www.touronthai.com

หน้าหลัก >> พะเยา >> วัดศรีโคมคำ

วัดศรีโคมคำ

 วัดศรีโคมคำ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี และวัดพัฒนาตัวอย่าง ประชาชนทั่วไปนิยมเรียกว่า วัดพระเจ้าตนหลวง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปเชียงแสนองค์ใหญ่ที่สุดในล้านนาไทย ขนาดหน้าตักกว้าง 16 เมตร สูง 18 เมตร สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2034 - 2067 พระเจ้าตนหลวง หรือ พระเจ้าองค์หลวง มิใช่เป็นแต่เพียงพระพุทธรูปคู่เมืองพะเยาเท่านั้น แต่ถือเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองอาณาจักรล้านนาไทยด้วย ในวันวิสาขบูชามีงานนมัสการพระเจ้าตนหลวงเป็นประจำทุกปีเรียกว่างานประเพณีนมัสการพระเจ้าองค์หลวงเดือนแปดเป็ง บริเวณวัดยังมีพระอุโบสถกลางน้ำตั้งอยู่ริมกว๊านพะเยา ภายในมีจิตรกรรมฝาผนัง ลวดลายวิจิตรสวยงาม วาดโดย อาจารย์อังคาร กัลยาณพงศ์ ศิลปินแห่งชาติ

ข้อมูลเพิ่มเติม:ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 5448 1704, 0 5441 1428
http://www.tourismthailand.org/chiangrai

แก้ไขล่าสุด 2016-04-20 19:10:26 ผู้ชม 21125

การเดินทาง แผนที่ ที่เที่ยว/ที่พัก

กดติดตามการเดินทางของเราใน Youtube ด้วยนะคะ
พระอุโบสถวัดศรีโคมคำ

พระอุโบสถวัดศรีโคมคำ เป็นสิ่งแรกที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อขับรถเข้ามาจอดในลานจอดรถของวัด (ลานจอดรถในวัดสามารถรองรับรถได้ไ่ม่มาก แต่มีลานจอดรถฝั่งตรงข้ามกับวัดที่กว้างกว่า) อุโบสถหลังนี้มีความสูงใหญ่ หน้าบรรณประดับลวดลายสีทองที่สะท้อนแสงยามเช้าได้เป็นอย่างดี

พระพุทธรูปหน้าอุโบสถวัดศรีโคมคำ

พระพุทธรูปหน้าอุโบสถวัดศรีโคมคำ เป็นพระพุทธรูปที่ประดิษฐานไว้ให้ประชาชนได้สักการะบูชาจุดเทียนธูปกันที่นี่ สำหรับวัดศรีโคมคำเมื่อเปลี่ยนดอกไม้ธูปเทียนบูชาพระแล้ว จะมีเทียนแบบพิเศษอีก 3 เล่ม แต่ละเล่มเขียนไว้ว่า สืบชะตา สะเดาะเคราะห์ รับโชคลาภ เป็นเทียนเล่มใหญ่ ซึ่งมักจะมีนักท่องเที่ยวนำมาจุดตั้งไว้ที่เชิงเทียน

เทียนสืบชะตา

เทียนสืบชะตา เป็น 1 ใน 3 เล่มที่ประชาชนนำมาจุดตามความเชื่อที่เชิงเทียนหน้าอุโบสถวัดศรีโคมคำ

พระเจ้าตนหลวง

พระเจ้าตนหลวง เป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนองค์ใหญ่ที่สุดในล้านนาไทย ขนาดหน้าตักกว้าง 16 เมตร สูง 18 เมตร สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2034 - 2067 พระเจ้าตนหลวง หรือ พระเจ้าองค์หลวง มิใช่เป็นแต่เพียงพระพุทธรูปคู่เมืองพะเยาเท่านั้น แต่ถือเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองอาณาจักรล้านนาไทยด้วย ในวันวิสาขบูชามีงานนมัสการพระเจ้าตนหลวงเป็นประจำทุกปีเรียกว่างานประเพณีนมัสการพระเจ้าองค์หลวงเดือนแปดเป็ง ตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่าเมื่อครั้งพุทธกาล พญานาคได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์และเกิดศรัทธาจะสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ จึงนำทองคำมาให้ตายาย ที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมกว๊านพะเยา เพื่อสร้างพระพุทธรูป ซึ่งใช้เวลาสร้างทั้งหมด 33 ปี

อุโบสถกลางน้ำวัดศรีโคมคำ ริมกว๊านพะเยา

อุโบสถกลางน้ำวัดศรีโคมคำ ริมกว๊านพะเยา อุโบสถกลางน้ำตั้งอยู่ริมกว๊านพะเยา ภายในมีจิตรกรรมฝาผนัง ลวดลายวิจิตรสวยงาม วาดโดย อาจารย์อังคาร กัลยาณพงศ์ ศิลปินแห่งชาติ

