชนในชุมชนแห่งนี้แต่ยังขาดศาสนสถาน อาคารหลายๆ อย่าง
  ทางเข้าวัดหนองเทา

  ถนนทางเข้าวัดเป็นถนนสายเล็กๆ ไม่กันดารมากมีทางคอนกรีตเข้าไปแต่เล็กอย่างที่เห็น
  ลานกว้างภานในวัดหนองเทา

  พื้นที่ของวัดมีขนาดกว้างขวางแต่ยังไม่มีการก่อสร้างอาคารใดๆ มากนัก
  ศาลาเอนกประสงค์

  ที่เห็นอยู่นี้เป็นศาลาเอนกประสงค์สร้างแบบง่ายๆ มีเพียงหลังคาและเสา
  ที่ล้างภาชนะ

  สำหรับวัดที่ห่างไกลบางครั้งก็มีชาวบ้านประชาชนที่ศรัทธามาทำอาหารในโรงครัวสำหรับมื้อเพล หรือการเลี้ยงพระในโอกาสพิธีต่างๆ หลังจากนั้นก็ใช้พื้นที่ที่เห็นเป็นที่ล้างภาชนะ
  โรงครัว

  เป็นลักษณะโรงครัวแบบง่ายๆ ตามวิถีชีวิตของชาวบ้าน
  กุฎิสงฆ์

  กุฎิหรือที่พักของสงฆ์ ปรากฏเห็นกระแสศรัทธาที่เคยมีเข้ามาสร้างแต่สร้างยังไม่เสร็จและค้างไว้อย่างนี้มานานมาก
  ศาลาศาสนพิธี

  ศาลาประกอบศาสนพิธีหรือการสวดต่างๆ การรับถวายสังฆทานจากผู้มีจิดศรัทธา
  สถานที่ประกอบสังฆกรรม

  สถานที่ประกอบสังฆกรรม ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเป็นพิธีที่จะกระทำในอุโบสถ แต่สำหรับวัดหนองเทาแล้วใช้ลานกว้างใต้ต้นไม้ใหญ่
  ถวายสังฆทาน

  อาคารที่สร้างได้เพียงครึ่งเดียว

  เป็นอาคารที่สร้างได้เพียงครึ่งเดียวแล้วก็หยุดค้างอยู่อย่างนี้มานานแล้ว
  โรงเก็บของ

  ไว้สำหรับเก็บของ เครื่องใช้ต่างๆ
  สถานที่ศึกษาพระธรรม

  สถานที่ศึกษาพระธรรมของสงฆ์ คือใต้ต้นไม้ใหญ่ๆ ในวัด
  ฌาปนสถาน

  ฌาปนสถาน เป็นสถานที่ในการฌาปนกิจศพ ซึ่งในอดีตเราจะใช้วิธีการเผาศพบนกองฟอน ในปัจจุบันในวัดจะมีเมรุ สำหรับวิธีการเผาบนกองฟอนแบบนี้หาได้ยากมากแล้ว แต่ยังมีอยู่ที่วัดหนองเทา
  ฌาปนสถาน

  ฌาปนสถาน เป็นสถานที่ในการฌาปนกิจศพ ซึ่งในอดีตเราจะใช้วิธีการเผาศพบนกองฟอน ในปัจจุบันในวัดจะมีเมรุ สำหรับวิธีการเผาบนกองฟอนแบบนี้หาได้ยากมากแล้ว แต่ยังมีอยู่ที่วัดหนองเทา