www.touronthai.com

หน้าหลัก >> แม่ฮ่องสอน >> ล่องแก่งแม่เงา

ล่องแก่งแม่เงา

ล่องแก่งแม่เงา อยู่ที่บ้านแม่เงา ตำบลแม่สวด เป็นที่เหมาะสำหรับล่องแพเพื่อผจญภัยอย่างแท้จริง สภาพสองฝั่งเป็นธรรมชาติที่คงสภาพที่ดีเยี่ยม มีความใสสะอาดมาก ฤดูหนาวและฤดูร้อนสามารถมองเห็นเงาในน้ำได้ จึงได้ชื่อว่า 'แม่น้ำเงา' เป็นแม่น้ำสายใหญ่มีน้ำตลอดทั้งปี สองฝั่งริมน้ำเป็นป่าดงดิบชื้น มีสัตว์ป่าและนกมาหากินตามบริเวณลำน้ำเป็นจำนวนมาก

    ในบริเวณต้นแม่น้ำหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า 'ในเงา' เป็นที่อยู่ของชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่มานาน มีวิถีชีวิตที่ยังคงขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นแบบของตนอยู่ มีหลายหมู่บ้านโดยมากเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ริมน้ำ เรือหางยาวจึงเป็นความจำเป็นที่ชาวบ้านอาศัยเป็นพาหนะเดินทาง นักท่องเที่ยวที่สนใจล่องแม่น้ำเงา ต้องเดินทางมาที่สะพานแม่น้ำเงา เป็นจุดที่จะนั่งเรือหางยาวหรือล่องแพเพื่อไปหมู่บ้านต่าง ๆ ได้

ติดต่อสอบถาม:
ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร. 0 5361 2982-3
http://www.tourismthailand.org/maehongson

Line id: touronthai , tom.touronthai , 0927370002
www.touronthai.com