พระพุทธรูปในอุโบสถกลางน้ำวัดศรีัโคมคำ

พระพุทธรูปในอุโบสถกลางน้ำวัดศรีัโคมคำ ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังฝีมือศิลปินแห่งชาติ ลวดลายวิจิตรสวยงาม วาดโดย อาจารย์อังคาร กัลยาณพงศ์ ศิลปินแห่งชาติ

ทิวทัศน์กว๊านพะเยาหลังวัดศรีโคมคำ

ทิวทัศน์กว๊านพะเยาหลังวัดศรีโคมคำ เป็นจุดที่ได้รับการยอมรับว่า ชมพระอาทิตย์ตกได้สวยที่สุดของกว๊านพะเยา เนื่องจากไม่มีสิ่งบดบังทิวทัศน์ สำหรับการเดินทางวันนี้มาถ่ายภาพพระอาทิตย์ตกที่นี่ไม่ทันเลยลองไปเก็บภาพที่สวนสาธารณะริมกว๊านพะเยาแทนปรากฏว่าสวยเท่าที่นี่ไม่ได้จริงๆ ครับ

พระอุโบสถกลางน้ำ

พระอุโบสถกลางน้ำ เป็นพระอุโบสถหลังเก่าตั้งอยู่หน้าวิหารหลวง ครูบาศรีวิชัยสร้างขึ้นพร้อมกับพระวิหาร ส่วนหลักสีมานั้นเป็นของโบราณอยู่ครบถ้วนทั้ง ๘ ทิศ มีเขตแดนกว้างพอประมาณบรรจุพระสงฆ์ ๒๑ รูป เมื่อก่อสร้างขึ้นแล้ว คณะสงฆ์วัดศรีโคมคำใช้ทำสังฆกรรมมาตลอด
วันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าพระราชทานให้ วัดศรีโคมคำ ยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ประเภทสามัญ นำความยินดีมาสู่งวงการคณะสงฆ์ฯ ข้าราชการและประชาชนจังหวัดพะเยา
วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ สร้างพระอุโบสถหลังใหม่โดยอุปถัมป์ของนายขรรค์ชัย บุนปาน เจ้าของบริษัทหนังสือพิมพ์มติชน จำกัด (มหาชน) และนายบุญนิยม สิทธิหาญ เป็นนายช่างสถาปนิกออกแบบ นายช่างเถา พัฒนโภสิน เป็นช่างก่อสร้างจนเสร็จเรียบร้อย คิดค่าก่อสร้าง ๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านหกแสนบาทถ้วน)
เมื่อตัวอาคารพระอุโบสถเสร็จแล้ว นายอินตา ชัยศรี บ้านป่าซางน้อย จังหวัดลำพูน มาแกะสลักหน้าบรรณพระอุโบสถแกะสลักประตู ๓ ช่อง ๖ บาน หน้าต่าง ๒๖ ช่อง ค่าแรง ๑๗๘,๘๐๐ บาท
เมื่อสร้างพระอุโบสถหลังใหม่เสร็จแล้ว จึงทำเรื่องขอพระราชทานวิสุงคามสีมา ไปยังกรมการศาสนาได้รับพระราชทานมาเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ แล้วชลอไว้ยังไม่ฝังลูกนิมิตเพราะกำลังตกแต่งพระอุโบสถในบางส่วน
หลังจากนั้นนายขรรค์ชัย บุนปาน ติดต่อศิลปินแห่งชาติมาเขียนฝาผนังได้นายช่างศิลปินเอก นายอังคาร กัลยาณพงษ์ มาเขียนภาพต้นโพธิ์ด้านหลังพระประธานในพระอุโบสถแล้วเขียนภาพรอบผนังด้านใน คิดเป็นเงินค่าแรง ๒๒๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๓๕ นายขรรค์ชัย บุนปานติดต่อนางสาวภาพตะวัน สุวรรณกูฎ และนางสาวกาบแก้ว สุวรรณกูฎ พร้อมคณะเขียนภาพทศชาติและศิลปะผสม คิดเป็นเงิน ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท
พระประธานในอุโบสถเดิมเป็นพระพุทธชินราช ของนายแพทย์ประดิษฐ์ - สุมาลี ศักดิ์ศรีนิมิตนรารมย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหัวเฉียว กรุงเทพฯ นำมาถวาย

ยังไม่มีรีวิว มาเขียนรีวิวเป็นคนแรกกัน

0/0 จาก 0 รีวิว
เริ่มเขียนรีวิวกับเราแค่คลิก เข้าสู่ระบบ ด้วย Facebook...

