www.touronthai.com

หน้าหลัก >> เพชรบูรณ์ >> วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

 วัดพระธาตุผาแก้ว ศาสนสถานที่สร้างขึ้นท่ามกลางธรรมชาติและบรรยากาศที่เงียบสงบ เทือกเขาสลับซับซ้อนโดยรอบมีพระเจดีย์ที่งดงามโดดเด่นเป็นสง่าอยู่บนยอดเขา คือ เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว สิริราชย์ธรรมนฤมิต เจดีย์ที่ตกแต่งอย่างสวยงามด้วยกระเบื้องหลากหลายสี เครื่องประดับ พลอย สร้อย กำไล ถ้วยชามเครื่องเบญจรงค์ เป็นต้น นำมาตกแต่งทีละชิ้นๆ จนทั่วองค์พระเจดีย์ รอบๆ องค์พระเจดีย์แบ่งเป็นสถานที่พักของนักปฏิบัติธรรม และเขตสังฆาวาส แยกเป็นสัดส่วน ที่สะดุดตากว่าสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งอื่นๆ อยู่ที่การสร้างกุฎิ อาคารที่พักของนักปฏิบัติธรรมอย่างสวยงาม กลมกลืนกับธรรมชาติ ด้วยยึดหลักที่ว่า หากได้อยู่ในสถานที่สงบสวยงาม จิดใจก็จะสงบได้โดยง่าย

    ประวัติความเป็นมา     วัดพระธาตุผาแก้ว เดิมชื่อพุทธธรรมสถานพระธาตุผาซ่อนแก้ว เป็นสถานที่ปฎิบัติธรรมซึ่งมีทิวทัศน์สวยงามรอบด้านมองเห็นผาซ่อนแก้วและทิวเขาสลับซับซ้อน มีศาลาปฎิบัติธรรมประดิษฐานพระพุทธรูปหยกงดงามภายในตกแต่งด้วยภาพวาดศิลปะสวยงามแปลกตา ตั้งอยู่ ณ บริเวณเนินเขาในหมู่บ้านทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งได้เริ่มก่อสร้างในราวปลายปี 2547 โดย คุณภาวิณี และ คุณอุไร โชติกูล ได้มีจิตศรัทธาซื้อที่ดินถวายเริ่มแรกจำนวน 25 ไร่ เพื่อก่อสร้างเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแก่พระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ปัจจุบันมีผู้ร่วมถวายปัจจัยซื้อที่ดินเพิ่มรวมทั้งสิ้นมีที่ดินรวม 91 ไร่     สถานที่อันเป็นธรรมภูมิที่งดงาม ซึ่งเรียกว่าผาซ่อนแก้วนี้ มีธรรมชาติเป็นภูเขาที่สูงใหญ่ ซ้อนกันเป็นทิวเขาเรียงรายโอบรอบบริเวณศาลาปฏิบัติธรรม และบนยอดเขาสูงตระหง่านนั้น มีถ้ำอยู่บนปลายยอดเขา ซึ่งมีชาวบ้านทางแดงหลายคน ได้เห็นลูกแก้วลอยเหนือฟากฟ้า และลับหายเข้าไปในถ้ำบนยอดผา ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุเสด็จมา และต่างถือว่าเป็นสถานที่มงคล มีความศักดิ์สิทธิ์และเรียกตามๆ กันว่า "ผาซ่อนแก้ว" และพุทธสถานที่มาตั้งในจุดที่โอบล้อมด้วยทิวเขาดังกล่าว จึงเรียกว่า "พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว" เพื่อเป็นนิมิตมงคลแก่ชาวบ้านทางแดง และผู้มาปฏิบัติธรรมสืบไป

    วัตถุประสงค์การสร้าง     เพื่อเป็นที่สอนปฏิบัติการเจริญสติปัฏฐาน 4 ซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่ทรงชี้ว่าเป็นทางสายเอกที่นำไปสู่ความบริสุทธิ์ของกายและใจ ความดับทุกข์ การเข้าถึงมรรคและพระนิพพาน พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว เป็นที่วิเวกสงบโอบล้อมด้วยธรรมชาติที่งดงาม ซึ่งความเบิกบานของธรรมชาติ เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดสมาธิ เรียกว่าความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิ สมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญา ซึ่งศาสนาพุทธล้วนเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัย ดังนั้น สถานที่แห่งนี้จึงสร้างให้เหมาะกับเหตุปัจจัย ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่จะช่วยน้อมนำมาสู่ธรรมชาติภายในของตัวเอง

