www.touronthai.com

หน้าหลัก >> สระบุรี >> อุโมงค์ต้นไม้

อุโมงค์ต้นไม้

เป็นบริเวณทางโค้งที่ต้นไม้สองฝั่งถนนโน้มเข้าหากันทำให้ดูคล้ายอุโมงค์ และให้ความร่มรื่นสวยงามมีความยาวประมาณ 200 เมตร นักท่องเที่ยวมักจอดรถแวะถ่ายรูปเป็นประจำ

    การเดินทาง จากตัวเมืองใช้ทางหลวงหมายเลข 2 แยกเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 2089 อุโมงค์ต้นไม้จะอยู่บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 24-25 จะมีป้ายปักไว้ด้วยว่าอุโมงค์ต้นไม้

ติดต่อสอบถาม:
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี โทร. 0 3621 1545, 0 3621 1025
http://www.tourismthailand.org/lopburi
อุโมงค์ต้นไม้ลพบุรี

อุโมงค์ต้นไม้ลพบุรี 

รูปหมู่กลางถนน

รูปหมู่กลางถนน 

เดี่ยวขวางถนน

เดี่ยวขวางถนน 

ระวังรถหลัง

ระวังรถหลัง 

...

... 

Line id: touronthai , tom.touronthai , 0927370002
www.touronthai.com