www.touronthai.com

หน้าหลัก >> กำแพงเพชร >> ศูนย์แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรบ้านบ่อสามแสน

ศูนย์แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรบ้านบ่อสามแสน

ศูนย์แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรบ้านบ่อสามแสน หมู่ 6 บ้านบ่อสามแสน ตำบลหนองปลิง ห่างจากตัวเมืองประมาณ 5 กิโลเมตร บนทางหลวงสายกำแพงเพชร-พรานกระต่าย ศูนย์แห่งนี้ผลิตและจำหน่ายสินค้าแปรรูปทางการเกษตรหลายชนิด ที่ขึ้นชื่อที่สุดได้แก่ กระยาสารท ข้าวแต๋น นางเล็ด ขนมดอกจอก มันรังนก มีความเป็นเอกลักษณ์และรสชาติความอร่อยแบบไทยๆ

ติดต่อสอบถาม:
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 5570 5011, 0 5570 5070
http://www.kamphaengphet.go.th

Line id: touronthai , tom.touronthai , 0927370002
www.touronthai.com