    หลักคำสอนของการปฏิบัติธรรม     สติปัฏฐาน 4 เป็นหัวใจและวัตถุประสงค์หลัก ของการสอนปฏิบัติธรรม ที่พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว โดยเน้นความเรียบง่ายเป็นหลัก เพื่อรู้จักฐานที่ตั้งของสติ ตั้งแต่กาย ซึ่งเรียกว่ารูปธรรม และ นามธรรม ตั้งแต่ อารมณ์ จิตใจ ซึ่งอยู่กับเราตลอดเวลา ดังนั้น คำสอนหลักของการปฏิบัติธรรม ที่พุทธธรรมสถานฯ เน้นเพื่อให้รู้จักหลักของการเจริญสติปัฏฐาน 4 เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

การเดินทางโดยรถประจำทาง 

    สามารถเดินทางมาลงได้ 2 สถานี คือ สถานีหล่มสัก  แล้วเรียกรถต่อไปยังพิษณุโลก ลงหน้าตลาดห้วยไผ่  จากปากทางเข้าหมู่บ้านทางแดง เดินเข้ามาประมาณ 10 นาทีจะเห็นสะพานทางเข้าวัดด้านขวามือ หรือสถานีที่ตัวเมืองเพชรบูรณ์ ในระหว่างวัน จะมีรถโดยสารบริการต่อเข้าไปยังตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ ให้ลงรถที่หน้า อบต. แคมป์สน หรือหน้าตลาดห้วยไผ่

หากท่านต้องการข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมสามารถติดต่อขอข้อมูลการเดินทางโดยรถยนต์โดยสาร ที่ 2 บริษัท คือ

1.    บริษัท เพชรทัวร์ จำกัด

– สถานีเพชรบูรณ์ 0-5672-2818

– สถานีกรุงเทพฯ  0-2936-3230

2.    บริษัท ถิ่นสยามทัวร์ จำกัด

– สถานีเพชรบูรณ์   0-5672-1913

– สถานีหล่มสัก     0-5670-1613

– สถานนีกรุงเทพฯ 0-2936-0500

    เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้วเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้วเป็นที่ปฏิบัติภาวนาของพุทธบริษัทโปรดเยี่ยมชมและถวายสักการะด้วยความเคารพและสงบนอบน้อม โปรดรักษาความสงบ ให้คงอยู่เดิม เหมือนก่อนที่ท่านมา

    ขอขอบพระคุณในความร่วมมือ และ ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูง

    Phasornkaew is a place for meditation that practices "The Four Foundations of Mindfulness".     Keeping quiet and showing respect to the Buddha and the monks is highly recommended.

    Please refrain from smoking and wear proper attire.

    Thank you for your co-operation

    ที่อยู่วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว เลขที่ ๙๕ หมู่ ๗ บ้านทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67280

โทร. 084 494 1262 ช่วงเวลา 13.00 – 16.00 น.

email: info@phasornkaew.org

    *วิธีสมัครเข้าปฏิบัติธรรมผ่านทาง เว็บไซต์ www.phasornkaew.org  เท่านั้น งดรับสมัครทางโทรศัพท์

     *หมายเหตุ ทางเว็บไซต์ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปสถานที่แห่งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในความบันเทิง รื่นรมย์ นักท่องเที่ยวควรรักษาความสงบ สำรวม เคารพสถานที่

ข้อมูลเพิ่มเติม:โทร. 084 494 1262 ช่วงเวลา 13.00 – 16.00 น.
email: info@phasornkaew.org
http://www.phasornkaew.org

แก้ไขล่าสุด 2016-05-27 23:14:45 ผู้ชม 204079

การเดินทาง แผนที่ ที่เที่ยว/ที่พัก

กดติดตามการเดินทางของเราใน Youtube ด้วยนะคะ
วัดพระธาตุผาแก้ว (ผาซ่อนแก้ว) ยามเช้า

