ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านโข๊ะทะ จ.ตาก


การเดินทางสู่บ้านโข๊ะทะ บ้านโข๊ะทะเป็นหมู่บ้านหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กับทางเข้าน้ำตกทีลอซู มีทางเข้าไประยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร เป็นทางธุรกันดาร ซึ่งทางเข้าสู่น้ำตกทีลอซูเองก็ลำบากเหมือนกัน ยาว 24 กิโลเมตร ยังต้องเลี้ยวเข้าทางแยกหมู่บ้านไปอีก 8 กิโลเมตรครับ จุดเริ่มต้นที่จะเดินทางเข้าหมู่บ้านก็คือที่ทำการน้ำตกทีลอซูนั่นเอง กินเข้ากินน้ำให้เรียบร้อยก่อนเดินทางก็ดีเหมือนกัน

ระหว่างทางเข้าหมู่บ้านมีห้วยและลำธารซึ่งต้องข้ามสะพานหลายแห่ง บางแห่งก็ชำรุดมากต้องระวังเป็นพิเศษ ถึงแม้ว่าหมู่บ้านนี้จะอยู่ห่างไกลและกันดารมากก็ยังมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาพักที่หมู่บ้านนี้ในลักษณะโฮมสเตย์ วันที่ทีมงานเข้าไปก็เจอชาวต่างชาติถึง 3 คน ซึ่งทุกคนเลือกใช้วิธีการเดินเข้าไปเหมือนกันหมด เรียกให้ขึ้นรถก็ไม่เอา หัวใจนักผจญภัยจริงๆ

รถสวนกันในทางที่แคบมากๆ ทางเข้าหมู่บ้านเป็นเส้นทางที่ตัดต้นไม้ออกกว้างเพียงรถคันเดียววิ่งได้ลัดเลาะเข้าไปตามป่าไม้ การสวนกันจึงทำได้ยากส่วนสะพานนี้ก็เห็นอยู่แล้วว่ามีบางแผ่นที่หักไปแล้ว ส่วนเส้นทางดินเข้าสู่น้ำตกทีลอซูหลายคนก็คงเคยสัมผัสกันมาบ้าง

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านโข๊ะทะ ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก เดินทางมาได้สักพักใหญ่ๆ ก็ถึงศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีอาคารบางหลังที่ได้ผ่านการทาสีให้สวยงาม บางแห่งมีป้ายโครงการติดไว้ซึ่งชื่อโครงการก็เกี่ยวข้องกับการทำงานในถิ่นธุรกันดารและบนเขาอันห่างไกลทั้งสิ้น เมื่อมาถึงเราก็รีบยกของลงมาจากรถและก็เรียกเด็กๆ มาเข้าแถวเพื่อรับของบริจาคอย่างเป็นระเบียบ

Welcome to Khota School ป้ายกระดานดำที่เขียนไว้อย่างสวยงามหน้าอาคารแสดงให้เห็นว่าหมู่บ้านและศูนย์การเรียนรู้ฯ แห่งนี้มีชาวต่างชาติมาเยือนเป็นประจำ

ประมวลภาพเด็กๆ ที่ได้รับของแจก

ประมวลภาพเด็กๆ ที่ได้รับของแจก

ประมวลภาพเด็กๆ ที่ได้รับของแจก

ประมวลภาพเด็กๆ ในการแจกของกินของเล่น

ประมวลภาพเด็กๆ ในการแจกของกินของเล่น

ประมวลภาพเด็กๆ ในการแจกของกินของเล่น

แม่กลองรีสอร์ทสนับสนุนที่พักในระหว่างการเดินทางด้วยการลดราคาพิเศษให้ทีมงาน ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วยครับ
ส่วนรูปล่างเป็นรูปน้องทราย สาวน้อยวัย 13 ที่เป็นผู้มีอายุน้อยที่สุดที่ขับรถเข้าไปยังน้ำตกทีลอซูได้

ยืนรอรถเพื่อเดินทางกลับ หลังจากที่ได้ปฏิบัติภารกิจเรียบร้อยแล้วก็ได้เวลาเดินทางกลับกันเสียที

อดแวะไม่ได้ หมู่บ้านลัวะ เป็นชุมชนขนาดใหญ่ จำได้ว่าเมื่อครั้งเดินทางมาเที่ยวน้ำตกทีลอซูเมื่อ 4 ปีก่อน มีอยู่ไม่กี่หลังคาเรือนแต่ตอนนี้ขยายขึ้นจนเต็มเนินเขา เราผ่านหมู่บ้านแห่งนี้ในเวลาเกือบมืดแล้วเลยเอาของบางส่วนที่เหลืออยู่เพียงเล็กน้อยมาแวะแจกให้หมดด้วยครับ

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคไม่ว่าจะเป็นเงินหรือสิ่งของ

เราได้นำสิ่งของและเงินช่วยเหลือน้ำใจของทุกท่านเดินทางไปสู่เด็กน้อยผู้ด้อยโอกาสเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ในทริปหน้าทางทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนที่ดีต่อไป

