www.touronthai.com

หน้าหลัก >> ฉะเชิงเทรา >> วัดชมโพธยาราม

วัดชมโพธยาราม

 วัดชมโพธยาราม ตั้งอยู่ที่ตำบลโสธร อำเภอเมือง ประวัติการก่อสร้างของวัดก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2523 โดยพระครูปลัดสุโพธิ์ จันทาโภเป็นผู้ก่อตั้งบนพื้นที่ดินที่ได้รับการบริจาคถวายจาก นายชม และนางเยี่ยม ทองคำเปลว 2 สามีภรรยาบริจาคที่ดิน รวม จำนวน 12 ไร่เศษ ก่อสร้างกุฏิ, ศาลาการเปรียญ, พระอุโบสถ พร้อมสังเวชนียสถานที่จำลองแบบมาจากของจริงทั้งหมดก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2544

 ภายในวัดได้จำลองสังเวชนียสถาน 4 ตำบล คือ สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงธรรม และปรินิพพาน คล้ายกับที่ประเทศอินเดีย สำหรับให้ผู้คนได้สักการะ ภายในสังเวชนีสถานมีพระพุทธรูปปางต่างๆ ประดิษฐานอยู่ เปิดให้นักท่องเที่ยวที่เข้าชมได้ทุกวัน

การเดินทาง จากตัวเมืองฉะเชิงเทราใช้เส้นทาง 314 ไปไม่ไกล (ก่อนถึงแยกไปพนมสารคาม) จะเห็นเจดีย์พุทธคยา สี่เหลี่ยมสีทองด้านขวามือ มีทางแยกเข้าวัด
 ถ้ามาจากถนนบางนา-ตราด หรือ มอเตอร์เวย์ มุ่งหน้าเข้าตัวเมืองฉะเชิงเทรา วัดชมโพธยารามจะอยู่ด้านซ้ายให้เลี้ยวซ้ายเข้าวัด

เวลาเปิด-ปิด:08:00 - 18:00

โทร:086 826 7505

ข้อมูลเพิ่มเติม:ททท.สำนักงานฉะเชิงเทรา โทร.038 514 009
https://www.facebook.com/TAT-Chachoengsao-175554016247495/

แก้ไขล่าสุด 2016-03-14 08:34:45 ผู้ชม 15035

การเดินทาง แผนที่ ที่เที่ยว/ที่พัก

กดติดตามการเดินทางของเราใน Youtube ด้วยนะคะ
เจดีย์พุทธคยา

เจดีย์พุทธคยา เจดีย์สีทองเด่นตระหง่านที่มองเห็นได้แต่ไกลโดยเฉพาะเวลาขับรถผ่านไปมาบนถนนสายบางปะกง-ฉะเชิงเทรา หลายต่อหลายครั้งที่คิดว่าถ้ามีเวลาคงได้มาแวะชมใกล้ๆ และยิ่งประหลาดใจเมื่อได้เห็นสังเวชนียสถานอื่นๆ นอกเหนือจากเจดีย์พุทธคยา อยู่ในบริเวณวัดชมโพธยาราม

พุทธคยานับเป็นพุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญที่สุดและเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวพุทธทั่วโลกเพราะเป็นจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนา โดยเป็นสถานที่ที่เจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า นับเป็นเวลากว่า 2,500 ปีที่สถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์รวมของจุดหมายในการแสวงบุญของชาวพุทธผู้มีศรัทธาทั่วโลก พุทธคยามีชื่อเรียกอีกชื่อว่า วัดมหาโพธิ์ (อังกฤษ: Mahabodhi Temple) ตั้งอยู่ที่จังหวัดคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ห่างจากริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา 350 เมตร ในอดีตตำบลที่ตั้งพุทธคยามีชื่อว่า อุรุเวลาเสนานิคม ต่อมา จึงเพี้ยนเป็น อุเรล ปัจจุบัน พุทธคยาอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการร่วมพุทธ-ฮินดู และยังได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545

http://th.wikipedia.org/wiki/สังเวชนียสถาน

วัดชมโพธยาราม

วัดชมโพธยาราม สถานที่ตั้งสังเวชนียสถานที่จำลองแบบมาจากอินเดีย อันมีเจดีย์พุทธคยาโดดเด่นกว่าสิ่งอื่น เพราะมีความสูงมากจนมองเห็นได้แต่ไกล เป็นสิ่งที่ทำให้ผมขับรถเลี้ยวเข้ามาในวันนี้ สำหรับเวลาช่วงเย็น ท้องฟ้าสดใสลองปรับภาพเดียวกันกับภาพบนให้เป็นขาว-ดำดูบ้าง ก็สวยดีนะครับ