วัดพระธาตุผาแก้ว (ผาซ่อนแก้ว) ยามเช้า ก่อนที่จะกล่าวรายละเอียดอื่นๆ ประกอบภาพที่ถ่ายมาให้ชมกันของวัดพระธาตุผาแก้ว จะขอทำความเข้าใจกันก่อนเล็กน้อยว่า ภาพที่จะได้เห็นต่อไปนี้มาจากการเดินทางไปสักการะเจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว สิริราชย์ธรรมนฤมิต รวม 3 ครั้งด้วยกัน แต่เพื่อไม่ให้ภาพเรียกกลับไปกลับมา จะเอาตามลำดับการเข้าไปภายในวัด
ครั้งหนึ่งที่ได้ไปที่วัดผาแก้วแห่งนี้ในตอนนั้นยังไม่ได้อนุมัติให้จัดตั้งเป็นวัด จึงเรียกว่าพุทธรรมสถานผาซ่อนแก้ว ไปตอนเช้ามืด ซื้อของใส่บาตรพระที่ตลาดที่อยู่บริเวณแคมป์สน (เยื้องๆ ทางเข้าวัดผาแก้ว) แล้วมารอใส่บาตรก่อนพระอาทิตย์ขึ้น

บันไดขึ้นเจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว

บันไดขึ้นเจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว หลังจากเดินทางเข้ามาถึงบริเวณหน้าวัดผาแก้วแล้วจะต้องหาลานจอดรถซึ่งยังมีไม่มากนักหากเทียบกับจำนวนประชาชนที่เดินทางมาเยี่ยมชมพระธาตุในแต่ละวัน จนมีการเปิดลานจอดรถของเอกชนซึ่งต้องเสียค่าจอดคันละ 20 บาท ตรงทางเข้าวัด หลังจากนั้นก็เดินตามเส้นทางมาที่ประตูวัด ที่ประตูจะเปิดช่องประตูบานเล็กให้เข้าได้ ก่อนที่จะเข้า จนกระทั่งเดินเข้าไปแล้วจะเห็นป้ายเตือนสติให้เคารพสถานที่และรักษาความสงบของสถานปฏิบัติธรรมอยู่เป็นระยะๆ

ผ่านประตูเข้ามาได้แล้วก็เดินตามทางเดินมาทางขวามือ (มีประตูมีซุ้มและมีร่มให้ยืมใช้ด้วยครับ ระหว่างทางเดินขึ้นบันไดแดดแรงมาก) จากนั้นก็จะถึงบันไดทางขึ้น ปัจจุบันต้องถอดรองเท้าตั้งแต่บันไดขั้นแรก บันไดแต่ละขั้นจึงทำให้รู้สึกร้อนได้ไม่น้อย จึงแนะนำให้มาเช้าหรือ เย็น จะดีกว่าครับ แต่ถึงแม้ว่าจะเป็นกลางวันอย่างที่เราไปกัน ความร้อนที่พื้นก็ไม่ได้มากเสียจนเดินไม่ได้ เมื่อขึ้นบันไดมาระยะหนึ่งแล้วจะเห็นพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่บนฐานสูง รอบฐานมีอ่างเล็กๆ ปลูกบัว ฐานพระพุทธรูปลวดลายสวยงามมากทั้ง 4 ด้าน และยังมีงาช้างประดับทั้ง 4 มุม เบื้องหน้าองค์พระพุทธรูปเป็นทิวทัศน์วิวสวยๆ ของบริเวณผาซ่อนแก้ว

เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว สิริราชย์ธรรมนฤมิต

เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว สิริราชย์ธรรมนฤมิต ที่จุดเดียวกันที่ยืนถ่ายรูปพระพุทธรูปในภาพบนและมองลงไปข้างล่าง เมื่อมองไปทางองค์พระเจดีย์ จะเห็นบันไดที่ทอดยาวขึ้นไปอีกหลายช่วง บันไดทุกขั้นตกแต่งด้วยกระเบื้องและเครื่องประดับต่างๆ ที่ได้รับการสมทบบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา เกิดเป็นลวดลายความสวยงามไปจนถึงองค์เจดีย์