โครงการแบ่งปันน้ำใจให้น้องๆ เด็กชายแดนไทย ผู้ด้อยโอกาส

1."ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านขุนห้วยนกกก ต.แม่หละ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก"

2."โรงเรียนบ้านโข๊ะทะ ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก"

ที่ รายนามผู้บริจาค รายการร่วมบริจาค
  บริษัท-ห้างร้าน    
1 บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) ฟันโอ เมจิกทวิน โลซาน ทิวลี่ทวิน ลูกอมลัช รวม 5 ลัง 3500
2 ร้านจันทร์เฟอร์นิเจอร์ สำโรง จ.สมุทรปราการ ส่วนลดซื้อสินค้า 40 % +บริจาคที่นอนปิคนิค5 ชุด 1500
3 ร้านบางบ่อเฟอร์นิเจอร์ จ.สมุทรปราการ ตู้หนังสือ 3 ชั้น 450
4 ร้านโชคทวีพาณิช 1 สำโรง ส่วนลดราคาขายเครื่องครัว 10%  
5 พนักงาน บ.KEYENCE(THAILAND)   850
6 บริษัทมณีรัตน์การพิมพิ์   2000
7 KEENIPLAI PLUS   1000
    ที่นอนปิคนิค  2 ชุด 1500
8 www.charity.touronthai.com ค่าน้ำมันในการรวบรวม และเดินทางไปบริจาคของ 4000
       
  บุคคลทั่วไป -สมาชิก www.touronthai.com    
1 คุณจรรยา คุณนิตยา แจ้งกระจ่าง พร้อมครอบครัว รถ 4 WDบรรทุกของไปบริจาคพร้อมค่าน้ำมัน 2400
2 บ้านเรือประมง นัทธีทอง จ.สมุทรสงคราม อาหารทะเลแห้ง + เกลือไอโอดีน+นิทาน 1000
3 แม่บุญชิ้น แจ้งกระจ่าง หม้อเบอร์ 32 =2ใบ,กะทะมีด้าม =2ใบ  
4 สมใจ แจ้งกระจ่าง นายเอกสิทธิ์ วิเศษกลิ่น  พร้อมครอบครัว   2000
5 คุณสมบูรณ์ คุณแก้วใจ แจ้งกระจ่าง  พร้อมครอบครัว   2000
6 คุณสมศักดิ์ แจ้งกระจ่าง พร้อมครอบครัว น้ำมันพืช+หนังสือนิทาน+สื่อการเรียน-สอน 2000
7 บ้านเรือประมง เพชรไพลิน ตระกูลแซ่ตัน จ.สมุทรสงคราม อาหารทะเลแห้ง-ปลา-หมึก-ปลาเส้น 1500
8 ไต๋แดง เรือประมง นัทธีทอง เครื่องเขียน 300
9 ผู้ใหญ่สมชาย แจ้งกระจ่าง  หมู่4 ต.แหลมใหญ่ จ.สมุทรสงคราม ของเล่นเด็ก 1000
10 คุณทัศนีย์ ผลวุฒิ (พี่เนะ)   1300
11 คุณจารุณี ช่อเกตุ (ปุ้ม) พร้อมครอบครัว   300
12 ส่วนแบ่งรายได้จากการเช่ารถทัวร์ออนไทย 1 ครั้ง/50บาท) ปี 2553   200
13 คุณกาญจนา , คุณเสรี , คุณเนตรชนก สมุด,ดินสอ,นม,ขนม, 70 ชุด + กบเหลาดินสอตัวใหญ่ 2000
14 คุณปรีดา  มาตรชัยโย พนักงานร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า บางบ่อ   100
15 คุณศักดิ์ชัย  MISUMI THAILAND   1000
16 คุณมนตรี และผองเพื่อน   1600
17 คุณนัทรินทร์ จันทร์ศรีชาญ (น้องแนท) อิ่มบุญแกงค์ ตุ๊กตา ขนม เสื้อผ้า  
18 น้องแดน อิ่มบุญแกงค์   60
19 น้องโอ๊ด และพนักงาน บ.Every Dennison(Thailand)Limited สมุด 7แพค ,บอล 3 ลูก,ดินสอ+ยางลบ แพค 2500
       