ที่พัก/โรงแรมใกล้ วัดศรีโคมคำ พะเยา
อรุโนทัย คอฟฟี่เฮาส์ โฮมสเตย์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.59 km | แผนที่ | เส้นทาง
Anchisa Mansion เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.71 km | แผนที่ | เส้นทาง
Sbuy Residence Phayao เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.96 km | แผนที่ | เส้นทาง
ภูทอง เพลส เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  1.96 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรม เอ็ม 2 เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.00 km | แผนที่ | เส้นทาง
วิน โฮเทล พะเยา เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.07 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมพะเยา เกทเวย์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.14 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมพะเยา นอร์เทิร์นเลค
  2.43 km | แผนที่ | เส้นทาง
เดอะโคซี่เนสท์ บูทิครูม เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.57 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านฮอมฮัก
  2.61 km | แผนที่ | เส้นทาง
Lakeview Apartment เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.70 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมภูกลอง เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  2.71 km | แผนที่ | เส้นทาง
กว๊าน พะเยา วิลลา เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  3.01 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรม คำขวัญพะเยา เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  3.79 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมกรีนฮิลล์ พะเยา เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  4.23 km | แผนที่ | เส้นทาง
M9 Residence เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  7.71 km | แผนที่ | เส้นทาง
DD Garden Home เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  8.21 km | แผนที่ | เส้นทาง
วลีกาญจน์ รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  11.16 km | แผนที่ | เส้นทาง
โรงแรมวีซี พะเยา เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  12.98 km | แผนที่ | เส้นทาง
ตากลม-ชมดอย รีสอร์ท เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  18.27 km | แผนที่ | เส้นทาง
wankaewmansion เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  24.17 km | แผนที่ | เส้นทาง
ม่อนสามเคียน โฮมสเตย์ เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  24.31 km | แผนที่ | เส้นทาง
เซน โฮม รีสอร์ต แอนด์ การ์เดน พะเยา เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  28.68 km | แผนที่ | เส้นทาง
หนองหล่ม โฮมสเตย์ ดอกคำใต้ พะเยา เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  38.56 km | แผนที่ | เส้นทาง
ม่อนธารธรรม รีสอร์ท รักในหลวง เช็คห้องว่าง/ราคา/จอง
  62.09 km | แผนที่ | เส้นทาง
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ วัดศรีโคมคำ พะเยา
วัดศรีโคมคำ พะเยา
  0.00 km | แผนที่ | เส้นทาง
หอวัฒนธรรมนิทัศน์ พะเยา
  0.10 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดพระธาตุจอมทอง พะเยา
  1.34 km | แผนที่ | เส้นทาง
อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง พะเยา
  1.77 km | แผนที่ | เส้นทาง
พ่อขุนคำเมือง กว๊านพะเยา
  1.78 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดศรีอุโมงค์คำ พะเยา
  2.71 km | แผนที่ | เส้นทาง
เวียนเทียนกลางน้ำ กว๊านพะเยา
  3.08 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดติโลกอาราม พะเยา
  3.25 km | แผนที่ | เส้นทาง
กว๊านพะเยา
  3.28 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดลี พะเยา
  4.80 km | แผนที่ | เส้นทาง
บ้านโบราณ กว๊านพะเยา
  5.13 km | แผนที่ | เส้นทาง
พระตำหนักกว๊านพะเยา
  5.19 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดผาธรรมนิมิต (วัดห้วยผาเกี๋ยง)
  9.06 km | แผนที่ | เส้นทาง
หมู่บ้านทำผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา พะเยา
  10.04 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดอนาลโยทิพยาราม พะเยา
  12.75 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศูนย์อุตสาหกรรมอัญมณี พะเยา
  21.94 km | แผนที่ | เส้นทาง
ดอยหนอก พะเยา
  22.55 km | แผนที่ | เส้นทาง
อุทยานแห่งชาติแม่ปืม (ดอยงาม) พะเยา
  31.47 km | แผนที่ | เส้นทาง
ทุ่งทานตะวัน จ.พะเยา
  32.78 km | แผนที่ | เส้นทาง
น้ำตกธารทอง ลำปาง
  33.11 km | แผนที่ | เส้นทาง
น้ำตกห้วยชมพู พะเยา
  40.76 km | แผนที่ | เส้นทาง
น้ำตกวังแก้ว ลำปาง
  46.18 km | แผนที่ | เส้นทาง
ศูนย์ศิลปะชุมชนเมืองงาว หรือ บ้านจ้างหลวง (ช้างหลวง) ลำปาง
  52.03 km | แผนที่ | เส้นทาง
วัดพระธาตุขิงแกง พะเยา
  54.17 km | แผนที่ | เส้นทาง
อุทยานแห่งชาติดอยหลวง เชียงราย
  57.19 km | แผนที่ | เส้นทาง

*หมายเหตุ ระยะทางเป็นระยะโดยประมาณ

เพิ่มสถานที่ที่ขาดไปจากบริเวณนี้คลิกเลย

Line id: @touronthai (ใส่ @)
www.touronthai.com