บันไดขึ้นเจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้วช่วงเช้า

บันไดขึ้นเจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้วช่วงเช้า ย้อนกลับมาเป็นบรรยากาศในช่วงเช้าสลับกันกับช่วงเวลากลางวันบ้างครับ บันไดทางขึ้นเจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้วทอดยาวลงมาทางด้านทิศตะวันตก ในช่วงเช้าจึงเห็นแสงค่อยๆ สว่างขึ้นมาอีกด้านหนึ่งขององค์เจดีย์

เล็กๆ น้อยๆ ระหว่างการเดิน

เล็กๆ น้อยๆ ระหว่างการเดิน ภาพชุดเล็กๆ ที่แสดงให้เห็นวิวระหว่างทางเดินขึ้นบันไดสูงขึ้นไปเรื่อยๆ และมองเห็นบริเวณเขาอีกลูกหนึ่งซึ่งอยู่ไกลออกไป

ภาพบนขวา ลวดลายการตกแต่งกระเบื้องและเครื่องประดับอื่นๆ ทีละชิ้นๆ

ภาพล่างซ้าย แสดงให้เห็นขั้นตอนการตกแต่งกระเบื้องชิ้นเล็กชิ้นน้อยเข้าด้วยกันซึ่งต้องอาศัยการทำงานเป็นทีมและใช้คนหลายคนจึงทำให้การก่อสร้างเจดีย์ต้องใช้เวลามาก

ภาพล่างขวา เป็นศาลาหรือซุ้มสำหรับพักผ่อน สร้างเป็นรูปทรงกลม มีทางเข้า-ออก 3 ทาง ภาพในทรงกลมประดับตกแต่งอย่างสวยงาม อยู่ด้านข้างบันได

เสาและผนังเจดีย์พระธาตุผาแก้ว

เสาและผนังเจดีย์พระธาตุผาแก้ว เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว สิริราชย์ธรรมนฤมิต หรือวัดพระธาตุผาแก้ว เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย กว้างขวางและรวดเร็ว ทั้งนี้เนื่องด้วยความสวยงามของการก่อสร้างลวดลายการประดับตกแต่งที่ใช้ข้าวของมากมายที่มีลวดลายสวยงาม มีพลอยชนิดต่างๆ จำนวนมากมายมหาศาลนับไม่ถ้วน อย่างเช่นภาพนี้เป็นเสาต้นหนึ่งขององค์เจดีย์ เพียงพื้นที่ไม่กว้างมากนักของเสาต้นนี้ก็ยังไม่สามารถประมาณได้ว่ามีการประดับด้วยของต่างๆ กี่ชิ้น

พระธาตุผาแก้ว

พระธาตุผาแก้ว ด้านทิศเหนือของพระธาตุผาแก้วมีซุ้มสูงใหญ่สูงถึงชั้นที่ 4 ขององค์เจดีย์ สุดลานประทักษินทิศเหนือก็มีซุ้มขนาดเล็ก สร้างเป็นแบบเดียวกันกับซุ้มอื่นๆ ที่อยู่รอบองค์เจดีย์ ประดับเสาตกแต่งด้วยกระเบื้องและสิ่งของอื่นๆ อีกหลายอย่าง องค์พระเจดีย์มีทางเดินขึ้นชั้น 2 อยู่ 2 ด้าน คือทิศตะวันออกและทิศตะวันตก

ซุ้มทิศเหนือ

ซุ้มทิศเหนือ เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว สิริราชย์ธรรมนฤมิตมีพื้นที่ลานประทักษินด้านทิศเหนือกว้างกว่าทิศอื่นๆ สุดลานประทักษินมีซุ้ม 1 ซุ้ม มองไกลออกไปเป็นวิวเทือกเขากับเมฆหมอก สวยงามเหมือนเป็นเมืองดินแดนบนสวรรค์

เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว สิริราชย์ธรรมนฤมิต

เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว สิริราชย์ธรรมนฤมิต ภาพองค์พระเจดีย์พระธาตุผาแก้ว ที่จะเก็บได้แบบสวยๆ ก็คงมีเพียงมุมจากบันไดทางขึ้นด้านทิศตะวันตก และลานประทักษินขนาดใหญ่ด้านทิศเหนืออย่างในภาพนี้ ด้วยความสูงใหญ่ขององค์พระเจดีย์จึงจำเป็นต้องมีระยะห่างมากเพียงพอที่จะเก็บภาพได้ บันไดด้านซ้ายมือของรูปนี้ เป็นบันไดที่ขึ้นไปถึงชั้น 3 ทางด้านทิศตะวันออกได้เลยครับ

