เยี่ยมสำนักสงฆ์บ่อเงินบ่อทอง 2551

ทำบุญก็ต้องทำให้ตลอดสะสมบุญไว้เยอะๆ จะดีกับตัวเราเอง สำหรับสำนักสงฆ์บ่อเงินบ่อทองแห่งนี้เราไปทำบุญในปี 2550 แล้วครั้งหนึ่ง วันนี้เรากลับมาเยี่ยมการเปลี่ยนแปลงเผื่อว่ายังต้องการอะไรอีกหรือไม่

ศาลาฌาปนกิจสำนักสงฆ์บ่อเงินบ่อทอง 2551
ศาลาฌาปนกิจสำนักสงฆ์บ่อเงินบ่อทอง ลานกว้างด้านหน้าเป็นลานสำหรับจอดรถ อยู่ตรงกลางของศาลารับรองกับศาลาฌาปนกิจ อีกด้านหนึ่งเป็นศาลาสำหรับสวดมนต์ ส่วนอีกด้านก็มีห้องน้ำ-ห้องสุขา
อาคารเรียนหลังที่ 2
อาคารเรียนหลังที่ 2 สำนักสงฆ์บ่อเงินบ่อทอง (โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสายสามัญศึกษา) เป็นอาคารทรงเดียวกันกับอาคารเรียนหลังเดิมต่อกันตามแนวยาวของอาคาร
สามเณรทำงาน
สามเณรทำงานระหว่างการบวชเณรอยู่ที่สำนักสงฆ์บ่อเงินบ่อทอง นอกจากการเล่าเรียนหนังสือและพระธรรมจะต้องเรียนรู้การทำงานโดยพื้นฐานจะเป็นงานก่อสร้าง หากสามเณรต้องการลาสิกขา ก็จะได้มีความรู้ติดตัวไปประกอบอาชีพ
รูปปั้นเหมือนพระเกจิอาจารย์
รูปปั้นเหมือนพระเกจิอาจารย์ มีพระเกจิอาจารย์หลายรูป โดยมีหลวงปู่ปาน หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ ด้วย
ศาลารับรองสำนักสงฆ์บ่อเงินบ่อทอง 2551
ศาลารับรองสำนักสงฆ์บ่อเงินบ่อทอง 2551 มีการพัฒนาปรับปรุงไปมากเลยครับ รูปปั้นที่เริ่มปั้นแบบเมื่อปี 2550 ก็เสร็จสมบูรณ์
สมเด็จองค์ปฐมศาลารับรองสำนักสงฆ์บ่อเงินบ่อทอง
สมเด็จองค์ปฐมศาลารับรองสำนักสงฆ์บ่อเงินบ่อทอง เป็นพระประธานในศาลาก็ยังประดิษฐานอยู่แต่ภายในศาลาได้มีการจัดระเบียบใหม่สวยงามขึ้น
ระเบียนภิกษุสามเณร
ระเบียนภิกษุสามเณรสำนักสงฆ์บ่อเงินบ่อทองทำตามแบบสถานศึกษา
ภาพงานพัฒนาสำนักสงฆ์ในอดีตที่ผ่านมา
ภาพงานพัฒนาสำนักสงฆ์ในอดีตที่ผ่านมา
ภาพงานพัฒนาสำนักสงฆ์ในอดีตที่ผ่านมา
ภาพงานพัฒนาสำนักสงฆ์ในอดีตที่ผ่านมา
ภาพงานพัฒนาสำนักสงฆ์ในอดีตที่ผ่านมา
ภาพงานพัฒนาสำนักสงฆ์ในอดีตที่ผ่านมากว่าจะได้มาเป็นอย่างที่เห็นทุกวันนี้
ภาพงานพัฒนาสำนักสงฆ์ในอดีตที่ผ่านมา
ภาพงานพัฒนาสำนักสงฆ์ในอดีตที่ผ่านมาภิกษุสามเณรช่วยกันทำงานด้านก่อสร้างเป็นหลัก อาคารและกุฎิหลายหลังถูกสร้างขึ้นโดยภิกษุสามเณร