ฐานเจดีย์พุทธคยา

ฐานเจดีย์พุทธคยา สร้างด้วยรูปพระพุทธรูปปางประทานพรเรียงรายรอบฐานทั้งสี่ด้าน เป็นลวดลายเดียวกันทั้งหมด

ลุมพินีวัน (สถานที่ประสูติ)

ลุมพินีวัน (สถานที่ประสูติ) ลุมพินีวันจำลองในวัดชมโพธยาราม สร้างอยู่ไม่ไกลจากเจดีย์พุทธคยามากนัก อยู่ชิดไปทางกำแพงอยู่ใต้ต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ เสมือนจำลองว่าเป็นต้นสาละ

ลุมพินีวันเป็นพุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญ 1 ใน 4 สังเวชนียสถานของชาวพุทธ เป็นสถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ผู้ซึ่งต่อมาตรัสรู้เป็นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งอยู่ที่อำเภอไภรวา แคว้นอูธ ประเทศเนปาล เป็นพุทธสังเวชนียสถาน 4 ตำบลเพียงแห่งเดียวที่อยู่นอกประเทศอินเดีย ตัวลุมพินีวันอยู่ใกล้กับชายแดนประเทศอินเดียตอนเหนือ ห่างจากสิทธารถนคร (หรือ นครเทวทหะ) ทางทิศตะวันตกประมาณ 22 กิโลเมตร และห่างจากเมืองติเลาราโกต (หรือ นครกบิลพัสดุ์) ทางทิศตะวันออก 22 กิโลเมตร ซึ่งถูกต้องตามตำราพระพุทธศาสนาที่กล่าวว่าลุมพินีวันสถานที่ประสูติ ตั้งอยู่ระหว่างเมืองกบิลพัสดุ์และเมืองเทวทหะ ปัจจุบัน ลุมพินีวันได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540

สมเด็จพระพุทธโคดม

สมเด็จพระพุทธโคดม พระพุทธรรูป 3 องค์ อยู่ใกล้เคียงกัน สร้างให้เป็น 3 ปาง โดยมีองค์ด้านหน้ามีพระนามที่ฐานผ้าทิพย์ว่าสมเด็จพระพุทธโคดม 2540 พระพุทธรูปทั้ง 3 องค์อยู่ด้านหน้าของสังเวชนียสถานที่เรียกว่า สารนาถ สถานที่ที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนา ประกาศพระธรรมและพระพุทธศาสนา

ภาพสวยจากวัดชมโพธยาราม

ภาพสวยจากวัดชมโพธยาราม ดวงจันทร์ครี่งดวงบนท้องฟ้าที่มีริ้วเมฆกระจายอยู่เต็มท้องฟ้า โดยมีพระพุทธรูปปางสมาธิประทับนั่งอยู่ด้านหน้าสารนาถ

สารนาถ (อังกฤษ: Sarnath) จัดเป็นพุทธสังเวชนียสถานแห่งที่ 3 (1 ใน 4 แห่งของชาวพุทธ) ตั้งอยู่ 9 กิโลเมตรเศษ ทางเหนือของเมืองพาราณสี เมืองศูนย์กลางทางศาสนาของศาสนาฮินดู) ในรัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดียในปัจจุบัน หรือ แคว้นมคธ ชมพูทวีป ในสมัยพุทธกาล)

เหตุที่ได้ชื่อว่าสารนาถเนื่องมาจากสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา เริ่มต้นประกาศพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นที่พึ่งแก่มหาชนทั้งหลาย และบ้างก็ว่ามาจากศัพท์ว่า สารงฺค + นารถ = ที่อยู่ของสัตว์จำพวกกวาง สารนาถยังรู้จักกันดีในชื่อ "อิสิปตนมฤคทายวัน" หรือ "ฤๅษีปัตนมฤคทายวัน" (บาลี: อิสิปตนมิคทายวน) แปลว่า ป่าอันยกให้แก่หมู่กวาง และเป็นที่ชุมนุมฤๅษี