เล็กๆ น้อยๆ ระหว่างการเดิน

เล็กๆ น้อยๆ ระหว่างการเดิน จากลานประทักษินด้านทิศเหนือ เดินขึ้นบันไดไปยังชั้น 3 จะเห็นว่าระหว่างทางมีการตกแต่งอย่างสวยงามแบบเดียวกันกับผนังขององค์เจดีย์

พระธาตุผาซ่อนแก้วด้านทิศตะวันออก

พระธาตุผาซ่อนแก้วด้านทิศตะวันออก หลังจากที่ได้เดินขึ้นบันไดขึ้นมาแล้ว จะเข้าภายในองค์เจดีย์ได้โดยการใช้ประตูด้านทิศตะวันออกนี้ ส่วนทางขวามือในภาพเป็นซุ้มสูงที่อยู่ด้านทิศเหนือที่เราเห็นว่าเป็นซุ้มที่สูงมาก ด้านซ้ายมือเป็นซุ้มขนาดปกติ มีทางเดินเชื่อมต่อออกไปด้านทิศใต้ สุดระเบียงทางเดินมีซุ้มอีก 1 ซุ้ม แต่เดี๋ยวจะพาชมให้ทั่วๆ ต่อไปครับ

ไหว้พระที่ชั้น 2

ไหว้พระที่ชั้น 2 ในระหว่างการก่อสร้างการประดับตกแต่งเจดีย์ยังคงดำเนินไปเรื่อยๆ หลายชั้นยังคงว่างเปล่า แต่ที่ชั้น 2 ประดิษฐานพระพุทธรูปสำหรับประกอบพิธีทางศาสนา บริเวณชั้นนี้เป็นห้องโถงกว้างนั่งได้หลายคน สำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะร่วมสมทบทุนสร้างเจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว ก็มีตู้สำหรับรับบริจาคอยู่ที่ชั้นนี้ครับ

ซุ้มด้านทิศตะวันตก ที่ชั้น 3

ซุ้มด้านทิศตะวันตก ที่ชั้น 3 เป็นซุ้มที่ดูแตกต่างจากซุ้มอื่นๆ ก็ตรงที่มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่เพียงซุ้มเดียวบนองค์พระเจดีย์ วิวทิวทัศน์บนนี้สามารถเดินชมได้รอบๆ สวยงามแตกต่างกันไป ด้านทิศตะวันตกจะมองเห็นบันไดที่เดินขึ้นมายังองค์เจดีย์ทอดยาวลงไป

ระเบียงด้านทิศใต้

ระเบียงด้านทิศใต้ เป็นเพียงด้านเดียวที่มีการสร้างระเบียงเชื่อมต่อกับองค์พระเจดีย์ยื่นออกไป คือทางทิศใต้ มีซุ้มตรงกลางและที่สุดระเบียง เป็นทางเดินที่จะได้เห็นวิวได้สวยงามมากอีกจุดหนึ่ง หากมองในมุมมองการปฏิบัติธรรม ระเบียงนี้เหมาะที่จะเป็นทางเดินจงกรมมากครับ จิตใจที่จดจ่อไม่ฟุ้งซ่านและสงบมาก

ระเบียงด้านทิศใต้ในตอนเช้า

ระเบียงด้านทิศใต้ในตอนเช้า สลับมาให้ชมภาพระเบียงที่เชื่อมต่อออกมาจากพระธาตุผาซ่อนแก้ว แต่แตกต่างกันตรงที่เวลาที่เก็บภาพครับ

วิวสวยวัดพระธาตุผาแก้ว

วิวสวยวัดพระธาตุผาแก้ว บนชั้น 4 ซึ่งเป็นชั้นที่สูงที่สุดสำหรับวันนี้ (เพราะพื้นที่บนนี้ยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างและยังไม่ให้เข้าไปในเขตที่มีการทำงานจึงต้องสุดทางที่ชั้นนี้ครับ) วิวบนนี้เป็นภาพที่สวยงามมากเพราะได้มองเห็นพื้นที่ในบริเวณวัดเกือบทั้งหมดครับ สถานที่สำหรับเป็นที่พักของนักปฏิบัติธรรมลดหลั่นกันลงไป มีหลายขนาด และจำนวนในการเข้าพักไม่เท่ากันแล้วแต่จำนวนผู้มาปฏิบัติธรรม เห็นลานพระสีวลีอยู่ไกลๆ กับฉากหลังภูเขาสูง สวยมากจริงๆ

