www.touronthai.com

หน้าหลัก >> สระบุรี >> เนินพิศวง

เนินพิศวง

เนินพิศวง อำเภอมวกเหล็ก จ.สระบุรี เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายมวกเหล็ก-วังม่วง (ทางหมายเลข 2089) ถัดจากอุโมงค์ต้นไม้มาเล็กน้อย เป็นบริเวณที่เกิดภาพลวงตามองเห็นรถเคลื่อนที่จากที่ต่ำไปที่สูงได้

ติดต่อสอบถาม:
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี โทร. 0 3621 1545, 0 3621 1025
http://www.tourismthailand.org/lopburi

Line id: touronthai , tom.touronthai , 0927370002
www.touronthai.com