ภายในอาณาบริเวณสารนาถมี ธรรมเมกขสถูป เป็นพุทธสถานขนาดใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุด สันนิษฐานว่าบริเวณที่ตั้งของธรรมเมกขสถูป เป็นสถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาประกาศพระสัจจธรรมเป็นครั้งแรกที่นี่

http://th.wikipedia.org/wiki/สารนาถ

ต้นไม้ขึ้นที่ฐานผ้าทิพย์

ต้นไม้ขึ้นที่ฐานผ้าทิพย์ ภาพเก็บตกเล็กๆ น้อยๆ เมื่อได้เห็นต้นไม้กาฝากเล็กๆ โผล่ออกมาที่ฐานผ้าทิพย์ของพระพุทธรูป

สถานที่เนื่องด้วยการปรินิพพาน (กุสินารา)

สถานที่เนื่องด้วยการปรินิพพาน (กุสินารา) ศาลาหลังหนึ่งที่สร้างด้วยรูปแบบของการจำลองกุสินารา อยู่ใกล้ๆ กับสารนาถ ด้านข้างมีพระพุทธรูปประจำวันเกิดประดิษฐานอยู่ภายนอก สถานที่ทั้งหมดจะเปิดให้เข้าชมเป็นครั้งคราวแต่เนื่องด้วยเวลาที่ไปกันนั้นเย็นมากแล้วทางวัดจึงปิดให้ชมได้เพียงภายนอก ไว้มีโอกาสกลับไปอีกครั้งคงได้ภาพมาฝากกันเพิ่มเติมครับ

กุสินาราเป็นพุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญ 1 ใน 4 สังเวชนียสถานของชาวพุทธ เป็นสถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งอยู่ที่ตำบลมถากัวร์ อำเภอกุสินคร หรือกาเซีย หรือกาสยา (โรมัน:Kushinagar-Kasia-Kasaya) ในเขตจังหวัดเดวเย หรือ เทวริยา (โรมัน:Devria-Devriya-Kasia-Kasaya) รัฐอุตรประเทศ ประเทศอินเดีย สาลวโนทาย สถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน มีชื่อเรียกในท้องถิ่นว่า มาถากุนวะระกาโกฏ (โรมัน:Matha-Kunwar-Ka-Kot) ซึ่งแปลว่า ตำบลเจ้าชายสิ้นชีพ

จบการนำเที่ยวชมวัดชมโพธยารามไว้เพียงเท่านี้ครับ พระอาิทิตย์ลับฟ้าไปแล้วคงถ่ายภาพไม่ได้มากไปกว่านี้แล้วละครับ เรื่องราวมีสาระดีๆ เกี่ยวกับสังเวชนียสถาน สถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาหาอ่านเพิ่มเติมกันได้ที่ http://th.wikipedia.org/wiki/สังเวชนียสถาน

รีวิว วัดชมโพธยาราม ฉะเชิงเทรา


 "วัดชมโพธยาราม เป็นอีกหนึ่งวัด ที่จะสวยเวลาพระอาทิตย์ตก"

Akkasid Tom Wisesklin
2018-01-22 19:03:17

วัดชมโพธยาราม ฉะเชิงเทรา


 "ในวัดยังมีสิ่งสำคัญอีกมากมายหลายอย่าง"

Akkasid Tom Wisesklin
2018-01-05 15:34:19

วัดชมโพธยาราม ฉะเชิงเทรา


 "เป็นเจดีย์พุทธคยาประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา"

Akkasid Tom Wisesklin
2018-01-05 15:33:53

วัดชมโพธยาราม ฉะเชิงเทรา


11/15 จาก 3 รีวิว
เริ่มเขียนรีวิวกับเราแค่คลิก เข้าสู่ระบบ ด้วย Facebook...