วิวพระธาตุผาซ่อนแก้วด้านทิศเหนือ

วิวพระธาตุผาซ่อนแก้วด้านทิศเหนือ

วิวทิวทัศน์รอบพระธาตุผาแก้ว

วิวทิวทัศน์รอบพระธาตุผาแก้ว บนองค์พระเจดีย์มีระเบียงเดินรอบๆ แต่ละชั้นมองเห็นวิวสวยๆ ไกลสุดสายตา กับเทือกเขาและเมฆหมอก หลังจากที่เลือกวิวที่สวยสุดๆ มาให้ชมแล้ว วิวในมุมอื่นๆ ก็เอามาย่อรวมกันไว้เป็นชุดให้ดูกันเยอะๆ ครับ

ยามเช้าที่ผาซ่อนแก้ว

ยามเช้าที่ผาซ่อนแก้ว สำหรับอาคารที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างที่เห็นอยู่ในรูปนี้เป็นส่วนพื้นที่สำหรับนักปฏิบัติธรรมและพระสงฆ์เท่านั้นครับ บนนั้นสร้างเป็นลานกว้างมีซุ้มแบบเดียวกันกับซุ้มบนเจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว สิริราชย์ธรรมนฤมิต ประดิษฐานพระพุทธรูปประทับนั่ง อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของพระเจดีย์ ระหว่างที่พระอาทิตย์กำลังโผล่ขึ้นมาจากท้องฟ้ามีความสวยงามมากก็เลยเก็บมาฝาก

จากคำบอกเล่าของศิษย์วัดผาแก้วและชาวบ้านบอกว่าภาพพระอาทิตย์ขึ้นที่ผาซ่อนแก้วนี้หลายๆ วันจะสวยงามมากแต่ต้องไปถ่ายภาพบนยอดเขาอีกด้านหนึ่งของวัดเพื่อให้วัดและเจดีย์อยู่ในฉากพระอาทิตย์ขึ้น

เล็กๆ น้อยๆ ระหว่างการเดิน

เล็กๆ น้อยๆ ระหว่างการเดิน รูปปั้นรอบๆ พระธาตุผาซ่อนแก้ว มีอยู่หลายจุดด้วยกัน ภาพด้านซ้ายเห็นสร้างมานานแล้ว ส่วนด้านขวาเพิ่งจะสร้างขึ้นหลังจากนั้น นอกจากนี้ยังมีอีกหลายองค์ด้วยกัน

วัดพระธาตุผาแก้ว

วัดพระธาตุผาแก้ว นับจากองค์เจดีย์ บริเวณด้านทิศตะวันตกของเจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว สิริราชย์ธรรมนฤมิต เป็นที่พักของผู้มาปฏิบัติธรรมและหมู่บ้าน ในเวลา 6.00 น. ของทุกวันพระภิกษุจะออกเดินบิณฑบาตรและกลับเข้ามาถึงเวลาประมาณ 7.00 น.ชาวบ้านจะมารอใส่บาตรพระตั้งแต่ก่อน 6 โมงเช้า

ลานพระสีวลีวัดพระธาตุผาแก้ว

ลานพระสีวลีวัดพระธาตุผาแก้ว ที่สามารถมองเห็นได้เด่นชัดในรูปนี้ก็คือลานพระสีวลี สถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูป พุทธมหาสาวก "พระสีวลี" อยู่ห่างจากพระเจดีย์ไปทางด้านทิศเหนือไม่ไกลมาก รายล้อมด้วยที่เรือนพักของนักปฏิบัติธรรมที่มาวิปัสสนา