  ผู้บริหารและพนักงาน บ.ทีเคเอ จำกัด    
1 Mr. Deyama   2000
2 Mr. Nakayama   500
3 คุณธีรนาฎ (พื่ชื่น) พร้อมครอบครัว   500
    กระติกน้ำร้อน,ยาสีฟัน+แปรง,ผงซักฟอก 1000
4 คุณเยาวลักษณ์ กุลภิรักษ์  พร้อมครอบครัว   100
    มาม่า 1ลัง 149
5 คุณปาริชาติ  (ติ๊ก) พร้อมครอบครัว ของใช้ในครัวเรือน,ดินสอ กบเหลาดินสอ 320
6 คุณลัดดาวัลย์  เกาะกลาง  พร้อมครอบครัว ยาสีฟัน,สบู่,ผงซักฟอก 300
7 คุณศิริวรรณ คุณแม่วันดี   เบิกขุนทด ,คุณพ่อณรงค์  สมภาพ สบู่,แป้ง, ยาสีฟัน สำหรับเด็ก 250
8 คุณกัญญนัท นรสิงห์  พร้อมครอบครัว ยาสีฟันโคโดโม+แปรง,ผงซักฟอก 334
9 คุณกิ่งแก้วอยู่มาก พร้อมครอบครัว ของใช้สำหรับเด็ก 300
10 ด.ช. ศุภเสกร์ และ ด.ญ. ลภมาดา  สายแสง หนังสือนิทาน 5 เล่ม 175
11 คุณพรทิพย์ เติมรัมย์  พร้อมครอบครัว สบู่,แป้ง, ยาสีฟัน สำหรับเด็ก 250
12 คุณดอกไม้ แก้วทะลอ ของใช้ประจำวันสำหรับเด็ก 264
13 คุณบุญนาค (หนูดี) ของใช้ประจำวันสำหรับเด็ก 260
14 ด.ช. กิตติพงศ์ ทองเอี่ยม หนังสือนิทาน 10เล่ม 350
15 คุณวรวลัญช์ ใหญ่ดี (มด) เส้นหมี่อบแห้ง,วุ้นเส้น ,ผงซักฟอก 356
16 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ของใช้, ข้าวสาร, ผงซักฟอก 500
17 คุณภาวิดา ศิริจรรยา  พร้อมครอบครัว   300
18 คุณคำรณ มุสิพันธ์ พร้อมครอบครัว   1000
19 ด.ช. บุรีรัตน์ ,ด.ญ. อชิระ  จิตรเย็น   100
20 คุณมณี เตชะ   100
21 คุณสมพร กากแก้ว   100
22 ด.ญ. แพรวพิตรา  ตรีรัตนไพบูลย์   100
23 คุณโชคชัย สีดาว  พร้อมครอบครัว   70
24 คุณเกียรติศักดิ์ พรมนา  พร้อมครอบครัว   60
25 คุณพรชัย คนฉลาด  พร้อมครอบครัว   100
26 คุณพิทักษ์ แพงวงษ์   20
27 คุณสุวิทย์ จิตรา   40
28 คุณกานต์ธีรา คุณพงศกร ศรีใสคำ พร้อมครอบครัว ขนม เยลลี่ นมอัดเม็ด ของใช้เด็ก 750
       
  รวมมูลค่ายอดบริจาคเงินรวมของทั้งหมด ไม่รวมค่าน้ำมัน   40308
  รวมเงินบริจาคทั้งหมด   17,500
       
  นำเงินบริจาคไปซื้อของที่โรงเรียนต้องการ   12,325
  เงินบริจาคคงเหลือ เก็บไว้บริจาคโรงเรียนใกล้เคียง ยังมีอีก 4 โรงเรียน 5,175

รายการสิ่งของที่ใช้เงินบริจาคซื้อ   ราคาโดยประมาณ
ที่ รายการ จำนวน ราคาต่อชิ้น รวมราคา
1 หม้อต้ม เบอร์ใหญ่ หรือ No.50 1 1250 1250
2 หม้อต้ม No.26 2 190 380
3 หม้อต้ม No.24 2 170 340
4 ถาดใส่อาหาร 3 90 270
5 มีดทำครัวขนาดใหญ่-กลาง-เล็ก เป็นชุด 5เล่ม 1 320 320
6 กะละมังล้างจาน ใหญ่ 3 69 207
7 ของใช้ในครัว ทัพพี ที่ใส่ช้อน  10 ชิ้น/ชุด 1 160 160
8 ตะกร้าใส่ผัก 2 30 60
9 ตะกร้าคว่ำจาน 3 79 237
10 ฟองน้ำล้างจาน แพค 3ชิ้น 7 9 63
11 ปากกาไวท์บอร์ด 1 120 120
12 สมุดวาดเขียน 21 6 126
13 สมุดภาพระบายสีหัดเขียนลายมือ 11 19 209
14 สมุดภาพระบายสี 4 20 80
15 หนังสือนิทาน 19 30 570
16 ลังพลาสติก ใหญ่ 2 149 298
17 ที่นอนเด็ก 32คน  ปิคนิค มีหมอน 15ใบ 10 300 3000
18 หมอน 17 29 493
19 สีทากระดานดำ กระป๋องกลาง 1 200 200
20 สีขาวทาไม้ ทำป้ายโรงเรียน กระป๋องเล็ก 1 120 120
21 เสื้อวอร์มกันหนาว 13 200 2600
22 ตู้หนังสือ 2 250 500
23 แปรงสีฟันเด็ก 68 6.5 442
24 ของเล่นเด็ก +ฮูล่าฮูบ 5 56 280
  รวมราคา     12,325