กิจกรรมของเราที่ผ่านมา

ปี 2550

สำนักสงฆ์บ่อเงินบ่อทอง 2550
สำนักสงฆ์บ่อเงินบ่อทอง 2550

ปี 2551

สำนักสงฆ์บ่อเงินบ่อทอง 2551
สำนักสงฆ์บ่อเงินบ่อทอง 2551
วัดโบสถ์วรดิตถ์ ทริปที่ 1
วัดโบสถ์วรดิตถ์ ทริปที่ 1
วัดโบสถ์วรดิตถ์ ทริปที่ 2
วัดโบสถ์วรดิตถ์ ทริปที่ 2

ปี 2552

ทัวร์ออน-อิ่มบุญสร้างธรรมทาน
ทัวร์ออน-อิ่มบุญสร้างธรรมทาน
มูลนิธิแสงสวรรค์
มูลนิธิแสงสวรรค์
บ้านเด็กอ่อนพญาไท
บ้านเด็กอ่อนพญาไท
บ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ
บ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ

ปี 2553

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านห้วยขุนนกกก
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาบ้านห้วยขุนนกกก
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง บ้านโข๊ะทะ
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง บ้านโข๊ะทะ