วัดพระธาตุผาแก้ว

วัดพระธาตุผาแก้ว ภาพบริเวณวัดผาแก้วทั้งหมด ประกอบด้วย เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว สิริราชย์ธรรมนฤมิต ที่มีวัตถุประสงค์การสร้างเจดีย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ครบ ๖๐ ปี และเป็นที่สืบพระศาสนา ให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทย เพื่อประโยชน์แก่มนุษยชาติ และคนรุ่นหลังได้มีโอกาสเรียนรู้ต่อไปบนยอดเจดีย์จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งได้รับประทานมาจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก และ บริเวณใต้ฐานพระเจดีย์จะใช้เป็นที่เก็บรวบรวมหลักธรรมคำสอน, ภาพปริศนาธรรม และเป็นที่เจริญสติภาวนา สำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป ทั้งนี้ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์พระธาตุผาซ่อนแก้ว ณ พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ เวลา ๑๓.๓๙ น. ซึ่งเป็นพิธีฤกษ์อุทธังราชา อันเป็นฤกษ์แห่งความสมบูรณ์มั่งคั่งของพระราชา โดยมีท่านเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์มาเป็นประธานในพิธี และที่พักสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมรวมกว่า 40 หลังรายล้อมพระเจดีย์อยู่ตามเนินเขาในพื้นที่ 91 ไร่ และสถานที่สำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปที่สำคัญๆ ต่างๆ

อาคารสำนักงานวัด

อาคารสำนักงานวัด สำหรับติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับวัดผาแก้ว การเข้าเยี่ยมชม ฯลฯ ด้านข้างอาคารหลังนี้มีทางเดินลงไปยังห้องน้ำ ซึ่งภายในบริเวณวัดจนถึงพระเจดีย์จะไม่มีห้องน้ำให้ครับ เลยเอามาบอกต่อกันก่อน

อาศรมอาจารย์ฤๅษีกะลา

อาศรมอาจารย์ฤๅษีกะลา สำหรับภาพมุมสูงบนเนินเขาฝั่งตรงกันข้ามกับวัดผาแก้วแล้วถ่ายมาทางนี้ ได้รับการเอื้อเฟื้อจากอาจารย์ฤๅษีกะลา ที่อนุญาตให้ใช้สถานที่ครับ ส่วนภาพบริเวณรอบๆ อาศรมก็มีสวยๆ เหมือนกัน ชมภาพที่อาศรมอาจารย์ฤๅษีกะลาคลิกที่ อาศรมอาจารย์ฤๅษีกะลา ครับ

รีวิว วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว เพชรบูรณ์


 "เป็นวัดที่สวยงามมาก มาได้บ่อยๆ ไม่เบื่อเลยครับ แต่ละฤดูก็จะสวยต่างกันไป"

Akkasid Tom Wisesklin
2019-06-21 22:16:52

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว เพชรบูรณ์


5/5 จาก 1 รีวิว
เริ่มเขียนรีวิวกับเราแค่คลิก เข้าสู่ระบบ ด้วย Facebook...