ที่พัก/โรงแรมใกล้ วัดชมโพธยาราม ฉะเชิงเทรา
โรงแรมมารานาธา เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.51 km | แผนที่ | เส้นทาง
ปฏิคม อพาร์ตเมนต์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.65 km | แผนที่ | เส้นทาง
เจเค ลีฟวิง โฮเต็ล แอนด์ เซอร์วิซ อพาร์ตเมนต์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.86 km | แผนที่ | เส้นทาง
บุรีมายา รีสอร์ท ฉะเชิงเทรา
  2.26 km | แผนที่ | เส้นทาง
พี พี เพลส เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.93 km | แผนที่ | เส้นทาง
Tree House Chachoengsao เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  3.40 km | แผนที่ | เส้นทาง
เย็นจิต บังกะโล แอนด์ รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  3.90 km | แผนที่ | เส้นทาง
เดอะ ชิลล์ คลาสสิค เฮาส์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  4.36 km | แผนที่ | เส้นทาง
yourhouse เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  6.02 km | แผนที่ | เส้นทาง
cthouse เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  6.03 km | แผนที่ | เส้นทาง
เรอทัก รักเธอ แอต แปดริ้ว เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  7.28 km | แผนที่ | เส้นทาง
Dream house เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  7.50 km | แผนที่ | เส้นทาง
เอส พี เพลส เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  8.72 km | แผนที่ | เส้นทาง
ซันทารา เวลเนส รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  8.95 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมซันทารา รีสอร์ทแอนด์โฮเทล
  8.97 km | แผนที่ | เส้นทาง
ฟ้า แมนชั่น เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  10.16 km | แผนที่ | เส้นทาง
ริเวอร์ บรีซ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  15.93 km | แผนที่ | เส้นทาง
Bang Wua Garden Resort เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  25.81 km | แผนที่ | เส้นทาง
Baanbangwua Resort เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  26.31 km | แผนที่ | เส้นทาง
สตูดิโอ บังกะโล 1 ห้องน้ำส่วนตัว ขนาด 12 ตร.ม. – กลางเมืองฉะเชิงเทรา เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  26.87 km | แผนที่ | เส้นทาง
เมมโมรี เลิฟ รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  27.35 km | แผนที่ | เส้นทาง
T Vintage Hotel เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  28.66 km | แผนที่ | เส้นทาง
T Time Hotel
  28.74 km | แผนที่ | เส้นทาง
สุขฤทัย อพาร์ตเมนต์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  29.06 km | แผนที่ | เส้นทาง
เดวา รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  29.08 km | แผนที่ | เส้นทาง
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ วัดชมโพธยาราม ฉะเชิงเทรา
งานมหกรรมของหวาน อาหารอร่อยแปดริ้ว
  2.18 km | แผนที่ | เส้นทาง
ปั้นทรายโลก(ปราสาททราย) ฉะเชิงเทรา
  2.97 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดโสธรวรารามวรวิหาร ฉะเชิงเทรา
  3.27 km | แผนที่ | เส้นทาง
งานนมัสการหลวงพ่อโสธร
  3.28 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดบางปรงธรรมโชติการาม
  3.28 km | แผนที่ | เส้นทาง
ตลาดศรีโสธรไนท์พลาซ่า
  3.38 km | แผนที่ | เส้นทาง
อนุสาวรีย์พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ฉะเชิงเทรา
  3.60 km | แผนที่ | เส้นทาง
เรือนสมุนไพรสปา แปดริ้ว
  3.76 km | แผนที่ | เส้นทาง
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฉะเชิงเทรา
  3.92 km | แผนที่ | เส้นทาง
สถานีรถไฟฉะเชิงเทรา
  3.97 km | แผนที่ | เส้นทาง
งานมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว
  3.99 km | แผนที่ | เส้นทาง
พิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา (จวนผู้ว่าราชการจังหวัด)
  4.30 km | แผนที่ | เส้นทาง
กำแพงเมืองฉะเชิงเทรา
  4.40 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศาลหลักเมือง ฉะเชิงเทรา
  4.56 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ (วัดเมือง) ฉะเชิงเทรา
  5.03 km | แผนที่ | เส้นทาง
อาคารสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ฉะเชิงเทรา
  5.68 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศาลมณฑลปราจีนบุรี (พุทธสมาคมฉะเชิงเทรา)
  5.85 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดนิโครธาราม (วัดกระทุ่ม)​
  6.00 km | แผนที่ | เส้นทาง
เจ้าแม่กวนอิมลอยน้ำ ฉะเชิงเทรา
  7.02 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดแหลมใต้
  7.15 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดอุภัยภาติการาม (วัดซำปอกง) ฉะเชิงเทรา
  7.87 km | แผนที่ | เส้นทาง
ตลาดบ้านใหม่ ฉะเชิงเทรา
  8.42 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่) ฉะเชิงเทรา
  8.66 km | แผนที่ | เส้นทาง
วิหารแปดเซียนแปดริ้ว มูลนิธิสว่างศรัทธาธรรม
  8.70 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดนครเนื่องเขต (วัดต้นตาล)
  9.65 km | แผนที่ | เส้นทาง

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

เพิ่มสถานที่ที่ขาดไปจากบริเวณนี้คลิกเลย

Line id: @touronthai (ใส่ @)
www.touronthai.com