www.touronthai.com

หน้าหลัก >> สระบุรี >> การล่องแม่น้ำป่าสัก

การล่องแม่น้ำป่าสัก

การล่องแม่น้ำป่าสัก อำเภอแก่งคอย จ.สระบุรี ทัศนียภาพธรรมชาติตลอดริมฝั่งแม่น้ำสวยงาม รวมทั้งมีเขาตามแนวตลอดเส้นทางที่ล่องแก่ง บางแห่งมีโขดหิน และหน้าผาที่แปลกตา

ติดต่อสอบถาม:
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี โทร. 0 3621 1545, 0 3621 1025
http://www.tourismthailand.org/lopburi

Line id: touronthai , tom.touronthai , 0927370002
www.touronthai.com