ที่พัก/โรงแรมใกล้ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว เพชรบูรณ์
@Moon Light Chateau เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.33 km | แผนที่ | เส้นทาง
คีรีปุระรีสอร์ท
  0.92 km | แผนที่ | เส้นทาง
คีรี ปุระ รีสอร์ต เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  0.94 km | แผนที่ | เส้นทาง
โฮลีลอฟต์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  3.53 km | แผนที่ | เส้นทาง
อพาร์ตเมนต์ 6 ห้องนอน 1 ห้องน้ำส่วนตัว ขนาด 25 ตร.ม. – แคมป์สน เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  4.71 km | แผนที่ | เส้นทาง
The prince Hotel เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  4.83 km | แผนที่ | เส้นทาง
Khao Kho Valley Hotel เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  5.19 km | แผนที่ | เส้นทาง
แบมบูแคมป์แอนด์รีสอร์ท
  5.49 km | แผนที่ | เส้นทาง
เดอะ บลูสกาย รีสอร์ท แอท เขาค้อ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  5.69 km | แผนที่ | เส้นทาง
ภูคำ รีสอร์ต เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  5.77 km | แผนที่ | เส้นทาง
ไร่สองเรา รีสอร์ต เขาค้อ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  6.11 km | แผนที่ | เส้นทาง
Ton Kaew Khao Kho Resort เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  6.11 km | แผนที่ | เส้นทาง
บรีซฮิลล์ Breeze Hill เขาค้อ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  6.23 km | แผนที่ | เส้นทาง
ภูฟ้าใส รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  6.51 km | แผนที่ | เส้นทาง
Krin Resort เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  6.59 km | แผนที่ | เส้นทาง
ฟอเรสต้า ฮิลล์ รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  6.73 km | แผนที่ | เส้นทาง
อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  7.08 km | แผนที่ | เส้นทาง
ชิค รีสอร์ท เขาค้อ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  7.15 km | แผนที่ | เส้นทาง
ชิค รีสอร์ท เขาค้อ
  7.15 km | แผนที่ | เส้นทาง
ค้อปุระ รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  7.24 km | แผนที่ | เส้นทาง
ภูน้ำทิพย์ รีสอร์ต เขาค้อ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  7.38 km | แผนที่ | เส้นทาง
ภูแก้ว รีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์ ปาร์ค เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  7.85 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านภูหนาว (เขาค้อ) เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  8.21 km | แผนที่ | เส้นทาง
เรด ซี คูล เมาน์เท็น เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  8.22 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านภูหนาว รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  8.44 km | แผนที่ | เส้นทาง
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว เพชรบูรณ์
ภูฟ้าใสรีสอร์ท เขาค้อ
  3.41 km | แผนที่ | เส้นทาง
สวนป่าหิมพานต์ เพชรบูรณ์
  4.55 km | แผนที่ | เส้นทาง
Blue Sky เดอะบลูสกายรีสอร์ท เขาค้อ
  5.57 km | แผนที่ | เส้นทาง
สวนริมทางราชมังคลากีฬาภิเษก
  5.74 km | แผนที่ | เส้นทาง
ภูแก้ว แอดเวนเจอร์ ปาร์ค เพชรบูรณ์
  7.86 km | แผนที่ | เส้นทาง
ไร่สตรอเบอรี่สวีท
  9.01 km | แผนที่ | เส้นทาง
The Front by B.N. Farm
  9.70 km | แผนที่ | เส้นทาง
ไร่สตรอเบอรี่
  9.89 km | แผนที่ | เส้นทาง
ไร่ บี เอ็น เพชรบูรณ์
  9.99 km | แผนที่ | เส้นทาง
เขาค้อทะเลภู เพชรบูรณ์
  12.32 km | แผนที่ | เส้นทาง
หมู่บ้านวัฒนธรรมชาวเขาบ้านเข็กน้อย เพชรบูรณ์
  14.90 km | แผนที่ | เส้นทาง
ไร่สตรอเบอรี่ลุงเดช
  15.93 km | แผนที่ | เส้นทาง
ไร่สตรอเบอรี่เดอะซัน
  16.01 km | แผนที่ | เส้นทาง
ไร่สตรอเบอรี่สองพี่น้อง
  16.41 km | แผนที่ | เส้นทาง
ไร่สองพี่น้องสตรอเบอรี่
  16.86 km | แผนที่ | เส้นทาง
ไร่สตรอเบอรี่เขาค้อ
  17.13 km | แผนที่ | เส้นทาง
ช้างดอยโก๊ะ สตรอเบอรี่
  17.47 km | แผนที่ | เส้นทาง
ถนนท่องเที่ยวสายใหม่ของเขาค้อ
  19.05 km | แผนที่ | เส้นทาง
เขาแผงม้า จ.เพชรบูรณ์
  19.70 km | แผนที่ | เส้นทาง
ไร่สตรอเบอร์รี่ดาราณี เขาค้อ เพชรบูรณ์
  19.83 km | แผนที่ | เส้นทาง
จุดชมวิวดอยแม้วสิบ พิษณุโลก
  19.86 km | แผนที่ | เส้นทาง
ทุ่งกังหันลม เขาค้อ
  20.93 km | แผนที่ | เส้นทาง
ตลาดม้งภูทับเบิก
  21.46 km | แผนที่ | เส้นทาง
ภูทับเบิก เพชรบูรณ์
  21.49 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดพุทธปฐม
  22.70 km | แผนที่ | เส้นทาง

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

เพิ่มสถานที่ที่ขาดไปจากบริเวณนี้คลิกเลย

Line id: @touronthai (ใส่ @)
www.touronthai.com