www.touronthai.com

หน้าหลัก >> ราชบุรี >> โฮมสเตย์

โฮมสเตย์

โฮมสเตย์ สำหรับผู้สนใจสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่แบบไทยริมสายน้ำ จังหวัดราชบุรีมีที่พักแบบโฮมสเตย์ ซึ่งจะได้สัมผัสกับชีวิตชาวบ้านสองฝั่งคลอง เยี่ยมชมสถานที่สำคัญ เช่น วัดเจริญสุขารามวรวิหาร บ้านซึ่งรัชกาลที่ 5 เคยเสด็จสมัยประพาสคลองดำเนินสะดวก และในยามค่ำคืนล่องลำน้ำแม่กลอง ชมหิ่งห้อย

    สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บ.ไทยไลฟสไตล์ ทัวร์ โทร. 0 2249 3358, 0 2240 1955, 0 2249 3196 E-mail : thailifestyle@hotmail.com

ติดต่อสอบถาม:
ททท.กาญจนบุรี โทร. 034 511 200
http://www.tourismthailand.org/kanchanaburi

Line id: touronthai , tom.touronthai , 0927370002
www.touronthai.com